FTO-werkmateriaal

In het kort

FTO-module, presentatie en bijlagen voor een FTO over diabetes mellitus type 2 en patientspecifieke voorschrijfindicatoren

Voor wie

Apothekers, Huisartsen

In de sectoren

Huisartsenpraktijk, Apotheek

Kosten

Gratis

De FTO-materialen zijn in 2018 ontwikkeld door het IVM in samenwerking met de afdeling Klinische Farmacie & Farmacologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen en Meetpunt Kwaliteit in het kader van het onderzoek 'Kwaliteit van voorschrijven: patiëntspecifieke indicatoren die voorspellendzijn voor betere uitkomsten bij diabetespatiënten', dat financieel mogelijk gemaakt is door een projectsubsidie van ZonMw.

Let op: De materialen zijn gebaseerd op de medicamenteuze adviezen bij patiënten met diabetes mellitus type 2 in de NHG-Standaarden Diabetes mellitus type 2 (2013) en Cardiovasculair risicomanagement (2012).

Contact

1. Diabetes mellitus type 2 en patiëntspecifieke indicatoren

2. Bestanden voor indicatoren

Laatst gewijzigd op 8 april 2021