E-learning

In het kort

Eind juni 2019 is deze cursus vervangen door twee volledig nieuwe cursussen: Medicijngroepen gehandicaptenzorg - Lichamelijke aandoeningen en Medicijngroepen gehandicaptenzorg - Psychische aandoeningen. Wil je de oude cursus nog afnemen? Zie dan Bijzonderheden.

Voor wie

Agogisch en maatschappelijk medewerkers, Begeleiders, Verpleegkundigen, Verzorgenden

In de sectoren

Gehandicaptenzorg

Duur

2 uur

Accreditatie

Kwaliteitsregister V&V:  2 punten

Registerplein, deskundigheidsbevordering cliĆ«ntondersteuners:  2 punten

Registerplein, opleidingstraject GGZ-agogen, sociaal agogen en maatschappelijk werk:  2 punten

Registerplein, scholing GHO:  2 punten

Kosten

€ 21,95 (vrij van BTW)

Inhoud

Veel cliënten met een verstandelijke beperking gebruiken medicijnen. Sommige cliënten gebruiken medicijnen voor meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Niet alle cliënten weten precies waarvoor welke medicijnen dienen en hoe ze de verschillende middelen moeten gebruiken. Dat kan onbedoeld leiden tot gezondheidsschade en achteruitgang van kwaliteit van leven.

Als begeleider bent u vaak het eerste aanspreekpunt voor een cliënt als het gaat om het gebruik van medicijnen. Ook bent u vaak de eerste die kan signaleren of er problemen zijn, bijvoorbeeld als een cliënt de medicatie niet blijkt in te nemen, ineens suf is of zich anders gedraagt. Na het volgen van deze cursus kunt u uitleg geven over de werking en bijwerkingen van een aantal veelgebruikte medicijnen bij uw doelgroep. De besproken medicijngroepen zijn: benzodiazepinen, medicijnen bij depressie, psychose, epilepsie, pijn, obstipatie, diabetes en hart- en vaatziekten.

Resultaat

Na afloop van deze cursus kent u van de meest voorkomende medicijnen bij uw doelgroep:

- de werking
- de belangrijkste bijwerkingen
- de belangrijkste aandachtspunten
- niet-medicamenteuze alternatieven, zoals aanpassing van gedrag of omgeving

Daarnaast kunt u:

- op de juiste wijze reageren op vragen van uw cliënt
- ongewenste effecten van medicijnen signaleren en hierop actie ondernemen

Bijzonderheden

Per eind juni 2019 is deze cursus uit het aanbod en vervangen door twee cursussen Medicijngroepen gehandicaptenzorg- Lichamelijke aandoeningen en Medicijngroepen gehandicaptenzorg - Psychische aandoeningen.

De reden voor de splitsing was de té grote omvang en de veelheid aan medicijngroepen in de oude cursus. In onze ogen zijn alle besproken medicijngroepen relevant omdat mensen met een verstandelijke beperking ook medicatie voor lichamelijke aandoeningen gebruiken.

Vormgeving en didactische presentatie verschillen sterk van de vorige cursus. De indeing van de nieuwe cursussen is gebaseerd op de vier belangrijkste aandachtspunten bij medicatie: indicatie, gebruik, bijwerkingen, wisselwerkingen. Leerdoelen en inhoud zijn alleen op details aangepast.

De cursus sluit af met een digitale summatieve eindtoets van 15 meerkeuzevragen.

Ervaringen

Cursisten geven de cursus gemiddeld een 7,7.

71% vindt de aansluiting op de praktijk "goed" of "heel goed". 

Contact