Informatiepagina

In het kort

Het IVM heeft diverse materialen ontwikkeld om je verder te helpen bij het bespreken van het thema diabetes mellitus type 2 in het FTO of in de apotheek.

Er zijn de afgelopen jaren extra behandelopties voor patiënten met diabetes mellitus type 2 beschikbaar gekomen, zoals DPP4-remmers, SGLT2-remmers en GLP1-agonisten. Het aantal gebruikers van deze medicijngroepen is de afgelopen jaren flink toegenomen met een stijging van geneesmiddeluitgaven als gevolg. Sinds 2021 komen SGLT2-remmers en GLP1-agonisten volgens de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2021) in aanmerking voor de behandeling van patiënten met diabetes mellitus en een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten. Voor patiënten zonder een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten houden metformine, SU-derivaten en insuline de voorkeur.

De webrapportage Monitor Voorschrijven Huisartsen thema Diabetes mellitus type 2 wordt in 2022 vernieuwd, zodat deze beter aansluit op de nieuwe richtlijn. De huidige webrapportage is nog gebaseerd op het stappenplan voor patiënten zonder zeer hoog risico op hart- en vaatziekten. De webrapportage geeft inzicht in welke middelen gestart worden na metformine. De apotheker kan deze cijfers en de bijbehorende patiëntenlijsten bespreken met de huisartsen in bijvoorbeeld een FTO. Om je verder te helpen bij het bespreken van het thema diabetes mellitus type 2 in het FTO of in de apotheek heeft het IVM onderstaande materialen ontwikkeld:

E-learnings
FTO-werkmateriaal
Nieuwe geneesmiddelen MedicijnBalans
Themajournaals

Contact

Laatst gewijzigd op 21 februari 2022