Informatiepagina

In het kort

Het IVM is de enige neutrale organisatie die de kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid van het geneesmiddelengebruik verbetert. Het IVM doet dat door beleid en wetenschap te vertalen naar praktische handvatten voor iedereen die in de dagelijkse praktijk met medicijnen te maken heeft.

IVM maakt je beter

Het IVM heeft een breed pakket van producten en diensten voor zorginstellingen, zorgverleners, zorgverzekeraars en bedrijven, overheden, patiënten-, belangen-, en beroepsorganisaties. Producten en diensten waarmee we onze missie proberen te volbrengen: zorgen voor een goed, veilig, en betaalbaar medicijngebruik in Nederland. 

Al 25 jaar verspreidt het IVM kennis om de farmaceutische zorg, het voorschrijfgedrag en de medicatieveiligheid te verbeteren. Het IVM is dé specialist op het gebied van medicatieveiligheid en komt met praktijkgerichte adviezen en oplossingen. Vandaar de slogan: IVM maakt je beter.

Bij het IVM werken artsen, apothekers, andere medische professionals en experts op het gebied van medicatieprocessen. De kernwaarden zijn de leidraad voor onze medewerkers en werkzaamheden:

 • Onafhankelijk 
 • Maatschappelijk
 • Praktijkgericht
 • Klantgericht
 • Deskundig

Het IVM wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de gezondheidszorg - in het bijzonder de farmaceutische zorg - en daarmee aan het welzijn van mensen. 

Onze klanten

Het IVM is een stichting en wordt voor een deel gefinancierd door het ministerie van VWS. Daarnaast verstrekken derden, zoals ZonMW en verzekeraars, ons projectsubsidies. Ook zorginstellingen en beroepsorganisaties zijn afnemers van onze producten, zoals nascholingen en e-learningcursussen.

Wij doen ons werk vanuit een maatschappelijk perspectief, zonder winstoogmerk. Onze kernwaarden (maatschappelijk, onafhankelijk, praktijkgericht, klantgericht en deskundig) dienen als leidraad voor welke opdrachten we wel of niet aanvaarden.

Onze partners

Het IVM werkt samen met partners die het IVM aanvullen in kennis en expertise.

Binnen de G5 werkt het IVM nauw samen met:

 • College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
 • Zorginstituut Nederland (ZIN)
 • Geneesmiddelenbulletin
 • Bijwerkingencentrum Lareb


Het IVM heeft formele samenwerkingsovereenkomsten met:

 • Intrakoop
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Initiatiefgroep Biosimilars Nederland (IBN)
 • Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI)

Nieuwe Geneesmiddelen - MedicijnBalans

Voor nieuwe, op de markt toegelaten geneesmiddelen bestaan meestal nog geen richtlijnen. Artsen ontvangen daarentegen wel al veel informatie van de registratiehouders van het nieuwe geneesmiddel. Dat maakt het lastig om te bepalen of een nieuw, vaak duur geneesmiddel voor de patiënt een meerwaarde heeft ten opzichte van de bestaande middelen. Met het programma MedicijnBalans biedt IVM zorgprofessionals feitelijke en actuele informatie over nieuwe geneesmiddelen en stimuleert het de discussie over de meerwaarde van deze middelen. Het doel: artsen helpen een onderbouwde keuze te maken om wel of geen nieuw geneesmiddel en hen stimuleren doelmatig voor te schrijven.

MedicijnBalans is een programma van het IVM dat wordt gesubsidieerd door VWS. Het IVM neemt jaarlijks een aantal nieuwe geneesmiddelen onder de loep. Dit kunnen medicijnen zijn die nieuw op de markt komen, maar ook middelen waarvan de indicatie wordt uitgebreid.

Werkwijze

Het IVM werkt samen met beoordelingsinstanties, beroepsorganisaties, registratiehouders, kennisinstituten en experts om informatie over de nieuwe geneesmiddelen te verzamelen en te verspreiden. Dit levert neutrale en objectieve informatie op die door het IVM of door de experts op het gebied van de desbetreffende geneesmiddelen uitgedragen wordt naar artsen en andere belanghebbenden.

De materialen die we ontwikkelen leggen we voor aan inhoudelijke experts zoals medisch specialisten, huisartsen en apothekers. Informatie over een specifiek geneesmiddel wordt ook voorgelegd aan de desbetreffende registratiehouder. Naar aanleiding van de reacties kijken we of de feitelijke informatie aanvulling behoeft. De informatie is niet statisch: nieuwe informatie, onderzoeken en ervaringen maken de informatie steeds completer.

Organisatie en medewerkers

Raad van Bestuur/directie

dhr. drs. R.J.W.M. Coolen van Brakel, directeur

 

Manager financiën

mevr. drs. C.T. Leliveld

Manager projecten en overheid

mevr. drs. M. Dankers

Manager scholing en advies

mevr. M.A.A. Dirven

Manager informatie en ondersteuning

mevr. Y.M.E. Fonteijn

 

Raad van Toezicht

dhr. dr. L. Wigersma (voorzitter)
mevr. X. van Praag
mevr. ing. I.P.G.M. Brekelmans
dhr. prof. dr. T. Pieters
dhr. E. Visser

Medewerkers

Anke Lambooij-van Vliet, apotheker

Senior adviseur

+31 (0)888 800 473

a.lambooij@ivm.nl

Annemarie de Vries-Moeselaar

Adviseur

+31 (0)888 800 400

a.vries@ivm.nl

drs. Connie Leliveld

Manager financiën

+31 (0)888 800 430

c.leliveld@ivm.nl

Ellen Wiggemansen

Medewerker ondersteuning

+31 (0)888 800 424

e.wiggemansen@ivm.nl

Els Dik, apotheker

Senior adviseur

+31 (0)888 800 471

e.dik@ivm.nl

Gemma Yocarini

Senior adviseur

+31 (0)888 800 463

g.yocarini@ivm.nl

dr. Hanneke Zwikker

Adviseur

+31 (0)888 800 464

h.zwikker@ivm.nl

Hatice Polat, apotheker

Adviseur

+31 (0)888 800 400

h.polat@ivm.nl 

Helga Gerritse

Project assistent

+31 (0)888 800 431

h.gerritse@ivm.nl

drs. Henriëtte van der Kwaak-van Hout

Adviseur

+31 (0)888 800 477

h.kwaak@ivm.nl

Jaap Dik, apotheker

Adviseur

+31 (0)888 800 400

j.dik@ivm.nl

Janine Colenbrander

Adviseur 

+31 (0)888 800 400

j.colenbrander@ivm.nl

Joke Lerk-Sjobbema, apotheker

Adviseur

+31 (0)888 800 465

j.lerk@ivm.nl

dr. Joost de Metz

Adviseur

+31 (0)888 800 413

j.metz@ivm.nl

dr. Linda Kok, arts

Adviseur

+31 (0)888 800 484

l.kok@ivm.nl

Luca IJzerman - de Jong

Functioneel beheerder

+31 (0)888 800 432

l.jong@ivm.nl

Marcel Leijten

Informatiekundige VMI

+31 (0)888 800 400

m.leijten@ivm.nl

Marcel Stroo, apotheker

Adviseur

+31 (0)888 800 483

m.stroo@ivm.nl

Marieke van den Berk-Bulsink, apotheker

Adviseur

+31 (0)888 800 466

m.berk@ivm.nl

Marinka van Dalfsen-Slingerland, apotheker

Adviseur

+31 (0)888 800  400

m.dalfsen@ivm.nl

Marjan van Veen

Medewerker ondersteuning

+31 (0)888 800 400

m.veen@ivm.nl

dr. Marjorie Nelissen-Vrancken, apotheker

Senior adviseur

+31 (0)888 800 481

m.nelissen@ivm.nl

Marloes Dankers, apotheker

Manager projecten en overheid

+31 (0)888 800 459

m.dankers@ivm.nl

Martina Nieuwenhuis, MSc

Onderwijskundig adviseur

+31 (0)888 800 400

m.nieuwenhuis@ivm.nl

drs. Menno van Woerkom

Adviseur

+31 (0)888 800 462

m.woerkom@ivm.nl

Monique Dirven

Manager scholing en advies

+31 (0)888 800 456

m.dirven@ivm.nl

Monique Knops, gespecialiseerd verpleegkundige

Screener VMI

+31 (0)888 800 400

m.knops@ivm.nl

Paul Geels, specialist ouderengeneeskunde

Adviseur

+31 (0)888 800 476

p.geels@ivm.nl

Rob Essink, MPH, apotheker

Senior adviseur

+31 (0)888 800 475

r.essink@ivm.nl

Ruby van Boxtel

Medewerker ondersteuning

+31 (0)888 800 400

r.boxtel@ivm.nl

drs. Ruud Coolen van Brakel

Directeur

+31 (0)888 800 410

r.coolen@ivm.nl

Ryanne Kroezen

Content coördinator

+31 (0)888 800 485

r.kroezen@ivm.nl

Saiëstra Idoe

Medewerker ondersteuning

+31 (0)888 800 431

s.idoe@ivm.nl

Samira Marddi-Korriche

Medewerker ondersteuning

+31 (0)888 800 422

s.korriche@ivm.nl

Samira Zouitni, farmakundige

Screener VMI

+31 (0)888 800 400

s.zouitni@ivm.nl

Sander Bouwman, ziekenhuisapotheker

Adviseur

+31 (0)888 800 400

s.bouwman@ivm.nl

Saskia de Jongste

Medewerker ondersteuning

+31 (0)888 800 411

s.jongste@ivm.nl

drs. Sjoukje van Beek

Adviseur

+3(0)888 800 472

s.beek@ivm.nl

Tatiana Rijff 

Managementassistent  

+31 (0) 888 800 417

t.rijff@ivm.nl

Thieu Kluskens, IC-verpleegkundige

Screener VMI

+31 (0)888 800 400

t.kluskens@ivm.nl

Thijs Ambagts, MSc, apotheker

Adviseur

+31 (0)888 800 400

t.ambagts@ivm.nl

drs. Timon ten Berge

ICT-beheerder

+31 (0)888 800 434

t.berge@ivm.nl

Vanessa Zunnebeld

Adviseur communicatie & marketing

+31 (0)888 800 400

v.zunnebeld@ivm.nl

Yvette Fonteijn

Manager informatie en ondersteuning

+31 (0)888 800 412

y.fonteijn@ivm.nl

Jaarrekening, jaarverslag en ANBI

Stichting Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instelling of een instelling die op een andere manier bijdraagt aan het algemene nut.

Voor het verkrijgen of behouden van de ANBI-status moet Stichting Instituut voor Verantwoord medicijngebruik voldoen aan bepaalde voorwaarden en een aantal gegevens op een website publiceren. De vereiste publicatiegegevens vindt u in onderstaande pdf 'Standaardformulier publicatieplicht'.

IVM in de pers

Het IVM verschijnt regelmatig in de pers: op televisie, radio, in de krant of op online nieuwssites. Bekijk hier het overzicht.

3 december 2021: Nieuw bij ernstig astma: monoklonale antilichamen
 • PW: Nieuwe monoklonale antilichamen zijn de afgelopen jaren op de markt gekomen die voor bepaalde patiënten met ernstig astma een aanvulling kunnen zijn op de bestaande behandeling. Het eerste middel was omalizumab, daarna verschenen mepolizumab, reslizumab, benralizumab en dupilumab. Het advies is de behandeling met deze middelen vier tot zes maanden na het starten te evalueren.
11 november 2021: IVM zendt 50e aflevering van coronanieuws uit
 • Persbericht: Vrijdag 12 november verschijnt de vijftigste aflevering van het coronanieuws. De tweewekelijkse journaals bieden een unieke doorkijk in de feitelijke ontwikkelingen in onderzoek en toepassing van medicatie en vaccinatie in de aanpak van het coronavirus.
11 en 12 november 2021: De crisis die we in Nederland nét voor zijn 
 • Persbericht: Op vrijdag 12 november zijn op Disney+ de eerste twee afleveringen te zien van Dopesick, de serie over de desastreuze gevolgen van de opioïdencrisis in de VS en de rol die fabrikant Purdue Pharma daarin gespeeld heeft. Ook verscheen kort geleden het boek "Het Pijnstillerimperium" van Patrick Radden Keefe over dezelfde firma. Beide bronnen stellen dat de marketing van deze pijnstillers in de VS geleid tot miljoenen verslaafden en talloze dodelijke slachtoffers. Een conclusie die het IVM onderschrijft. 
 • Zorgkrant: Nederland is de opioidencrisis net voor. De Amerikaanse overheid heeft jarenlange rechtszaken over schadevergoeding voor slachtoffers tegen Purdue Pharma en andere fabrikanten gevoerd...
9 november 2021: Verpleeghuizen en wintersporters snakken naar boosterprik: waarom duurt het zo lang?
 • Telegraaf.nl: Ruud Coolen van Brakel van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik: „Ik vind het niet te begrijpen dat pas in december met de boosters wordt gestart: dat zou wat mij betreft vandaag moeten beginnen.” (Let op: voor het complete artikel is een inlog nodig.)
28 oktober 2021: Persoonlijke voorschrijfcijfers in een handomdraai - de Monitor Voorschrijven Huisartsen
 • Persbericht: Schrijven huisartsen volgens de richtlijnen voor? Hoe heeft voorschrijfgedrag van individuele huisartsen en dat van huisartspraktijken zich ontwikkeld in de afgelopen jaren? Hoe kunnen huisartsen hun eigen voorschrijfgedrag met het voorschrijfgedrag van collega's vergelijken?
  De nieuwe Monitor Voorschrijven Huisartsen is nu uit! Persoonlijke voorschrijfcijfers in een handomdraai. De monitor is een initiatief van het IVM en de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). 
 • Farma Actueel: De Monitor Voorschrijven Huisartsen (MVH) is een instrument dat de kwaliteit van het voorschrijfgedrag van huisartsen meet. Aan de hand van indicatoren kunnen huisartsen hun eigen voorschrijfcijfers vergelijken met landelijke gemiddelden en over verschillende jaren. Hierbij worden de cijfers over de meest actuele periode elke maand geüpdatet. De indicatoren zijn gebaseerd op de vigerende NHG-richtlijnen en beslaan veel voorgeschreven geneesmiddelgroepen.
 • NHG: Schrijft u volgens de richtlijnen voor? Hoe heeft uw voorschrijfgedrag en dat van de praktijk zich ontwikkeld in de afgelopen jaren? Hoe kunt u uw eigen voorschrijfgedrag met het voorschrijfgedrag van collega's vergelijken?
 • Skipr: Om huisartsen hun eigen voorschrijfgedrag met dat van collega’s te laten vergelijken, lanceren het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) een speciale monitor. Die moet relevante gegevens ook voor apothekers in een paar klikken beschikbaar maken.
11 oktober 2021: Tien jaar medicijnen slikken, zonder controle tussendoor: is het niet tijd voor een jaarlijkse medicatie-APK?
 • Programma Radar: Ruud Coolen van Brakel van het IVM erkent het probleem en beaamt dat sommige middelen niet bedoeld zijn voor langdurig gebruik. Zo noemt ook hij de slaapmiddelen, die volgens de enquête door 6 procent lang worden geslikt. 'In principe zijn die middelen eigenlijk alleen maar bedoeld voor kortdurend gebruik', zegt hij. Gewenning en verslaving liggen op de loer. 
7 oktober 2021: Antibiotica bij pneumonie in het ziekenhuis onder de loep
 • Persbericht: In opdracht van Zorginstituut Nederland onderzocht het IVM samen met Logex de behandeling van patiënten met een pneumonie die daarvoor opgenomen werden in het ziekenhuis. 
30 september 2021: Ivermectine, een wondermiddel tegen corona?
 • Propaganda: In dit programma gaat een team van jonge onderzoeksjournalisten op zoek naar mis- en desinformatie, naar facts en alternative facts, naar hoaxes en fake news. Wie verspreiden deze (fake) informatie, welke belangen hebben ze erbij en wat willen ze ermee bereiken? In de aflevering van 30 september wordt Ruud Coolen van Brakel geïnterviewd over het anti-wormenmiddel ivermectine. Dit anti-wormenmiddel zou een wondermiddel zijn tegen corona, maar de wetenschap weet het nog niet zo zeker.
27 september 2021: Samenwerking Nivel en IVM wegens succes verlengd
 • Persbericht: Het IVM en het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel) continueren hun samenwerking op het gebied van farmaceutische zorg voor de periode 2021-2024. 
 • ApothekersNieuws:  Vanuit het convenant 2018-2021 voerden beide organisaties jaarlijks al zo’n drie tot vijf projecten gezamenlijk uit om de farmaceutische zorg te verbeteren, vaak ook samen met grote consortia.
 • Skipr: Een mooi voorbeeld van de samenwerking is het promotietraject van Marloes Dankers (IVM). Zij doet onderzoek rondom nieuwe geneesmiddelen, bijvoorbeeld naar hoe zorgverleners kijken naar de toegevoegde waarde van nieuwe geneesmiddelen. 
26 september 2021: Fortuin aan pillen belandt ongebruikt in afvalbak: ’Ik sloeg achterover van de hoeveelheden’
 • Telegraaf.nl en in De Telegraaf: Hebben we deze vrachtladingen aan geneesmiddelen eigenlijk wel nodig? Deels wel, want we worden met z’n allen steeds ouder. Directeur Ruud van Coolen van Brakel van het IVM noemt als voorbeeld het grootgebruik aan laxerende middelen: „Hier spelen leeftijd, maar ook leefstijl een rol. Een groot deel van onze bevolking beweegt te weinig en er komt daardoor dus meer obstipatie (verstopping) voor.” (Let op: voor het complete artikel is een inlog nodig.)
10 september 2021: Moderna werkt aan ‘booster shot’ coronavaccin
 • BNR: Ook mensen die geprikt zijn met het coronavaccin van Moderna, ontvangen over een tijdje misschien een extra prik om de bescherming te verbeteren. Ruud Coolen van Brakel, directeur van het IVM, sprak hierover met BNR op 10 september.
9 september 2021: Toename medicatie-incidenten met insulines
 • Farma magazine: Het landelijk meldpunt voor medicatie-incidenten VMI heeft de afgelopen periode meerdere meldingen gehad van medicatie-incidenten met insulines. De introductie van een aantal nieuwe insulineproducten en de uitbreiding van het preferentiebeleid op insulines zijn vermoedelijk de oorzaak.
5 september 2021: Zoeken naar wondermiddel: wat werkt tegen corona? En wat vooral niet?
 • Telegraaf.nl: ,,Alle studies wijzen erop dat ivermectine niet zinvol is”, zegt Ruud Coolen van Brakel van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM).
30 augustus 2021: Hoe werkzaam is mijn coronavaccin nog na maanden?
 • MaxMeldpunt: Ook Ruud Coolen van Brakel, directeur van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik waarschuwt voor een beperkte blik op de werkzaamheid van de vaccins. ‘Er wordt bij het Engelse onderzoek slechts naar een deel van de immuunrespons gekeken. Maar je kunt werkzaamheid ook definieren als het voorkomen van een ernstige ziekte en dat je in het ziekenhuis belandt. Er is geen aanwijzing dat de bescherming hiertegen verminderd is.’
26 augustus 2021: Nederlandse vaccinatiegraad aan het plafond
 • BNR: ‘Nederland heeft nu de meeste prikken gezet. Er valt nog wat te behalen in bepaalde doelgroepen, maar daarvoor moet de vaccinatiecampagne wel veranderen. Anders bereiken we die mensen niet’, zegt Marloes Dankers van het IVM. Luister het item hier terug (selecteer als datum 26-08, tijd 06:08:00 en lengte 6 minuten).
17 augustus 2021: 'Werk eerst aan vaccinatiegraad in Nederland voordat je naar derde prik kijkt', zegt deskundige
 • EenVandaag.nl: De Gezondheidsraad komt in september met een advies over een eventuele derde prik. Die zou een 'boost' geven aan de bescherming van gevaccineerden. Maar directeur van het IVM Ruud Coolen van Brakel heeft zijn twijfels bij een derde prik. "Het bewijs van de werkzaamheid van zo'n booster is er simpelweg niet. Waarom je op dit moment een besluit daartoe zou nemen is mij onduidelijk."  
16 juli 2021: Implementation of the Multidisciplinary Guideline on Chronic Pain in Vulnerable Nursing Home Residents to Improve Recognition and Treatment: A Qualitative Process Evaluation
 • Publicatie van artikel op Healthcare (an international, scientific, peer-reviewed, open access journal on health care systems, industry, technology, policy, and regulation, and is published monthly online by MDPI). Opgesteld i.s.m. onder meer Paul Geels, specialist ouderengeneeskunde en adviseur IVM. 
2 juli 2021: Pijnstillers zijn niet aan te slepen
 • Telegraaf.nl en in de Telegraaf: „Bij lichte klachten grijpen we sneller naar een paracetamol. Daar komt bij dat de kennis over de risico’s en gevaren van te veel pijnstillers bij veel mensen gering is. De meeste schatten een pijnstiller in als onschuldig en ongevaarlijk. En dan is de drempel om pijnstillers online aan te schaffen ook nog eens veel lager.” (Let op: voor het complete artikel is een inlog nodig.)
24 en 25 juni 2021: Incidenten bij vaccinatiecampagnes moeten in Nederland centraal verzameld worden
 • Persbericht Ruud Coolen van Brakel van het IVM: “Centraal verzamelen en analyseren van vaccinatie-incidenten en die informatie daarover teruggeven aan de priklocaties is nodig om de veiligheid van vaccinaties te vergroten. Fouten voorkóm je ook door te leren van de fouten die anderen gemaakt hebben. Voor bijwerkingen hebben we dat goed geregeld, maar voor incidenten niet.”
 • FD: Toedieningsfouten coronavaccins in Nederland niet geregistreerd
  Het IVM slaat nu alarm. Op basis van ervaringen in het buitenland vreest het IVM dat ook op Nederlandse priklocaties vaker fouten worden gemaakt dan tot nu toe bekend is. 'We moeten echt dringend zicht krijgen op het aantal missers', zegt Ruud Coolen van Brakel, de directeur van het IVM. (Let op: voor het complete artikel is een inlog nodig.)
 • Medisch Contact: Nederland heeft overzicht vaccinatie-incidenten niet op orde 
  Het IVM verzamelt landelijk incidenten met medicatie. Het instituut neemt ook maandelijks deel aan een internationaal overleg over de veiligheid van coronavaccinaties. Daarin kan Nederland bij gebrek aan een goede registratie nu ‘enkel als toehoorder fungeren’.
 • PWVerzamel incidenten vaccinatiecampagnes centraal
  Nederland moet incidenten bij vaccinatiecampagnes centraal verzamelen en analyseren en de informatie daarover teruggeven aan de priklocaties. Daarvoor pleit het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), dat medicatie-incidenten landelijk verzamelt en deelt met instellingen en zorgverleners.
 • Skipr: Nederland heeft overzicht vaccinatie-incidenten niet op orde
  Bij grootschalige vaccinatiecampagnes, zoals die tegen covid-19, gaan soms dingen fout. Het IVM wijst bijvoorbeeld op berichtgeving over relatief kleine incidenten. Zo werd in februari een onbekend aantal mensen met overgewicht met een te korte naald gevaccineerd, waardoor een extra prik nodig was.
 • Telegraaf.nl: Amper overzicht op incidenten rond vaccinatie
  Sinds januari probeert het IVM al een betere registratie op te zetten. „Het doel was om de incidenten te registreren, te analyseren en de leerpunten zo snel mogelijk terug te geven aan vaccinatielocaties en huisartsen om herhaling van fouten te voorkomen.” Volgens het IVM bleken zowel GGD GHOR als het RIVM „niet in staat incidenten door te geven.”
 • NOS-liveblog (24 juni)Overzicht vaccinatie-incidenten niet op orde
  Nederland blijft achter bij het centraal verzamelen van incidenten bij vaccinatiecampagnes, zegt het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Volgens het instituut is er geen goed overzicht van zaken die misgaan bij het inenten. 

14 juni 2021: Paracetamol vóór je coronavaccinatie: kun je klachten voorkomen?
 • Radar: Wanneer kun je wel paracetamol nemen?

  'Als je bijwerkingen als koorts of pijn krijgt na de vaccinatie, dan is paracetamol de eerste keus om dit tegen te gaan', vertelt Dankers. Wacht dus af of je klachten krijgt en neem pas pijnstillers als dit het geval is.

12 juni 2021: Paracetamol vóór coronaprik verstandig of juist niet? 'Kan werking beïnvloeden'
 • EditieNL - artikel: Paracetamol slikken voordat je het coronavaccin gaat halen om eventuele bijwerkingen te voorkomen klinkt misschien als een goed idee, maar wetenschappers raden het af. Ook Marloes Dankers van het IVM uit haar twijfels. 'Het is de vraag of het echt verstandig is om voor een prik een paracetamol te nemen. Het zou kunnen dat de werkzaamheid van het vaccin minder wordt, omdat het immuunsysteem naar beneden gaat. Maar dat weten we nog niet zeker.' 
 • EditieNL - uitzending: IVM-collega Marloes Dankers over het nut van (preventief) paracetamol slikken. 'Hoe verstandig is het om paracetamol te nemen tegen de bijwerkingen van je vaccinatie? Je lichaam maakt dan wat minder antilichamen aan en als gevolg is het vaccin mogelijk wat minder effectief. We slikken best makkelijk paracetamol tegen bepaalde kwaaltjes. Maar het zijn geen smarties.'    
11 juni 2021: Rijden met psychofarmaca - ken de regels, informeer uw patiënt   
 • Psyfar: Veel psychofarmaca hebben invloed op de rijvaardigheid. Voorschrijvers kunnen hier bij hun keuze rekening mee houden. Ook is van belang dat de patiënt de juiste informatie ontvangt. In het zojuist uitgekomen artikel ‘Rijden met psychofarmaca - Ken de regels, informeer uw patiënt’ in Psyfar beschrijft apotheker Els Dik van het IVM uitgebreid wat de regels zijn en om welke middelen het gaat. (Let op: voor het complete artikel is een inlog nodig.)
1 juni 2021: Kinderen wel of niet prikken? ’We snijden onszelf in de vingers als we het niet doen’
 • Telegraaf.nl en in de Telegraaf: 'Je ontkomt er in ons land eigenlijk niet aan om de groep tussen 12 en 18 te vaccineren, willen we de vaccinatiegraad van 65-75 procent of hoger halen. Bovendien biedt de vaccinatie bij de jongeren honderd procent bescherming en is het veilig toegepast. Ik neem aan dat de Gezondheidsraad dit meeweegt in het advies aan de minister', zegt Ruud Coolen van Brakel van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik. (Let op: voor het complete artikel is een inlog nodig.)
Juni 2021: Een levenlang plaspillen?
 • +Gezond: Sommige mensen die plaspillen slikken, kunnen best minderen of stoppen met deze medicijnen. Maar doe dit nooit op eigen houtje. "Alleen een behandelaar kan goed inschatten of de voordelen van stoppen opwegen tegen de nadelen", zegt IVM-apotheker Anke Lambooij in +Gezond. +Gezond is een themaspecial van Plus Magazine. 
21 mei 2021: In radioprogramma Pointer aandacht voor stijging gebruik quetiapine
 • Pointer: “Het aantal gebruikers van dit middel is in vier jaar tijd fors gestegen. Daar zitten ook mensen bij die quetiapine -een antipsychyoticum- ten onrechte gebruiken bij slaapproblemen; een effect van de kritiek op benzodiazepinen (verslavend op lange termijn)”, aldus IVM-directeur Ruud Coolen van Brakel.

13 mei 2021: Deze gemelde bijwerkingen van coronavaccins worden onderzocht
 • Telegraaf.nl: 'Het hogere aantal meldingen bij AstraZeneca kan ook samenhangen met de media-aandacht, waardoor mensen alerter zijn geworden op de mogelijke bijwerking en eerder zijn gaan melden. Meer onderzoek is daarom nodig.' (Let op: voor het complete artikel is een inlog nodig.)
7 mei 2021: IGJ-circulaire leidt tot meer werk en vermindert de medicatieveiligheid
 • PW: De circulaire ‘Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers’ van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd leidt bij GDS-apotheken en zorginstellingen tot extra werk en vermindering van de medicatieveiligheid, blijkt uit onderzoek van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik. “Wij hopen hiermee een bijdrage te leveren aan een evaluatie van de circulaire.” (Let op: voor het complete artikel is een inlog nodig.)
30 april 2021: Leren van elkaars incidenten helpt ze in de toekomst te voorkomen
 • PW: Medicatie is belangrijk voor de behandeling van veel aandoeningen maar kan (onbedoeld) ook de oorzaak zijn van schade bij de patiënt. Aandacht voor het voorkomen van medicatiefouten is belangrijk. Voorkomen Medicatie-Incidenten (VMI) draagt bij aan de verbetering van medicatieveiligheid door incidenten te verzamelen, te analyseren, te delen en aanbevelingen te doen om ze in de toekomst te voorkomen. (Let op: voor het complete artikel is een inlog nodig.)
25 april 2021: De medicijnkast van de coronascepticus
 • Argos - Medialogica: 25 april heeft Argos Medialogica de aflevering Hopen op een Wondermiddel uitgezonden, over hoe een niet-werkend medicijn met heftige bijwerkingen in de beeldvorming tot wondermiddel is gebombardeerd. Naast deze aflevering is het artikel ‘De medicijnkast van de coronascepticus’ verschenen. Hiervoor zijn ook Marjorie Nelissen en Ruud Coolen van Brakel van het IVM geïnterviewd. Directeur Ruud Coolen van Brakel, verbaast zich over de online populariteit van deze ‘coronageneesmiddelen’ en supplementen: ‘De grootst mogelijke bewijskracht wordt van vaccinaties gevraagd, terwijl bepaalde medicatie en supplementen kritiekloos worden ingenomen.’
17 april 2021: Is het Janssen-vaccin veilig en waarom is er een vaccinatie-pauze?
 • Max Meldpunt: Vaccin-expert Ruud Coolen van Brakel en huisarts Toosje Valkenburg geven hun visie. 
  Ruud Coolen van Brakel, directeur van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik maakt zich zorgen over de recente berichten over de nieuwe coronavaccins. ‘Ik vrees dat de vaccinatiebereidheid hierdoor omlaag gaat. Eerst kwam AstraZeneca door trombose meldingen onder vuur te liggen. Nu zijn alle ogen op Janssen gericht en dat terwijl de verwachtingen hooggespannen waren.'
30 maart 2021: Wat hebben nascholing en Belgische etiquette met elkaar gemeen?
 • Monique Dirven, manager scholing en advies schreef een artikel voor het magazine HuisartsenService  (nr. 1 / 2021). ‘Terwijl de etende Nederlander maar al te graag zijn eigen rekening betaalt en zijn onafhankelijkheid behoudt, laat de Nederlandse voorschrijver zijn deskundigheidsbevordering graag betalen door de farmaceutische industrie.’
14 maart 2021: We vragen experts om duidelijkheid over het AstraZeneca-vaccin
 • MAX Meldpunt vraagt vaccinexpert Ruud Coolen van Brakel (directeur IVM) en AstraZeneca om uitleg over het vaccin: "De kans op bloedproppen is uitermate gering, legt Coolen van Brakel uit. ‘Bij drie miljoen toegediende vaccins is sprake van 22 gevallen van trombose. Je hebt het dus over 0.0007% van de gevallen. Dat is ongelofelijk klein. Er is ook geen causaal verband vastgesteld. Dat is het belangrijkste."
27 februari 2021: Nog altijd raadsels rond corona: over deze mysteries breekt de wetenschap zich het hoofd
 • Telegraaf.nl: 'Ruud Coolen van Brakel van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik vult aan: "Intussen weten we ook niet of het echt zin heeft om middelen als remdesivir te blijven gebruiken.' (Let op: voor het complete artikel is een inlog nodig.)
24 februari 2021: To vaccinate or not to vaccinate, that's the question (column Lijfblad)
19 februari 2021: To vaccinate or not to vaccinate, that's the question (column UA)
28 januari 2021: Ondertekening Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025
 • Nieuwsbericht: Op 28 januari ondertekende het IVM, net als ruim veertig andere organisaties, deze agenda met als motto: ‘elke zelfmoord is er één teveel’. Lees meer over deze Landelijke Agenda 2021-2025 op 113-Zelfmoordpreventie.
24 januari 2021: Dit zijn de verschillen tussen de coronavaccins
 • MAX Meldpunt: Het Janssen vaccin heeft als voordeel dat er maar 1 dosis hoeft te worden geïnjecteerd. Maar er zijn nog belangrijke vragen niet beantwoord. ‘Hoe lang werken de vaccins? In hoeverre zijn mensen die gevaccineerd zijn besmettelijk? Hoe effectief zijn de vaccins bij nieuwe varianten van het virus of bij kwetsbare ouderen? Dat moet de komende tijd allemaal duidelijk worden’, aldus Coolen van Brakel.
Januari 2021: nieuwsbrief ZonMw 
19 januari 2021: Ongekend hoge opkomst onder zorgpersoneel bij eerste vaccinaties
 • de Volkskrant: 'Van twijfel naar bereidheid naar een vorm van vaccinatietrots: voor directeur Ruud Coolen van Brakel van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik kwam dat niet als een verrassing. In een paar weken tijd zijn kennis en vertrouwen gegroeid, zegt hij.' (Let op: voor het complete artikel is een inlog nodig.)
8 januari 2021: Nieuw meldpunt medicatie-incidenten door zorgverleners
 • PW: Zorgverleners kunnen medicatie-incidenten voortaan melden bij Voorkomen Medicatie-Incidenten (VMI), onderdeel van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Het Portaal voor Patiëntveiligheid heeft deze taak overgedragen aan het IVM.
6 januari 2021: VMI: vanaf nu dé plek voor melding medicatie-incidenten door zorgverleners
 • Persbericht: VMI is vanaf nu dé plek voor melding medicatie-incidenten door zorgverleners. Voorkomen Medicatie-Incidenten, daar staat VMI voor. VMI is onderdeel van het IVM, dat het stokje overneemt van het Portaal voor Patiëntveiligheid. Meldingen van medicatie-incidenten worden geanalyseerd en de risico’s die daaruit naar voren komen koppelen we terug naar het zorgveld. Zo leren collega’s van elkaar.
18 december 2020:  Groen licht, en dan? Corona, de vaccins en de belofte
 • De Groene Amsterdammer ‘Je moet natuurlijk alert zijn op gekke dingen die we niet voorspeld of gezien hadden. Er zijn ook medicijnen op de markt gekomen waarbij de balans doorsloeg naar onveilig. Maar per jaar worden er tien mensen aan de kust opgevreten door een haai. Moeten dan alle stranden in die regio’s worden afgesloten?’ zegt Ruud Coolen van Brakel, directeur van het IVM over de risico's van de coronavaccins. 
1 december 2020: Nieuwe module ‘Minderen en stoppen van medicatie’ gepubliceerd
 • KNMP.nl Voor FTO-groepen die aandacht willen schenken aan de module 'Minderen en stoppen van medicatie’ is er een FTO-module ‘Minderen en stoppen van medicatie’ beschikbaar via het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, gebaseerd op de nieuwe module. 
22 en 23 november 2020: Hoe om te gaan met weerstand tegen coronavaccin? ‘Australië gaat het verst’
 • De Telegraaf 'Je moet durven bespreken dat de gevaccineerden voorrang krijgen als de economie weer van het slot gaat. En hen overtuigen dat het nut heeft. Je gaat toch ook niet zonder helm op de brommer? Op deze manier bescherm je jezelf en de rest”, zegt Coolen van Brakel.
 • Telegraaf.nl 'In veel landen wordt de discussie gevoerd over het al dan niet laten inenten met het coronavaccin. “Australië is daarin het verst en praat over een verplichting voor de gehele bevolking”, zegt Ruud Coolen van Brakel van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik.' (Let op: voor het complete artikel is een inlog nodig.)
20 november 2020: Coronamedicijn: remdesivir valt af, reumamiddel tocilizumab werkt wél
 • Telegraaf.nl 'In de zoektocht naar bestaande geneesmiddelen die het ziektebeloop van Covid-19-patienten in ziekenhuizen kunnen verbeteren, is de vaak toegepaste virusremmer remdesivir afgevallen. Maar er is ook goed nieuws: het reumamiddel tocilizumab werkt wél.' (Let op: voor het complete artikel is een inlog nodig.)
4 en 5 november 2020: Raad van State: drogist op afstand is in strijd met de wet
 • PW 'Ook de Consumentenbond en het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), die Albert Heijn eerder hadden opgeroepen te stoppen met de ‘drogist op afstand’, vinden dat er altijd deskundig personeel aanwezig moet zijn bij de verkoop van zelfzorgmiddelen.'
 • The World News en NRC 'Zowel de Consumentenbond als het Instituut Verantwoord Medicijngebruik keerde zich tegen de sinds 2017 door Albert Heijn in 400 winkels ingevoerde virtuele assistentie bij de medicijnverkoop uit het winkelschap.
  De RvS maakt op 4 november bekent dat supermarkten alleen UAD-geneesmiddelen (Uitsluitend Apotheek Drogisterij) mogen verkopen als er altijd een (assistent-)drogist fysiek in de winkel aanwezig is om voorlichting te geven. Klanten voorlichting geven via een telefoon- of videogesprek is in strijd met de geneesmiddelenwet.'
 • Medicalfacts 'Ook organisaties als Consumentenbond en het Instituut Verantwoord Medicijngebruik riepen de supermarkt op om ermee te stoppen. De drogist op afstand kan namelijk leiden tot verkeerd gebruik van geneesmiddelen en ook tot gezondheidsschade van de consument.'
29 september 2020: Eerste orale GLP1-agonist geïntroduceerd
 • NTvG ‘Marloes Dankers, apotheker van het IVM, schreef een nieuwsbericht over oraal semaglutide: de eerste GLP1-agonist die niet per subcutane injectie toegediend wordt.’
29 september 2020: Gebruik van opioïden in 2019 gedaald
 • Nu.nl 'Artsen zijn bewuster gaan voorschrijven, met meer oog voor de nadelen van opioïden", zegt IVM-directeur Ruud Coolen van Brakel. "Zaak is dit in de komende jaren vast te houden. Dus niet te veel, maar ook niet te weinig voorschrijven.'
 • Zorgkrant 'Tussen 2003 en 2017 nam het gebruik van sterkwerkende opioïden, met name oxycodon, sterk toe. Na een afvlakking in 2018 is nu een daling ingezet van het aantal voorschriften en het aantal gebruikers van deze sterke pijnstillers.'
 • Persbericht rapport Monitor Voorschrijven Opioïden 2018 - 2019. 'In 2019 is voor het eerst in meer dan 15 jaar het aantal gebruikers van sterk werkende opioïden afgenomen.' 
6 september 2020: Veel optimisme over bestrijden corona: zo gaan artsen ziekte te lijf
 • Telegraaf.nl ‘Elke dag weten we meer „De kennis gaat zo snel vooruit, de hoeveelheid onderzoek is ongekend”, zegt Ruud Coolen van Brakel, directeur van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik.’

2 september 2020: Ibuprofen, aspirine of paracetamol? Zo kies je de juiste pijnstiller
 • Nu.nl Apothekers en huisartsen werken met een stappenplan, zegt apotheker Anke Lambooij, adviseur van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM). "Dat begint bij milde of matige pijn met paracetamol. Werkt dat niet, dan kun je overgaan naar de tweede stap en kom je bij ibuprofen, naproxen of aanverwante stoffen."
11 augustus 2020: Daling in gebruik van opioïde pijnstillers
 • Farma magazine ‘Het gebruik van opioïde pijnstillers, zoals oxycodon is de laatste tien jaar flink gestegen. Hoewel er weliswaar (nog) geen sprake is van een ernstig probleem, is het zeker gewenst om vinger aan de pols te houden. Daartoe is de ‘Taakgroep Gepast gebruik van opioïden’ in het leven geroepen. Het IVM is voorzitter van deze taakgroep.’
4 augustus 2020: Een gesprek in het hol van de leeuw
 • Ruud Coolen van Brakel ging 4 augustus in gesprek met Flavio Pasquino van Café Weltschmerz. Onderwerp van gesprek was de - in Eén Vandaag gedane - suggestie om na te denken over de vraag of mensen die zich te zijner tijd niet willen laten vaccineren tegen corona overal welkom blijven. Een pittige gedachtewisseling volgde. 
30 juli 2020: Nieuw coronavaccin van AstraZeneca en Oxford University
 • Spraakmakers ‘Als er een corona vaccin komt zou de wereld weer normaal moeten worden. De farmaceut AstraZeneca heeft het lot voor Nederland in handen, maar wat is dat voor bedrijf?’
30 juli 2020: Als het maar gratis is
 • NTvG ‘Ruud Coolen van Brakel, directeur van het IVM, reageert in het artikel van NTvG op de bereidheid van artsen om voor nascholing te betalen.’
22 juli 2020: IVM en Niveo ondertekenen contract Vakbekwaam in Zorg
 • Managing Director van Niveo, de heer Marc W. Essink: “IVM is al jaren een fijne sparringsparter en samen hebben we mooie projecten gerealiseerd bij onze klanten, het partnership van IVM op vakbekwaaminzorg.nl zal onze samenwerking alleen maar hechter maken.”
26 juni 2020: De huisarts en zijn hydroxychloroquine
 • In het magazine HuisartsenService  (nr. 2 / 2020 / Jaargang 9) een ingezonden brief 'De huisarts en zijn hydroxychloroquine' van Ruud Coolen van Brakel (directeur IVM).'
26 juni 2020: Medicijngebruiker krijgt graag bijsturing van expert
 • PW - Pharmaceutisch weekblad (nr. 26) 'Medicijngebruikers overschatten hun eigen kennis over pijnstillers, toch hebben ze behoefte aan een deskundige voor vragen over zelfzorgmiddelen en andere medicatie.'
2 juni 2020: De belangrijkste ontwikkelingen rond de behandeling van COVID-19
 • Spraakmakers 'Over de hele wereld zijn onderzoekers op zoek naar een vaccin. Dat duurt nog even.'
19 mei 2020: Dit ‘gevaarlijke middel’ slikt president Donald Trump tegen coronabesmetting
 • Telegraaf.nl 'Het IVM reageerde, net als de Universiteit Utrecht en het CBG, op verzoek van De Telegraaf op het feit dat de Amerikaanse president hydroxychloroquine slikt.'
6 mei 2020: IVM en Portaal voor Patiëntveiligheid ondertekenen intentieverklaring
 • MedicalFacts 'Op 30 april ondertekenden het IVM en het Portaal voor Patiëntveiligheid (Portaal) een intentieverklaring. Daarin staat beschreven dat de activiteiten van het Portaal per 1 mei logistiek ondergebracht worden bij het IVM.'
30 april 2020: Voorzitter vakjury presenteert Beste Zelfzorgadviseur 2020
 • Beste Zelfzorgadviseur 'Wie wordt de Beste Zelfzorgadviseur 2020? Ruud Coolen van Brakel, directeur IVM, maakt in een video de Beste Zelfzorgadviseur 2020 bekend.'
3 April 2020: ‘Goed gebruik bij de juiste patiënt is missie taakgroep’
 • PW De taakgroep Gepast gebruik van opioïden maakt gereedschap zodat zorgverleners stappen kunnen zetten om opioïden verantwoord in te zetten. IVM-adviseur in PW over project rond opioïden.
April 2020: Ondertekening tweede Green Deal Duurzame Zorg
 • Persbericht ondertekening Green Deal Duurzame Zorg
 • Nieuwsbrief Rijksoverheid 'Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en Firm of the Future hebben de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend' 
 • Rijksoverheid 'Vlog IVM wordt gebruikt als voorbeeld voor toekomstige partners van de Green Deal'
April 2020: Een pilletje tegen de pijn
 • Santé 'Hoofdpijn, buikpijn, spierpijn: neem een pil en weg is het ongemak. Maar wat slik je nou eigenlijk? En welke pijnstiller kies je wanneer? Alles wat je moet weten'
28 juni 2019:  Monitor weg, artsen balen: 'In het belang van patiënt'
 • Telegraaf.nl 'Hierdoor wist ik dat we verzuimden maagbeschermers uit te schrijven’
28 juni 2019:  Goede dialoog met tegenstanders vaccinatie nodig
28 juni 2019:  Bruins hoopt op passende aanpak oxycodonverslaving
 • MedischContact 'Verslavingsklinieken zien tientallen oxycodonverslaafden per maand’
17 mei 2019:  Meldpunt: verslaafd aan zware pijnstillers
 • Meldpunt MAX 'Noodklok luidt over het bovenmatig gebruik van zware pijnstillers’
13 mei 2019:  Een ritalinnetje voor je eindexamen?
 • RTV Utrecht 'Doe het niet, zegt het Instituut Verantwoord Medicijngebruik’
9 mei 2019:  Pil slikken voor betere prestaties
9 april 2019:  Weinig tranen om stoppen artsenbezoekers
 • FD: 'Het fenomeen van artsenbezoeker is niet meer van deze tijd.’
2 april 2019:  Yolande Waterreus nieuwe adjunct directeur van Instituut
 • Skipr: IVM versterkt directie
 • MedicalFacts: Yolande Waterreus is met ingang van 1 juni 2019 benoemd tot nieuwe adjunctdirecteur van Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM).
31 maart 2019:  Dood door medicatiefouten
27 maart 2019: Het patent gaat voor de patiënt
23 maart 2019: Enorme rechtszaak tegen familie die verslavende pijnstiller groot maakte
 • NOS.nl: Het gebruik van zware pijnstillers is ook in ons land flink gestegen. Maar het tij lijkt te keren.
11 maart 2019:  Stijging overdosissen met oxycodon
 • MedischContact 'In 2018 meldden artsen 424 keer een mogelijke overdosis met oxycodon"
9 maart 2019: IVM gaat taakgroep 'Verantwoord gebruik van opioïden' leiden
 • Telegraaf.nl: Zorgwekkende stijging overdosissen met zware pijnstillers
22 februari 2019: "Een kwart van de studenten slikt weleens Ritalin.”
 • Trouw: Ritalin is populair op het schoolplein. Kan dat kwaad?
18 februari 2019: De eerste lijn op de kop.
 • Farma magazine: Over tien jaar bestaat de traditionele taakinvulling van de huisarts en van de apotheker niet meer”,
14 februari 2019: "Europa moet de handen ineenslaan en zelf weer grondstoffen voor medicijnen gaan produceren.”
6 augustus 2018: Niet vaccineren? Dan eventueel korten op de kinderbijslag
 • EenVandaag uitzending: Instituut Verantwoord Medicijngebruik: ‘Niet vaccineren, korten op kinderbijslag’
 • AD: Je kind niet vaccineren? Minder kinderbijslag!
 • NOS: 'Minder kinderbijslag voor ouders die kind niet laten inenten'
 • RTL Nieuws: 'Je kind niet inenten? Minder kinderbijslag'
3 juli 2018: Instituut gaat strijd aan tegen fake nieuws
3 mei 2018: Volg voorbeeld Groot-Brittannië en hef receptplicht erectiemiddelen op
 • Eenvandaag: Uitzending: Erectiepillen, voortaan zonder recept?
 • NOS: Illegale viagra populair: 'vrije verkoop erectiepillen wenselijk'
18 december 2017: Monitor Voorschrijven Huisartsen 2016
 • Zorg.nu: verschillen in voorschrijven medische recepten
7 november 2017: Consumenten onderschatten risico’s pijnstillers
16 juni 2017: Populair verjongingsmiddel: 'Russisch roulette'
 • EenVandaag: Met een reactie van het IVM in de uitzending
12 juni 2017: Animaties tonen verspreiding nieuwe medicijnen
29 mei 2017: Antipsychoticagebruik kan minder
 • Zorg+Welzijn: Antipsychotica is slechts een tijdelijke interventie
 • VGN: Medicatieveiligheid: Betere samenwerking, meer scholing
 • Pharmaceutisch Weekblad: Minder antipsychotica in gehandicaptenzorg
 • Medicalfacts: Antipsychoticagebruik kan minder
 • Blik op nieuws: Antipsychoticagebruik kan minder
 • Klik.org: ’s Heeren Loo voert nieuwe aanpak voor verantwoord afbouwen van antipsychotica in
15 mei 2017: Vervalste recepten apotheek
 • Radar: de heer Coolen van Brakel geeft commentaar in het televisieprogramma radar. 
13 mei 2017: IVM pleit voor vrije verkoop erectiemiddelen
 • NPO 1: NOS journaal.
 • NOS.nl: Illegale viagra populair: 'vrije verkoop erectiepillen wenselijk.'
11 mei 2017: Farmaceutische industrie
 • De Volkskrant: Farmaceutische industrie trekt opnieuw meer sponsorgeld uit voor zorgaanbieders.

Disclaimer

Deze website en uitgegeven nieuwsbrieven zijn bedoeld voor beroepsbeoefenaren en (patiënten)organisaties die zich bezighouden met medicijngebruik. U vindt hier informatie over de organisatie en de activiteiten van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). IVM heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan het inrichten van deze website en het opstellen van haar nieuwsbrieven. Aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie die door middel van deze website en nieuwsbrieven is verkregen.

Contact

Downloads

Standaardformulier publicatieplicht
Download
ANBI Algemeen

Laatst gewijzigd op 24 november 2021