E-learning

In het kort

Met deze cursus maken begeleiders en andere zorgverleners in de gehandicaptenzorg kennis met de belangrijkste medicijnen en medicijngroepenen en leren zij hoe deze medicijnen goed en veilig gebruikt worden. Cursisten geven de cursus een 7.7.

Voor wie

Agogisch en maatschappelijk medewerkers, Begeleiders, Verpleegkundigen, Verzorgenden

In de sectoren

Gehandicaptenzorg

Duur

2 uur

Accreditatie

Kwaliteitsregister V&V:  2 punten

Registerplein, deskundigheidsbevordering cliĆ«ntondersteuners:  2 punten

Registerplein, opleidingstraject GGZ-agogen, sociaal agogen en maatschappelijk werk:  2 punten

Registerplein, scholing GHO:  2 punten

Kosten

€ 21,95 (vrij van BTW)

Voeg toe aan winkelwagentje

E-learning Medicijngroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen

€ 21,95

Inhoud

Veel cliënten met een verstandelijke beperking gebruiken medicijnen. Sommige cliënten gebruiken medicijnen voor meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Niet alle cliënten weten precies waarvoor welke medicijnen dienen en hoe ze de verschillende middelen moeten gebruiken. Dat kan onbedoeld leiden tot gezondheidsschade en achteruitgang van kwaliteit van leven.

Als begeleider bent u vaak het eerste aanspreekpunt voor een cliënt als het gaat om het gebruik van medicijnen. Ook bent u vaak de eerste die kan signaleren of er problemen zijn, bijvoorbeeld als een cliënt de medicatie niet blijkt in te nemen, ineens suf is of zich anders gedraagt. Na het volgen van deze cursus kunt u uitleg geven over de werking en bijwerkingen van een aantal veelgebruikte medicijnen bij uw doelgroep. De besproken medicijngroepen zijn: benzodiazepinen, medicijnen bij depressie, psychose, epilepsie, pijn, obstipatie, diabetes en hart- en vaatziekten.

Resultaat

Na afloop van deze cursus kent u van de meest voorkomende medicijnen bij uw doelgroep:

- de werking
- de belangrijkste bijwerkingen
- de belangrijkste aandachtspunten
- niet-medicamenteuze alternatieven, zoals aanpassing van gedrag of omgeving

Daarnaast kunt u:

- op de juiste wijze reageren op vragen van uw cliënt
- ongewenste effecten van medicijnen signaleren en hierop actie ondernemen

Bijzonderheden

De cursus sluit af met een digitale eindtoets.

Deze cursus is de gereviseerde en geactualiseerde opvolger van de cursus Duidelijkheid over medicijngebruik 2 - Medicijngroepen, die in oktober 2015 uit het IVM-aanbod is gegaan.

Wij vragen geregeld aan onze klanten wat zij van onze cursussen vinden om deze producten te verbeteren en zo praktijkgericht mogelijk te maken. Dit is een reactie van begeleiders van Middin: 'De cursussen die wij volgden bij het IVM sluiten goed aan bij het medicatiebeleid van Middin en onze verantwoordelijkheden. De scholing was duidelijk en biedt verdiepende informatie via bijvoorbeeld filmpjes. Handig dat er wordt verwezen naar protocollen van de eigen organisatie (in dit geval Middin). Prettig is ook dat er duidelijke uitleg gegeven wordt aan mensen die niet zo handig zijn met de computer.'

Ervaringen

Cursisten geven de cursus gemiddeld een 7,7.

71% vindt de aansluiting op de praktijk "goed" of "heel goed". 

Contact