Nieuws

In het kort

Uit een analyse naar het voorschrijven van ADHD-medicatie blijkt dat er duidelijke regionale verschillen in voorschrijfcijfers zijn. Verschillen in onder andere beschikbaarheid van specialistische behandelcentra en omgevingsfactoren van de patiënt zijn hier mogelijk een verklaring voor.

Spiegelbijeenkomsten

In een eerdere fase van het project Gezonde focus is een analyse uitgevoerd naar het voorschrijven van ADHD-medicatie (methylfenidaat, (lis)dexamfetamine en modafinil). Hieruit blijkt dat er regionale verschillen zijn in het voorschrijven van ADHD-middelen. Zo ligt in sommige regio’s het gebruik een factor 2 tot 3 hoger dan in andere regio’s. In een vervolgstap heeft het IVM deze uitkomsten als spiegelinformatie voorgelegd aan diverse zorgverleners om gezamenlijk te zoeken naar mogelijke verklaringen voor deze verschillen. Daarnaast is er een brainstorm geweest naar manieren om het oneigenlijk van ADHD-medicatie te verminderen.

Verklaringen

De meest genoemde verklaring door de deelnemers voor regionale verschillen in voorschrijfgedrag ligt op het vlak van verschillen in specialistische behandelcentra die aanwezig zijn in de regio. Het gaat hierbij om verschillen in beschikbaarheid, toegankelijkheid, visie en samenwerking. Verder kunnen omgevingsfactoren van de patiënt een belangrijke rol spelen. Daarnaast kwamen aanzienlijke verschillen in het beleid tussen individuele huisartsenpraktijken en apotheken naar voren. In hoeverre deze verschillen per huisartsenpraktijk/apotheek bijdragen aan regionale verschillen, is onduidelijk.

De uitkomsten van ons onderzoek zijn geen wetenschappelijk onderbouwde verklaringen, maar meningen en interpretaties van zorgverleners. De genoemde factoren bieden wel een aanknopingspunt om het zorgvuldig voorschrijven van ADHD-medicatie te bevorderen en het oneigenlijk gebruik tegen te gaan.

Rapport

Wil je het rapport met alle conclusies en aanbevelingen lezen? Download deze dan via onderstaande button.

Colofon

Auteurs
  • Marinka van Dalfsen, apotheker, Instituut Verantwoord Medicijngebruik
  • Marieke van den Berk, apotheker, Instituut Verantwoord Medicijngebruik
  • Marcel Stroo, apotheker, Instituut Verantwoord Medicijngebruik


Wij hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan deze uitgave. Aan de inhoud hiervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie die door middel van deze uitgave is verkregen. Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt zonder vooraf verkregen toestemming.
 

Februari 2022

Contact

Downloads

Spiegelbijeenkomsten over regionale verschillen in voorschrijven van ADHD-medicatie
Download
In dit rapport geeft het IVM suggesties voor zorgverleners die betrokken zijn bij het voorschrijven of afleveren van ADHD-medicatie. Deze suggesties zijn gebaseerd op spiegelbijeenkomsten en een discussie met daarbij de conclusies van de projectgroep. 

Laatst gewijzigd op 7 juli 2022

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.