Medicijn

Let op: deze pagina wordt met ingang van januari 2021 niet meer onderhouden. 

 

Indicatie

Indacaterol is geregistreerd als onderhoudsbehandeling voor luchtwegverwijding bij patiënten met COPD (SmPC, 2020).

Effectiviteit

Het doel van de behandeling bij COPD is verminderen van de klachten en verbeteren van het inspanningsvermogen. Op langere termijn is het doel voorkomen of uitstellen van achteruitgang van de longfunctie, exacerbaties, invaliditeit en mortaliteit. Veranderingen van leefstijl, zoals stoppen met roken en meer bewegen, zijn de basis van het beleid (NHG, 2015).

Wat is het effect op de klachten?

Indacaterol verschilt niet met andere LABA’s in het effect op de ervaren klachten, zoals gemeten met de SGRQ (maat voor klachten) (Geake, 2015).

Wat is het effect op longfunctie?

Indacaterol 150 mcg en 300 mcg vergroten de dal-FEV1 na 12 weken met 130 tot 180 ml ten opzichte van placebo. Dit verschil is klinisch relevant. Klinisch relevant is een verschil van meer dan 100 ml (Jones, 2014EMA, 2012). De sterkte van 300 mcg is voor patiënten die volgens de GOLD-richtlijn in 2014 werden ingedeeld in de categorie ernstige COPD (FEV1 < 30 tot 50% van de voorspelde waarde) (Assessment report, 2014). 

Indacaterol veroorzaakt een significant grotere toename van de dal-FEV1 dan de LABA's formoterol en salmeterol (Geake, 2015). Dit verschil van 62 ml is echter niet klinisch relevant.

Indacaterol heeft net als andere bronchusverwijders geen effect op het beloop van geleidelijke achteruitgang van de longfunctie (NHG, 2015).

Wat is het effect op exacerbaties?

Er is geen verschil tussen indacaterol en andere LABA’s wat betreft vermindering van het aantal exacerbaties (Geake, 2015).

Wat is het effect op mortaliteit?

Voor LABA’s is geen effect aangetoond op mortaliteit (GOLD, 2020).

Veiligheid

Wat zijn belangrijke bijwerkingen?

Hoesten direct na inhalatie komt zeer vaak voor. Deze bijwerking treedt op bij ongeveer 29% van de gebruikers. Dit leidde in de studies echter niet tot uitval van deelnemers.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn verder: bovenste luchtweginfecties, nasofaryngitis, sinusitis, hoofdpijn, duizeligheid, hoest, orofaryngeale pijn waaronder irritatie van de keel, rhinorroe, spierspasmen, borstpijn en perifeer oedeem. Deze komen bij 1 tot 10% van de patiënten voor (SmPC, 2020).

Wat is de langetermijnveiligheid?

Indacaterol is sinds 2009 in Nederland op de markt (SmPC, 2020). De langetermijnveiligheid lijkt goed.

Wat zijn belangrijke contra-indicaties en interacties?

Indacaterol mag niet worden voorgeschreven bij astma. Het middel is hiervoor niet geregistreerd en langetermijngegevens ontbreken. Patiënten met een cardiovasculaire voorgeschiedenis, risico op hypokaliëmie of diabetes mellitus moeten voorzichtig zijn bij het gebruik van indacaterol. Niet-selectieve bèta-blokkers en indacaterol kunnen elkaars werking verminderen (SmPC, 2020).

Richtlijnen

Welke plaats heeft indacaterol in de NHG-Standaard?

In de NHG-Standaard COPD (2015) hebben LABA’s of LAMA’s een plaats wanneer patiënten de behandeldoelen niet met kortwerkende middelen behalen. De standaard vermeldt dat er geen klinisch relevant verschil is tussen indacaterol en formoterol of salmeterol. Vanwege onbekendheid van de effectiviteit en veiligheid op lange termijn beveelt de standaard indacaterol niet aan (NHG, 2015).

Welke plaats heeft indacaterol in de GOLD-richtlijn?

De internationale GOLD-richtlijn (2020) geeft geen voorkeur voor bepaalde LABA’s (GOLD, 2020).

Kosten en vergoeding

Wat zijn de kosten?

Indacaterol kost € 410 per jaar. Indacaterol is duurder dan formoterol of salmeterol (FK, 2020). Wilt u meer weten? Lees dan de uitgebreide informatie over kosten.

Wat zijn de vergoedingsvoorwaarden?

Indacaterol wordt volledig vergoed zonder aanvullende voorwaarden (Medicijnkosten, 2020).

Aandachtspunten bij gebruik

De dosering van indacaterol is eenmaal daags. Indacaterol is alleen beschikbaar als singledose poederinhalator (Breezhaler®) (SmPC, 2020).

Een goede inhalatietechniek is cruciaal voor de werking van de medicatie. Voor poederinhalatoren moeten patiënten in staat zijn voldoende krachtig en diep in te ademen (Broekhuizen, 2014). Wilt u meer weten? Kijk voor protocollen, filmpjes en gebruiksaanwijzingen op de website van Long Alliantie Nederland (LAN). Op de website Apotheek.nl vindt u ook inhalatie-instructies.

Incidenten met nieuwe geneesmiddelen? Meld deze bij Voorkomen Medicatie-Incidenten.

Werkingsmechanisme

LABA's stimuleren de bèta-receptoren. Ze hebben een hoge selectiviteit voor de bèta2-receptoren. Stimulatie van deze receptoren leidt tot relaxatie van de tracheale en bronchiale spieren. Hierdoor verwijden de luchtwegen (SmPC, 2020).

Toekomstige ontwikkelingen

Geen bijzonderheden bekend. 

Contact

Laatst gewijzigd op 8 februari 2021

Gerelateerd aan Indacaterol (Hirobriz®, Onbrez®)

Themajournaal

Factcheck

Nieuw onderzoek

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.