Voorschrijfgedrag

Het IVM monitort het voorschrijfgedrag van artsen en maakt individuele voorschrijfcijfers inzichtelijk.