Voorschrijfgedrag

Het IVM monitort het voorschrijfgedrag van huisartsen en maakt individuele voorschrijfcijfers inzichtelijk.