Nieuws

In het kort

Het IVM organiseerde op 9 januari de Dag van Verantwoord Medicijngebruik. Dit jaar betrof het thema medicatieveiligheid waarbij de nadruk lag op het belang van het delen van ervaringen en incidenten met medicijnen. Door zorgverleners én patiënten.

Het IVM vierde in 2020 haar 25-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan is de Dag van Verantwoord Medicijngebruik in het leven geroepen, een dag waarop we extra aandacht genereren voor het bewust gebruiken van medicijnen. 9 januari 2021 vond de tweede Dag van Verantwoord Medicijngebruik plaats met als thema ‘medicatieveiligheid’ en riepen we iedereen (zorgverleners en patiënten) op om ervaringen en incidenten met medicijnen te melden.

Medicijnen zijn een groot goed. Maar als dat gebruik onjuist of niet zinvol is, leidt dat tot -vermijdbare- ziekenhuisopnames, sterfgevallen, milieuschade en premiestijgingen in de zorg. Daarom blijft aandacht voor verantwoord medicijngebruik van belang.

Melden incidenten door zorgverleners én patiënten

Dat kan via de website van het IVM. Patiënten kunnen hun ervaringen delen via het Meldpunt Medicijnen. Zorgverleners die medicatie-incidenten willen melden, kunnen dat doen bij VMI (Voorkomen Medicatie-Incidenten). Want alleen op die manier kunnen we leren van elkaar en bijdragen aan een nog veiliger gebruik van medicijnen.

Meedoen 

Zo’n 20 organisaties in het zorg- en geneesmiddelenveld hebben gehoor gegeven aan onze oproep voor aandacht voor medicatieveiligheid. Ook Minister voor Medische Zorg en Sport, Tamara van Ark, ondersteunde de Dag van Verantwoord Medicijngebruik met een post op LinkedIn ‘Medicijnen kunnen ziektes voorkomen of genezen, levens verlengen, of de kwaliteit van leven verbeteren. Goed en zorgvuldig gebruik van medicijnen is daarom van groot belang. Vandaag is het de Dag van Verantwoord Medicijngebruik, waarbij het delen van ervaringen met medicijnen centraal staat. Het thema dit jaar is medicatieveiligheid…’

Naast minister Van Ark hebben ook andere instanties 9 januari aangegrepen om iets te publiceren rondom het thema medicatieveiligheid. GGZ inGeest plaatste op LinkedIn het bericht ‘Vandaag, 9 januari, is het de Dag van het Verantwoord Medicijngebruik. In Nederland slikken meer dan 1 miljoen mensen antidepressiva. Iedereen weet dat afbouwen en stoppen met antidepressiva belangrijk is, maar hoe pak je dat aan?’. Lees hier het complete bericht.

Contact

Laatst gewijzigd op 1 februari 2021