Medicijn

Indicatie

Reslizumab is geregistreerd als aanvullende behandeling van ernstig eosinofiel astma bij volwassenen. Een voorwaarde is onvoldoende astmacontrole ondanks hoog-gedoseerd ICS en een ander middel voor onderhoudsbehandeling (SmPC, 2021).

Wat is ernstig eosinofiel astma?

Naar schatting heeft 3 tot 4% van de astmapatiënten ernstig astma (NVALT, 2020). De NVALT-richtlijn benadrukt dat de term ‘ernstig astma’ voorbehouden moet blijven aan patiënten:

  • bij wie de diagnose astma objectief vastgesteld is
  • bij wie comorbiditeit zo goed mogelijk behandeld is
  • bij wie schadelijke omgevingsfactoren zo veel mogelijk verwijderd zijn
  • die desondanks nog steeds last hebben van veel astmasymptomen en/of ≥ 2 astma-aanvallen per jaar
  • die > 6 maanden behandeld zijn met hoge doses ICS en LABA en een goede therapietrouw en inhalatietechniek hebben

Ernstig eosinofiel astma is een subtype van ernstig astma. Bij dit subtype is sprake van een verhoogd aantal eosinofielen in het bloed.

Effectiviteit

Het doel van de behandeling van ernstig eosinofiel astma is het optimaliseren van de astmacontrole, behouden en optimaliseren van de longfunctie en voorkomen van exacerbaties (NVALT, 2020).

Wat is het effect op FEV1?

De FEV1 neemt met gemiddeld 110 ml toe door behandeling met reslizumab in vergelijking met placebo (Farne, 2017). Het effect van reslizumab op de FEVis vergelijkbaar met dat van mepolizumab (Yan, 2019)

Wat is het effect op exacerbaties?

Reslizumab vermindert het aantal exacerbaties met 57% (Farne, 2017). Het aantal exacerbaties is met reslizumab 0,6 per jaar in vergelijking met 1,5 per jaar met placebo (Assessment report, 2016).  Het effect van reslizumab op exacerbaties is vergelijkbaar met dat van mepolizumab (Yan, 2019)

Wat is het effect op corticosteroïdgebruik?

Reslizumab gaf in een vaste dosering van 110 mg (subcutaan) geen vermindering van het corticosteroïdgebruik in vergelijking met placebo (Bernstein, 2020). 

Veiligheid

Wat is de langetermijnveiligheid?

Reslizumab is sinds 2016 in Nederland op de markt. Er is meer onderzoek nodig om duidelijkheid te krijgen over de langetermijnveiligheid. In een studie naar de langetermijnveiligheid lijkt reslizumab een acceptabel veiligheidsprofiel te hebben (Murphy, 2017). De follow-up van deze studie was met 27 maanden echter relatief kort.

Wat zijn belangrijke bijwerkingen?

Bij 1 tot 10% van de patiënten komt stijging van het serumcreatinekinase voor. Deze bijwerking is tijdelijk en asymptomatisch. Daarnaast kunnen overgevoeligheidsreacties acuut (binnen enkele uren) of vertraagd (binnen enkele dagen) optreden (SmPC, 2021).

Wat zijn belangrijke contra-indicaties en interacties?

Eosinofielen kunnen een rol spelen bij de immunologische respons op sommige worminfecties. Patiënten met worminfecties zijn daarom uitgesloten bij studies met monoklonale antilichamen bij astma. Een eventuele worminfectie moet daarom eerst worden behandeld. Als een worminfectie niet reageert op behandeling met anthelminthica, moet het monoklonale antilichaam tijdelijk gestaakt worden. Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend (SmPC, 2021).

Richtlijnen

Welke plaats heeft reslizumab in de NVALT-richtlijn?

De NVALT-richtlijn Diagnostiek en behandeling van ernstig astma (2020) adviseert artsen om biologische geneesmiddelen in overleg met een kennis- of behandelcentrum voor patiënten met ernstig astma voor te schrijven. De arts kan behandeling met IL5-remmers (zoals reslizumab) overwegen bij patiënten met ernstig eosinofiel astma met meer dan 2 astma-aanvallen per jaar of als alternatief voor orale corticosteroïden.  Het advies is het effect van biologische geneesmiddelen na 4 tot 6 maanden te evalueren en zo nodig te switchen naar een ander middel uit de groep bij onvoldoende effect (NVALT, 2020).

Welke plaats heeft reslizumab in de GINA-richtlijn?

IL5-remmers hebben een plaats als aanvullende behandeling bij ernstig eosinofiel astma volgens de GINA-richtlijn Diagnosis and management of difficult-to-treat and severe asthma (2019). IL5-remmers komen in aanmerking bij patiënten met exacerbaties, ondanks optimale behandeling met medium of hoge doses LABA/ICS met of zonder orale corticosteroïden. Ook moet het aantal eosinofielen in het bloed verhoogd zijn. De GINA-richtlijn spreekt geen voorkeur uit voor een bepaalde IL5-remmer (GINA, 2021).

Wilt u meer weten? Lees dan de uitgebreide informatie over de GINA-richtlijn ernstig astma.

Kosten en vergoeding

Wat zijn de kosten?

De kosten voor reslizumab zijn afhankelijk van het lichaamsgewicht van de patiënt ongeveer € 14.500 tot € 18.100 per jaar (FK, 2023). Wilt u meer weten? Lees dan de uitgebreide informatie over kosten.

Wat zijn de vergoedingsvoorwaarden?

Reslizumab wordt alleen via ziekenhuizen verstrekt en door de verzekeraar vergoed als add-on-geneesmiddel. Add-on geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die het ziekenhuis apart in rekening kan brengen. Het gaat vaak om dure geneesmiddelen. De NZa besluit of een geneesmiddel als add-on in rekening kan worden gebracht en tegen welk tarief (Medicijnkosten, 2023).

Aandachtspunten bij gebruik

Voorschrijven van reslizumab moet gebeuren door artsen die ervaring hebben met diagnose en behandeling van eosinofiel astma. Behandeling met reslizumab vindt plaats in het ziekenhuis door een intraveneuze toediening van 20 tot 50 minuten elke 4 weken. In verband met risico op overgevoeligheids- en toedieningsgerelateerde reacties dient de patiënt tijdens en na de toediening van reslizumab bewaakt te worden.

De dosering is afhankelijk van het lichaamsgewicht van de patiënt. Voor de juiste dosering reslizumab kunnen vials met verschillende concentraties nodig zijn (SmPC, 2021). Hierdoor kost het klaarmaken van reslizumab tijd en geeft het bovendien risico op doseerfouten.

Incidenten met nieuwe geneesmiddelen? Meld deze bij Voorkomen Medicatie-Incidenten.

Werkingsmechanisme

Reslizumab blokkeert de biologische functie van IL5, waardoor de overleving en de activiteit van eosinofielen afneemt. IL5 zorgt voor aantrekking, rijping, differentiatie en activering van eosinofielen. Eosinofielen spelen een belangrijke rol in de ontstekingscascade van patiënten met eosinofiel astma (SmPC, 2021).

Toekomstige ontwikkelingen

  • De effectiviteit en veiligheid van reslizumab is bij kinderen in onderzoek.

Contact

Laatst gewijzigd op 14 juli 2023

Gerelateerd aan Reslizumab (Cinqaero®)

Themajournaal

Nieuw onderzoek

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.