Informatiepagina

Het IVM hecht veel waarde aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonlijke data die wij verzamelen en gebruiken. Het cookiebeleid informeert je over ons gebruik van cookies. Dit document is voor het laatst aangepast op 15 februari 2023.

Door het verdere gebruik van onze site ga je akkoord met ons cookiebeleid.

Het IVM verwerkt persoonsgegevens ook op andere manieren, bijvoorbeeld via e-mail. Hierover kun je meer lezen in ons privacybeleid.

1. Wie zijn wij?

1.1. "Wij" in dit document refereert aan het IVM:

Naam: Instituut Verantwoord Medicijngebruik
Adres: Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht
KvK-nummer: 803423627
E-mail: info@ivm.nl
Telefoon: 0888 800 400

1.2. Wij zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruik van je persoonsgegevens op de wijze zoals toegelicht in dit document. Als je hier vragen over hebt kun je ons bereiken via privacy@ivm.nl.

1.3. In bepaalde omstandigheden dragen derde partijen ook verantwoordelijkheid voor het verwerken van je gegevens, bijvoorbeeld wanneer je op een link klikt of wanneer je onze site verlaat. In dat geval geldt het privacybeleid van deze partijen.

2. Wat zijn cookies?

2.1. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je apparaat worden opgeslagen en bepaalde informatie of persoonsgegevens bevatten. Voor meer informatie over cookies kun je terecht op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies.

3. Wat voor soorten cookies onderscheiden we?

3.1. We delen cookies in naar hun oorsprong, doel en levensduur. Hieronder lichten we dat toe.

3.2. Oorsprong: we maken onderscheid naar gelang wie de cookies plaatst. First party cookies worden geplaatst en beheerd door ons, en third party cookies door een derde partij, het software-ontwikkelbedrijf Imengine.

3.3. Doel: we maken onderscheid naar gelang het doel van de cookies.

Strikt noodzakelijke cookies zijn essentieel voor het gebruik van onze site.

Functionele cookies verzamelen informatie over je voorkeuren met het doel het functioneren van onze site aan je voorkeuren aan te passen.

Analytische cookies verzamelen informatie over het gebruik van onze site met het doel deze te optimaliseren voor alle gebruikers.

Marketing cookies verzamelen informatie over je surfgedrag met het doel content en advertenties interessanter voor jou te maken. Wij maken geen gebruik van marketing cookies.

3.4. Levensduur: we maken onderscheid op basis van de bewaartermijnen van de cookies.

Sessiecookies worden opgeslagen in je browser gedurende de sessie en worden weggegooid wanneer je je browser afsluit. Andere cookies blijven, ook na de sessie, bewaard en worden pas weggegooid wanneer ze hun houdbaarheidsdatum bereiken, wanneer er een nieuwe versie van geplaatst wordt, of wanneer ze met de hand worden verwijderd.

4. Welke cookies gebruiken wij?

4.1. Onze site maakt gebruik van technische en analytische cookies. Onze site heeft technische cookies nodig om optimaal te functioneren. Je kunt zelf bepalen of je analytische cookies toestaat.

4.2. Hieronder volgt een overzicht van de cookies die wij gebruiken of plaatsen op www.medicijngebruik.nl:

Naam Oorsprong Doel Levensduur
_GA Google Analytics Statistiek 2 jaar
_GID Google Analytics Statistiek 24 uur
CFID Technische cookie Functioneel 24 uur
CFTOKEN Technische cookie Functioneel 24 uur

Hieronder volgt een overzicht van de cookies die wij gebruiken of plaatsen op www.nascholing.medicijngebruik.nl (leeromgeving):

Naam Oorsprong Doel Levensduur
MoodleSession Technische cookie Noodzakelijk 24 uur

5. Met wie delen wij je persoonsgegevens?

5.1. Wij delen je persoonsgegevens alleen met degenen die voor ons werken, alsmede met de leveranciers die ons helpen met het verwerken van je persoonlijke data. Eenieder die toegang heeft tot je persoonsgegevens is door strikte wettelijke of contractuele verplichtingen verplicht je data veilig en vertrouwelijk te houden. Dit betekent dat enkel de volgende groepen in contact komen met je persoonsgegevens:

Jijzelf;
Je werkgever of zakenpartners, maar enkel wanneer dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doelen (bijvoorbeeld wanneer je werkgever onze leverancier of klant is);

Onze werkgevers en leveranciers;
Autoriteiten van de overheid of rechterlijke macht, in zoverre wij verplicht zijn persoonsgegevens met deze te delen (bijvoorbeeld de Belastingdienst of politie).

5.2. Derde landen zijn landen waar bescherming van persoonsgegevens niet gegarandeerd van voldoende hoog niveau is. Dit zijn landen buiten de EU, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Wij verplaatsen je persoonsgegevens niet naar derde landen tenzij jijzelf of je werkgever, als klant of als leverancier, kantoor houdt in een derde land en wij daarmee moeten communiceren. Mocht zo’n transfer zich voordoen dan zullen wij veiligheidsmaatregelen nemen om je data gedurende dit proces te beschermen (bijvoorbeeld door een overeenkomst aan te gaan op basis van databeschermingsclausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie).

6. Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

6.1. Je persoonsgegevens worden verwerkt voor zo lang als nodig om de hierboven beschreven doelen te bereiken, of, indien we je toestemming hebben gevraagd, totdat je je toestemming intrekt. In het algemeen worden cookies weggegooid na het einde van hun levensduur, zie sectie 3.4.

7. Wat als je geen cookies wilt?

7.1. Je kunt je brower- of apparaatinstellingen aanpassen zodat er geen cookies op je apparaat geplaatst worden. Hoe je de browserinstellingen aanpast hangt af van de browser die je gebruikt. Klik hieronder op de link naar de browser die je gebruikt voor uitleg over het aanpassen van de cookiesettings. Gebruik je een browser die hier niet bijstaat? Kijk dan bij de privacy-instellingen van deze browser.

7.2. Verwijderen: je kunt cookies met de hand verwijderen. Dat kun je doen in de instellingen van je browser of apparaat.

7.3. Waarschuwing: het verwijderen van cookies of het veranderen van je browserinstellingen kan tot gevolg hebben dat bepaalde delen van onze site niet meer optimaal werken. Gebruik je verschillende browsers? Let er dan op dat je bij alle browsers de instellingen aan moet passen.

8. Je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens

8.1. Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot het verwerken van je persoonsgegevens: het recht op inzage, vergetelheid, rectificatie, dataportabiliteit, beperking van de verwerking en het intrekken van je toestemming voor het plaatsen van cookies. Voor het verwijderen van cookies verwijzen wij je naar artikel 7.

Om deze rechten uit te oefenen kun je een verzoek sturen naar privacy@ivm.nl, waarin je verwijst naar het betreffende recht. Ben je daar niet tevreden mee? Dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, het zelfstandig bestuursorgaan dat in Nederland bij de wet in aangesteld als toezichthouder voor het verwerken van persoonsgegevens.

9. Aanpassingen aan dit cookiebeleid

9.1. Wij behouden ons het recht voor om dit beleid naar eigen inzicht aan te passen. Als veranderingen aan dit beleid de verwerking van je persoonsgegevens of eerder gegeven toestemming beïnvloeden dan melden we deze veranderingen op de site en vragen we je opnieuw om je toestemming.

9.2. In ons cookiebeleid staat altijd de datum waarop het beleid voor het laatst is aangepast.

10. Hoe kun je contact met ons opnemen?

10.1. Indien je nog vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, aarzel dan niet contact op te nemen met onze privacy-verantwoordelijke via privacy@ivm.nl.

JE HEBT NOG GEEN COOKIES TOEGESTAAN OP ONZE WEBSITE.

Maak hieronder je selectie van cookies die je wenst toe te staan.

Strikt noodzakelijke cookies
Google analytics