Informatiepagina

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 8 februari 2024.


Stichting Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) is zelfstandig verwerker van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken (“verwerken”) en met welk doel. 

We vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens registreren en beveiligen we daarom conform de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • We duidelijk vermelden voor welk doel we persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • We alleen persoonsgegevens verzamelen die we echt nodig hebben;
 • We eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
 • We passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat we dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • We op jouw verzoek je eigen persoonsgegevens aanbieden om in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van gegevens

We registreren persoonsgegevens via de website www.medicijngebruik.nl. Als je een e-learningcursus volgt gebruiken we je gegevens ook op de leeromgeving https://nascholing.medicijngebruik.nl. We doen dit wanneer:

 • je een account aanmaakt
 • je je aanmeldt voor een nieuwsbrief
 • je een e-learningcursus of (online) nascholing van ons volgt
   

We bewaren en gebruiken de persoonsgegevens in het kader van de door jou gevraagde dienst. Voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen gebruiken we de volgende persoonsgegevens:

Op www.medicijngebruik.nl:
Aanmaken account:
 • E-mailadres
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Naam organisatie
 • Functie
 • Branche
Aanmelden nieuwsbrief:
 • E-mailadres
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Functie
 • Branche
Op https://nascholing.medicijngebruik.nl: 
Volgen e-learningcursus:
 • E-mailadres
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Registratienummer kwaliteitsregister/BIG-nummer

Registratie

Je kunt je persoonsgegevens bekijken en aanpassen in je account op https://www.medicijngebruik.nl/mijn-ivm/gegevens?init. Na het aanmaken van een account, kun je bestellingen plaatsen, materialen downloaden of een e-learningcursus maken.

Heb je een voucher van iemand anders ontvangen? Dan heeft degene die de voucher heeft aangemaakt inzage in jouw leerresultaten via een rapportage op www.medicijngebruik.nl.

We geven je persoonsgegevens alleen aan derden als dit wettelijk verplicht is. We verkopen je persoonsgegevens niet. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens zonder toestemming aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 
Partijen die we inschakelen

Onze website www.medicijngebruik.nl wordt beheerd door Imengine en gehost bij Proserve. Betalingen worden verwerkt door CM en Mollie. Het technisch beheer en de hosting van onze leeromgevingen https://nascholing.medicijngebruik.nl en https://moodle-nascholing.medicijngebruik.nl wordt uitgevoerd door Avetica. Voor het aanmaken van vouchers en het registreren van leerresultaten in de voucherrapporten gebruiken we een API-koppeling tussen www.medicijngebruik.nl en https://nascholing.medicijngebruik.nl. Het verwerken van de accreditatiepunten gebeurt via een koppeling met PE-online.
 

Bewaartermijnen

Op www.medicijngebruik.nl bewaren we accounts zonder bestellingen en/of accounts zonder nieuwsbriefaanmeldingen een jaar. Accounts met bestellingen of downloads bewaren we volgens de wettelijke bewaartermijn tot zeven jaar na de laatste inlogdatum, tenzij hierover contractueel andere afspraken zijn gemaakt.

Op https://nascholing.medicijngebruik.nl en op https://moodle-nascholing.medicijngebruik.nl verwijderen we accounts met cursus(sen) waar vier jaar of langer niet is ingelogd, tenzij dit contractueel anders is afgesproken. Accounts die niet zijn bevestigd of die niet zijn gekoppeld aan een cursus verwijderen we na een jaar.


Cookies en Google Analytics

Op www.medicijngebruik.nl maken we gebruik van technische- en functionele cookies. Deze cookies helpen ons om onze website goed te laten functioneren. Ter verbetering van onze producten en diensten maken wij gebruik van enkele persoonsgegevens. Deze gegevens zijn niet te linken aan individuen. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. We gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Meer informatie lees je in ons cookiebeleid.

Op https://nascholing.medicijngebruik.nl en https://moodle-nascholing.medicijngebruik.nl maken we gebruik van een noodzakelijke cookie (MoodleSession). De noodzakelijke cookie moet je toestaan om de continuïteit van de toegang van pagina naar pagina te garanderen. Als je uitlogt of de browser afsluit, dan wordt deze cookie verwijderd.


Beveiliging

We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van- en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken:

 • Toegang tot persoonsgegevens schermen we af met een gebruikersnaam en wachtwoord voor beheerders.
 • We slaan de gegevens na ontvangst op in een apart, afgeschermd systeem.
 • We nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn.
 • We maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.
 • We houden logs bij van het wijzigen, verwijderen en exporteren van persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. We raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je gebruik maakt van deze websites.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

We passen deze privacyverklaring aan als dat nodig is. Wil je op de hoogte blijven van eventuele wijzigingen? Lees de privacyverklaring dan regelmatig door.


Inzage en wijzigen van uw gegevens

Heb je vragen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op via privacy@ivm.nl. Wil je je persoonsgegevens inzien, laten wijzigen of laten verwijderen? Of wil je een gegevensexport opvragen? Voor de leeromgeving https://nascholing.medicijngebruik.nl kun je eenvoudig een verzoek indienen via je profiel (door rechtsboven op je naam te klikken). Voor de website www.medicijngebruik.nl kun je rechtstreeks contact met ons opnemen via privacy@ivm.nl.

We handelen je verzoek binnen één maand af. Wanneer blijkt dat het om een complex of omvangrijk verzoek gaat, kan dit maximaal twee maanden langer duren. Je ontvangt hierover altijd bericht binnen één maand na het indienen van je verzoek.

Om misbruik te voorkomen kan het zijn dat we je vragen om je adequaat te identificeren. Zijn de door je opgegeven gegevens niet (meer) te herleiden tot jou? Dan kunnen we niet aan je verzoek voldoen. Als dat zo is, laten we je dat weten.


Autoriteit Persoonsgegevens

We helpen je graag als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens

Stichting Instituut Verantwoord Medicijngebruik
Churchilllaan 11
3527 GV Utrecht
info@ivm.nl
0888 800 400

Laatst gewijzigd op 12 mei 2022

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.