Informatiepagina

In het kort

voor apothekers en apotheekhoudende huisartsen

Tot en met 2023 bestaat de opleiding Medicatiebeoordeling uit een combinatie van e-learningcursussen en een eindtoets via CME-Online en 2 dagen fysieke nascholingen via het IVM. De e-learningcursussen vind je op de website van CME-Online onder de kop Medicatiebeoordeling. Deel A is verplicht voor je de nascholingsdagen volgt. 

Met ingang van 2024 adviseren we je om de voorbereidende e-learningcursussen via PAOFarmacie te volgen. Het e-learning cursuspakket BIG-6 geeft je een goede, geaccrediteerde voorbereiding en goede aansluiting op de inhoud van de nascholing. Binnenkort komt het pakket beschikbaar. Uiteraard ben je vrij om de voorbereiding bij andere aanbieders te volgen.

De fysieke scholingen van het IVM zijn geaccrediteerd door de KNMP en Cluster 1 (ABC 1). De e-learningcursussen van CME-Online zijn geaccrediteerd door de KNMP. Ben je (apotheekhoudend) huisarts en overweeg je deze opleiding te volgen? Houd er dan rekening mee dat de accreditatie van het apothekerspakket e-learningcursussen van CME-Online door Cluster 1 (ABC1) per oktober 2022 geleidelijk vervalt. Deze cursussen blijven wel gewoon te volgen. Voor meer informatie ga naar Instituut Verantwoord Medicijngebruik.

*De actuele accreditaties van de e-learnings vind je op de website van CME-Online .

 
Inhoud

De informatie hieronder geldt voor de cursussen van CME-Online.

Bij een succesvolle medicatiebeoordeling spelen de klinisch-farmaceutische analyse en een goede afstemming met de patiënt en zijn voorschrijver(s) een grote rol. In deze nascholing komen beide aspecten ruim aan bod. Om een goede medicatiebeoordeling uit te voeren zijn kennis van polyfarmacie en specifieke risicogroepen (zoals mensen met cardiovasculaire aandoeningen, COPD/astma, mensen met diabetes en ouderen) belangrijk. Ook is het noodzakelijk te beschikken over goede kennis en vaardigheden op het gebied van gespreksvoering, zowel met de voorschrijver als met de patiënt. Centraal staat de klacht/situatie van de patiënt waarbij het proces van medicatiebeoordeling leidt tot verbetering van kwaliteit van zorg en een doelmatiger inzet van geneesmiddelen.

De opleiding bestaat uit 3 onderdelen:

 • Onderdeel 1: E-learningcursussen via CME-Online:
 • Onderdeel 2: Nascholing door het IVM
 • Onderdeel 3: Digitale eindtoets via CME-Online
Onderdeel  1:

Voor aanvang van de eerste dag nascholing volg je drie cursussen die gericht zijn op de theoretische basis en de praktische kennis die je nodig hebt voor het succesvol uitvoeren van een medicatiebeoordeling. Dit zijn:

 • Medicatiebeoordelingen en labwaarden bij medicatiegebruik
 • Hoe kunt u de medicatieveiligheid verbeteren?
 • Polyfarmacie bij ouderen
 

Ben je apotheekhoudend huisarts? We adviseren je om vóór de eerste dag nascholing ook de e-learningcursus Bijwerkingen in de praktijk te volgen. Deze cursus is niet verplicht in de opleiding maar versterkt je kennis op het gebied van farmacologie. Dit komt het rendement van de 1e nascholingsdag ten goede.

Naast de farmaceutische anamnese en de technische analyse van het medicatieprofiel komt ook het samenstellen van het behandelplan en de communicatie hierover met de voorschrijver en de patiënt aan de orde. 

De tweede serie cursussen bevat cursussen over specifieke aandoeningen en richtlijnen die vaak van toepassing zijn op patiënten waarbij sprake is van polyfarmacie.

Uiterlijk tussen de eerste en de tweede nascholingsdag volg je onderstaande e-learningcursussen via je abonnement op CME-Online:

 • Effectief communiceren voor het apotheekteam
 • Medicatiebeoordeling in de praktijk


Bij voorkeur volg je ook de overige cursussen voor de tweede nascholingsdag:

 • Astmazorg in de apotheek
 • Optimale zorg bij COPD
 • Cardiovasculair risicomanagement
 • Diabetes mellitus type 1
 • Diabetes mellitus type 2
 • Medicatie bij nierfunctiestoornissen

Lukt dit niet, dan kun je deze cursussen ook nog ná de tweede nascholingsdag volgen.

Onderdeel 2:

Dit onderdeel bestaat uit 2 nascholingsdagen door het IVM. Aan de hand van casuïstiek oefen je de te zetten stappen om te komen tot een farmaceutisch behandelplan. Effectieve communicatie met voorschrijver en patiënt staan tijdens deze dagen centraal. Tussen de beide scholingsdagen zit een periode van circa 4 weken waarin je werkt aan de tweede serie e-learningcursussen.

Onderdeel 3:

Na het afronden van onderdeel 1 en 2 maak je een verplichte eindtoets in CME-online. In deze toets los je een uitdagende casus medicatiebeoordeling stap voor stap op.

Resultaat

Na het afronden van de opleiding:

 • Is je kennis van medicatieveiligheid en polyfarmacie up-to-date
 • Weet je welke stappen er zijn bij het uitvoeren van een goede medicatiebeoordeling voor mensen bij wie sprake is van polyfarmacie
 • Kun je de relevante klinisch-chemische parameters en medicatiegegevens beoordelen door middel van een duidelijk beoordelingsproces
 • Weet je hoe je een farmaceutische anamnese afneemt
 • Heb je kennis van diverse methoden en hulpmiddelen bij het maken van een medicatiebeoordeling
 • Weet je hoe je op basis van de farmaceutische anamnese en de beschikbare klinisch-chemische parameters een farmaceutisch behandelplan opstelt en aanpast in overleg met de voorschrijver
 • Weet je welke factoren een rol spelen bij de bij polyfarmacie veel voorkomende aandoeningen
 • Weet je op welke gronden de diverse diagnoses worden gesteld
 • Ken je de actuele richtlijnen met betrekking tot de behandeling van deze aandoeningen
 • Ben je bekend met de eigenschappen van de diverse geneesmiddelen die bij deze aandoeningen worden voorgeschreven
 • Weet je welke factoren een rol spelen bij therapie(on)trouw
 • Beschik je over de communicatieve vaardigheden om een goede farmaceutische anamnese af te nemen bij de patiënt, met als doel het kunnen analyseren en beoordelen van (het effect van) de voorgeschreven en gebruikte medicatie in relatie tot de klachten van de patiënt
 • Kun je het farmaceutisch behandelplan bespreken met de voorschrijver en aanpassingen hierin voorstellen, in termen van effectiviteit, doelmatigheid, therapietrouw en medicatieveiligheid
 • Kun je het farmaceutisch behandelplan bespreken met de patiënt en/of diens mantelzorger zodanig dat dit leidt tot de gewenste veranderingen in het gedrag van de patiënt met betrekking tot medicatie
 • Weet je, ook van collega's, welke valkuilen spelen op het gebied van medicatiebeoordeling en hoe je deze kunt voorkomen.


Beschikbare data staan bij de nascholing Medicatiebeoordeling.

Contact

Laatst gewijzigd op 27 september 2023

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.