Nascholing

In het kort

In deze in-company (train-de-trainer) nascholing leren deelnemers de benodigde vaardigheden aan met betrekking tot de risicovolle handelingen bij medicatie zoals ogen, oren en neus druppelen, medicinale pleisters plakken, inhaleren en het smeren van zalven en crèmes.

Voor wie

Begeleiders, Verpleegkundigen, Verzorgenden

In de sectoren

Thuiszorg, Gehandicaptenzorg, GGZ/RIBW, Verpleeghuis

Duur

E-learning: circa 4 uur, training: 1 dag, individuele toets: circa 1 uur

Groepsgrootte

maximaal 8

Kosten

€ 945,00 (vrij van BTW)

Bijkomende kosten

Reiskosten vanaf Utrecht à € 0,37/km en locatiekosten zoals zaalhuur en koffie/thee

Inhoud

Volgens de Leidraad Bekwaamheid bij medicatie geven in de langdurige zorg  van V&VN (december 2014, www.medicijngebruik.nl/product/detail/2114), is een zorgmedewerker bekwaam in medicatie geven, als deze:

  1. voldoende kennis heeft over de werking van medicijnen, het ziektebeeld van de zorgvrager, het medicatieproces en medicatie-problemen, zoals bijwerkingen en complicaties
  2. voldoende vaardigheden heeft om medicatie in verschillende toedieningsvormen te geven, en problemen met medicijngebruik te signaleren en op te lossen of over te dragen
  3. de juiste professionele houding heeft (o.a. communicatievaardigheden) om medicatie te geven

In deze scholing staat het aanleren van de vaardigheden centraal. De scholing bestaat uit een voorbereidende e-learningcursus, een training van een dag op een eigen locatie en een individuele toets van een uur.

Voorbehouden handelingen in het kader van de Wet BIG maken geen deel uit van deze scholing.

Resultaat

Na het volgen van de nascholing en het behalen van de toets is de cursist aantoonbaar voldoende geschoold om de getrainde handelingen op een veilige manier uit te voeren. Getrainde praktijkdocenten zijn na het volgen van de scholing en het behalen van de eindtoets bevoegd en bekwaam tot het aan anderen aanleren van deze vaardigheden.

Bijzonderheden

De € 135,- individuele kosten voor deze nascholing bestaan uit de toegang tot de voorbereidende e-learningcursus Vaardigheden bij medicatie geven en de individuele toets van een uur. Kosten voor locatie en catering en materiaalkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Ingangseis voor deelnemers: minimaal niveau 3 of hiervoor in opleiding.

Het IVM biedt deze scholing aan als in-company scholing. Hebt u interesse om deze via open inschrijving te volgen, stuur dan een bericht naar info@medicijngebruik.nl. Bij voldoende interesse gaan we ook de mogelijkheid met open inschrijving aanbieden. 

Meer informatie

Contact