Informatiepagina

In het kort

Meer informatie over nascholing en corona.

Het IVM geeft weer een of meerdere nascholingen op locaties van organisaties.

Wat kun je verwachten van onze docent?
 • Hij/zij houdt zich aan de regels die binnen de organisatie zijn opgesteld in het kader van de corona-bestrijding
 • Hij/zij heeft geen koorts en voelt zich niet ziek of verkouden
 • Hij/zij hoest of niest in de elleboog
 • Hij/zij geeft geen handen
 • Hij/zij houdt 1,5 meter afstand tot de cursisten
 • Hij/zij wast de handen regelmatig
 • Hij/zij neemt een eigen mok mee om uit te drinken
 • Aan het begin van de scholing bespreekt hij/zij de coronamaatregelen met de deelnemers

 

Wat verwacht onze docent van jouw organisatie en de deelnemers?
 • Je informeert de docent tijdig over de coronamaatregelen in jouw organisatie
 • Een scholingsopstelling waarbij deelnemers en docenten 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen bewaren
 • En als bovenstaande niet lukt: een scholingsopstelling waarbij de docent 1,5 meter afstand kan houden tot de deelnemers
 • De groep bestaat uit het afgesproken aantal deelnemers en niet meer dan 28
 • De deelnemers zijn op de hoogte van de gedragsregels van de organisatie en houden zich daaraan
 • De deelnemers aan de scholing hebben geen koorts en voelen zich niet ziek of verkouden, de docent controleert dit aan de hand van deze RIVM-checklist.


Als bij aankomst blijkt dat de opdrachtgever schoolt op een locatie waar scholen op 1,5 meter afstand niet mogelijk is en/of waar bovenstaande gedragsregels niet nageleefd worden, dan heeft de docent het recht te vertrekken. Dit staat gelijk aan een annulering door de opdrachtgever, de kosten voor deze nascholing komen voor rekening van de opdrachtgever.

IVM is niet aansprakelijk als bij controle blijkt dat de organisatie niet aan de eisen voor bijeenkomsten voldoet en als gevolg daarvan een boete ontvangt. De eventuele boete voor de docent komt geheel voor rekening van de opdrachtgever.

(Versie mei 2020)

Contact

Laatst gewijzigd op 31 mei 2021