Informatiepagina

In het kort

Het IVM is de enige neutrale organisatie die de kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid van het geneesmiddelengebruik verbetert. Het IVM doet dat door beleid en wetenschap te vertalen naar praktische handvatten voor iedereen die in de dagelijkse praktijk met medicijnen te maken heeft.

IVM maakt je beter

Het IVM heeft een breed pakket van producten en diensten voor zorginstellingen, zorgverleners, zorgverzekeraars en bedrijven, overheden, patiënten-, belangen-, en beroepsorganisaties. Producten en diensten waarmee we onze missie proberen te volbrengen: zorgen voor een goed, veilig, en betaalbaar medicijngebruik in Nederland. 

Al 25 jaar verspreidt het IVM kennis om de farmaceutische zorg, het voorschrijfgedrag en de medicatieveiligheid te verbeteren. Het IVM is dé specialist op het gebied van medicatieveiligheid en komt met praktijkgerichte adviezen en oplossingen. Vandaar de slogan: IVM maakt je beter.

Bij het IVM werken artsen, apothekers, andere medische professionals en experts op het gebied van medicatieprocessen. De kernwaarden zijn de leidraad voor onze medewerkers en werkzaamheden:

 • Onafhankelijk 
 • Maatschappelijk
 • Praktijkgericht
 • Klantgericht
 • Deskundig

Het IVM wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de gezondheidszorg - in het bijzonder de farmaceutische zorg - en daarmee aan het welzijn van mensen. 

Onze klanten

Het IVM is een stichting en wordt voor een deel gefinancierd door het ministerie van VWS. Daarnaast verstrekken derden, zoals ZonMW en verzekeraars, ons projectsubsidies. Ook zorginstellingen en beroepsorganisaties zijn afnemers van onze producten, zoals nascholingen en e-learningcursussen.

Wij doen ons werk vanuit een maatschappelijk perspectief, zonder winstoogmerk. Onze kernwaarden (maatschappelijk, onafhankelijk, praktijkgericht, klantgericht en deskundig) dienen als leidraad voor welke opdrachten we wel of niet aanvaarden.

Onze partners

Het IVM werkt samen met partners die het IVM aanvullen in kennis en expertise.

Binnen de G5 werkt het IVM nauw samen met:

 • College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
 • Zorginstituut Nederland (ZIN)
 • Geneesmiddelenbulletin
 • Bijwerkingencentrum Lareb

Het IVM heeft formele samenwerkingsovereenkomsten met

 • Intrakoop
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Initiatiefgroep Biosimilars Nederland (IBN)
 • Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI)

Nieuwe Geneesmiddelen - MedicijnBalans

Voor nieuwe, op de markt toegelaten geneesmiddelen bestaan meestal nog geen richtlijnen. Artsen ontvangen daarentegen wel al veel informatie van de registratiehouders van het nieuwe geneesmiddel. Dat maakt het lastig om te bepalen of een nieuw, vaak duur geneesmiddel voor de patiënt een meerwaarde heeft ten opzichte van de bestaande middelen. Met het programma MedicijnBalans biedt IVM zorgprofessionals feitelijke en actuele informatie over nieuwe geneesmiddelen en stimuleert het de discussie over de meerwaarde van deze middelen. Het doel: artsen helpen een onderbouwde keuze te maken om wel of geen nieuw geneesmiddel en hen stimuleren doelmatig voor te schrijven.

MedicijnBalans is een programma van het IVM dat wordt gesubsidieerd door VWS. Het IVM neemt jaarlijks een aantal nieuwe geneesmiddelen onder de loep. Dit kunnen medicijnen zijn die nieuw op de markt komen, maar ook middelen waarvan de indicatie wordt uitgebreid.

Werkwijze

Het IVM werkt samen met beoordelingsinstanties, beroepsorganisaties, registratiehouders, kennisinstituten en experts om informatie over de nieuwe geneesmiddelen te verzamelen en te verspreiden. Dit levert neutrale en objectieve informatie op die door het IVM of door de experts op het gebied van de desbetreffende geneesmiddelen uitgedragen wordt naar artsen en andere belanghebbenden.

De materialen die we ontwikkelen leggen we voor aan inhoudelijke experts zoals medisch specialisten, huisartsen en apothekers. Informatie over een specifiek geneesmiddel wordt ook voorgelegd aan de desbetreffende registratiehouder. Naar aanleiding van de reacties kijken we of de feitelijke informatie aanvulling behoeft. De informatie is niet statisch: nieuwe informatie, onderzoeken en ervaringen maken de informatie steeds completer.

Organisatie en medewerkers

Raad van Bestuur/directie
dhr. drs. R.J.W.M. Coolen van Brakel, directeur

Hoofd financiën

mevr. drs. C.T. Leliveld

Hoofd ondersteuning

mevr. Y.M.E. Fonteijn

Raad van Toezicht

dhr. dr. L. Wigersma (voorzitter)
mevr. drs. V. Verdegaal (vice-voorzitter)
mevr. ing. I.P.G.M. Brekelmans
dhr. prof. dr. T. Pieters
dhr. E. Visser

Medewerkers

Anke Lambooij-van Vliet, apotheker

Senior adviseur

+31 (0)888 800 473

a.lambooij@ivm.nl

Annemarie de Vries-Moeselaar

Adviseur

+31 (0)888 800 400

a.vries@ivm.nl

drs. Connie Leliveld

Hoofd financiën

+31 (0)888 800 430

c.leliveld@ivm.nl

drs. Dorothee Greven, arts

Adviseur

+31 (0)888 800 467

d.greven@ivm.nl

Ellen Wiggemansen

Medewerker ondersteuning

+31 (0)888 800 424

e.wiggemansen@ivm.nl

Els Dik, apotheker

Senior adviseur

+31 (0)888 800 471

e.dik@ivm.nl

Gemma Yocarini

Senior adviseur

+31 (0)888 800 463

g.yocarini@ivm.nl

dr. Hanneke Zwikker

Adviseur

+31 (0)888 800 464

h.zwikker@ivm.nl

drs. Hans de Vos Burchart

Senior adviseur

+31 (0)888 800 461

h.vosburchart@ivm.nl

Helga Gerritse

Project assistent

+31 (0)888 800 431

h.gerritse@ivm.nl

drs. Henriëtte van der Kwaak-van Hout

Adviseur

+31 (0)888 800 477

h.kwaak@ivm.nl

Janine Colenbrander

Adviseur 

+31 (0)888 800 400

j.colenbrander@ivm.nl

drs. Joke Lerk-Sjobbema

Adviseur

+31 (0)888 800 465

j.lerk@ivm.nl

dr. Joost de Metz

Adviseur

+31 (0)888 800 413

j.metz@ivm.nl

dr. Linda Kok, arts

Adviseur

+31 (0)888 800 484

l.kok@ivm.nl

Luca de Jong

Functioneel beheerder

+31 (0)888 800 432

l.jong@ivm.nl

Marcel Stroo, apotheker

Adviseur

+31 (0)888 800 483

m.stroo@ivm.nl

Marieke van den Berk-Bulsink, apotheker

Adviseur

+31 (0)888 800 466

m.berk@ivm.nl

Marinka van Dalfsen-Slingerland, apotheker

Adviseur

+31 (0)888 800 400

m.dalfsen@ivm.nl

dr. Marjorie Nelissen-Vrancken, apotheker

Senior adviseur

+31 (0)888 800 481

m.nelissen@ivm.nl

Marloes Dankers, apotheker

Senior adviseur

+31 (0)888 800 459

m.dankers@ivm.nl

Martina Nieuwenhuis, MSc

Onderwijskundig adviseur

+31 (0)888 800 400

m.nieuwenhuis@ivm.nl

drs. Menno van Woerkom

Adviseur

+31 (0)888 800 462

m.woerkom@ivm.nl

Monique Dirven

Senior adviseur

+31 (0)888 800 456

m.dirven@ivm.nl

Paul Geels, specialist ouderengeneeskunde

Adviseur

+31 (0)888 800 476

p.geels@ivm.nl

Rob Essink, MPH, apotheker

Senior adviseur

+31 (0)888 800 475

r.essink@ivm.nl

Ruby van Boxtel

Medewerker ondersteuning

+31 (0)888 800 400

r.boxtel@ivm.nl

drs. Ruud Coolen van Brakel

Directeur

+31 (0)888 800 410

r.coolen@ivm.nl

Samira Marddi-Korriche

Medewerker ondersteuning

+31 (0)888 800 422

s.korriche@ivm.nl

Saiëstra Idoe

Medewerker ondersteuning

+31 (0)888 800 431

s.idoe@ivm.nl

Saskia de Jongste

Medewerker ondersteuning

+31 (0)888 800 420

s.jongste@ivm.nl

mr. drs. Sonja Huising

Senior communicatie-adviseur

+31 (0)888 800 420

s.huising@ivm.nl

drs. Sjoukje van Beek

Adviseur

+3(0)888 800 472

s.beek@ivm.nl

Tatiana Rijff 

Managementassistent  

+31 (0) 888 800 417

t.rijff@ivm.nl

drs. Timon ten Berge

ICT-beheerder

+31 (0)888 800 434

t.berge@ivm.nl

Vanessa Zunnebeld

Medewerker marketing/communicatie

+31 (0)888 800 400

v.zunnebeld@ivm.nl

Yvette Fonteijn

Hoofd ondersteuning

+31 (0)888 800 412

y.fonteijn@ivm.nl

 

Jaarrekening, jaarverslag en ANBI

Stichting Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instelling of een instelling die op een andere manier bijdraagt aan het algemene nut.

Voor het verkrijgen of behouden van de ANBI-status moet Stichting Instituut voor Verantwoord medicijngebruik voldoen aan bepaalde voorwaarden en een aantal gegevens op een website publiceren. De vereiste publicatiegegevens staan op deze pagina:

Naam van de instelling
Stichting Instituut voor Verantwoord medicijngebruik

Bezoekadres
Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht

Postadres
Postbus 3089, 3502 GB Utrecht

Telefoon
0888 800 400

E-mail
info@medicijngebruik.nl

Website
www.medicijngebruik.nl

KvK
Utrecht 41187161

Fiscaal nummer
803423627

Beschrijving doelstelling
Zie 'IVM maakt je beter'

Hoofdlijnen beleidsplan
Stichting IVM zet zich in om een hoger rendement van het medicijngebruik te realiseren en medicatiefouten te voorkomen. Daarvoor biedt IVM een uitgebreid scala aan producten en diensten aan:

 • Verbetertrajecten en monitoring voorschrijfgedrag en indicatorenontwikkeling.
 • Toetsen en verbeteren medicatieveiligheid (met name advies op het vlak van medicatiebeleid en de organisatie van het medicatieproces).
 • Scholing (nascholingen en e-learningen).
 • Bevorderen goed gebruik van geneesmiddelen (met name door het ontwikkelen en verspreiden van strategieën gericht op het verhogen van de therapietrouw, voorlichtingsmaterialen en hulpmiddelen en onafhankelijke informatie over nieuwe geneesmiddelen).

Voor deze producten en diensten wordt via vier verschillende bronnen financiering verworven:

 • via een instellingssubsidie van het ministerie van VWS
 • via fondsen
 • via zakelijke en particuliere opdrachtgevers
 • via aanbestedingen

Stichting IVM houdt vermogen aan om de continuïteit van de organisatie te waarborgen bij onverwachte tegenvallers en voor de uitvoering van VWS-activiteiten op de korte termijn. Dit vermogen wordt niet belegd, maar aangehouden op een spaarrekening en is dus niet risicovol.

Raad van Bestuur
Dhr. drs. R.J.W.M. Coolen van Brakel, directeur

Beloningsbeleid
De bestuurder en de medewerkers worden gehonoreerd conform BBRA.
De Raad van Toezicht werkt volgens de corporate governance principes van de NVTZ. De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht is lager dan volgens de normering van de NVTZ mogelijk zou zijn.

Verslag uitgeoefende activiteiten
Zie jaarverslagen

Financiële verantwoording
Zie jaarrekeningen

Vacatures en stages

Het IVM heeft momenteel geen vacatures.

IVM in de pers

Het IVM verschijnt regelmatig in de pers: op televisie, radio, in de krant of op online nieuwssites. Bekijk hier het overzicht.

29 september 2020: Eerste orale GLP1-agonist geïntroduceerd
 • NTvG ‘Marloes Dankers, apotheker van het IVM, schreef een nieuwsbericht over oraal semaglutide: de eerste GLP1-agonist die niet per subcutane injectie toegediend wordt.’
29 september 2020: Gebruik van opioïden in 2019 gedaald
 • Nu.nl 'Artsen zijn bewuster gaan voorschrijven, met meer oog voor de nadelen van opioïden", zegt IVM-directeur Ruud Coolen van Brakel. "Zaak is dit in de komende jaren vast te houden. Dus niet te veel, maar ook niet te weinig voorschrijven.'
 • Zorgkrant 'Tussen 2003 en 2017 nam het gebruik van sterkwerkende opioïden, met name oxycodon, sterk toe. Na een afvlakking in 2018 is nu een daling ingezet van het aantal voorschriften en het aantal gebruikers van deze sterke pijnstillers.'
 • Persbericht rapport Monitor Voorschrijven Opioïden 2018 - 2019. 'In 2019 is voor het eerst in meer dan 15 jaar het aantal gebruikers van sterk werkende opioïden afgenomen.' 
6 september 2020: Veel optimisme over bestrijden corona: zo gaan artsen ziekte te lijf
 • De Telegraaf ‘Elke dag weten we meer „De kennis gaat zo snel vooruit, de hoeveelheid Onderzoek is ongekend”, zegt Ruud Coolen van Brakel, directeur van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik.’

2 september 2020: Ibuprofen, aspirine of paracetamol? Zo kies je de juiste pijnstiller
 • Nu.nl Apothekers en huisartsen werken met een stappenplan, zegt apotheker Anke Lambooij, adviseur van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM). "Dat begint bij milde of matige pijn met paracetamol. Werkt dat niet, dan kun je overgaan naar de tweede stap en kom je bij ibuprofen, naproxen of aanverwante stoffen."
11 augustus 2020: Daling in gebruik van opioïde pijnstillers
 • Farma magazine ‘Het gebruik van opioïde pijnstillers, zoals oxycodon is de laatste tien jaar flink gestegen. Hoewel er weliswaar (nog) geen sprake is van een ernstig probleem, is het zeker gewenst om vinger aan de pols te houden. Daartoe is de ‘Taakgroep Gepast gebruik van opioïden’ in het leven geroepen. Het IVM is voorzitter van deze taakgroep.’
4 augustus 2020: Een gesprek in het hol van de leeuw
 • Ruud Coolen van Brakel ging 4 augustus in gesprek met Flavio Pasquino van Café Weltschmerz. Onderwerp van gesprek was de - in Eén Vandaag gedane - suggestie om na te denken over de vraag of mensen die zich te zijner tijd niet willen laten vaccineren tegen corona overal welkom blijven. Een pittige gedachtewisseling volgde. 
30 juli 2020: Nieuw coronavaccin van AstraZeneca en Oxford University
 • Spraakmakers ‘Als er een corona vaccin komt zou de wereld weer normaal moeten worden. De farmaceut AstraZeneca heeft het lot voor Nederland in handen, maar wat is dat voor bedrijf?’
30 juli 2020: Als het maar gratis is
 • NTvG ‘Ruud Coolen van Brakel, directeur van het IVM, reageert in het artikel van NTvG op de bereidheid van artsen om voor nascholing te betalen.’
22 juli 2020: IVM en Niveo ondertekenen contract Vakbekwaam in Zorg
 • Managing Director van Niveo, de heer Marc W. Essink: “IVM is al jaren een fijne sparringsparter en samen hebben we mooie projecten gerealiseerd bij onze klanten, het partnership van IVM op vakbekwaaminzorg.nl zal onze samenwerking alleen maar hechter maken.”
26 juni 2020: De huisarts en zijn hydroxychloroquine
 • In het magazine HuisartsenService  (nr. 2 / 2020 / Jaargang 9) een ingezonden brief 'De huisarts en zijn hydroxychloroquine' van Ruud Coolen van Brakel (directeur IVM).'
26 juni 2020: Medicijngebruiker krijgt graag bijsturing van expert
 • PW - Pharmaceutisch weekblad (nr. 26) 'Medicijngebruikers overschatten hun eigen kennis over pijnstillers, toch hebben ze behoefte aan een deskundige voor vragen over zelfzorgmiddelen en andere medicatie.'
2 juni 2020: De belangrijkste ontwikkelingen rond de behandeling van COVID-19
 • Spraakmakers 'Over de hele wereld zijn onderzoekers op zoek naar een vaccin. Dat duurt nog even.'
19 mei 2020: Dit ‘gevaarlijke middel’ slikt president Donald Trump tegen coronabesmetting
 • De Telegraaf 'Het IVM reageerde, net als de Universiteit Utrecht en het CBG, op verzoek van De Telegraaf op het feit dat de Amerikaanse president hydroxychloroquine slikt.'
6 mei 2020: IVM en Portaal voor Patiëntveiligheid ondertekenen intentieverklaring
 • MedicalFacts 'Op 30 april ondertekenden het IVM en het Portaal voor Patiëntveiligheid (Portaal) een intentieverklaring. Daarin staat beschreven dat de activiteiten van het Portaal per 1 mei logistiek ondergebracht worden bij het IVM.'
30 april 2020: Voorzitter vakjury presenteert Beste Zelfzorgadviseur 2020
 • Beste Zelfzorgadviseur 'Wie wordt de Beste Zelfzorgadviseur 2020? Ruud Coolen van Brakel, directeur IVM, maakt in een video de Beste Zelfzorgadviseur 2020 bekend.'
3 April 2020: ‘Goed gebruik bij de juiste patiënt is missie taakgroep’
 • PW De taakgroep Gepast gebruik van opioïden maakt gereedschap zodat zorgverleners stappen kunnen zetten om opioïden verantwoord in te zetten. IVM-adviseur in PW over project rond opioïden.
April 2020: Ondertekening tweede Green Deal Duurzame Zorg
 • Persbericht ondertekening Green Deal Duurzame Zorg
 • Nieuwsbrief Rijksoverheid 'Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en Firm of the Future hebben de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend' 
 • Rijksoverheid 'Vlog IVM wordt gebruikt als voorbeeld voor toekomstige partners van de Green Deal'
April 2020: Een pilletje tegen de pijn
 • Santé 'Hoofdpijn, buikpijn, spierpijn: neem een pil en weg is het ongemak. Maar wat slik je nou eigenlijk? En welke pijnstiller kies je wanneer? Alles wat je moet weten'
28 juni 2019:  Monitor weg, artsen balen: 'In het belang van patiënt'
 • De Telegraaf 'Hierdoor wist ik dat we verzuimden maagbeschermers uit te schrijven’
28 juni 2019:  Goede dialoog met tegenstanders vaccinatie nodig
28 juni 2019:  Bruins hoopt op passende aanpak oxycodonverslaving
 • MedischContact 'Verslavingsklinieken zien tientallen oxycodonverslaafden per maand’
17 mei 2019:  Meldpunt: verslaafd aan zware pijnstillers
 • Meldpunt MAX 'Noodklok luidt over het bovenmatig gebruik van zware pijnstillers’
13 mei 2019:  Een ritalinnetje voor je eindexamen?
 • RTV Utrecht 'Doe het niet, zegt het Instituut Verantwoord Medicijngebruik’
9 mei 2019:  Pil slikken voor betere prestaties
9 april 2019:  Weinig tranen om stoppen artsenbezoekers
 • FD: 'Het fenomeen van artsenbezoeker is niet meer van deze tijd.’
2 april 2019:  Yolande Waterreus nieuwe adjunct directeur van Instituut
 • Skipr: IVM versterkt directie
 • MedicalFacts: Yolande Waterreus is met ingang van 1 juni 2019 benoemd tot nieuwe adjunctdirecteur van Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM).
31 maart 2019:  Dood door medicatiefouten
27 maart 2019: Het patent gaat voor de patiënt
23 maart 2019: Enorme rechtszaak tegen familie die verslavende pijnstiller groot maakte
 • NOS: Het gebruik van zware pijnstillers is ook in ons land flink gestegen. Maar het tij lijkt te keren.
11 maart 2019:  Stijging overdosissen met oxycodon
 • MedischContact 'In 2018 meldden artsen 424 keer een mogelijke overdosis met oxycodon"
9 maart 2019: IVM gaat taakgroep 'Verantwoord gebruik van opioïden' leiden
 • De Telegraaf: Zorgwekkende stijging overdosissen met zware pijnstillers
22 februari 2019: "Een kwart van de studenten slikt weleens Ritalin.”
 • Trouw: Ritalin is populair op het schoolplein. Kan dat kwaad?
18 februari 2019: De eerste lijn op de kop.
 • Farma magazine: Over tien jaar bestaat de traditionele taakinvulling van de huisarts en van de apotheker niet meer”,
14 februari 2019: "Europa moet de handen ineenslaan en zelf weer grondstoffen voor medicijnen gaan produceren.”
6 augustus 2018: Niet vaccineren? Dan eventueel korten op de kinderbijslag
 • EenVandaag uitzending: Instituut Verantwoord Medicijngebruik: ‘Niet vaccineren, korten op kinderbijslag’
 • AD: Je kind niet vaccineren? Minder kinderbijslag!
 • NOS: 'Minder kinderbijslag voor ouders die kind niet laten inenten'
 • RTL Nieuws: 'Je kind niet inenten? Minder kinderbijslag'
3 juli 2018: Instituut gaat strijd aan tegen fake nieuws
3 mei 2018: Volg voorbeeld Groot-Brittannië en hef receptplicht erectiemiddelen op
 • Eenvandaag: Uitzending: Erectiepillen, voortaan zonder recept?
 • NOS: Illegale viagra populair: 'vrije verkoop erectiepillen wenselijk'
18 december 2017: Monitor Voorschrijven Huisartsen 2016
 • Zorg.nu: verschillen in voorschrijven medische recepten
7 november 2017: Consumenten onderschatten risico’s pijnstillers
16 juni 2017: Populair verjongingsmiddel: 'Russisch roulette'
 • EenVandaag: Met een reactie van het IVM in de uitzending
12 juni 2017: Animaties tonen verspreiding nieuwe medicijnen
29 mei 2017: Antipsychoticagebruik kan minder
 • Zorg+Welzijn: Antipsychotica is slechts een tijdelijke interventie
 • VGN: Medicatieveiligheid: Betere samenwerking, meer scholing
 • Pharmaceutisch Weekblad: Minder antipsychotica in gehandicaptenzorg
 • Medicalfacts: Antipsychoticagebruik kan minder
 • Blik op nieuws: Antipsychoticagebruik kan minder
 • Klik.org: ’s Heeren Loo voert nieuwe aanpak voor verantwoord afbouwen van antipsychotica in
15 mei 2017: Vervalste recepten apotheek
 • Radar: de heer Coolen van Brakel geeft commentaar in het televisieprogramma radar. 
13 mei 2017: IVM pleit voor vrije verkoop erectiemiddelen
 • NPO 1: NOS journaal.
 • NOS.nl: Illegale viagra populair: 'vrije verkoop erectiepillen wenselijk.'
11 mei 2017: Farmaceutische industrie
 • De Volkskrant: Farmaceutische industrie trekt opnieuw meer sponsorgeld uit voor zorgaanbieders.
9 mei 2017: Levendige Ritalinhandel bij studenten volgens peiling IVM
4 mei 2017: Zware Pijnstillers
 • Follow the money: Eén miljoen Nederlanders gebruikt zware pijnstillers. Wat nu?
13 april & 20 april 2017: De Medicijnmannen

Disclaimer

Deze website is bedoeld voor beroepsbeoefenaren en (patiënten)organisaties die zich bezighouden met medicijngebruik. U vindt hier informatie over de organisatie en de activiteiten van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). IVM heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan het inrichten van deze website. Aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie die door middel van deze website is verkregen.

Contact

Laatst gewijzigd op 14 oktober 2020