Informatiepagina

In deze rubriek behandelen wij vragen uit de nieuwsbrief CURE. Op de hoogte blijven van informatie over e-learnings, nascholingen, FTO-werkmateriaal, informatie over nieuwe geneesmiddelen en ander belangrijke thema’s? Abonneer je nu op onze nieuwsbrief CURE.

Basisset medicatiegegevens

Juist of onjuist? Het lichaamsgewicht behoort in het medicatieoverzicht als dit nodig is voor veilig voorschrijven/afleveren van medicatie.

  1. Juist
  2. Onjuist

 

 

 

Juiste antwoord: A

Toelichting:

Het gewicht van de patiënt behoort tot de aanvullende set medicatiegegevens die - afhankelijk van de risico-inschatting en wettelijke eisen - nodig zijn voor veilig voorschrijven of ter hand stellen van de medicatie. De zorgverlener schat op basis van zijn professionele verantwoordelijkheid in of er sprake is van een risicopatiënt, risicosituatie en/of risicomedicatie. Op basis daarvan bepaalt de zorgverlener of gegevens uit de aanvullende set nodig zijn om goede zorg te kunnen verlenen.

De aanvullende set medicatiegegevens bevat de volgende gegevens:

  1. meest recente laboratoriumuitslagen (minimaal elektrolyten, INR, geneesmiddelconcentraties, met datum afname laboratorium)
  2. relevante (beperkte) gezondheidsvaardigheden (competenties: geletterdheid, reken- en digitale vaardigheden, taal/beheersing Nederlands en het eigen vermogen om te informeren en alle zorgverleners adequaat op de hoogte stellen van relevante informatie) die impact kunnen hebben op medicatiegebruik of behandeling
  3. gewicht, alcohol, drugs, zelfzorgmiddelen en additionele voedingssupplementen


Wil je in je FTO aan de slag met medicatieoverdracht? Je vindt hier de FTO-module Medicatieoverdracht.

Contact

Laatst gewijzigd op 13 juni 2022