E-learning

In het kort

Het herhaalabonnement Medicatiekennis biedt medewerkers in de langdurige zorg elke vier weken een microlearning waarmee ze hun basiskennis op peil kunnen houden. Elke microlearning duurt ca 10 minuten. Je sluit het herhaalabonnement af met een geaccrediteerde eindtoets.

Voor wie

Agogisch en maatschappelijk medewerkers, Begeleiders, Verpleegkundigen, Verzorgenden

In de sectoren

Gehandicaptenzorg

Duur

13 x ca 10 minuten plus eindtoets

Accreditatie

Kwaliteitsregister V&V:  2 punten

Registerplein deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen:  2 punten

Registerplein deskundigheidsbevordering Sociaal Werker:  2 punten

Registerplein deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen:  2 punten

Registerplein deskundigheidsbevordering GHO:  2 punten

Registerplein deskundigheidsbevordering Psychodiagnostisch Werkenden:  2 punten

Registerplein, deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners:  2 punten

CanMEDS-competenties

Vakinhoudelijk handelen: 60%

Communicatie: 20%

Samenwerking: 20%

Kosten

€ 25,95 (vrij van BTW)

Voeg toe aan winkelwagentje

E-learning Herhaalabonnement medicatiekennis gehandicaptenzorg

€ 25,95

Inhoud

Het herhaalabonnement Medicatiekennis is een vierwekelijkse microlearning die cursisten opdrachten en achtergrondinformatie geeft om hun kennis op het gebied van medicatie en medicatieveiligheid op te frissen. Elke microlearning duurt circa 10 minuten. Aan het begin staan microlearning 1 en 2 voor je klaar. Na de laatste microlearning volgt een geaccrediteerde eindtoets. Je kunt het herhaalabonnement in 44 weken afronden. 


In iedere microlearning behandelen we een specifiek thema:

Nr. 1    Jouw voorkennis

Nr. 2    Informatie zoeken

Nr. 3    Medicijnnamen

Nr. 4    Zelfzorg

Nr. 5    Ik Geef BeWust

Nr. 6    De praktijk 1

Nr. 7    Indicatie

Nr. 8    Gebruik

Nr. 9    Bijwerkingen

Nr. 10  Wisselwerkingen

Nr. 11  5x juist

Nr. 12  Verantwoordelijkheden

Nr. 13  De praktijk 2 + Eindtoets

Je sluit het herhaalabonnement af met een digitale eindtoets met 15 meerkeuzevragen.

Bij Content – Resultaat staat uitgebreidere informatie over de inhoud per microlearning.

Zie ook Bijzonderheden.

Resultaat

Met dit herhaalabonnement herhaal je je basiskennis over medicatie en medicatieveiligheid in de gehandicaptenzorg. Doel is dat je het geleerde kunt toepassen in de dagelijkse werkpraktijk. Je komt de basiskennis in de verschillende onderdelen meerdere keren tegen, op verschillende manieren. Daardoor blijft de kennis goed hangen. De herhaalmomenten kosten je weinig tijd, waardoor je ze makkelijk in kunt passen in je werkschema. Hieronder lees je wat de leerdoelen per microlearning zijn.
 

Microlearning 1 - Jouw voorkennis

 • De cursist stelt persoonlijke leerdoelen op aan de hand de basiskennis uit dit herhaalabonnement.
 • De cursist vergelijkt zijn eigen idee van de basiskennis met de basiskennis die uitgangspunt is voor dit herhaalabonnement.
   

Microlearning 2 - Informatie zoeken

 • De cursist weet waar hij duidelijke en betrouwbare informatie vindt over medicijnen.
 • De cursist kan betrouwbare informatie over medicijnen vinden.
   

Microlearning 3 – Medicijnnamen

 • De cursist kan uitleggen waarom dezelfde medicijnen soms verschillende namen hebben of er verschillend uitzien.
 • De cursist kan het verschil tussen een hulpstof en werkzame stof uitleggen.
 • De cursist kan beschrijven dat de werkzame stof verantwoordelijk is voor werking en bijwerkingen.
 • De cursist kan een cliënt begeleiden die wisselt van medicijnmerk.
   

Microlearning 4 - Zelfzorg

 • De cursist kent het effect dat zelfzorgmiddelen kunnen hebben op de werking van andere medicijnen.
 • De cursist kan de meest voorkomende producten die probleem kunnen vormen in combinatie met medicijnen opsommen.
 • De cursist kan informatie opzoeken over de wisselwerking tussen zelfzorgmiddelen en andere medicijnen.
 • De cursist kan een cliënt voorlichten over de wisselwerking tussen zelfzorgmiddelen en andere medicijnen.
 • De cursist weet hoe te handelen bij een cliënt die een verkeerde combinatie van zelfzorgmiddelen en medicijnen gebruikt.
   

Microlearning 5 - Ik Geef BeWust

 • De cursist kent de vier belangrijkste aandachtspunten van medicijnen.
 • De cursist kan uitleggen waarom dit de belangrijkste aandachtspunten zijn.
   

Microlearning 6 - De praktijk 1

 • De cursist reflecteert op een situatie die plaatsvond op zijn eigen werk aan de hand van vragen en opdrachten die gerelateerd zijn aan de onderwerpen uit de voorgaande microlearnings.
 • De cursist reflecteert op zijn voortgang met betrekking tot zijn eigen gestelde leerdoelen uit microlearning 1 – Jouw voorkennis.
   

Microlearning 7 - Indicatie

 • De cursist kan toelichten waarom indicatie een belangrijk aandachtspunt van medicijnen is.
 • De cursist kan de indicatie van cliënten achterhalen en hiernaar handelen.
   

Microlearning 8 - Gebruik

 • De cursist kan toelichten waarom gebruik een belangrijk aandachtspunt van medicijnen is.
 • De cursist kan uitleggen wat relevante gebruiksaspecten (zoals malen, innametijdstip) van medicijnen zijn.
 • De cursist handelt naar de relevante gebruiksaspecten.
 • De cursist is vaardig met verschillende (veelgebruikte) toedieningsvormen van medicijnen.
   

Microlearning 9 - Bijwerkingen

 • De cursist kan toelichten waarom bijwerkingen een belangrijk aandachtspunt van medicijnen zijn.
 • De cursist kent de meest voorkomende bijwerkingen van medicijnen.
 • De cursist kan mogelijke bijwerkingen van medicijnen signaleren.
 • De cursist kan informatie over bijwerkingen opzoeken.
 • De cursist weet hoe hij moet handelen als hij een bijwerking vermoedt.
   

Microlearning 10 - Wisselwerkingen

 • De cursist kan toelichten waarom wisselwerkingen een belangrijk aandachtspunt van medicijnen zijn.
 • De cursist weet welke producten, die cliënten op eigen initiatief kunnen gebruiken, wisselwerkingen geven. 
 • De cursist kan cliënten informeren over wisselwerkingen en zo bijdragen aan het voorkomen ervan.
 • De cursist kan mogelijke wisselwerkingen signaleren.
 • De cursist kan informatie over wisselwerkingen opzoeken.
 • De cursist weet hoe hij moet handelen als hij een wisselwerking vermoedt.
   

Microlearning 11 - 5x Juist

 • De cursist kent de 5x juist regel.
 • De cursist kan dit, mits van toepassing, relateren aan de 6x of 7x juist regel die op de eigen werkvloer gelden.
 • De cursist kan de 5x juist regel toepassen op zijn eigen werk.
   

Microlearning 12 - Verantwoordelijkheden

 • De cursist weet wat zijn taken en verantwoordelijkheden in het medicijnproces zijn.
 • De cursist weet waar hij zijn verantwoordelijkheden kan opzoeken.
 • De cursist weet wat de grenzen van zijn verantwoordelijkheden zijn.
 • De cursist weet of hij bevoegd en bekwaam is om medicatie te geven.
   

Microlearning 13 - De praktijk 2

 • De cursist voert stap voor stap een opdracht uit tijdens zijn eigen werk.
 • De cursist heeft in deze opdracht met name aandacht voor een aantal onderwerpen uit voorgaande microlearnings.
 • De cursist reflecteert op zijn uitvoering van de opdracht en stelt verbeterpunten op.
 • De cursist reflecteert op zijn eigen gestelde leerdoelen uit microlearning 1 – Jouw voorkennis.


Na het behalen van deze cursus ben je niet automatisch bevoegd en bekwaam om medicatie te geven. Informeer bij je werk- of opdrachtgever welke scholing en begeleiding je nog meer nodig hebt.

Bijzonderheden

In januari 2021 is het Herhaalabonnement medicatiekennis als LTI-koppeling beschikbaar voor de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Daarna volgt het herhaalabonnement voor de GGZ en de jeugdzorg. Met ingang van 19 april 2021 leveren we het Herhaalabonnement via vouchers en via een LTI-koppeling.

Contact

Laatst gewijzigd op 15 februari 2022

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.