E-learning

In het kort

Begeleiders en andere zorgverleners in de gehandicaptenzorg herhalen met deze Opfrismodule hun basiskennis over medicatie en -veiligheid. Aan de hand van verhalen van cliënten komen alle relevante onderwerpen aan bod. Cursisten geven deze cursus gemiddeld een 7,5.

Voor wie

Agogisch en maatschappelijk medewerkers, Begeleiders, Verpleegkundigen, Verzorgenden

In de sectoren

Gehandicaptenzorg

Duur

2 uur

Accreditatie

Kwaliteitsregister V&V:  2 punten

Registerplein, opleidingstraject cliëntondersteuners:  2 punten

Registerplein, opleidingstraject GGZ-agogen, sociaal agogen en maatschappelijk werk:  2 punten

Registerplein, scholing GHO:  2 punten

SKJ:  2 punten

Kosten

€ 21,95 (vrij van BTW)

Voeg toe aan winkelwagentje

E-learning Opfrismodule 1 - medicijngebruik gehandicaptenzorg

€ 21,95

Onder contructie

Inhoud

Om medicatiekennis in de gehandicaptenzorg op peil te houden is periodieke herhaling van belang. Letterlijke herhaling van een eerder gevolgde cursus is saai. Bovendien staan op het gebied van medicatie en medicatieveiligheid de ontwikkelingen niet stil. Cursisten kunnen met deze opfriscursus hun kennis letterlijk opfrissen. Aan de hand van verhalen van cliënten komen alle relevante onderwerpen aan bod. Daarnaast is er extra aandacht voor thema's als medicatieveiligheid in de praktijk, bewaren van medicatie in de koelkast en medicijnen via sondes. De cursus sluit af met een digitale eindtoets.

In deze cursus gaat u na of uw basiskennis nog voldoende is en leert u nieuwe, actuele ontwikkelingen op het gebied van medicijnen, medicatieveiligheid en sondes. Na het volgen van deze cursus heeft u uw basis medicijnkennis weer op peil om het medicijngebruik van uw cliënten goed te begeleiden en om veelvoorkomende fouten te voorkomen. U herkent gevaarlijke situaties en weet hoe u in die situaties moet handelen.

Resultaat

Na afronding van deze cursus:

  • is uw basiskennis van medicijnen op peil
  • kent u de belangrijkste aandachtspunten van medicijnen die veel cliënten in de gehandicaptenzorg gebruiken
  • kent u de belangrijkste aandachtspunten van een aantal veelvoorkomende toedieningsvormen
  • kent u de belangrijkste aandachtspunten voor een veilig medicijnproces
  • weet u waar u betrouwbare en praktische informatie over medicijnen kunt vinden

Bijzonderheden

De cursus sluit af met een digitale summatieve eindtoets van 15 meerkeuzevragen. 

Deze cursus is de gereviseerde versie van de cursus Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg uit 2015. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • een onderwijskundig versterkte eindtoets
  • ingekorte teksten
  • verbeteringen in schrijfstijl ('taalniveau B1')

Ongebruikte vouchers voor de oude versie geven per half april rechtstreeks toegang tot de nieuwe versie. Cursisten die nog met de oude cursus bezig zijn, kunnen deze tot 1 oktober 2018 afmaken en hun accreditatiepunten bijgeschreven krijgen.

Contact