Informatiepagina

In het kort

Het IVM is de enige neutrale organisatie die de kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid van het geneesmiddelengebruik verbetert. Het IVM doet dat door beleid en wetenschap te vertalen naar praktische handvatten voor iedereen die in de dagelijkse praktijk met medicijnen te maken heeft.

 

Maak kennis met de IVM-academie

De IVM-academie is het onafhankelijke scholingsinstituut. We bieden nascholingen op locatie, online en hoogwaardige e-learnings voor zorgprofessionals. Zelfs maatwerk is mogelijk. Maak kennis met de academie en bekijk hier ons aanbod voor de doelgroep cure.
Op de hoogte blijven? Abonneer je dan op de nieuwsbrief.

IVM maakt je beter

Het IVM heeft een breed pakket van producten en diensten voor zorginstellingen, zorgverleners, zorgverzekeraars en bedrijven, overheden, patiënten-, belangen-, en beroepsorganisaties. Producten en diensten waarmee we onze missie proberen te volbrengen: zorgen voor een goed, veilig, en betaalbaar medicijngebruik in Nederland. 

Ruim 25 jaar verspreidt het IVM kennis om de farmaceutische zorg, het voorschrijfgedrag en de medicatieveiligheid te verbeteren. Het IVM is dé specialist op het gebied van medicatieveiligheid en komt met praktijkgerichte adviezen en oplossingen. Vandaar de slogan: IVM maakt je beter.

Bij het IVM werken artsen, apothekers, andere medische professionals en experts op het gebied van medicatieprocessen. De kernwaarden zijn de leidraad voor onze medewerkers en werkzaamheden:

 • Onafhankelijk 
 • Maatschappelijk
 • Praktijkgericht
 • Klantgericht
 • Deskundig

Het IVM wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de gezondheidszorg - in het bijzonder de farmaceutische zorg - en daarmee aan het welzijn van mensen. 

Onze klanten

Het IVM is een stichting en wordt voor een deel gefinancierd door het ministerie van VWS. Daarnaast verstrekken derden, zoals ZonMW en verzekeraars, ons projectsubsidies. Ook zorginstellingen en beroepsorganisaties zijn afnemers van onze producten, zoals nascholingen en e-learningcursussen.

Wij doen ons werk vanuit een maatschappelijk perspectief, zonder winstoogmerk. Onze kernwaarden (maatschappelijk, onafhankelijk, praktijkgericht, klantgericht en deskundig) dienen als leidraad voor welke opdrachten we wel of niet aanvaarden.

Onze partners

Het IVM werkt samen met partners die het IVM aanvullen in kennis en expertise.

Binnen de G7 werkt het IVM nauw samen met:

 • Bijwerkingencentrum Lareb
 • College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
 • Ephor
 • Geneesmiddelenbulletin
 • Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK)
 • Zorginstituut Nederland (ZIN)


Het IVM heeft formele samenwerkingsovereenkomsten met:

 • Apotheekkennisbank
 • Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI)
 • BijsluiterPlus
 • Intrakoop
 • HuisartsenService
 • De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • MedischeScholing
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Vakbekwaam in Zorg

Nieuwe Geneesmiddelen - MedicijnBalans

Voor nieuwe, op de markt toegelaten geneesmiddelen bestaan meestal nog geen richtlijnen. Artsen ontvangen daarentegen wel al veel informatie van de registratiehouders van het nieuwe geneesmiddel. Dat maakt het lastig om te bepalen of een nieuw, vaak duur geneesmiddel voor de patiënt een meerwaarde heeft ten opzichte van de bestaande middelen. Met het programma MedicijnBalans biedt IVM zorgprofessionals feitelijke en actuele informatie over nieuwe geneesmiddelen en stimuleert het de discussie over de meerwaarde van deze middelen. Het doel: artsen helpen een onderbouwde keuze te maken en hen stimuleren doelmatig voor te schrijven.

MedicijnBalans is een programma van het IVM dat wordt gesubsidieerd door VWS. Het IVM neemt jaarlijks een aantal nieuwe geneesmiddelen onder de loep. Dit kunnen medicijnen zijn die nieuw op de markt komen, maar ook middelen waarvan de indicatie wordt uitgebreid.

Werkwijze

Het IVM werkt samen met beoordelingsinstanties, beroepsorganisaties, registratiehouders, kennisinstituten en experts om informatie over de nieuwe geneesmiddelen te verzamelen en te verspreiden. Dit levert neutrale en objectieve informatie op die door het IVM of door de experts op het gebied van de desbetreffende geneesmiddelen uitgedragen wordt naar artsen en andere belanghebbenden.

De materialen die we ontwikkelen leggen we voor aan inhoudelijke experts zoals medisch specialisten, huisartsen en apothekers. Informatie over een specifiek geneesmiddel wordt ook voorgelegd aan de desbetreffende registratiehouder. Naar aanleiding van de reacties kijken we of de feitelijke informatie aanvulling behoeft. De informatie is niet statisch: nieuwe informatie, onderzoeken en ervaringen maken de informatie steeds completer.

Organisatie en medewerkers

Raad van Bestuur/directie

dhr. drs. R.J.W.M. Coolen van Brakel, directeur

 

Manager financiën

mevr. drs. C.T. Leliveld

Manager projecten en overheid

mevr. dr. M. Dankers

Manager scholing en advies

nieuwe naam volgt in september

 
Raad van Toezicht

dhr. P. Bosselaar (voorzitter)
mevr. X. van Praag
dhr. dr. M.T.M. van Raaij
dhr. dr. E.R. Heerdink
mevr. R. Leber

 

Medewerkers

Anke Lambooij-van Vliet, apotheker

Senior adviseur

+31 (0)888 800 473

a.lambooij@ivm.nl

Carl Wüstefeld

ICT-beheerder

+31 (0)888 800 419

c.wustefeld@ivm.nl

Carmen Bos

Adviseur scholing en medicatieveiligheid

+31 (0)888 800 491

c.bos@ivm.nl

drs. Connie Leliveld

Manager financiën

+31 (0)888 800 430

c.leliveld@ivm.nl

Conny Wennekers

Office assistent

+31 (0)888 800 492

c.wennekers@ivm.nl

Deja Jacobs

Assistent-screener VMI

+31 (0)888 800 400

d.jacobs@ivm.nl

Els Dik, apotheker

Senior adviseur

+31 (0)888 800 471

e.dik@ivm.nl

Francisca van Dijk

Adviseur medicatieveiligheid

+31 (0)888 800 486

f.dijk@ivm.nl

Gemma Yocarini

Senior adviseur medicatieveiligheid

+31 (0)888 800 463

g.yocarini@ivm.nl

Hatice Polat, apotheker

Adviseur

+31 (0)888 800 400

h.polat@ivm.nl 

Helga Gerritse

Project assistent

+31 (0)888 800 431

h.gerritse@ivm.nl

drs. Henriëtte van der Kwaak-van Hout

Adviseur

+31 (0)888 800 477

h.kwaak@ivm.nl

Jaap Dik, openbaar apotheker

Adviseur

+31 (0)888 800 400

j.dik@ivm.nl

Joke Lerk-Sjobbema, apotheker

Adviseur

+31 (0)888 800 465

j.lerk@ivm.nl

dr. Joost de Metz

Adviseur

+31 (0)888 800 413

j.metz@ivm.nl

dr. Linda Kok, arts

Adviseur

+31 (0)888 800 484

l.kok@ivm.nl

Luca IJzerman - de Jong

Functioneel beheerder

+31 (0)888 800 432

l.ijzerman@ivm.nl

Mandy Koumarelos - van Rooij

Scholingscoördinator

+31 (0)888 800 494

m.koumarelos@ivm.nl

Marcel Stroo, apotheker

Adviseur

+31 (0)888 800 483

m.stroo@ivm.nl

Marianne Wijsbeek

Dtp'er/vormgever

+31 (0)888 800 415

m.wijsbeek@ivm.nl

Marieke van den Berk-Bulsink, apotheker

Adviseur

+31 (0)888 800 466

m.berk@ivm.nl

Mariëtta Eimers

Adviseur

+31 (0)888 800 488

m.eimers@ivm.nl

dr. Marjorie Nelissen-Vrancken, apotheker

Senior adviseur

+31 (0)888 800 481

m.nelissen@ivm.nl

dr. Marloes Dankers, apotheker

Manager projecten en overheid

+31 (0)888 800 459

m.dankers@ivm.nl

Martina Nieuwenhuis, MSc

Onderwijskundig adviseur

+31 (0)888 800 400

m.nieuwenhuis@ivm.nl

drs. Menno van Woerkom

Adviseur

+31 (0)888 800 462

m.woerkom@ivm.nl

Mirjam Dijsselbloem

Adviseur marketing & communicatie 

+31 (0)888 800 468

m.dijsselbloem@ivm.nl

Monique Knops, gespecialiseerd verpleegkundige

Screener VMI

+31 (0)888 800 400

m.knops@ivm.nl

Nelleke Voortman

Office assistent

+31 (0)888 800 461

n.voortman@ivm.nl

Paul Geels, specialist ouderengeneeskunde

Adviseur

+31 (0)888 800 476

p.geels@ivm.nl

Remco van Itterzon 

Finance & Control

 +31 (0)888 800 400

r.itterzon@ivm.nl

Rob Essink, MPH, apotheker

Senior adviseur

+31 (0)888 800 475

r.essink@ivm.nl

Ruby van Boxtel

Medewerker ondersteuning

+31 (0)888 800 400

r.boxtel@ivm.nl

drs. Ruud Coolen van Brakel

Directeur

+31 (0)888 800 410

r.coolen@ivm.nl

Ryanne Kroezen

Content coördinator

+31 (0)888 800 485

r.kroezen@ivm.nl

Saiëstra Idoe

Office manager

+31 (0)888 800 490

s.idoe@ivm.nl

Samira Marddi-Korriche

Medewerker ondersteuning

+31 (0)888 800 422

s.korriche@ivm.nl

Samira Zouitni, farmakundige

Screener VMI

+31 (0)888 800 400

s.zouitni@ivm.nl

Sander Bouwman, ziekenhuisapotheker

Adviseur

+31 (0)888 800 400

s.bouwman@ivm.nl

Saskia de Jongste

Functioneel beheerder

+31 (0)888 800 411

s.jongste@ivm.nl

drs. Sjoukje van Beek

Adviseur

+31 (0)888 800 472

s.beek@ivm.nl

Sophie ter Hark

Adviseur

+31 (0)888 800 416

s.hark@ivm.nl

Tatiana Rijff 

Office manager  

+31 (0) 888 800 417

t.rijff@ivm.nl

Thieu Kluskens, IC-verpleegkundige

Screener VMI

+31 (0)888 800 400

t.kluskens@ivm.nl

Vanessa Zunnebeld

Adviseur communicatie & marketing

+31 (0)888 800 489

v.zunnebeld@ivm.nl

 

Jaarrekening, jaarverslag en ANBI

Stichting Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instelling of een instelling die op een andere manier bijdraagt aan het algemene nut.

Voor het verkrijgen of behouden van de ANBI-status moet Stichting Instituut voor Verantwoord medicijngebruik voldoen aan bepaalde voorwaarden en een aantal gegevens op een website publiceren. De vereiste publicatiegegevens kunt u downloaden via onderstaande button 'Standaardformulier publicatieplicht'.

Hier vind u de openbare versie van de jaarrekening 2023.

Vacatures en stages

Het IVM heeft momenteel geen vacatures.

IVM in de pers

Het IVM verschijnt regelmatig in de pers: op televisie, radio, in de krant of op online nieuwssites. Bekijk hier het overzicht.

16 juli 2024: Afvalmedicijn Wegovy niet in basispakket zorg: 'Overconsumptie ligt op de loer, het is té effectief'
 • Spraakmakers: in de radio uitzending pleit IVM apotheker Marloes Dankers in een discussie over het wel/niet vergoeden van afvalmedicijn Wegovy in het basispakket zorg, voor een preventieve aanpak van obesitas in plaats van enkel oplossen met medicijnen "We moeten kijken welke patiënten het echt nodig hebben." 
16 juli 2024: Afvallen met Ozempic of Saxenda: ‘Het is absoluut geen quick fix’
 • In de Nationale Zorggids van vandaag een interview met IVM-apotheker Marloes Dankers en gebruiker Wiebke over afvallen met de ‘wondermiddelen’ Ozempic en Saxenda. Maar wat weten we eigenlijk over de langetermijneffecten van deze middelen? En hoe zit het met de nepvarianten? “Alleen Saxenda is in Nederland officieel geregistreerd en beschikbaar voor obesitas”, legt Marloes Dankers uit. “Ozempic niet. Dat is bedoeld voor diabetespatiënten, maar we weten dat het ook vaak wordt gebruikt om af te vallen.”

  Naast bijwerkingen als maag- en darmklachten zijn er ook een stuk minder onschuldige bijwerkingen zoals een klein verhoogd risico op ontsteking van de alvleesklier en alvleesklierkanker. “Er is heel veel wat we nog niet met zekerheid weten.” Marloes adviseert iedereen die vanwege gezondheidsrisico’s wil afvallen, om éérst te overleggen met een arts – en niet zelfstandig met diabetesmedicijnen in de weer te gaan.

22 juni 2024: Pilletje voor het plezier met gevaarlijke bijwerking
 • Algemeen Dagblad: In het AD-artikel van 22 juni jl. ziet het IVM een andere oplossing voor de illegale erectiepillen, namelijk maak legale erectiepillen verkrijgbaar zonder recept. “Die pillen zijn populair en ze werken. Maar mannen hebben geen zin om ervoor naar de dokter te gaan, zeker omdat een groot deel ze vooral bij het uitgaan gebruikt. Maak die pillen dan gewoon beschikbaar via de #apotheek. Dat hebben ze in Groot-Brittannië ook gedaan”, zegt de directeur van het instituut, Ruud Coolen van Brakel. “De pillen zijn voor de meeste mensen relatief veilig en met een paar vragen bij de apotheek kun je de mensen voor wie ze wel een risico zijn eruit pikken. Je ziet nu dat de meesten zich geen bal aantrekken van de receptplicht. Dus dan kun je dat het beste maar aanpassen. Dan ontmoedig je ook het illegale traject.” (Het online artikel is exclusief voor abonnees)
7 juni 2024: Rijden met benzo’s: voor patiënt veel onduidelijk
 • PW: Patiënten die benzodiazepinen gebruiken blijven vaak met vragen zitten over het effect hiervan op de rijvaardigheid. Informatie die de apotheker of huisarts verstrekt is vaak onvoldoende toegespitst op hun specifieke situatie. Dit blijkt uit een enquête van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik. “Vertel de patiënt hoe lang de rijbeperking geldt na inname.” Sophie ter Hark, Marcel Stroo en Els Dik zijn alle drie apothekers en werkzaam bij het IVM. Pharmaceutisch Weekblad 07.06.2024 159 | 23
juni 2024: Meldpunt Medicijnen
 • Huisartsenservice magazine: in deze bijdrage gaat apotheker Rob Essink in op het Meldpunt Medicijnen, dé website waar medicijngebruikers hun (positieve en negatieve) ervaringen met medicijnen (anoniem) kunnen delen en anderen deze ervaringen kunnen inzien. Met als doel samen werken aan een beter, veilig en verantwoord medicijngebruik. Het Meldpunt geeft patiënten een stem. In de afgelopen 20 jaar hebben patiënten hier zo’n kleine 40.000 ervaringen met geneesmiddelen met elkaar gedeeld. IVM maakt je beter!
30 mei 2024: Arts afvalkliniek verkocht recepten voor Ozempic op Marktplaats voor 200 euro
 • RTL Nieuws: Een arts van een Nederlandse afvalkliniek is door RTL Nieuws ontmaskerd met verkoop van ozempic recepten op marktplaats. Na betaling van een tikkie van 200 euro stuurde de arts het recept naar een apotheek. Zonder consult of medische check werden de medicijnen daarna geleverd! IVM collega en apotheker Marloes Dankers is gevraagd om een reactie en noemt het 'een nieuw dieptepunt' dat RTL Nieuws zo makkelijk en vooral op deze manier aan het diabetesmedicijn Ozempic kon komen. Zij is geschrokken van de bevindingen. "Er is voor Ozempic een goede medische beoordeling nodig of dit middel geschikt is voor jou of niet. Kan het bijvoorbeeld met andere aandoeningen die je hebt of medicijnen die je gebruikt? Dat gaat hier al gruwelijk mis." Dergelijke medicijnen moeten altijd worden voorgeschreven in combinatie met leefstijlveranderingen en constante begeleiding van een arts. "De veiligheid van de patiënt is in dit geval dan ook in het geding. Dit middel kan slecht zijn voor je maagdarmstelsel. Daarnaast is er geen ervaring met dit middel bij patiënten met slechte nieren, een slechte lever of ernstig hartfalen. In potentie is dit middel schadelijk en bij onverantwoord gebruik kan het dus fout gaan." De arts heeft spijt betuigd en zegt te zijn gestopt met het tegen betaling uitschrijven van recepten. Bekijk hier het item in het RLT Nieuws van 19.30 uur.
28 mei 2024: Geen aandacht voor medicijntekort in coalitieakkoord frustreert patiënten: 'Staat niet hoog op de agenda'
 • EenVandaag: in de uitzending aandacht voor het medicijntekort. IVM collega Marloes Dankers geeft duiding. “In de afgelopen jaren zijn we steeds meer afhankelijk geworden van een paar productielocaties voor geneesmiddelen en de grondstoffen ervan, met name in China en India. Als daar problemen ontstaan op logistiek vlak of in de productie heeft dat gelijk enorme impact op de beschikbaarheid van geneesmiddelen wereldwijd”. Ook door het effectieve prijsbeleid dat Nederland heeft gevoerd wat geresulteerd heeft in kostenbesparing, zie je dat als een middel weer beschikbaar komt, eerst de landen worden beleverd die de hoogste prijs betalen. 
18 mei 2024: Slaapmiddelen zijn niet zo onschuldig als ze lijken. Zijn zeer verslavend
 • Algemeen Dagblad: Interessant artikel over de risico’s van (langdurig) gebruik van benzodiazepines. IVM collega en apotheker Anke Lambooij waarschuwt: “Het is Russisch roulette met designer benzo's. Er is veel minder bekend over de dosering en de werkingsduur”. Onderzoek wijst uit dat vorig jaar ruim 1,2 miljoen Nederlanders slaap-en kalmeringsmiddelen kregen voorgeschreven door huisartsen en psychiaters. Van hen slikken 125.000 mensen de medicatie langer dan een jaar en 272.100 doen dat langer dan acht maanden.

18 mei 2024: De hallucinerende wereld van drugstherapie
 • Pointer: "Het is Russisch Roulette met drugstherapie", waarschuwt IVM directeur Ruud Coolen van Brakel in de radio uitzending over de hallucinerende wereld van de drugstherapie. Pointer onderzoekt 40 online partijen die therapie aanbieden met geestverruimende middelen, bedoeld om depressies en trauma's te behandelen. Maar toezicht op deze markt ontbreekt en er worden soms ook verboden middelen aangeboden. “Het is gewoon wachten tot het een keer misgaat”, zegt Ruud Coolen van Brakel. Van Brakel pleit daarom voor een meldpunt voor mensen die zichzelf hebben blootgesteld aan dit soort therapieën: “Zo krijg je meer inzicht in de markt van psychedelica en is het ook veel makkelijker te herkennen waar het fout gaat. Je kunt daarmee een groot deel van die ondergrondse markt die tot nu toe nog niet zichtbaar is, in kaart brengen.”
18 mei 2024: Ozempic is een ingewikkeld ethisch vraagstuk geworden
 • Foodlog: Interessant opiniërend artikel over de zoektocht naar effectieve behandelingen van obesitas en de vraag naar deze producten door mensen die graag simpel niet dik willen worden of makkelijk willen afvallen. Echte patiënten dreigen naast de middelen te grijpen. De toegenomen vraag zet niet alleen de beschikbaarheid van de middelen onder druk, maar ook het zorgbudget. Overheid en verzekeraars staan voor een fors ethisch vraagstuk. IVM directeur Ruud Coolen van Brakel: “Als samenleving zijn we alleen maar dikker, dikker en nog eens dikker geworden. We kunnen wel roepen dat het verstandig is om gezonder te eten en meer te bewegen, maar de effectiviteit van niet-medicamenteuze behandelingen van obesitas is uitermate laag.”

17 mei 2024: Helpt THC-wietolie tegen kanker?
 • Meldpunt Max: In deze uitzending geeft IVM apotheker Marloes Dankers toelichting op het (illegaal) gebruik van wietolie in Nederland. Dankers doet een oproep aan iedere potentiële gebruiker:  "als je overweegt (medicinale) cannabis te gebruiken: overleg met een arts en gebruik alleen medicinale cannabis met gestandaardiseerde samenstelling en kwaliteit via de apotheek en geen illegaal gestookte risicovolle brouwsels. En voor alle zorgverleners: blijf weg van het stigmatiserende beeld van cannabis, doe niet alles direct af als kwakzalverij en laat je informeren, bijvoorbeeld via dit al wat oude, maar nog steeds actuele IVM Themajournaal Medicinale Cannabis'. 

15 mei 2024: Biosimilars leiden tot drastische besparingen, maar toekomst onzeker
 • DOQ: lees het interview met IVM-collega Anke Lambooij over de toekomst van biosimilars. Samen met Arnold Vulto – emeritus hoogleraar ziekenhuisfarmacie Erasmus MC Rotterdam – schreef Lambooij het onlangs verschenen rapport ‘Biosimilar beloften waargemaakt’. 

  Door de komst van biosimilars – die meestal een lagere prijs hebben dan hun innovatieve voorgangers – zijn de uitgaven aan biologische geneesmiddelen drastisch gedaald: van 2015 tot 2022 liepen de besparingen op tot bijna 800 miljoen euro per jaar. Dit blijkt uit het rapport van Anke Lambooij en Arnold Vulto. Maar de lage prijzen leiden ook tot zorgen. Blijft het voor farmaceutische bedrijven interessant om in de toekomst nieuwe biosimilars te ontwikkelen? Anke Lambooij geeft een toelichting aan DOQ.  

13 mei 2024: ‘Neutraal voorschrijven is een uitdaging’
 • FarmaMagazine: Bij het voorschrijven van nieuwe geneesmiddelen laten huisartsen zich in geringe mate door wetenschappelijk bewijs leiden. In dit interview met IVM-apotheker Marloes Dankers lees je de belangrijkste uitkomsten van haar promotieonderzoek. Wat zijn de voorschrijfpatronen en welke factoren spelen een rol bij het voorschrijven van nieuwe middelen door huisartsen? Wat is de beïnvloeding van de farmaceutische industrie op het voorschrijfgedrag van de huisarts? Lees ook het proefschrift: New medicines in primary care: perspectives and practices of healthcare professionals.

1 mei 2024: 125 duizend Nederlanders slikken het hele jaar verslavende slaap- en kalmeringsmiddelen
 • Investico: Vijftien jaar geleden nam het kabinet maatregelen om verslaving te voorkomen. Benzodiazepinen worden sinds 2009 in de regel niet meer betaald uit het basispakket van de zorgverzekering. Uit de cijfers van SFK blijkt dus dat in 2023 meer dan 800 duizend patiënten de medicatie zelf betaalden. Waarschijnlijk krijgt de rest van de gebruikers, 400.000 mensen, de medicijnen vergoed omdat ze een permanente angststoornis of epilepsie hebben.

  Het ontmoedigingsbeleid heeft dus geen groot effect gehad, ziet apotheker Anke Lambooij van het IVM. “Het gebruik van de benzodiazepinen in Nederland is nog steeds ongezond hoog”, vindt zij. Een verklaring daarvoor is de relatief lage prijs

 • Trouw: Nederlanders slikken veel te lang verslavende slaap- en kalmeringsmiddelen. Het gebruik van verslavende slaap- en kalmeringsmiddelen loopt uit de hand. Mede door de hoge werkdruk komen huisartsen niet toe aan hulp voor patiënten bij het afbouwen. (Dit artikel is exclusief voor abonnees)
19 april 2024: Zorgmedewerker krijgt niet-actuele en vage toedienlijst
 • PW: In nummer 16 van het Pharmaceutisch Weekblad aandacht voor het artikel 'Zorgmedewerker krijgt niet-actuele en vage toedienlijst'. Dat is de belangrijkste conclusie van masterstudent Farmacie Shad Hussein en apotheker Els Dik uit een analyse van 125 audits uitgevoerd door IVM-apothekers in de langdurige zorg. Uit deze audits kwamen vijf belangrijke knelpunten naar voren. Het belangrijkste verbeterpunt is dus de toedienlijst, want deze is niet altijd actueel.
  Ook de apotheker speelt een belangrijke rol bij vier van de vijf knelpunten. Het IVM adviseert apothekers om over deze knelpunten het gesprek aan te gaan met de instelling en haar voorschrijvers.
16 april 2024: Besparingen inzet biosimilars
 • Persbericht IVM: Het IVM heeft berekend dat in de periode 2015-2022 de inzet van biosimilars bij vijf verschillende biologische geneesmiddelen heeft geleid tot een kostenbesparing van 82%. Aan deze middelen gaf Nederland in 2015 662 miljoen euro uit. In 2022 waren de uitgaven aan dezelfde middelen gedaald tot 169 miljoen, terwijl er veel meer patiënten werden behandeld. Als we het aantal patiënten uit 2022 zouden hebben behandeld tegen de kosten per patiënt van 2015 dan had dat 954 miljoen gekost. We gaven echter 169 miljoen uit. 

  Het rapport ‘Biosimilar Beloften Waargemaakt’ van maart 2024 is een vervolg op het rapport dat in 2021 werd gemaakt na afsluiting van het project 'Biosimilars op Maat’ dat het IVM in opdracht van het ministerie van VWS uitvoerde samen met de Initiatiefgroep Biosimilars Nederland.

 • Ook bij onder meer ApothekersNieuws, Reformatorisch dagblad, Pharmaceutisch Weekblad en Zorgkrant aandacht voor het IVM-persbericht.

16 april: Melatoninepil: slaapopwekker of klachtenveroorzaker?
 • Pointer: Ruim 500 slaapexperts luidden in 2019 de noodklok: haal melatonine uit de schappen van de drogist. “Het is nu ruim vier jaar na die noodklok, en we zijn geen steek opgeschoten”, stelt Ruud Coolen van Brakel, directeur van het IVM. “Ik kan nu naar de Kruidvat of Etos lopen en een potje vol kopen.”
6 april 2024: Oneigenlijk Medicijngebruik
 • Stand van Nederland: In deze uitzending van Omroep WNL een interessante reportage over oneigenlijk gebruik van medicatie. Met een bijdrage van IVM directeur Ruud Coolen van Brakel.  Ozempic is op de markt als diabetesmedicijn, maar is onder millennials populair om af te vallen. Zo zijn er nog meer medicijnen die voor andere doeleinden worden gebruikt, met alle risico's van dien. "Er is niet voor niets een balans tussen de werkzaamheid en de mogelijke schadelijkheid van een middel.'
6 april 2024: Honderden miljoenen euro's aan medicijnverspilling in Nederland
 • Kassa: In deze uitzending over medicijnverspilling in Nederland is IVM directeur Ruud Coolen van Brakel in de studio te gast. “Wij werden laatst geattendeerd op een Facebookgroep waarin mensen overgebleven IVF-medicatie onderling aan het verhandelen waren. Dus je ziet op allerlei vlakken dat mensen het maatschappelijk onacceptabel vinden dat middelen niet hergebruikt kunnen worden en dat die gewoon weggegooid moeten worden. Het is doodzonde. Het is geldverspilling en het is maatschappelijk onverantwoord omdat we op allerlei gronden tekorten te hebben. De enige die hier profijt van heeft is de farmaceutische industrie.”
23 maart 2024: ADHD-pil - Oneigenlijk gebruik door studenten
 • TvPO: ADHD-medicatie slikken die aan iemand anders is voorgeschreven: het is niet verstandig. Toch doet 1 op de 30 studenten dit soms. In dit artikel van IVM-collega's Marieke van den Berk-Bulsink en Marcel Stroo i.s.m. Michelle van der Horst van Trimbos lees je waarom, of het kwaad kan en hoe poh’s-ggz kunnen helpen het oneigenlijk gebruik te voorkomen. 
22 maart 2024: Insulines met op elkaar lijkende namen het vaakst verwisseld
 • PW: Nu steeds meer insulines op de markt verschijnen, neemt de kans op verwisselingen − en dus medicatie-incidenten − toe. In 2023 kwamen 794 meldingen over incidenten met insulines binnen bij Voorkomen Medicatie-incidenten (VMI). Insuline aspart (Novorapid) en insuline aspart/insuline aspart protamine (Novomix) werden het meest verwisseld. Farmaciestudent Boris Seijkens schreef hier een artikel over voor PW (Pharmaceutisch Weekblad 22.03.2024 159 | 12).
21 maart 2024: Claudia gebruikt omstreden afslankmiddel: 'Iedereen gebruikt het!'
 • Telegraaf online IVM apotheker Marloes Dankers waarschuwt in deze reportage over de risico's (denk aan misselijkheid, maagdarmklachten  en ontsteling van de alvleesklier) en het slechts tijdelijke effect ('geen quick fix') van het gebruik van het omstreden afslankmiddel ozempic. De gevolgen op de lange termijn zijn onduidelijk. Het recente coma geval in België geeft aan dat zeker met vervalste ozempic je geen idee hebt wat ze in je pen stoppen. "Je bent je eigen proefkonijn", aldus Dankers.

16 maart 2024: Zorgen om verkoop nepvarianten 'afslankmiddel' Ozempic: Belgische vrouw in coma
 • Nieuwsuur De uitzending over illegale verkoop van nep-Ozempic gezien?  IVM collega en apotheker Marloes Dankers uit haar zorgen om de illegale verkoop van nep-Ozempic. "Er zijn geneesmiddelen onderschept waar niks in zat, dus bijvoorbeeld een injectiepen met pure zoutoplossing. Bij het geval in België ging het om insuline, maar er zijn ook gevallen bekend dat er verontreinigde geneesmiddelen in zaten of een veel te hoge of te lage dosering. In feite kan iedereen er alles in stoppen en hoef je alleen de verpakking na te maken."
1 maart 2024: Is Droomsap veilig te gebruiken?
 • Meldpunt Max: Droomsap; het klinkt als een onschuldige frisdrank, maar dit slaapmiddel bevat het geneesmiddelen ingrediënt doxylamine. Doxylamine is in Nederland alleen op recept verkrijgbaar. Artsen schrijven het voor als medicijn voor de behandeling van ernstig zwangerschapsbraken. Hoewel de verkoop officieel verboden is in Nederland, is Droomsap zonder recept verkrijgbaar in buitenlandse webshops. Wat zijn de #bijwerkingen van dit middel en is het veilig te gebruiken? IVM collega Anke Lambooij geeft toelichting in de uitzending. 
29 januari 2024: Wie heeft er het meeste recht op de schaarse afslankprik?
 • NRC.nl: Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik wijst naar de producent, Novo Nordisk. „Wij waren in september meteen sceptisch, niet zozeer over de intenties, maar over het effect van die oproep. Aandacht leidt immers tot meer vraag”, zegt Marloes Dankers van het instituut. Fabrikanten zouden niet zelf de publiciteit moeten zoeken met berichten over tekorten, zegt zij. „Zij hebben een commercieel belang, zij moeten dat aan de officiële kanalen, zoals CBG, overlaten.”

20 & 21  januari 2024:  Slaap uit de Winkel. Mensen kopen van alles om lekker te slapen. Zou het werken?
 • NRC weekendeditie: Melatonine en DroomSap kun je zo krijgen, maar zijn ze wel onschadelijk? Volgens de stichting Farmaceutische Kengetallen gebruikten 1,3 miljoen Nederlanders slaapmiddelen in 2022. Slaapproblemen komen veel voor. Eén op de vier Nederlanders van twaalf jaar en ouder heeft er last van, blijkt uit CBS-cijfers. Anke Lambooij, apotheker bij het IVM: “Het is geen onschuldig middel. Die suggestie heb je wel als het naast de Smarties ligt.” DroomSap raadt ze af, ondanks de lage dosering doxylamine. ”Ik zie dit als een verouderd middel met veel bijwerkingen. Je moet zorgen dat mensen het risico snappen, en weten wanneer ze beter naar de dokter kunnen gaan.”
17 januari 2024: Patiënten delen medicatie­wensen slechts beperkt met zorg­verlener
 • DOQ: Ongeveer 40% van de patiënten is niet tevreden over zijn medicatie. Patiënten bespreken dat echter lang niet altijd met hun arts of apotheker, deels door onwetendheid bij wie ze precies terechtkunnen met een specifieke vraag. Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik. Apotheker Anke Lambooij licht het onderzoek toe. “Wees als apotheker of huisarts zichtbaar voor je patiënten."

12 januari 2024: Aandacht nodig voor rationeel voorschrijven van nieuwe geneesmiddelen
 • PW: Nieuwe middelen bieden extra behandelmogelijkheden, maar de risico’s zijn vaak onbekend, zegt IVM-collega en apotheker Marloes Dankers. Zij deed onderzoek naar de keuzes en visies van zorgverleners in de eerste lijn ten aanzien van nieuwe middelen en concludeerde: “Wetenschappelijk bewijs speelt een beperkte rol in de overweging een nieuw middel voor te schrijven.” Pharmaceutisch Weekblad 12.01.2024 159 | 1/2
12 januari 2024: Patiënt is vaak niet tevreden over zijn medicijngebruik
 • PW: Bijna 40% van de mensen die geneesmiddelen gebruiken is niet helemaal tevreden over het gebruik en wil weten of er verbeteringen mogelijk zijn. De apotheker kan naast de huisarts een belangrijke rol spelen in het optimaliseren van het geneesmiddelgebruik, maar patiënten weten hem hiervoor nog onvoldoende te vinden. “Een mooie kans voor apothekers om zich nog zichtbaarder te maken als medicatiespecialist.” Een artikel van IVM-collega's Sophie ter Hark, Anke Lambooij en Marieke van den Berk-Bulsink vanwege de jaarlijkse Dag van Verantwoord Medicijngebruik. 

9 januari 2024: Dag van Verantwoord Medicijngebruik - meer gesprek over onnodig medicijngebruik nodig  
 • Persbericht IVM:  Bijna 40% van de patiënten is ontevreden met de medicijnen die ze gebruiken. Zo blijkt uit onderzoek dat het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) uitvoerde in het Medicijnpanel. Hoewel de helft van hen iets zou willen veranderen aan de medicijnen, bespreekt slechts 30% dat met een (huis)arts of apotheker.
9 januari 2024: Radio M Utrecht
 • Aan tafel!: IVM-collega Marieke van den Berk-Bulsink is uitgenodigd door Radio M Utrecht om uitgebreid stil te staan bij de Dag van Verantwoord Medicijngebruik. Het item is te beluisteren vanaf circa 08:13. 
9 januari 2024: Dag van Verantwoord Medicijngebruik, thema demedicalisering

In de media en op social media volop aandacht voor de Dag van Verantwoord Medicijngebruik. Een selectie:

 • Ambiq
 • Apcon
 • Apotheekkennisbank
 • BENU
 • BijsluiterPlus
 • CBD
 • Coöperatieve Apothekersvereniging West-Friesland
 • Crohn & Colitis NL
 • Ellen Social
 • Fagron
 • FBA
 • HuisartsenService
 • Inszo
 • KNMP
 • Lichen Planus Vereniging Nederland
 • MECVS Nederland
 • Medxpert
 • Mind
 • Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten
 • NPO Radio 1, IVM-collega Anke Lambooij te gast in het programma Nieuws en Co (te beluisteren vanaf 42 minuten)
 • NTvG
 • NVDA
 • Omroep Zeeland
 • OptimaFarma
 • Parkinson Vereniging 
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Pharmaceutisch Weekblad
 • Pharmi (MedicijnWijs)
 • PiL-nascholing
 • Psyfar VS
 • Radio Utrecht (studio M), IVM-collega Marieke van den Berk-Bulsink te beluisteren in het lunchprogramma 'Aan tafel!'
 • Reformatorisch Dagblad
 • ReumaZorg Nederland
 • Schildklier Organisatie Nederland
 • SeniorenWijzer, in de december-uitgave verscheen het artikel 'Minder pillen: waarom, wanneer en hoe?' gekoppeld aan de Dag van Verantwoord Medicijngebruik
 • Service Apotheek
 • Slingeland ziekenhuis
 • Stichting voor Afweerstoornissen
 • Telegraaf.nl
 • Tijd voor MAX, dokter Ted over verantwoord én onnodig medicijngebruik: “Een APK, Alle Pillen Kloppen, is heel nuttig” 
 • Vereniging voor Angio Oedeem
 • VMCE
 • ZonMw
 • Zorgkrant
3 januari 2024: Moordpillen? 
 • NPO3: In de documentaire 'Moordpillen?' legt IVM-collega en apotheker Marieke van den Berk-Bulsink uit welke medicijnen voor ADHD er zijn. De drieluik Moordpillen? is vanaf 3 januari wekelijks te zien op NPO3. 
28 december 2023: Doelmatig gebruik van nieuwe geneesmiddelen
 • Dé Verpleegkundig Specialist: "Elk jaar komen er nieuwe geneesmiddelen beschikbaar op de Nederlandse markt. Goede informatie over de toegevoegde waarde van nieuwe geneesmiddelen, discussie tussen zorgverleners over hun eigen voorkeuren en keuzes en alertheid op beïnvloeding door de farmaceutische industrie kunnen bijdragen aan het doelmatig gebruik van nieuwe geneesmiddelen." Een artikel van onder meer IVM-collega's Marloes Dankers en Marjorie Nelissen. Verschenen in Dé Verpleegkundig Specialist, jaargang 18 - editie 4 - 2023 (www.vakblad-dvs.nl). Een dubbelpublicatie met PiL.
27 december 2023: Wat kunt u doen om … niet beïnvloed te worden?
 • NTvG: Er blijft veel aandacht voor het onderzoek van IVM-collega Marloes Dankers over beïnvloedingsstrategieën in marketingmaterialen gericht op huisartsen. Beluister ook de podcast '#28 Bloedarmoede interpreteren' (vanaf 23.45). 
22 december 2023: Impact op afname kwaliteit van leven verminderen
 • Farma Magazine: "Bij misselijkheid en braken is in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij een verhoogd risico op dehydratie, behandeling met medicatie te overwegen. Het gebruik of juist staken van medicatie bij misselijkheid en braken in de palliatieve fase kan bijdragen aan het behoud van de kwaliteit van leven." Een interview met IVM-collega Marieke van den Berk-Bulsink n.a.v. de FTO-module Misselijkheid en braken. 
22 december 2023: Instituut Verantwoord Medicijngebruik zet activiteiten voort van Biosimilars Nederland
 • Persbericht IVM: De Initiatiefgroep Biosimilars Nederland (IBN) wordt vanwege gebrek aan middelen opgeheven. Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) neemt vanaf 1 januari 2024 het gedachtengoed en de kennis over en zet het beheer van de website en de uitgave van de nieuwsbrief voort.
20 december 2033: IVM benoemt Peter Bosselaar tot nieuwe voorzitter Raad van Toezicht
 • Persbericht IVM: Peter Bosselaar is met ingang van 1 januari 2024 benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van het IVM. Bosselaar neemt het stokje over van dr. Lode Wigersma die deze taak 8 jaar heeft vervuld. Het IVM en de leden van de Raad van Toezicht bedanken Wigersma voor zijn deskundig en bevlogen voorzitterschap.

15 december 2023: Afslankmiddel semaglutide uitgeroepen tot 'medische doorbraak van het jaar'
 • EenVandaag: Het afslankmiddel semaglutide is door vakblad Science uitgeroepen tot 'wetenschappelijke doorbraak van het jaar'. Het medicijn, wereldwijd bekend onder merknaam Ozempic, is een enorme hype. Maar er kleven ook nadelen aan, waarschuwen experts zoals IVM-collega Marloes Dankers. 'We maken ons daar oprecht zorgen over. 'Enerzijds zie je bij het voorschrijven dat er niet altijd de juiste regels in acht worden genomen, maar er zijn ook zeker patienten die het zelf gaan bestellen via internet zonder begeleiding van een arts en dat is risicovol.' aldus Marloes Dankers. Lees ook het bijhorende artikel op EenVandaag.
December 2023: App op recept
 • HuisartsenService magazine: in het december nummer aandacht voor de URinControl app, ontwikkeld door huisartsen van het UMCG. Deze app biedt vrouwen met urine-incontinentie informatie, een persoonlijk oefenschema met blaastraining en/of bekkenbodemspieroefeningen en herinneringen en beloningen. IVM-apotheker Anke Lambooij: ‘De URinControl-app bleek even effectief als zorg via de huisarts voor vrouwen met urine-incontinentie. De zorgkosten waren in de groep die de app gebruikte 160 euro per patiënt per jaar lager’.
2 december 2023: Zeer verslavende medicatie gemakkelijk online verkrijgbaar.
 • BNNVARA Kassa besteedde uitgebreid aandacht aan de risico’s van online medicatie kopen zonder recept. Directeur Ruud Coolen van Brakel van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik waarschuwt: ’alle middelen die bedoeld zijn om de wet te omzeilen moeten verboden moeten. Ze zijn een groot gevaar voor de volksgezondheid". Kijk de uitzending hier terug.
November: Paracetamol tegen koorts bij kinderen, hoe zit het ook alweer?
 • Lijfblad, editie 5: In dit artikel is een interessante paracetamolcasus uitgelicht naar aanleiding van de Praktijkprikkel van VMI (Voorkomen Medicatie-Incidenten) over toediening van Sinaspril Paracetamolstroop aan een 6 weken oude baby, op advies van de kinderarts. Een Praktijkprikkel is een korte beschrijving van een medicatie-incident met aanbevelingen voor de praktijk. 

18 november 2023: Ongevoeligheid voor medicijnen: het risico van onjuiste antibiotica slikken
 • Nu.nl: Zo’n 45 procent van de Nederlanders houdt zich niet aan de voorgeschreven lengte van een antibioticabehandeling. Dat kan grote gevolgen hebben voor de behandeling. "De enige manier om resistentie zo goed mogelijk te voorkomen is door antibiotica alleen te slikken als het nodig is en het op de goede manier te doen. Neem dus niet zomaar antibiotica pillen", benadrukt Lambooij. "Antibiotica werken alleen tegen bacteriën. Als je ze gaat slikken als je een virus hebt, blijf je ziek, maar kunnen de bacteriën in je lichaam wel resistent worden." 
November 2023: A practice guide on antimicrobial stewardship in nursing homes
 • BMC: 'A practice guide to help nursing homes set up an antimicrobial stewardship (AMS) program was developed based on experiences gained during a project at one of the largest providers of elderly care in the South-east of the Netherlands. ' Een bijdrage van onder meer IVM-collega's Marjorie Nelissen en Pauls Geels (12, Article number: 120 (2023). 
22 oktober 2023: Verslaafd op doktersrecept
 • Pointer: Gewaarschuwd door de opioïdenepidemie die zich in de VS voltrok, werd in ons land in 2019 een taakgroep opgericht die de groei van het aantal gebruikers een halt toe moest roepen. Inmiddels is deze taakgroep gestopt, terwijl het aantal mensen dat opioïden kreeg voorgeschreven in 2022 weer steeg naar 1 miljoen opioïdengebruikers. Zat de taak van de taakgroep er wel op? IVM-collega en voormalig projectleider taakgroep Anke Lambooij geeft haar reactie in de tv-uitzending van Pointer. Lees ook het bijhorende artikel 'Zorgen om stijgend aantal gebruikers opioïde pijnstillers'.  
16 oktober 2023: "Artsen slaan alarm om influencers die op hun stoel gaan zitten. Zwanger na medisch advies van een influencer: ‘Eén keer geen condoom en het was raak’
 • AD: "We zien een enorme hausse aan niet-deskundige mensen die claims verspreiden en heel veel bereik hebben. Als mensen niet ook een deskundige raadplegen kan dat grote gevolgen hebben. Ik denk dat we die de komende jaren gaan zien", aldus Ruud Coolen van Brakel, directeur Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM).  Zijn advies : informeer óók altijd bij je (huis)arts.
General practitioners-community pharmacists pharmacotherapy discussion groups: Analysis of their implementation through a series of case studies
 • ScienceDirect.com: Samenvatting van internationale publicatie, september '23. Het farmacotherapieoverleg (FTO) van huisartsen en apothekers is al jaren breed geïmplementeerd in Nederland. Belangrijke doelen van het FTO zijn het verbeteren van de kwaliteit van voorschrijven en de samenwerking tussen huisartsen en apothekers. Vergelijkbare discussiegroepen bestaan ook in België en Zwitserland. In een internationale studie zijn de opzet, organisatie en implementatie van de discussiegroepen in de drie landen met elkaar vergeleken. Hierdoor is er meer inzicht in factoren die van invloed zijn op de implementatie, zoals het verwachtingspatroon van huisartsen en apothekers, de vorm van de discussiegroepen en de rol van apothekers in de gezondheidszorg.
27 september 2023: Hoe kan het dat huisartsen nog steeds vaak oxycodon voorschrijven? En andere vragen over gebruik van zware pijnstillers beantwoord
 • EenVandaag: Hoewel artsen en apothekers al jarenlang waarschuwen voor verslaving en ernstige bijwerkingen, is het aantal gebruikers van zware pijnstillers de afgelopen 2 jaar tot 1,1 miljoen gestegen. Op EenVandaag geven apotheker Anke Lambooij van het IVM en hoogleraar anesthesiologie Albert Dahan aan het LUMC antwoord op de vraag 'Wat willen jullie weten over deze toename?'

  Lambooij adviseert patiënten om niet direct te stoppen met oxycodon en kritisch te blijven. "Als je wil stoppen met het middel, bespreek het eerst met de arts of de apotheker. Wees daar ook zelf alert op, praat erover en geef door het aan het verplegend personeel."

25 september 2023: Terugdringen gebruik pijnstillers faalt.
 • Telegraaf: De Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) maken zich grote zorgen over de toename in gebruik van zware, verslavende pijnstillers. Zij roepen huisartsen en medisch specialisten op nog kritischer te kijken of de pijnstillers wel altijd noodzakelijk zijn. “Hoe meer mensen deze middelen krijgen, hoe groter de groep die eraan verslaafd kan raken”, aldus Anke Lambooij, apotheker bij het IVM. Er blijken grote verschillen te zijn in voorschrijven tussen ziekenhuizen onderling. "Zo schrijft het ene ziekenhuis na een bepaalde operatie vaker en meer opioïden uit dan een ander. En daarbij is niet de pijn van de patiënt leidend maar de protocollen".
23 september 2023: De corona-herhaalprik: wat is wijsheid?
 • Telegraaf (DE KWESTIE): Ruud Coolen van Brakel (directeur van het IVM) en Jan Grandjean (emeritushoogleraar cardiothoracale chirurgie) zijn bezorgd, maar om verschillende redenen. 'Het is treurig dat er nog steeds veel nepnieuws rondgaat over Covid-19, geneesmiddelen en vaccins, soms zelfs door artsen en wetenschappers die in een fuik van gekleurde informatie zijn gelopen. Gelukkig is die groep erg klein, en het feit dat hiernaast een van die artsen ’tegen boosters’ pleit, geeft een vertekend beeld.' aldus Ruud Coolen van Brakel, directeur van het IVM.
Je hoeft niet alles te slikken. Onderzoek naar medicijngebruik onder 65-plussers
 • Plus magazine, oktober '23: Veel ouderen hebben nogal wat problemen met hun medicijngebruik: bijwerkingen, slechte leverbaarheid, moeilijk leesbare bijsluiters, vervelende bijwerkingen, of gewoon vergeten in te nemen. Het zijn de uitkomsten van een panelonderzoek van Plus Magazine: hoe ervaren 65-plussers zelf hun medicijngebruik? De resultaten uit het onderzoek zijn voorgelegd aan Els Dik die vanuit haar expertise heeft gereageerd met antwoorden en waardevolle adviezen. 

8 september 2023: Rage in de VS: kilo's kwijt dankzij een wekelijkse prik. Hoe zit het in Nederland?
 • Algemeen Dagblad: "Het beeld van Ozempic als makkelijk afslankmiddel, dat vanuit de Verenigde Staten naar Nederland komt, klopt niet, stelt Dankers. Zo’n medicijn is geen quick fix om veel af te vallen. Dat is bedoeld ter ondersteuning, niet meer dan dat.”. IVM collega Marloes Dankers geeft duiding.

1 september 2023: Nieuw onderzoek: marketingmaterialen van farmaceutische industrie bevatten veel beïnvloedingsstrategieën  
 • PLOS ONE (wetenschappelijk tijdschrift): Onderzoek van Marloes Dankers i.s.m. onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, Nivel, Universiteit Utrecht en Vrije Universiteit Amsterdam wijst uit dat de farmaceutisch industrie via het versturen van marketingmaterialen het voorschrijfgedrag van huisartsen probeert te beïnvloeden. Lees de samenvatting. Luister ook naar de podcast Kennis & Co, NPO/Radio van vrijdag 1 september 2023 waarin onderzoeker Marloes Dankers vertelt over het onderzoek. 
18 augustus 2023: Incidenten door voorschrijvers, toedieners én afleveraars
 • PW, nr. 33/34: Bij het landelijk meldpunt voor medicatie-incidenten (VMI) zijn in 2022 18.799 (bijna-)incidenten gemeld. Dit aantal ligt iets boven dat van 2021 maar is veel hoger dan de twee jaren daarvoor. De meeste meldingen kwamen uit ziekenhuizen en openbare apotheken. “Alleen als alle betrokken beroepsgroepen zich sterk maken voor medicatieveiligheid, zal het aantal medicatie-incidenten significant afnemen.”
Augustus 2023: Wie geef je hormoontherapie en wie niet?
 • FarmaMagazine: De NHG-Standaard De overgang wijzigde op een aantal belangrijke punten. Deze veranderde inzichten zijn van belang voor de eerstelijnszorg en verdienen daarom bespreking in het FTO. Het IVM maakte een module over de behandeling van overgangsklachten die apothekers en huisartsen helpt bij de voorbereiding en uitvoering van dit FTO. Dr. Marjorie Nelissen, apotheker bij het IVM, schept meer duidelijkheid over de meerwaarde van de materialen ter voorbereiding van het FTO voor zowel apotheker als huisarts.

Augustus 2023: Beïnvloeding door de farmaceutische industrie
 • TvPO nr. 4: Menno van Woerkom, adviseur bij het IVM, zet uiteen waarom praktijkondersteuners en verpleegkundigen een interessante doelgroep zijn voor de farmaceutische industrie. "Het is beter om farmaceutische bedrijven op afstand te houden."

19 juli 2023: Waarom nog altijd voor honderden miljoenen aan bruikbare medicijnen worden weggegooid
 • EenVandaag: IVM-directeur Ruud Coolen van Brakel over medicijnverspilling bij EenVandaag.  

  "Al met al wordt er jaarlijks voor honderden miljoenen euro's aan medicijnen weggegooid, denkt Ruud Coolen van Brakel van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik. 'Het is te gek voor woorden dat we hier geen oplossing voor kunnen vinden."

  Ook hij wijst naar Europa als obstakel en de zogeheten Richtlijn inzake vervalste geneesmiddelen. Die bepaalt dat elk doosje herleid moet kunnen worden naar de fabrikant." Uitzending gemist? Bekijk de uitzending op NPO Start.

7 juli 2023: Evergreening van geneesmiddelen kost de samenleving veel geld
 • PW: Om de maatschappelijke kosten te berekenen van evergreening – de periode van marktexclusiviteit verlengen door het aanbrengen van kleine aanpassingen in de oorspronkelijke werkzame stof of formulering van een geneesmiddel waarvoor octrooi is gekregen – nam een onderzoeksgroep - onder leiding van Erasmus Universiteit - Herceptin onder de loep. Conclusie: de kosten lopen in de miljoenen. De vraag is tegen welke prijs voorschrijvers en verzekeraars mee moeten gaan met evergreening-strategieën als die de samenleving zoveel geld kosten.
4 juli 2023: Raad van Toezicht IVM met twee nieuwe leden versterkt
 • Persbericht IVM: Het IVM benoemt per 1 september 2023 dr. Rob Heerdink en dr. Marcel van Raaij als nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Het IVM is blij met de komst van deze nieuwe leden in de Raad van Toezicht.
28 juni 2023: Een kwart van de 80-plussers gebruikt meerdere valrisicoverhogende middelen
 • Persbericht IVM: In 2022 gebruikte 23% van de 80-plussers twee of meer valrisicoverhogende geneesmiddelen, en 2% zelfs vier of meer. Deze percentages dalen langzaam sinds 2019, maar blijven schrikbarend hoog. Aandacht voor valpreventie en het minderen van valrisicoverhogende geneesmiddelen, zoals slaap- en kalmeringsmiddelen en bloeddrukverlagers blijft nodig. 
21 juni 2023: Eén op drie nieuwe gebruikers krijgt slaapmiddelen langer dan aanbevolen
 • Persbericht IVM: In het 4e kwartaal van 2022 kreeg 36% van de nieuwe gebruikers van slaapmiddelen voor meer dan 20 dagen slaapmedicatie afgeleverd. Na 2 weken van gebruik neemt de werking af, terwijl bijwerkingen blijven bestaan. Daarom is aandacht voor beperkt voorschrijven en goede voorlichting bij het afleveren noodzakelijk. 
14 juni 2023: SGLT2-remmers nemen snel plek in
 • Persbericht IVM: Nederlandse huisartsen schreven in 2022 veel vaker SGLT2-remmers voor dan in eerdere jaren. Het IVM beveelt aan om ook de komende jaren het voorschrijfgedrag in de verschillende regio’s te blijven monitoren, om te zien of regio’s niet doorschieten in het voorschrijven van de (dure) middelen die volgens de NHG-Standaard vooral bedoeld zijn voor niet-kwetsbare patiënten met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten.  
9 juni 2023: Gebruik tramadol toegenomen in 2022
 • Persbericht IVM: Het gebruik van sterkwerkende opioïden lijkt in 2022 te stabiliseren. Wel neemt het gebruik van zwakwerkende opioïden toe ten opzichte van 2021. Het IVM roept op tot alertheid op mogelijk nadelige effecten van het toenemend voorschrijven van zwakwerkende opioïden en interventies in regio’s waar veel zwakwerkende opioïden worden voorgeschreven. 
9 juni 2023: Attentie nodig bij uitgifte na leveringsproblemen
 • PW, nr. 23: Er zijn steeds vaker problemen met de levering van geneesmiddelen. Hierdoor krijgen patiënten soms een verkeerde dosering, een verkeerd geneesmiddel of zelfs helemaal geen geneesmiddel. Bij VMI zijn de afgelopen twee jaar circa 53 meldingen gedaan van (bijna) medicatie-incidenten als gevolg van de leveringsproblemen. Farmaciestudent Ellis van Nassau en Rob Essink van VMI schreven hierover een artikel voor het Pharmaceutisch Weekblad.
6 juni 2023: 10-jarig jubileum Update Medicatiebeoordeling
 • 10 jaar Update Medicatiebeoordeling: In september start het IVM met alweer de 10e editie van de Update Medicatiebeoordeling. Al tien jaar volgen apothekers en (apotheekhoudende) huisartsen deze dag om hun kennis en vaardigheden op het gebied van medicatiebeoordeling te versterken. Docent Anke Lambooij kijkt terug op dit 10-jarig bestaan.
15 mei 2023: Flinke verschillen bij het voorschrijven opioïden in ziekenhuis 
 • Persbericht IVM: Het rapport 'Monitor opioïden tweede lijn' laat zien dat er forse winst te behalen valt in het verantwoorder voorschrijven van opioïde pijnstillers in ziekenhuizen. Pijn na operatieve ingrepen is de meest voorkomende reden om opioïden voor te schrijven door medisch specialisten. Dat blijkt uit onderzoek dat het Instituut Verantwoord Medicijngebruik en LOGEX uitvoerden op data van 15 ziekenhuizen. 
7 mei 2023: In radio-uitzending Pointer 'Diabetesmedicijn om af te vallen?'
 • Pointer: "Wij hebben gezien dat een behoorlijk aantal websites die zich presenteren als schoonheidsklinieken, afvalklinieken of afslankklinieken ook geneesmiddelen aanprijzen. Dat doen ze nog niet zo ongelofelijk lang, maar wel in verhevigde mate nu er een aantal middelen op de markt zijn gekomen die inderdaad een registratie voor afvallen hebben gekregen. Wij vinden deze trend zorgwekkend." aldus Coolen van Brakel.
7/8 mei 2023: IVM dient klacht in tegen 11 afslankklinieken vanwege reclame voor obesitasmedicijnen

In de media volop aandacht voor deze klacht van het IVM. Een selectie:

 • Persbericht IVM: Het IVM heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar het aanbod van afslankklinieken in Nederland. Uit dit onderzoek is gebleken dat 11 klinieken reclame maken voor geneesmiddelen tegen obesitas als onderdeel van hun afslankprogramma's. Dit is in strijd met de Nederlandse Geneesmiddelenwet en de reclamerichtlijnen, die bepalen dat reclame voor medicijn

Disclaimer

Deze website en uitgegeven nieuwsbrieven zijn bedoeld voor beroepsbeoefenaren en (patiënten)organisaties die zich bezighouden met medicijngebruik. U vindt hier informatie over de organisatie en de activiteiten van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). IVM heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan het inrichten van deze website en het opstellen van haar nieuwsbrieven. Aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie die door middel van deze website en nieuwsbrieven is verkregen.

Contact

Downloads

Standaardformulier publicatieplicht 2023
Download
ANBI Algemeen

Laatst gewijzigd op 16 juli 2024

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.