E-learning

In het kort

Deze cursus voor verpleegkundig specialisten en apothekers vergroot de kennis over biologische geneesmiddelen. Deze kennis is bruikbaar bij het voorlichten van patiënten en het geven van biosimilars. Voorlichting aan de patiënt en aandachtspunten bij gebruik van een biosimilar komen aan de orde.

Voor wie

Apothekersassistenten, Verpleegkundigen, Verpleegkundig specialisten, Ziekenhuisapothekers

In de sectoren

Ziekenhuis, Ziekenhuisapotheek

Duur

2 uur

Accreditatie

KABIZ - Farmaceutisch Consulent (NVFZ & Optimafarma):  in aanvraag

KNMP:  in aanvraag

Kwaliteitsregister V&V:  2 punten

NVZA:  in aanvraag

Register Verpleegkundig Specialisten:  in aanvraag

Kosten

Gratis

Bijkomende kosten

De cursusinhoud is gratis. Wil je de eindtoets maken en accreditatiepunten krijgen? Dan bestel je in de cursus je toegang tot de eindtoets. Deze kost € 9,95 (incl. BTW). Zie ook Bijzonderheden.

Voeg toe aan winkelwagentje

E-learning Biosimilars in de tweede lijn

Gratis

Inhoud

De cursus legt uit wat biologische geneesmiddelen en biosimilars zijn. En wat de toelatingseisen van biosimilars zijn voordat ze in Europa op de markt mogen komen. De cursus benoemt de belangrijkste aandachtspunten bij het gebruik van biosimilars. Bovendien geeft de cursus handvatten om patiënten te kunnen omzetten van of naar een biosimilar en komen tips over de voorlichting aan bod.

Resultaat

Na afronding van de e-learning kan de cursist:

 • de belangrijkste kenmerken van biologische geneesmiddelen en biosimilars opsommen
 • uitleggen waarom biosimilars gelijkwaardig zijn aan het referentiegeneesmiddel
 • uitleggen hoe de veiligheid van biosimilars gewaarborgd is
 • uitleggen waarom twee verschillende batches van hetzelfde biologische geneesmiddel van elkaar verschillen en op welke onderdelen zij van elkaar kunnen verschillen
 • aangeven welke biosimilars binnen jouw specialisme beschikbaar zijn
 • het proces voor goedkeuring van biosimilars beschrijven
 • uitleggen wat de toegevoegde waarde is van biosimilars
 • op de juiste manier omgaan met bezwaren van de patiënt over biosimilars
 • de belangrijkste aandachtspunten bij het begeleiden van nieuwe gebruikers van biosimilars benoemen
 • de belangrijkste aandachtspunten bij het omzetten van bestaande gebruikers van of naar  biosimilars benoemen
 • inschatten bij welke patiënten omzetten van of naar een biosimilar risico oplevert

Bijzonderheden

Deze e-learningcursus komt per mei 2021 in de plaats van de e-learningcursussen Biosimilars op maat van 2018. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige cursus zijn:

 • één cursus voor apothekers en verpleegkundig specialisten i.p.v. drie aparte cursussen
 • meer op de praktijk toegespitst, minder theoretische achtergrond
 • aanpassing format

Ervaringen

Gemiddelde waardering van huidige cursus door verpleegkundig specialisten: 7,9

Gemiddelde waardering van huidige cursus door apothekers: 7,8

Goede heldere uitleg en informatie. Vereist wel concentratie en nam meer tijd in beslag dan vooraf genoemd. Leerzaam.

Meer informatie

Laatst gewijzigd op 25 maart 2021