E-learning

In het kort

Deze cursus voor begeleiders, verzorgenden en verpleegkundigen bespreekt signalen die wijzen op dementie bij een verstandelijke beperking en medicijnen die deze cliƫnten gebruiken. Deze kennis helpt je bij het beantwoorden van vragen, het juist geven van medicijnen en het signaleren van problemen.

Voor wie

Agogisch en maatschappelijk medewerkers, Begeleiders, Verpleegkundigen, Verzorgenden

In de sectoren

Gehandicaptenzorg

Duur

2 uur

Accreditatie

Kwaliteitsregister V&V:  2 punten

Registerplein deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen:  2 punten

Registerplein deskundigheidsbevordering GHO:  2 punten

Registerplein deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk:  2 punten

Registerplein, deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen:  2 punten

Registerplein, deskundigheidsbevordering cliĆ«ntondersteuners:  2 punten

CanMEDS-competenties

Vakinhoudelijk handelen: 60%

Communicatie: 20%

Samenwerking: 20%

Kosten

€ 22,95 (vrij van BTW)

Voeg toe aan winkelwagentje

E-learning Medicijngroepen gehandicaptenzorg - Dementie

€ 22,95

Inhoud

Ook in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking neemt het aantal ouderen toe. Bij mensen met een licht verstandelijke beperking zijn verouderingsprocessen vergelijkbaar met die van normaal begaafden. Bij mensen met een ernstig verstandelijke beperking of mensen met het syndroom van Down kan veroudering al vanaf 40-jarige leeftijd zichtbaar zijn. Zij kunnen daardoor al op jongere leeftijd dementie ontwikkelen.

Het stellen van de diagnose dementie bij mensen met een verstandelijke beperking is niet eenvoudig. Als begeleider zie jij de cliënt veel vaker dan dat een arts. Je kunt hierdoor een belangrijke rol spelen bij het herkennen van de eerste signalen van dementie. Maar waar moet je op letten?

Dementie is niet te genezen. Wel kunnen mensen met dementie veel baat hebben bij behandelingen zonder medicijnen. Ook kan de arts medicijnen voorschrijven die het proces vertragen en/of symptomen tegen gaan.

In deze cursus leer je welke signalen kunnen duiden op dementie bij cliënten. Je leert welke niet-medicamenteuze behandelingen effect kunnen hebben en welke medicijnen een arts voor kan schrijven. Medicijngroepen die in deze cursus aan bod komen, zijn:

 • Dementieremmers
 • Antipsychotica
 • Medicijnen bij angst- en slaapstoornissen
 • Antidepressiva

Je leert wat de werking, de bijwerkingen en de wisselwerkingen zijn van deze medicijngroepen in relatie tot dementie. Met die kennis ben je in staat een dementerende cliënt de goede begeleiding te geven.

Resultaat

Na het volgen van deze cursus weet je wat dementie is en heb je voldoende kennis van medicijnen die je cliënten met dementie veel gebruiken. Hierdoor kun je je cliënten beter begeleiden.

Na afronding van deze cursus kun je:

 • de belangrijkste signalen benoemen die wijzen op dementie
 • veelvoorkomende medicijnen bij dementie herkennen en hun rol in de behandeling benoemen:
  • medicijnen die de verschijnselen van dementie vertragen
  • antipsychotica
  • medicijnen bij angst en slaapstoornissen
  • antidepressiva
 • benoemen wat de belangrijkste indicaties, gebruiksadviezen, bijwerkingen en wisselwerkingen zijn van veelvoorkomende medicijnen bij dementie
 • je rol benoemen bij het signaleren van (on)gewenste effecten en de communicatie daarover met de behandelaar, cliënt en mantelzorger

Bijzonderheden

Een cursusversie kan maar één keer in een account op onze leeromgeving geactiveerd worden. Na een revisie kun je een cursus wel opnieuw activeren. De structuur en inhoud is dan vernieuwd. Heb je deze cursus na juli 2019 al een keer besteld en geactiveerd? Dan adviseren we je om een andere cursus te bestellen. Klik hier voor onze keuzehulp per sector.

Contact

Laatst gewijzigd op 9 november 2021