Column

In het kort

Volgens Gerben Klein Nulent, voorzitter van de KNMP, is de boodschap deze dagen heel helder. Blijf de apotheker trouw en maak gebruik van de medicatiebewaking daarop volgend.

Voor de apothekers in Nederland is 1 januari niet een dag om zich op te verheugen. Het publiek krijgt vanaf die datum te maken met een paar overheidsmaatregelen waarvoor we geen applaus aan de balie verwachten. De verhoging van de btw van 6 naar 9 procent zal de meeste patiënten wat minder raken, maar voor een aantal zorgintensieve groepen - met name kwetsbare ouderen - dreigen extra kosten door de afslanking van het verzekerd basispakket en bijbetalingen tot 250 euro op geneesmiddelen.

De bijbetaling van 250 euro gaat over receptgeneesmiddelen die duurder zijn dan vanuit het basispakket vergoed wordt. Dit leidt tot bijbetalingen bovenop het eigen risico van 385 euro. Het ‘goede’ nieuws is dat mensen maximaal 250 euro moeten bijbetalen, maar deze mededeling kan naar verwachting op weinig bijval rekenen. De financiële afwikkeling verloopt weliswaar via de zorgverzekeraar. Maar als het een geneesmiddel betreft, is de apotheker vrijwel altijd de boodschapper van het slechte nieuws en niet de zorgverzekeraar, met wie de patiënt een contractuele verbintenis heeft

Eerder is door de overheid al bepaald dat een aantal vitaminen, mineralen en de paracetamol 1000 mg per 1 januari 2019 niet langer in het basispakket zijn opgenomen. Dit betekent dat de Nederlander dit soort middelen uit eigen zak moet gaan betalen. Zorgverleners, apothekers en huisartsen wijzen patiënten erop de aankoop van deze middelen in de apotheek te doen. Om medicatieveiligheid voor patiënten te borgen, is het van belang dat de patiënt een compleet medicatiedossier heeft.

Als de patiënt vitaminen, mineralen of paracetamol 1000 mg in de apotheek haalt, heeft de apotheker hier zicht op en zorgt hij ervoor dat deze middelen in het dossier van de patiënt staan. De apotheker neemt ze mee in de totale medicatiebewaking, zodat ze veilig gebruikt kunnen worden. Het gebruik van calcium kan bijvoorbeeld de werking van andere medicatie veranderen en sommige vitamines zijn van invloed op bloedverdunners. Apothekers voorkomen hiermee gevaarlijke situaties.

De apotheker draagt dankzij zijn expertise belangrijke informatie over aan de patiënt. Als geneesmiddelexpert bij uitstek beschikt de apotheker over farmaceutische kennis en dat kan niet verwacht worden van de drogisterij, de gemiddelde verkoper in een tankstation, een supermarkt of een online-kanaal. Mede daarom heeft de KNMP voorafgaand aan de besluitvorming van de overheid indringend gewezen op de mogelijke gevaren. Helaas zijn niet alle argumenten gehoord.

Daarom is onze boodschap deze dagen heel helder. Blijf de apotheker trouw en maak gebruik van de medicatiebewaking daarop volgend. De apotheker houdt het gebruik van geneesmiddelen secuur bij en is daarom voor patiënten - maar ook voor gezonde klanten die af en toe iets nodig hebben - een belangrijke coach voor een goede gezondheid.

Gerben Klein Nulent is sinds 2014 voorzitter van de beroepsorganisatie KNMP

Contact

Laatst gewijzigd op 18 december 2018