Persbericht

Persoonlijke voorschrijfcijfers in een handomdraai

Schrijven huisartsen volgens de richtlijnen voor? Hoe heeft voorschrijfgedrag van individuele huisartsen en dat van huisartspraktijken zich ontwikkeld in de afgelopen jaren? Hoe kunnen huisartsen hun eigen voorschrijfgedrag met het voorschrijfgedrag van collega's vergelijken?

De Monitor Voorschrijven Huisartsen (MVH) geeft op een snelle en makkelijke manier antwoord op deze vragen voor vier actuele beleidsthema’s: opioïden, diabetes mellitus, en -later dit jaar beschikbaar- medicatieveiligheid/antistolling en minderen en stoppen. De monitor is kosteloos beschikbaar voor alle huisartsen, apotheekhoudende huisartsen en openbaar apothekers en is een initiatief van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). De monitor is financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS.

Wat is het?

De Monitor Voorschrijven Huisartsen (MVH) is een instrument dat de kwaliteit van het voorschrijfgedrag van huisartsen meet. Aan de hand van indicatoren kunnen huisartsen hun eigen voorschrijfcijfers vergelijken met landelijke gemiddelden en over verschillende jaren. Hierbij worden de cijfers over de meest actuele periode elke maand geüpdatet. De indicatoren zijn gebaseerd op de vigerende NHG-richtlijnen en beslaan veel voorgeschreven geneesmiddelgroepen.

Het IVM heeft de indicatoren ontwikkeld voor vier actuele beleidsthema's. De indicatoren zijn mede gevalideerd door inbreng van inhoudelijke experts uit het veld. De berekening van de indicatoren is uitgevoerd op basis van verstrekkingsgegevens van apothekers en apotheekhoudende huisartsen die aanwezig zijn bij de SFK. De uitkomsten zijn door de SFK verwerkt in een rapportage die beschikbaar is voor alle aan de SFK deelnemende apotheken.

Wat levert het op?

Inzicht in eigen voorschrijfcijfers helpt huisartsen om de veiligheid, kwaliteit en doelmatigheid van medicijngebruik te verbeteren. Met de MVH krijgen huisartsen inzicht in de ontwikkeling van hun eigen voorschrijven. Zo kunnen zij makkelijk verbeterpunten van de eigen praktijk in kaart brengen. Daarnaast kunnen zij zien hoe zij scoren ten opzichte van collega's. Het volgen van de ontwikkeling van bijvoorbeeld de hele huisartsenpraktijk of de FTO-groep is eveneens mogelijk. Apothekers hebben toegang tot de monitor en kunnen huisartsen hierdoor goed bijstaan bij het verbeteren van de kwaliteit van het voorschrijven. Dit is bijvoorbeeld handig bij het voorbereiden van een FTO-overleg. De MVH biedt ook een goed uitgangspunt voor onderhandelingen met zorgverzekeraars.

=================================

Noot voor de redactie

Voor inhoudelijke informatie over de monitor kunt u contact opnemen met het IVM via monitor@ivm.nl.

Kijk ook op de website van het IVM voor meer informatie over de monitor.

Contact

Laatst gewijzigd op 1 november 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.