Column

Tien jaar geleden werden de eerste biosimilars op de Nederlandse markt geïntroduceerd: somatropine, epoëtine en filgrastim. Deze producten werden in de eerste jaren na introductie nog maar weinig voorgeschreven, vooral omdat apothekers en artsen onbekend waren, en soms nog zijn, met het concept achter biosimilars. In de beginjaren is er ook te weinig correctie informatie verstrekt om artsen en patiënten te helpen bij het opbouwen van vertrouwen en begrip voor de nieuwe producten. De arts is immers de spil om de patiënt goed te informeren zodat de patiënt het geneesmiddel accepteert. Om begrip, en daarmee het vertrouwen, te creëren is wetenschappelijke en objectieve informatie over biosimilars cruciaal.

Vanuit ervaring ontwikkeld

Voor het beoordelen van werkzaamheid en veiligheid van een geneesmiddel baseert de arts zijn mening op uitgebreide klinische gegevens. Althans, voor nieuwe geneesmiddelen geldt dat de arts overtuigd wil worden door de klinische feiten. Maar een biosimilar is geen nieuw geneesmiddel, de werking en mogelijke bijwerkingen zijn al bekend van het referentiegeneesmiddel. Want een biosimilar wordt "achterstevoren", vanuit ervaring ontwikkeld. De kern van de ontwikkeling van een biosimilar is namelijk uitgebreid vergelijkend onderzoek, de gelijkwaardigheidsprocedure (comparability exercise). De fabrikant toont in deze gelijkwaardigheidsprocedure farmaceutisch-analytisch aan dat de eigenschappen van biosimilar en referentieproduct gelijkwaardig zijn wat betreft kwaliteit, veiligheid en effectiviteit. Deze gelijkwaardigheid wordt daarna bevestigd in een klinisch onderzoek bij de meest gevoelige indicatie. Deze biosimilar pathway registratieprocedure is anders dan de voorschrijver gewend is bij de introductie van nieuwe geneesmiddelen. Voor de (ziekenhuis)apotheker ligt hier, door zijn farmaceutische kennis, dan ook een belangrijke rol als adviseur.

Informatie is essentieel!

Steeds meer biologische geneesmiddelen raken uit patent. Dit opent de markt voor de introductie van biosimilars, waardoor de toegankelijkheid van deze geneesmiddelen verbetert en er budget kan worden vrijgemaakt voor andere zorginnovaties. Voor steeds meer verschillende ziektebeelden komen er biosimilars beschikbaar. In de praktijk zien we dat het kennis- en ervaringsniveau over biosimilars bij zorgverleners daardoor verschillend is. Het is heel belangrijk dat 'nieuwe' behandelaren en zorgverleners óók goed op de hoogte raken van het biosimilar concept. Pas dan kan een patiënt goed begeleid worden. Er is dus constante informatie en educatie over biosimilars nodig, want uit onderzoek blijkt dat zorgverleners die zich hiermee vertrouwd voelen uitstekend in staat zijn biosimilars goed te implementeren.

Dat goede informatie helpt bij de opname en acceptatie van biosimilars blijkt uit het "Biolike initiative" in Duitsland. In de regio Westfale-Lippe werden er afspraken gemaakt over een gezamenlijk informatie- en advies concept. De regio werd daarna vergeleken met de rest van Duitsland. Het zal u niet verbazen, het gebruik van biosimilars in Westfale-Lippe is constant hoger dan in de rest van Duitsland. Oordeelt u zelf, hoeveel extra patiënten kunnen daarvoor behandeld worden?

Gerichte en meer specifieke informatie voor medisch specialisten, gespecialiseerde verpleegkundigen, ziekenhuisapothekers en assistenten over het gebruik van biologische - dus ook biosimilars - geneesmiddelen is dus van essentieel belang.

Patiënten

Laten we het vooral niet vergeten. Het gaat om goede patiëntenzorg! Door zorgverleners in de eerste en tweede lijn te trainen kunnen die op hun beurt patiënten goed begeleiden en patiëntvragen eenduidig beantwoorden. Ook is het van belang dat patiënten goede en begrijpelijke informatie ontvangen en kunnen nalezen. Laten we dus de handen ineen slaan om gezamenlijk goede, doelgroep gerichte, informatie te ontwikkelen en aan te bieden. Bogin zal nog voor de zomervakantie, speciaal voor patiënten een website openen met duidelijke en objectieve informatie over hun biosimilars: www.uwbiosimilars.nl. Wij houden u op de hoogte!

 

Martin Favié is voorzitter van Bogin (Biosimilars en generieke geneesmiddelenindustrie Nederland)

Contact

Laatst gewijzigd op 1 juni 2017