Informatiepagina

In het kort

Het IVM heeft diverse materialen ontwikkeld om je verder te helpen bij het bespreken van het thema Medicatieveiligheid in het FTO of in de apotheek.

Uit het Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid (2017) blijkt dat zorgverleners het aantal ziekenhuisopnames door verkeerd medicijngebruik hebben verminderd. De lichte daling is ingezet, doordat zorgverleners de aanbevelingen uit het HARM-Wrestling rapport (2009) opvolgen.  

Keuze van de indicatoren 

Het aantal patiënten dat medicijnen gebruikt neemt toe. Daarnaast valt op een aantal terreinen nog winst te behalen. Daarom zijn de volgende vier indicatoren op het gebied van medicatieveiligheid geselecteerd. De webrapportage bevat daarom indicatoren over valgevaar door geneesmiddelen en het gebruik van NSAID’s door patiënten met nier- of hartfalen. Volgens het Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid (2017) bestaat voor de risico’s van valgevaar en NSAID’s bij hart- of nierfalen de meeste ruimte om nog veiliger te werken.  Het grootste aantal incidenten vindt plaats bij de 65-plussers. Bij deze groep komen veel bloedingen door verkeerd medicijngebruik voor. Daarom vind je in de webrapportage Medicatieveiligheid ook de indicatoren over het risico op bloedingen van antistollingsmedicatie en bloedverdunners. 

Hoe gebruik ik de cijfers in mijn FTO? 

Met de webrapportage krijg je als apotheker of huisarts zicht op groepen van medicijnen die horen bij nier- of hartfalen, valincidenten en antistolling. De apotheker kan deze cijfers en de bijbehorende patiëntenlijsten bespreken met de huisarts in bijvoorbeeld een FTO.  

Om je verder te helpen bij het bespreken van het thema Medicatieveiligheid in het FTO of in de apotheek heeft het IVM onderstaande materialen ontwikkeld: 

FTO-werkmateriaal  
Themajournaals 
MedicijnBalans 

Contact

Laatst gewijzigd op 17 februari 2022