Informatiepagina

Wilt u de materialen en scholingen van het programma ‘Implementatie Biosimilars op Maat in ziekenhuizen’ (BOM) gebruiken, dan kunt u deze inzien en downloaden op deze pagina. Voor meer informatie kunt u terecht op www.biosimilar.nl.  De ontwikkeling van deze materialen zijn mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

Mocht u vragen hebben dan kunt u dit laten weten door een e-mail te sturen naar: bom@ivm.nl.
Op deze pagina vindt u meer informatie over de materialen die wij aanbieden.

Wat kunnen wij u bieden aan materialen, scholingen en maatwerk?

Met het programma BOM willen we ziekenhuizen en umc’s optimaal ondersteunen bij het maken van het eigen beleid rondom biosimilars. Voor de verschillende doelgroepen binnen de instelling (medisch specialisten, (ziekenhuis)apothekers, verpleegkundig specialisten en apothekersassistenten) maar ook patiënten, zijn diverse materialen en scholingen van het programma BOM beschikbaar:

 • animatiefilms
 • e-learningmodule
 • factsheets
 • rekenmodel voor de inkoop
 • wegwijzer ‘Introductie biosimilars in ziekenhuizen’.

Animatiefilms

Deze animatiefilm geeft informatie over belangrijke kenmerken van biologische geneesmiddelen en biosimilars. De animatie kunt u gebruiken als introductiefilm bij lezingen en nascholingen van verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en apothekersassistenten en is ook onderdeel van de e-learningmodule.

 

Deze animatiefilm geeft informatie over het complexe productieproces van biologische geneesmiddelen (zowel van originele biologische geneesmiddelen als van biosimilars). De animatie is te gebruiken bij lezingen en nascholingen voor artsen en apothekers en is ook onderdeel van de e-learningmodule.

 

Deze animatiefilm geeft informatie over de benodigde studies voor het registratieproces van nieuwe biologische geneesmiddelen en biosimilars. Ook komt extrapolatie van indicaties bij biosimilars aan bod. De animatie is te gebruiken bij lezingen en nascholingen voor artsen en apothekers en is ook onderdeel van de e-learningmodule.

E-learningmodule

De volgende e-learningmodule is beschikbaar:

De e-learning is beschikbaar voor verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, ziekenhuisapothekers en apothekersassistenten.

Aan bod komen onder andere:

 • waarom biosimilars gelijkwaardig zijn aan het referentiegeneesmiddel
 • hoe de veiligheid van biosimilars gewaarborgd is
 • waarom twee verschillende batches van hetzelfde biologische geneesmiddel van elkaar verschillen en op welke onderdelen zij van elkaar kunnen verschillen
 • welke biosimilars binnen de diverse specialismen beschikbaar zijn
 • het proces voor goedkeuring van biosimilars
 • wat de toegevoegde waarde is van biosimilars
 • de juiste manier van omgaan met bezwaren van de patiënt over biosimilars
 • de belangrijkste aandachtspunten bij het begeleiden van nieuwe gebruikers van biosimilars
 • de belangrijkste aandachtspunten bij het omzetten van bestaande gebruikers van of naar biosimilars
 • bij welke patiënten omzetten van of naar een biosimilar risico oplevert

 

De e-learning geeft antwoord op veelvoorkomende vragen van zorgverleners én patiënten en biedt handvatten voor het praktisch handelen in de dagelijkse praktijk. Daarmee ondersteunt de e-learning bij het proces van omzetten van een origineel biologisch geneesmiddel (referentiegeneesmiddel) naar een biosimilar (of omgekeerd) in het ziekenhuis. De e-learning heeft een sterke praktische inslag en is gebaseerd op de huidige didactische inzichten.

De e-learning is gratis te volgen. Wilt u accreditatiepunten, dan kunt u (tegen betaling) de eindtoets maken.

Factsheets

De factsheets geven onafhankelijke informatie over recente ontwikkelingen op het gebied van biologische geneesmiddelen. Tevens bevatten de factsheets verwijzingen naar relevante literatuur, die we regelmatig updaten. De factsheets zijn primair bedoeld voor artsen en apothekers.

U kunt de volgende factsheets - onderaan deze pagina - downloaden:

 • Adalimumab

Deze factsheet geeft een overzicht van indicaties, werkingsmechanisme, aandachtspunten bij gebruik en vergelijkende studies van de biosimilars met het referentiegeneesmiddel.

 

 • Bevacizumab

Deze factsheet geeft een overzicht van indicaties, werkingsmechanisme, aandachtspunten bij gebruik en vergelijkende studies van de biosimilars met het referentiegeneesmiddel.

 

 • Biologische geneesmiddelen - 3 generaties

Deze factsheet gaat in op wat een biologisch geneesmiddel is, welke drie generaties biologische geneesmiddelen we kennen en wat een biosimilar en de beschikbaarheid daarvan is.

 

 • Etanercept

Deze factsheet geeft een overzicht van indicaties, werkingsmechanisme, aandachtspunten bij gebruik en vergelijkende studies van de biosimilars met het referentiegeneesmiddel.

 

 • Filgrastim

Deze factsheet geeft een overzicht van indicaties, werkingsmechanisme, aandachtspunten bij gebruik en vergelijkende studies van de biosimilars met het referentiegeneesmiddel.

 

 • Immunogeniciteit 

Deze factsheet gaat in op wat immunogeniciteit is, welk effect de vorming van antilichamen heeft en welke symptomen optreden, of alle biologische geneesmiddelen een immuunrespons geven, of een biosimilar dezelfde immuunrespons geeft als het referentiegeneesmiddel, welke andere factoren de immunogeniciteit beïnvloeden en waar u op moet letten.

 

 • Infliximab

Deze factsheet geeft een overzicht van indicaties, werkingsmechanisme, aandachtspunten bij gebruik en vergelijkende studies van de biosimilars met het referentiegeneesmiddel.

 

 • Intraveneuze versus subcutane toediening

Deze factsheet gaat in op wat intraveneuze toediening en wat subcutane toediening voor de patiënt betekenen en wat de consequenties van omzetting van toedieningsvorm zijn.

 

 • Pegfilgrastim

Deze factsheet geeft een overzicht van indicaties, werkingsmechanisme, aandachtspunten bij gebruik en vergelijkende studies van de biosimilars met het referentiegeneesmiddel.

 

 • Ranibizumab

Deze factsheet geeft een overzicht van indicaties, werkingsmechanisme, aandachtspunten bij gebruik en vergelijkende studies van de biosimilars met het referentiegeneesmiddel.

 

 • Rituximab

Deze factsheet geeft een overzicht van indicaties, werkingsmechanisme, aandachtspunten bij gebruik en vergelijkende studies van de biosimilars met het referentiegeneesmiddel.

 

 • Trastuzumab

Deze factsheet geeft een overzicht van indicaties, werkingsmechanisme, aandachtspunten bij gebruik en vergelijkende studies van de biosimilars met het referentiegeneesmiddel.

Patiëntenvoorlichting

Er zijn praatkaarten beschikbaar voor artsen, verpleegkundigen, apothekers en apothekersassistenten die patiënten met biologische medicijnen begeleiden. De praatkaarten ondersteunen de zorgverleners bij het geven van begrijpelijke uitleg over het afweersysteem en de werking van biologische medicijnen. Ook zijn er een korte handleiding over het gebruik van de praatkaarten en twee handreikingen met adviezen over begrijpelijke communicatie en samen beslissen beschikbaar.

U kunt deze materialen hier vinden. 

Rekenmodel

 • Rekenmodellen omzetting adalimumab, etanercept en infliximab.

Het rekenmodel helpt u een schatting te maken van de financiële consequenties van een (mogelijke) overstap op een (ander) biosimilar of terug over te stappen op het referentiegeneesmiddel. U kunt voor uw eigen ziekenhuis verschillende scenario’s doorrekenen. Dit kan u helpen bij de keuze van een biologisch geneesmiddel en eventueel bij de evaluatie van een omzetting. Het rekenmodel is specifiek uitgewerkt voor adalimumab, etanercept en infliximab. U kunt het zelf aanpassen voor andere biologische geneesmiddelen.

U kunt de rekenmodellen voor adalimumab, etanercept en infliximab onderaan deze pagina downloaden.

Voor hulp bij de rekenmodellen voor adalimumab, etanercept en infliximab stuurt u een e-mail naar: BOM@medicijngebruik.nl

Wegwijzer

Deze wegwijzer geeft een overzicht van mogelijke ondersteunende materialen en scholingen per onderwerp. Het gaat dan om materialen en scholingen die:

 • in het kader van dit BOM-programma zijn ontwikkeld
 • opgenomen zijn in de NVZA Toolbox Biosimilars (april 2017)
 • afkomstig zijn van diverse ziekenhuizen of andere organisaties (overzicht is niet volledig)

 

De ondersteunende materialen zijn geclusterd in de volgende onderwerpen:

1. formuleren beleid over biologische geneesmiddelen waarvoor ook een biosimilar op de markt is

2. inventarisatie welke biosimilars er zijn en welke eraan komen

3. wat leveren afspraken over een voorkeursmiddel de instelling financieel op

4. voorbereiding op de omzetting

5. instructie en scholing betrokken professionals

6. informeren van patiënt

7. monitoring en evaluatie

U kunt de wegwijzer onderaan deze pagina downloaden.

Contact

Downloads

Overzicht materialen en scholingen programma BOM
Download
Ziekenhuizen en umc's kunnen gratis gebruikmaken van diverse materialen en scholingen. U vindt in dit document een overzicht hiervan.
Wegwijzer
Download
Deze wegwijzer geeft een overzicht van mogelijke ondersteunende materialen en scholingen per onderwerp. Het gaat dan om materialen en scholingen die in het kader van het BOM-programma zijn ontwikkeld, opgenomen zijn in de NVZA Toolbox Biosimilars of afkomstig zijn van diverse ziekenhuizen of andere organisaties.
Factsheet Biologische geneesmiddelen - 3 generaties
Download
Deze factsheet gaat in op wat een biologisch geneesmiddel is, welke drie generaties biologische geneesmiddelen we kennen en wat een biosimilar en de beschikbaarheid daarvan is.
Factsheet Immunogeniciteit
Download
Deze factsheet gaat in op wat immunogeniciteit is, welk effect de vorming van antilichamen heeft en welke symptomen optreden, of alle biologische geneesmiddelen een immuunrespons geven, of een biosimilar dezelfde immuunrespons geeft als het referentiegeneesmiddel, welke andere factoren de immunogeniciteit beïnvloeden en waar u op moet letten.
Factsheet Intraveneuze versus subcutane toediening
Download
Deze factsheet gaat in op wat intraveneuze toediening en wat subcutane toediening voor de patiënt betekenen en wat de consequenties van omzetting van toedieningsvorm zijn.
Factsheet Adalimumab
Download
Deze factsheet geeft een overzicht van indicaties, werkingsmechanisme, aandachtspunten bij gebruik en vergelijkende studies van de biosimilars met het referentiegeneesmiddel.
Factsheet Bevacizumab
Download
Deze factsheet geeft een overzicht van indicaties, werkingsmechanisme, aandachtspunten bij gebruik en vergelijkende studies van de biosimilars met het referentiegeneesmiddel.
Factsheet Etanercept
Download
Deze factsheet geeft een overzicht van indicaties, werkingsmechanisme, aandachtspunten bij gebruik en vergelijkende studies van de biosimilars met het referentiegeneesmiddel.
Factsheet Filgrastim
Download
Deze factsheet geeft een overzicht van indicaties, werkingsmechanisme, aandachtspunten bij gebruik en vergelijkende studies van de biosimilars met het referentiegeneesmiddel.
Factsheet Infliximab
Download
Deze factsheet geeft een overzicht van indicaties, werkingsmechanisme, aandachtspunten bij gebruik en vergelijkende studies van de biosimilars met het referentiegeneesmiddel.
Factsheet Pegfilgrastim
Download
Deze factsheet geeft een overzicht van indicaties, werkingsmechanisme, aandachtspunten bij gebruik en vergelijkende studies van de biosimilars met het referentiegeneesmiddel.
Factsheet Ranibizumab
Download
Deze factsheet geeft een overzicht van indicaties, werkingsmechanisme, aandachtspunten bij gebruik en vergelijkende studies van de biosimilars met het referentiegeneesmiddel.
Factsheet Rituximab
Download
Deze factsheet geeft een overzicht van indicaties, werkingsmechanisme, aandachtspunten bij gebruik en vergelijkende studies van de biosimilars met het referentiegeneesmiddel.
Factsheet Trastuzumab
Download
Deze factsheet geeft een overzicht van indicaties, werkingsmechanisme, aandachtspunten bij gebruik en vergelijkende studies van de biosimilars met het referentiegeneesmiddel.
Rekenmodel omzetting adalimumab
Download
Het rekenmodel is te gebruiken bij de keuze voor een biologisch geneesmiddel.
Rekenmodel omzetting etanercept
Download
Het rekenmodel is te gebruiken bij de keuze voor een biologisch geneesmiddel.
Rekenmodel omzetting infliximab
Download
Het rekenmodel is te gebruiken bij de keuze voor een biologisch geneesmiddel.

Laatst gewijzigd op 15 maart 2023

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.