Informatiepagina

In het kort

Overzicht met organisaties die de Dag van Verantwoord Medicijngebruik steunen. Op 9 januari 2022 staat deze dag in het teken van gepast gebruik van opioïden.

Op 9 januari 2022 is het de Dag van Verantwoord Medicijngebruik. Dit jaar staat deze dag in het teken van gepast gebruik van opioïden met als motto: Oppassen met opioïden. Denk daarbij aan niet te veel of te weinig voorschrijven, afleveren of gebruiken van opioïden. Maar ook het bevorderen van veilig gebruik, bijvoorbeeld in het verkeer past in het thema.

Ook voor 2022 heeft het IVM diverse organisaties gevraagd de Dag van Verantwoord Medicijngebruik te steunen. Op deze pagina worden zij vermeld met hun specifieke activiteit, concreet nieuws of steunbetuiging (in de vorm van een quote, slogan of korte omschrijving). 

Wil jouw organisatie ook meedoen? Stuur dan een bericht naar: communicatie@ivm.nl.

Apotheek Kennisbank

Huisartsen en apothekers kritischer over zware pijnstillers

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) onderzocht de houding van huisartsen en openbaar apothekers ten aanzien van opioïde pijnstillers. Uit de resultaten blijkt dat een meerderheid van de huisartsen en apothekers nu kritischer over deze middelen denkt dan 3 jaar geleden. Ook kwam 80 procent van de respondenten in actie om ongepast gebruik te verminderen en zo de veiligheid voor de patiënt te verbeteren.

Lees het complete bericht op de homepage van apotheekkennisbank.nl

Apotheek Kernhem

Ook Apotheek Kernhem kan u goed adviseren over het gebruik van pijnstillers en opioïden. Kom daarvoor langs in onze apotheek of maak een afspraak met ons.

Bekijk Facebook voor de complete post.

Apotheek Veldhuizen

Vandaag is de Dag van Verantwoord Medicijngebruik

Het thema dit jaar is gepast gebruik van opioïden. Dit zijn krachtige pijnstillers. Het gebruik van opioïden helpt veel mensen in het dagelijks leven, maar er zijn ook risico’s bij verkeerd of overmatig gebruik. Opioïden kunnen verslavend werken of soms vervelende bijwerkingen geven.

Daarom zijn we er voor je. We denken met je mee als je vragen, zorgen of bijwerkingen hebt en we kunnen advies geven bij het afbouwen van het gebruik zodra dat kan.

Kom langs of maak een afspraak voor advies en we bespreken je medicijngebruik.

Lees de complete post op Facebook.

Apotheek Voorzorg

Apotheek Voorzorg steunt van harte de campagne ‘Oppassen met opioïden’. Onze bijdrage aan veilig gebruik bevorderen zit in de verpakkingswijze: Apotheek Voorzorg verpakt opiaten altijd separaat in de medicatierol voor extra attentiewaarde. Zo dragen wij bij aan de veiligheid van patiënt en zorgmedewerkers. 

Lees ook de post de LinkedIn

Apotheken OBL

9 Januari is de Dag van Verantwoord Medicijngebruik. Het thema is gepast gebruik van opioïden. Gebruik van opioïden helpt veel mensen, maar er zijn ook risico’s. We kijken graag mee wat nodig is bij bijwerkingen en helpen bij het afbouwen zodra dat kan. #oppassenmetopioïden

Image

BENU Apotheken

BENU Apotheken steunt deze dag en laat daarom graag haar activiteiten en resultaten van 2021 zien in het thema “Gepast gebruik van opioïden”. Veel apothekers hebben de aandachtspunten rondom opioïd gebruik afgelopen jaar besproken met de voorschrijvers, zoals bijvoorbeeld in een FTO. Ook op individueel patiëntniveau hebben er inspanningen plaatsgevonden. Hieronder een samenvatting.

Tweede uitgifte oxycodon

Voor het afleveren van de tweede uitgifte oxycodon houdt een apotheekmedewerker een gesprek met de patiënt over het gebruik van oxycodon en o.a. de kans op gewenning. Deze gesprekken zijn meer dan 11.000 keer gevoerd in 2021. De apotheekmedewerker vult vervolgens in wat er verandert aan het huidige recept.

Patiënt start met lagere dosering oxycodon

176

Patiënt start met langwerkend opiaat

159

Patiënt stopt met oxycodon (etv. start andere pijnstilling)

143

 

Het grootste effect zien we echter terug in het percentage dat een tweede of een derde uitgifte op komt halen. We zagen een verlaging van 55% naar 48% in percentage dat een tweede uitgifte krijgt!  

Snelwerkend opiaat

BENU heeft bij 329 patiënten het veel gebruik van snelwerkende opiaten geëvalueerd. Over een kwart van deze patiënten heeft geen overleg plaatsgevonden met de huisarts met als reden o.a. overleden of verhuisd. De overige patiënten zijn wel besproken.  Er werd o.a. beoordeeld of er sprake was van onvoorspelbare doorbraakpijn en indien er sprake was van deze doorbraakpijn, is er gekeken of de dosering op orde was. Bij 96 patiënten (29%) heeft er een aanpassing in de therapie plaatsgevonden:

Wel: Dosering is verhoogd

26

Wel: Onderhoudsdosering opiaat aangepast

43

Wel: Patiënt is akkoord met opioïdrotatie

27

 

Kort- of snelwerkend opiaat zonder langwerkend opiaat

Volgens diverse richtlijnen dienen patiënten bij opiaatgebruik in ieder geval een langwerkend opiaat als onderhoudsdosering te gebruiken. Bij bijna 1.200 patiënten (1.193) bij wie er geen langwerkend maar wel een kort- of snelwerkend opiaat werd gebruikt hebben de apothekers samen met de voorschrijver beoordeeld of de pijntherapie verbeterd kon worden. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd naar aanleiding van deze actie:

Kort- of snelwerkend opiaat wordt afgebouwd

141

Kort- of snelwerkend opiaat wordt gestopt

53

Langwerkend opiaat wordt toegevoegd

175

 

Langwerkend opiaat zonder kort- of snelwerkend opiaat

Helaas komt het ook nog voor dat pijn niet voldoende behandeld wordt. Ondanks het gebruik van een langwerkende opiaat, heeft de patiënt toch nog pijn. BENU heeft bij 8.337 patiënten in 2021 beoordeeld of het langwerkende opiaat voldoende pijnstilling gaf. Voor meer dan 5.000 patiënten heeft er overleg plaatsgevonden met de huisarts/voorschrijver. Op initiatief van de apotheker hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden.  

Kortwerkend opiaat toegevoegd

877

Onderhoudsdosering langwerkend opioïd is aangepast

28

Opioïdrotatie

322

Snelwerkend opiaat toegevoegd

234

 

BENU zal deze activiteiten in 2022 voortzetten en op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden om verkeerd gebruik van opiaten te verminderen en gepast gebruik te bevorderen! Voor vragen over deze activiteiten kunt u zich wenden tot fz@benuapotheek.nl.

BENU Apotheek Rucphen

BENU Rucphen op Facebook

Dag van Verantwoord Medicijngebruik - met als thema: Gepast gebruik van opioïden. 

Vandaag willen we iedereen ervan doordringen dat geneesmiddelen voor veel mensen belangrijk zijn, soms zelfs levensreddend, maar dat het geen snoepgoed is!

BENU Apotheek Rucphen steunt deze dag en heeft afgelopen jaar reeds aandachtspunten rondom opioïd gebruik besproken met de huisartsen. Ook op individueel patiëntniveau hebben er inspanningen plaatsgevonden. We zetten ook in 2022 onze activiteiten verder om gepast gebruik te bevorderen!

#oppassenmetopioiden #rivm #dagvanverantwoordmedicijngebruik #benuapotheekrucphen #benuapotheek

Blinkers

Wat zijn jouw ervaringen en heb je tips?

9 januari is het de dag van verantwoord medicijngebruik. Initiatiefnemer is het Instituut Verantwoord Medicijngebruik. Het thema van dit jaar: Gepast gebruik van opioïden (o.a. oxycodon, morfine en fentanyl).

#zorg #zorgenwelzijn #zorgprofessional #zorgsector #thuiszorg #verpleegkunde #verpleegkundige #oppassenmetopioiden

Blinkers op LinkedIn

Crohn & Colitis NL

Oppassen met opioïden!

Opioïde pijnstillers (zoals oxycodon, morfine of fentanyl) zijn belangrijke middelen waar veel patiënten baat bij hebben, maar die ook het risico in zich dragen op misbruik of verslaving. Daarom staan we er vandaag bij stil op deze dag van verantwoord medicijngebruik.

Elke startende gebruiker verdient eerlijke voorlichting over de voor- en nadelen van deze middelen. Voor iedereen die meer over deze medicatie wil weten, kijk op www.opiaten.nl of praat erover met je huisarts of behandelend specialist.

#oppassenmetopioiden #verantwoordmedicijngebruik #oxycodon #morfine #fentanyl #verslavend #pijnstiller

Naast Facebook besteedt Crohn & Colitis NL ook aandacht op Twitter over gepast gebruik van opioiden.

KNMP

Apothekers onderstrepen vandaag op de Dag van Verantwoord Medicijngebruik het belang van het gepast gebruik van opioïden.

Bekijk de video  van Steven Verhagen-Smits, apotheker en bestuurslid KNMP.

Lareb

Bijwerkingencentrum Lareb op Facebook

#oppassenmetopioiden

Opioïden zijn sterke pijnstillers die gebruikt worden bij ernstige pijn bijvoorbeeld na een ongeluk of een operatie. Deze pijnstillers kunnen #bijwerkingen veroorzaken en ook zelfs verslavend zijn!

Wij ontvingen tot nu toe duizenden meldingen van verschillende bijwerkingen na het gebruik van opioïden, waaronder #tramadol en #oxycodon. De meest gemelde bijwerkingen zijn: duizeligheid, overgeven en slaperigheid. Dit zijn ook bijwerkingen die in de bijsluiter staan.

Ook ontving Bijwerkingencentrum #Lareb meldingen van verslaving en ontwenningsverschijnselen. Heel zelden kunnen opioïden ook #hallucinaties veroorzaken.

Wees dus alert op eventuele bijwerkingen bij het gebruik van #opioïden en bespreek dit altijd met je arts. Bijwerkingen kunnen gemeld worden bij ons via www.mijnbijwerking.nl.

#DagvanVerantwoordMedicijngebruik

NHG

Artikel op NHG.nl over Morfine, dexamfetamine en medicinale cannabis in het verkeer

Rijksoverheid.nl beschrijft wat patiënten die morfine, dexamfetamine of medicinale cannabis op recept gebruiken volgens de wet wél en níet mogen bij verkeersdeelname. Dat wijkt namelijk af van het KNMP-advies voor deze middelen met betrekking tot de rijvaardigheid. De rijksoverheid licht toe hoe de politie en het OM hier in de praktijk mee omgaan. Huisartsen kunnen hier hun patiënten over informeren.

Lees het complete nieuwsbericht hier.

NTvG

Op de Dag van Verantwoord Medicijngebruik brengen we onze recente Stand van Zaken over de afbouw van opioïden graag nog even onder de aandacht: Opioïden afbouwen in de eerstelijnszorg

Pointer

Het programma Pointer (NPO Radio 1) besteedt vanavond om 19.00 uur aandacht aan:

‘Pointer Radio' is een wekelijkse onderzoeksprogramma van KRO-NCRV op NPO Radio 1. Pointer Radio brengt iedere week een reportage over een onderwerp dat nieuwe feiten en nieuwe inzichten oplevert.

Uitzending gemist?

Beluister dan beide fragmenten hier terug:

 

ReumaZorg Nederland

Bij ernstige reumatische pijn is een opioïde soms een optie, maar er is risico op verslaving. Daarom geeft ReumaZorg Nederland vandaag, op de Dag van Verantwoord Medicijngebruik, tips mee voor veilig gebruik van opioïden.

Lees hier het complete artikel.

Romijn Apotheek

Ook apotheek Romijn besteedt aandacht aan gepast gebruik van opioïden.

"We kijken mee wat nodig is bij bijwerkingen van opioïden en helpen bij het afbouwen van het gebruik zodra dat kan. Maak een afspraak voor advies en we lopen alles rustig door. Zodat je jouw medicijnen zo veilig mogelijk gebruikt voor jouw situatie."

Lees de complete post op Facebook.

Image

Service Apotheek Koning

Vandaag 9 januari is de Dag van Verantwoord Medicijngebruik. Het thema is gepast gebruik van opioïden. Dit zijn krachtige pijnstillers. Gebruik van opioïde helpt veel mensen in het dagelijks leven, maar er zijn ook risico’s bij verkeerd of overmatig gebruik.

Het kan verslavend werken of ze geven vervelende bijwerkingen.

Daarom zijn we er voor je.

We kijken mee wat nodig is bij bijwerkingen en helpen bij het afbouwen van het gebruik zodra dat kan.

Maak een afspraak bij apotheek Koning voor advies en we lopen alles rustig door.

Lees de complete post op Facebook.

SeniorenWijzer

Eind december plaatste het magazine SeniorenWijzer het artikel 'Oppassen met opioïden' in het magazine Seniorenwijzer. In dit artikel vertelt IVM-collega Anke Lambooij meer over de pijnstillers oxycodon, morfine en fentayl die volop in belangstelling staan. Deze zogenaamde opioïden zijn effectieve pijnstillers, maar brengen ook nadelen met zich mee. Naast het magazine, met een lezersbereik van 800.000, is het complete artikel ook te lezen op Seniorenwijzer.nl. 

Telegraaf - Taakgroep Opioïden verlengt strijd

Op Telegraaf.nl en in de Telegraaf van 8 januari is een artikel verschenen over de Taakgroep Opioïden die de strijdt tegen verslavende medicijnen met minimaal een jaar verlengt. 

Zorgen om gebruik verslavende pijnstillers: ’Huisartsen schrijven soms stilzwijgend voor’

De Taakgroep Opioïden gaat een jaar langer door met de strijd tegen verslavende medicijnen zoals oxycodon, fentanyl, morfine en buprenorfine. In eerste instantie werd de club in 2019 voor de duur van drie jaar ingesteld om Amerikaanse toestanden met massa’s verslaafde burgers te voorkomen. Maar demissionair staatssecretaris Blokhuis heeft de Taakgroep gevraagd ook in 2022 door te gaan met het ’gevecht tegen de verslaving’.

In Nederland gebruiken bijna 900.000 mensen sterk werkende en verslavende medicijnen zoals oxycodon, fentanyl, morfine, buprenorfine en tramadol.

Weliswaar schrijven artsen minder verslavende medicijnen voor dan drie jaar geleden, maar Blokhuis vreest dat door de coronacrisis het problematisch gebruik kán groeien.

Bovendien blijkt uit een recente enquête van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) dat nog steeds bijna een kwart van de patiënten niet is geïnformeerd dat deze opioïden bedoeld zijn voor kort gebruik en ze kans hebben op het ontwikkelen van verslaving en ernstige bijwerkingen.

Meer dan 600.000 Nederlanders gebruiken sterk werkende en verslavende medicijnen zoals oxycodon, fentanyl, morfine en buprenorfine; als tramadol erbij wordt opgeteld gaat het over bijna 900.000 gebruikers.

Let op: voor het complete online artikel is een inlog nodig.

Tijd Voor Verbinding

Op 9 januari is het de Dag van Verantwoord Medicijngebruik. Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor het optimaliseren van medicijngebruik om vermijdbare fouten te voorkomen.

Eerder deelde Tijd voor Verbinding een artikel over het programma Voorkomen Medicatie Incidenten. VMI verzamelt en analyseert (bijna)incidenten. Trends of opvallende zaken worden met een ‘Praktijkprikkel’ teruggekoppeld aan het veld.
 
In de terugkoppeling ligt de focus op wat professionals hiervan kunnen leren. 'Met de casuïstiek die we beschrijven, hopen we hen letterlijk te prikkelen en te motiveren om met het thema aan de slag te gaan en te leren van wat anderen hier al in doen’, aldus Rob Essink van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik. 

Tijd voor Verbinding ondersteunt initiatieven als deze om complicaties en potentieel vermijdbare schade terug te dringen en te leren van de praktijk. Zo stimuleren we onderlinge uitwisseling van zorgprofessionals.
 
Lees het (geactualiseerde) interview met Rob Essink over Praktijkprikkels op Tijd Voor Verbinding

Toine Manders - Lid Europees Parlement voor het CDA

Vandaag: #DagvanVerantwoordMedicijngebruik, waarop we stilstaan bij belang gepast gebruik opioïden: middelen waar veel patiënten baat bij hebben, maar die ook risico in zich dragen op misbruik of verslaving. #oppassenmetopioiden Bekijk de video op Twitter waarom gezonde leefstijl belangrijk is. 

Contact

Laatst gewijzigd op 9 januari 2022