Informatiepagina

In het kort

Het IVM heeft diverse materialen ontwikkeld om je verder te helpen bij het minderen en stoppen van medicatie. Bijvoorbeeld voor de bespreking in het FTO of voor zorgmedewerkers.

Minderen met medicatie (‘deprescribing’) staat steeds meer in de belangstelling. Daarnaast is het doen van medicatiebeoordeling meer en meer onderdeel van het dagelijks werk van huisarts en apotheker. Inzicht in nadelige effecten zoals medicatie-gerelateerde ziekenhuisopnames en meer aandacht voor lange termijn bijwerkingen vormen de basis voor deze toegenomen belangstelling.

In 2020 verschenen 10 kennisdocumenten gericht op het minderen en stoppen. Ook in aandoeningspecifieke richtlijnen is er steeds meer aandacht voor minderen en stoppen (NHG, NVKG, FMS, 2020).

Vanuit de Monitor Voorschrijven Huisartsen (MVH) brengt het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) in 2022 de webrapportage ‘Minderen en stoppen van medicatie’ uit. Deze webrapportage geeft inzicht in het gebruik van een viertal geneesmiddelengroepen waarvan bekend is dat er sprake is van ‘overgebruik’. De vier geneesmiddelengroepen zijn:

  • urologische spasmolytica
  • hypnotica
  • bisfosfonaten
  • antidepressiva


De apotheker kan deze cijfers en de bijbehorende patiëntenlijsten bespreken met huisartsen in bijvoorbeeld het FTO. Wil je meer werk maken om het gebruik van deze vier geneesmiddelengroepen zo rationeel mogelijk te maken? Kijk dan bij de materialen die het IVM hiervoor heeft ontwikkeld.

Nascholing
FTO-werkmateriaal
Prescriptieterugkoppeling
Medicijnjournaals

Contact

Laatst gewijzigd op 22 april 2022