E-learning

In het kort

Onlangs verscheen de nieuwe NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2. Daarom is deze cursus tijdelijk uit het aanbod. Via de nieuwsbrief CURE informeren wij je wanneer deze cursus weer beschikbaar is.

Voor wie

Apothekers, Huisartsen, Praktijkondersteuners, Praktijkverpleegkundigen, Verpleegkundig specialisten, Diabetesverpleegkundigen

In de sectoren

Huisartsenpraktijk, Openbare apotheek

Duur

2 uur

Kosten

€ 10,00 (vrij van BTW)

Abonneer op de nieuwsbrief CURE om geïnformeerd te worden over de beschikbaarheid van deze cursus.

Inhoud

Het aantal personen met diabetes mellitus type 2 (DM2) is de laatste jaren sterk toegenomen. Naar verwachting neemt het aantal diabeten tot 2030 met nog eens 30 procent toe. De behandeling van patiënten met DM2 vindt voor een groot deel plaats in de eerstelijnszorg. 

Voor de behandeling van DM2 zijn diverse (groepen) geneesmiddelen op de markt. In de afgelopen jaren zijn er bovendien nieuwe geneesmiddelen voor DM2 op de markt gekomen. Deze e-learningcursus gaat in op de verschillende behandelmogelijkheden voor DM2 en bespreekt de voor- en nadelen van de beschikbare geneesmiddelen.

De e-learningcursus gaat niet in op bijvoorbeeld de diagnose, complicaties en het niet-medicamenteuze beleid van DM2. Huisartsen die zich daarover willen nascholen kunnen het internet programma voor individuele nascholing (PIN) Diabetes van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) volgen. Voor praktijkondersteuners heeft het NHG de e-learning Diabetes nader bekeken.

Resultaat

Na afronding van deze cursus kunt u:

  • de belangrijkste kenmerken van geneesmiddelen voor DM2 benoemen
  • de belangrijkste aspecten wat betreft glucoseregulatie van de NHG-standaard Diabetes mellitus type 2 (2013) benoemen
  • de rationale achter het medicamenteuze stappenplan in de NHG-standaard Diabetes mellitus type 2 (2013) uitleggen
  • inschatten wanneer u wel of niet moet afwijken van het medicamenteuze stappenplan in de NHG-standaard Diabetes mellitus type 2 (2013)
  • inschatten welk middel de voorkeur heeft als u afwijkt van het medicamenteuze stappenplan.

Bijzonderheden

Deze cursus is een product van het programma MedicijnBalans. Met dit programma wil het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) de discussie over de meerwaarde van deze middelen voeren. MedicijnBalans biedt feitelijke en actuele informatie en een interactief discussieplatform over nieuwe geneesmiddelen voor zorgprofessionals. Het doel van het programma is bij te dragen aan een onderbouwde keuze van nieuwe geneesmiddelen en het stimuleren van doelmatig gebruik van nieuwe geneesmiddelen. De meest actuele informatie is steeds te vinden op https://medicijnbalans.nl/.

De cursus sluit af met een digitale eindtoets.

Bent u apotheker? Na het behalen van de eindtoets kunt u aanspraak maken op een financiële vergoeding via StipCO, het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers. Deze vergoeding betreft € 25,- per accreditatiepunt, met een maximum van € 1.000,- per jaar. Ga voor meer informatie naar: https://www.knmp.nl/professie/stipco.

Ervaringen

Cursisten geven deze cursus gemiddeld een 7,5.

85% vindt de aansluiting van de cursus op de praktijk "heel goed" of "goed"..

Contact