Medicijn

Let op: deze pagina wordt met ingang van januari 2021 niet meer onderhouden. 

 

Indicatie

Indacaterol/mometasonfuroaat is geregistreerd als onderhoudsbehandeling van astma bij volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder, waarbij astma niet voldoende onder controle is met ICS en SABA (SmPC, 2020).

Effectiviteit

Het doel van de behandeling bij astma is geen klachten overdag en ’s nachts, geen beperkingen en normale spirometrie (NHG, 2020).

Wat is het effect op de longfunctie?

Indacaterol/mometasonfuroaat verbetert de longfunctie ten opzichte van monotherapie met mometasonfuroaat en salmeterol/fluticasonpropionaat. Alleen het verschil met mometasonfuroaat is klinisch relevant.

Het effect op de longfunctie is gemeten met de dal-FEV1. Dit is het volume dat de patiënt 1 uur voor inhalatie in 1 seconde kan uitademen. Een toename van 100 ml in dal-FEV1 is klinisch relevant (EPAR, 2020). Bij indacaterol/mometasonfuroaat 150/320 mcg verbetert de dal-FEV1 met 132 ml ten opzichte van mometasonfuroaat 800 mcg. Ten opzichte van salmterol/fluticasonpropionaat 50/500 mcg verbetert de dal-FEV1 met 36 ml. Bij indacaterol/mometasonfuroaat 150/160 mcg verbetert de dal-FEV1 met 211 ml ten opzichte van mometasonfuroaat 400 mcg. De behandelduur was 26 weken (SmPC, 2020).

Wat is het effect op de klachten?

Indacaterol/mometasonfuroaat vermindert de klachten ten opzichte van monotherapie met mometasonfuroaat en salmeterol/fluticasonpropionaat. De verschillen zijn niet klinisch relevant.

Het effect op de klachten is gemeten met de ACQ-7-score. Dit is een vragenlijst met 7 vragen om de astmacontrole vast te stellen. Hoe hoger de score, hoe slechter de gezondheidstoestand. Een afname van 0,5 punt is klinisch relevant (NHG, 2020). Bij indacaterol/mometasonfuroaat 150/320 mcg nam de ACQ-7-score af met 0,171 punten ten opzichte van mometasonfuroaat 800 mcg. Ten opzichte van salmeterol/fluticasonpropionaat 50/500 mcg nam de ACQ-7-score af met 0,054 punten. Bij indacaterol/mometasonfuroaat 150/160 mcg nam de score af met 0,248 punten opzichte van mometasonfuroaat 400 mcg. De behandelduur was 26 weken (SmPC, 2020).

Wat is het effect op longaanvallen?

Indacaterol/mometasonfuroaat vermindert het aantal longaanvallen ten opzichte van monotherapie met mometasonfuroaat en salmeterol/fluticasonpropionaat. Alleen het verschil met mometasonfuroaat is klinisch relevant.

In registratiestudies is het aantal matige of ernstige longaanvallen gemeten. Een afname van 20 tot 40% wordt gezien als klinisch relevant (Bonini, 2020). Bij indacaterol/mometasonfuroaat 150/320 mcg neemt het aantal longaanvallen af met 35% ten opzichte van mometasonfuroaat 800 mcg. Ten opzichte van salmeterol/fluticasonpropionaat 50/500 mcg is de afname 7%. Bij indacaterol/mometasonfuroaat 150/160 mcg neemt het aantal longaanvallen af met 53% ten opzichte van mometasonfuroaat 400 mcg. De behandelduur was 52 weken (SmPC, 2020).

Veiligheid

Wat zijn belangrijke bijwerkingen?

De meest voorkomende bijwerkingen van indacaterol/mometasonfuroaat zijn verergering van astma en nasofaryngitis. Deze bijwerkingen treden bij meer dan 10% van de patiënten op. Bijwerkingen die bij 1 tot 10% van de patiënten optreden zijn bovenste luchtweginfectie en hoofdpijn (SmPC, 2020).

Wat is de langetermijnveiligheid?

Bij ICS kunnen systemische effecten optreden. De kans daarop neemt toe bij hoge doseringen en lange gebruiksduur (SmPC, 2020). Het Risk Management Plan noemt ernstige cardiovasculaire events als mogelijk risico (EMA, 2020).

Wat zijn belangrijke contra-indicaties en interacties?

Indacaterol/mometasonfuroaat heeft geen belangrijke contra-indicaties en interacties.

Patiënten met een cardiovasculaire voorgeschiedenis, risico op hypokaliëmie, diabetes mellitus, pulmonaire tuberculose of onbehandelde infecties moeten voorzichtig zijn bij het gebruik van de combinatiepreparaten LABA/LAMA/ICS. Daarnaast moet het gebruik van bètablokkers en sympathicomimetica worden vermeden (SmPC, 2020).

Richtlijnen

Welke plaats heeft indacaterol/mometasonfuroaat in de NHG-Standaard?

Toen de NHG-Standaard Astma bij volwassenen (2020) verscheen, was indacaterol/mometasonfuroaat nog niet op de markt.

Onderhoudsbehandeling met LABA/ICS heeft een plaats vanaf stap 3 van de behandeling. Het advies is terughoudend te zijn met gelijktijdig een los ICS en los LABA. Redenen zijn de hogere kosten en het risico op een minder goede therapietrouw (NHG, 2020).

Welke plaats heeft indacaterol/mometasonfuroaat in de GINA-richtlijn?

Toen de GINA-richtlijn Global Strategy for Asthma Management and Prevention (2020) verscheen, was indacaterol/mometasonfuroaat nog niet op de markt. Onderhoudsbehandeling met LABA/ICS heeft een plaats vanaf stap 3 van de behandeling (GINA, 2020).

Wilt u meer weten? Lees dan de uitgebreide informatie over de GINA-richtlijn Astma.

Kosten en vergoeding

Wat zijn de kosten?

Indacaterol/mometasonfuroaat kost ongeveer € 350 per jaar (Medicijnkosten, 2020). Er zijn goedkopere combinatiepreparaten LABA/ICS bij astma. Wilt u meer weten? Lees dan de uitgebreide informatie over kosten.

Wat zijn de vergoedingsvoorwaarden?

Indacaterol/mometasonfuroaat wordt volledig vergoed zonder aanvullende voorwaarden (Medicijnkosten, 2020).

Aandachtspunten bij gebruik

De dosering van indacaterol/mometasonfuroaat is eenmaal daags. Indacaterol/mometasonfuroaat is alleen beschikbaar als singledose poederinhalator (Breezhaler©) in de sterktes 125/62,5; 125/127,5 en 125/260 mcg.

Een goede inhalatietechniek is cruciaal voor de werking van de medicatie. Op de websites van de Long Alliantie Nederland (LAN) en Apotheek.nl vindt u meer informatie over juist inhaleren.

Werkingsmechanisme

  • Indacaterol stimuleert de bètareceptoren. Stimulatie van deze receptoren leidt tot relaxatie van de tracheale en bronchiale spieren.  Hierdoor verwijden de luchtwegen.
  • Het werkingsmechanisme van mometasonfuroaat is niet precies bekend. Waarschijnlijk speelt de ontstekingsremmende werking een rol (SmPC, 2020).

Toekomstige ontwikkelingen

Er zijn geen ontwikkelingen bekend.

Contact

Laatst gewijzigd op 9 februari 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.