Informatiepagina

In het kort

Een omschrijving van het cyclisch scholingsmodel. Per sector uitgewerkt.

Om een lange termijn scholingsplan op medicatiegebied voor medewerkers op te zetten biedt het IVM het zogenaamde 'cyclisch scholingsmodel voor de langdurige zorg'. De meeste scholingen en e-learningcursussen zijn beschikbaar voor zowel de ouderen- en thuiszorg, de gehandicaptenzorg de GGZ als de jeugdzorg. De inzet en de planning van de cursussen is naar keuze en vanzelfsprekend afhankelijk van het beschikbare budget van de zorginstelling.

Het scholingsmodel is gebaseerd op:

Basiscursussen

Op de cliëntenpopulatie toegespitste basiscursussen voor zowel ouderen-/thuiszorg, gehandicaptenzorg, GGZ als jeugdzorg:

 • Basis medicatiekennis
 • Basis medicatieproces
 • Medicijngroepen - lichamelijke aandoeningen
 • Medicijngroepen - psychische aandoeningen
Verdiepings- en verbredingscursussen

Doelgroep zijn de reeds geschoolde medewerkers. Jaarlijks kunnen medewerkers één of meer e-learningcursussen naar keuze volgen. Denk aan onderwerpen als: bijwerkingen, dementie,  epilepsie, vaardigheden bij medicatie geven, antipsychotica en afbouw, psychofarmaca, antibiotica en resistentie.  

Herhalingscursus

Een specifieke opfriscursus per sector. Vanaf 2024 brengt het IVM elk jaar een nieuwe variant op de markt zodat medewerkers nooit 2x dezelfde cursus hoeven te volgen. 

Het IVM denkt graag mee bij het maken van keuzes en samenstellen van het scholingsplan. Hiermee ben je altijd verzekerd van medewerkers met een goede basiskennis op medicatie/medicatieveiligheidsgebied. 

Ouderen- en Thuiszorg

Introductie

Medicatieveiligheid is een actueel thema in de langdurige zorg. In het rapport 'Veilige principes in de medicatieketen' staan de taken en verantwoordelijkheden van de schakels in de medicatieketen beschreven. In dit rapport wordt onder andere benadrukt dat de zorgmedewerker bevoegd en bekwaam moet zijn en dat de deskundigheid op peil gehouden moet worden. Ook de IGJ, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, neemt dit thema mee in haar thematisch toezicht.

Het uitgangspunt is dat de zorgorganisatie verantwoordelijk is voor een duidelijk medicatiebeleid voor de cliënt zodra deze organisatie ergens in de keten betrokken is bij onderdelen van het medicatieproces. Elke medewerker die binnen de keten van het medicatieproces een handeling verricht, is verantwoordelijk voor het eigen handelen.

Sinds 2014 bestaat de ‘Leidraad Bekwaamheid medicatie geven in de langdurige zorg’. De Leidraad beschrijft wat iemand moet weten en moet kunnen om op verantwoorde wijze een rol te spelen in het medicatieproces. De inhoud van de Leidraad is op deze pagina te vinden. De inhoud van de Leidraad sluit direct aan bij de inhoud van onze basis e-learningcursussen voor de ouderen- en thuiszorg, GHZ, JZ en GGZ. Het IVM heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen van scholing voor zorgprofessionals. Wij bieden drie soorten scholing aan: e-learningcursussen en fysieke en online nascholingen.
 


Met scholingen kunnen zorgverleners hun kennis op het gebied van medicatie, medicatieveiligheid en patiëntveiligheid bijhouden en vergroten. Scholingen gemaakt en gegeven door het IVM zijn onafhankelijk en zijn geaccrediteerd door relevante beroepsorganisaties. Nascholingen geven we op maat als dat nodig is. De e-learningcursussen kunnen gevolgd worden via de leeromgeving van het IVM maar ook in de eigen leeromgeving van de organisatie, via LTI-koppelingen. 

1          Scholingsmodel e-learning

IVM stelt voor om de scholingen cyclisch en jaarlijks in te zetten en heeft daarvoor een volwaardig pakket aan e-learningcursussen samengesteld. 

Fase 1  E-learning basis

Doelgroep: nog niet geschoolde en nieuwe medewerkers

 1. Basis medicatiekennis
 2. Basis medicatieproces 
 3. Medicijngroepen ouderenzorg – Lichamelijke aandoeningen
 4. Medicijngroepen ouderenzorg – Psychische aandoeningen  
Fase 2 E-learning verdieping

Doelgroep: reeds geschoolde medewerkers

Jaarlijks één module voor alle medewerkers naar keuze en passend bij het werkveld

 • Bijwerkingen 
 • Vaardigheden bij medicatie geven
 • Medicijngroepen ouderenzorg - Dementie
 • Palliatieve sedatie
 • Antibioticaresistentie
 • Medicijnen bij hitte
 • Benzodiazepines bij slaapproblemen en angstklachten
 • Medicijnen bij astma en COPD
 • Medicijnen bij depressie
 • Medicijnen bij diabetes
Fase 3 E-learning herhaling

Doelgroep: afhankelijk van het beleid van de instelling:

 • Opfriscursus medicijngebruik 2024
Waarom digitaal scholen?

E-learning is een goedkope en efficiënte manier van scholing. Medewerkers kunnen op hun eigen tijd en tempo en via hun eigen account scholing volgen en daarmee hun kennis op peil houden. Na het behalen van de eindtoets kan een certificaat uitprinten als bewijs van het volgen van de cursus. Accreditatiepunten schrijven we automatisch bij als een cursist zijn/haar kwaliteitsregister en BIG- of registratienummer invult.

Kosten per module 2 uur: € 29,95
Kosten per module 1 uur: € 17,95
Kosten per module 0,5 uur € 11,95

Alle cursussen zijn BTW-vrij en geaccrediteerd en via de website rechtstreeks aan te schaffen. Bij afname van 50 cursussen of meer per jaar adviseren we contact op te nemen met een van onze adviseurs via nascholing@ivm.nl.

Bij deze prijs inbegrepen zijn:

 • Toegang tot de cursusinhoud, ook na beëindiging van de eindtoets
 • Digitale eindtoets met maximaal 3 toetspogingen
 • Accreditatie van de cursus en bijschrijving van de behaalde punten in het bijbehorende kwaliteitsregister in PEOnline
 • Helpdesk bij het IVM
 • Advies bij verspreiding, planning en organisatie van de cursussen binnen de zorginstellingen inbedding van de scholingen in het medicatieveiligheidsbeleid van de organisatie
 • Bij LTI-levering gratis testfase
Levering via vouchers

Een cursist krijgt toegang tot de cursus via een vouchercode. Na bestelling en betaling levert het IVM deze vouchercodes met inloginstructie aan de contactpersoon van de organisatie.
Raadpleeg deze pagina voor meer algemene informatie over onze scholingen en e-learnings.

Levering via LMS?

Wil je de cursus(sen) opnemen in je eigen leeromgeving middels LTI? Neem dan contact op met het IVM om de mogelijkheden te bespreken.
 

2          Fysieke en online scholingen van het IVM (ook in combinatie mogelijk als blended learning)

Hieronder volgt een overzicht van het fysieke en online scholingsaanbod, geschikt voor alle zorgmedewerkers betrokken bij medicatie, voor aandachtsvelders medicatieveiligheid maar ook mensen met problemen met digitale vaardigheden of dyslexie. Daarnaast bieden wij een specifieke scholing voor anders opgeleiden en verpleegkundig specialisten.

Nascholing

Zorgmedewerker

Aandachts

functionaris

Zij-

instromer

Verpleegkundig

specialist

Teamtraining

Aandachtsvelders en medicatieveiligheid x x    

x

Update Aandachtsvelders en medicatieveiligheid x x     x

Medicatieproces, weet HOE je geeft

x

x

x

 

x

Medicatiekennis, weet WAT je geeft

x

x

x

 

x

Update medicatiekennis: herhaling en verdieping

x

x

x

 

x

Masterclass medicatieveiligheid - meer dan regels en richtlijnen   x      
'Medicatieoverdracht, goed geregeld?'       x x

Praktisch medicatie geven voor anders opgeleiden

 

 

x

 

 

Praktisch medicatie geven voor helpende plus x       x
Prisma analyse x   x    

Medicatieveiligheid voor kleinschalige zorg

x

x

x

 

 

Workshops Online Medicatieveiligheid

x

x

x

x

x


Ten slotte

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe e-learningen en nascholingen van het IVM? Abonneer je dan gratis op de IVM nieuwsbrief.

Gehandicaptenzorg

Introductie

Medicatieveiligheid is een actueel thema ook in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In de ‘VGN Handreiking medicatiebeleid gehandicaptenzorg uit 2020’ staat beschreven wat een goed medicatiebeleid is. De handreiking benadrukt onder andere dat de medewerker bevoegd en bekwaam moet zijn en dat de deskundigheid op peil gehouden moet worden.

Het uitgangspunt is dat de zorgorganisatie verantwoordelijk is voor een duidelijk medicatiebeleid voor de cliënt zodra deze organisatie ergens in de keten betrokken is bij onderdelen van het medicatieproces. Elke medewerker die binnen de keten van het medicatieproces een handeling verricht, is verantwoordelijk voor het eigen handelen.

Sinds 2014 bestaat de ‘Leidraad Bekwaamheid medicatie geven in de langdurige zorg’. De Leidraad beschrijft wat iemand moet weten en moet kunnen om op verantwoorde wijze een rol te spelen in het medicatieproces. De inhoud van de Leidraad is op deze pagina te vinden. De inhoud van de Leidraad sluit direct aan bij de inhoud van onze basis e-learningcursussen voor de ouderen- en thuiszorg, GHZ, JZ en GGZ. Het IVM heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen van scholing voor zorgprofessionals. Wij bieden drie soorten scholing aan: e-learningcursussen en fysieke en online nascholingen.
 


Met scholingen kunnen zorgverleners hun kennis op het gebied van medicatie, medicatieveiligheid en patiëntveiligheid bijhouden en vergroten. Scholingen gemaakt en gegeven door het IVM zijn onafhankelijk en zijn geaccrediteerd door relevante beroepsorganisaties. Nascholingen geven we op maat als dat nodig is. De e-learningcursussen kunnen gevolgd worden via de leeromgeving van het IVM maar ook in de eigen leeromgeving van de organisatie, via LTI-koppelingen. 

1          Scholingsmodel e-learning

Het IVM stelt voor om de scholingen cyclisch en jaarlijks in te zetten en heeft daarvoor een volwaardig pakket aan e-learningcursussen samengesteld. 

Fase 1  Basis

Doelgroep: nog niet geschoolde en nieuwe medewerkers

cursussen basiskennis:

 1. Basis medicatiekennis
 2. Basis medicatieproces
 3. Medicijngroepen gehandicaptenzorg - Psychische aandoeningen
 4. Medicijngroepen gehandicaptenzorg - Lichamelijke aandoeningen
Fase 2 verdieping

Doelgroep: reeds geschoolde medewerkers

verdiepingsmodule voor alle medewerkers naar keuze en passend bij het werkveld

cursussen:

 • Medicijngroepen gehandicaptenzorg - Antipsychotica en afbouw
 • Medicijngroepen gehandicaptenzorg - Epilepsie
 • Bijwerkingen 
 • Vaardigheden bij medicatie geven
 • Antibioticaresistentie
 • Medicijnen bij hitte
 • Medicijnen bij depressie
 • Medicijnen bij diabetes
 • Medicijnen bij astma en COPD
 • Benzodiazepines bij slaapproblemen en angstklachten
Fase 3 Herhalen

Doelgroep: afhankelijk van het beleid van de instelling:

 • Opfriscursus medicijngebruik 2024

*Voor de medewerkers die met kinderen en jeugd werken biedt het IVM specifieke modules, zie ons ‘Cyclisch model kinder en jeugdmedicatie’.

Waarom digitaal scholen?

E-learning is een goedkope en efficiënte manier van scholing. Medewerkers kunnen op hun eigen tijd en tempo en via hun eigen account scholing volgen en daarmee hun kennis op peil houden. Na het behalen van de eindtoets kan een certificaat uitprinten als bewijs van het volgen van de cursus. Accreditatiepunten schrijven we automatisch bij als een cursist zijn/haar kwaliteitsregister en BIG- of registratienummer invult.

Kosten per cursus 2 uur: € 29,95
Kosten per cursus 1 uur: € 17,95
Kosten per cursus 0,5 uur: € 11,95

Alle cursussen zijn BTW-vrij en geaccrediteerd en via de website rechtstreeks aan te schaffen. Bij afname van 50 cursussen of meer per jaar adviseren we contact op te nemen met een van onze adviseurs via nascholing@ivm.nl.

Bij deze prijs inbegrepen zijn:

 • Toegang tot de cursusinhoud, ook na beëindiging van de eindtoets
 • Digitale eindtoets met maximaal 3 toetspogingen
 • Accreditatie van de cursus en bijschrijving van de behaalde punten in het bijbehorende kwaliteitsregister in PEOnline
 • Helpdesk bij het IVM
 • Advies bij verspreiding, planning en organisatie van de cursussen binnen de zorginstellingen inbedding van de scholingen in het medicatieveiligheidsbeleid van de organisatie
 • Bij LTI-levering gratis testfase
Levering via vouchers

Een cursist krijgt toegang tot de cursus via een vouchercode. Na bestelling en betaling levert het IVM deze vouchercodes met inloginstructie aan de contactpersoon van de organisatie.
Raadpleeg deze pagina voor meer algemene informatie over onze scholingen en e-learnings.

Levering via LMS?

Wil je de cursus(sen) opnemen in je eigen leeromgeving middels LTI? Neem dan contact op met het IVM om de mogelijkheden te bespreken.
 

2          Fysieke en online scholingen van het IVM (ook in combinatie mogelijk als blended learning)

Hieronder volgt een overzicht van het fysieke en online scholingsaanbod, geschikt voor alle begeleiders betrokken bij medicatie, voor aandachtsvelders medicatieveiligheid maar ook mensen met problemen met digitale vaardigheden of dyslexie. Daarnaast bieden wij een specifieke scholing voor anders opgeleiden en verpleegkundig specialisten.

Nascholing

Begeleider

Aandachts functionaris

Zij-

instromer

Verpleegkundig

specialist

Teamtraining

Aandachtsvelders en medicatieveiligheid x x     x
Update Aandachtsvelders en medicatieveiligheid x x     x

Medicatieproces, weet HOE je geeft 

x

x

x

 

x

Medicatiekennis, weet WAT je geeft 

x

x

x

 

x

Update medicatiekennis: herhaling en verdieping

x

x

x

 

x

Masterclass medicatieveiligheid - meer dan regels en richtlijnen   x      
'Medicatieoverdracht, goed geregeld?'       x x

Praktisch medicatie geven voor anders opgeleiden

 

 

x

 

 

Prisma analyse x   x    

Medicatieveiligheid voor kleinschalige zorg

x

x

x

 

 

Workshops Online Medicatieveiligheid

x

x

x

x

x


Ten slotte

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe e-learningen en nascholingen van het IVM? Abonneer je dan gratis op de IVM nieuwsbrief.

GGZ en RIBW's

Introductie

Medicatieveiligheid is een actueel thema in de (langdurige) zorg, ook in de zorg voor psychiatrische patiënten. In het Normrapport Farmaceutische zorg in GGZ-instellingen uit 2003 en in het Kaderdocument Medicatiebeleid RIBW-alliantie uit 2015 staat beschreven wat onder een goed medicatiebeleid wordt verstaan en tevens de taken en verantwoordelijkheden van de schakels in de medicatieketen beschreven. In beide documenten wordt onder andere benadrukt dat de medewerker bevoegd en bekwaam moet zijn en dat de deskundigheid op peil gehouden moet worden. Ook IGJ, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd neemt dit thema mee in haar thematisch toezicht.

Het uitgangspunt is dat de zorgorganisatie verantwoordelijk is voor een duidelijk medicatiebeleid voor de cliënt zodra deze organisatie ergens in de keten betrokken is bij onderdelen van het medicatieproces. Elke medewerker die binnen de keten van het medicatieproces een handeling verricht, is verantwoordelijk voor het eigen handelen.

Sinds 2014 bestaat de ‘Leidraad Bekwaamheid medicatie geven in de langdurige zorg’. De Leidraad beschrijft wat iemand moet weten en moet kunnen om op verantwoorde wijze een rol te spelen in het medicatieproces. De inhoud van de Leidraad is op deze pagina te vinden. De inhoud van de Leidraad sluit direct aan bij de inhoud van onze basis e-learningcursussen voor de ouderen- en thuiszorg, GHZ, JZ en GGZ. Het IVM heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen van scholing voor zorgprofessionals. Wij bieden drie soorten scholing aan: e-learningcursussen en fysieke en online nascholingen.
 


Met scholingen kunnen zorgverleners hun kennis op het gebied van medicatie, medicatieveiligheid en patiëntveiligheid bijhouden en vergroten. Scholingen gemaakt en gegeven door het IVM zijn onafhankelijk en zijn geaccrediteerd door relevante beroepsorganisaties. Nascholingen geven we op maat als dat nodig is. De e-learningcursussen kunnen gevolgd worden via de leeromgeving van het IVM maar ook in de eigen leeromgeving van de organisatie, via LTI-koppelingen. 

1          Scholingsmodel e-learning

IVM stelt voor om de scholingen cyclisch en jaarlijks in te zetten en heeft daarvoor een volwaardig pakket aan e-learningcursussen samengesteld. 

Fase 1  Basis

Doelgroep: nog niet geschoolde en nieuwe medewerkers

cursussen basiskennis:

 1. Basis medicatiekennis
 2. Basis medicatieproces
 3. Medicijngroepen GGZ - Psychische aandoeningen
 4. Medicijngroepen GGZ - Lichamelijke aandoeningen
Fase 2 verdieping

Doelgroep: reeds geschoolde medewerkers

verdiepingsmodule voor alle medewerkers naar keuze en passend bij het werkveld

cursussen:

 • Bijwerkingen
 • Vaardigheden bij medicatie geven
 • Medicijnen bij hitte
 • Medicijnen bij depressie
 • Medicijnen bij astma en COPD
 • Medicijnen bij diabetes
 • Benzodiazepines bij slaapproblemen en angstklachten
Fase 3 Herhalen

Doelgroep: afhankelijk van het beleid van de instelling:

 • Opfriscursus medicijngebruik 2024

*Voor de medewerkers die met kinderen en jeugd werken biedt het IVM specifieke modules, zie ons ‘Cyclisch model kinder en jeugdmedicatie’.

Waarom digitaal scholen?

E-learning is een goedkope en efficiënte manier van scholing. Medewerkers kunnen op hun eigen tijd en tempo en via hun eigen account scholing volgen en daarmee hun kennis op peil houden. Na het behalen van de eindtoets kan een certificaat uitprinten als bewijs van het volgen van de cursus. Accreditatiepunten schrijven we automatisch bij als een cursist zijn/haar kwaliteitsregister en BIG- of registratienummer invult.

Kosten per cursus: 2 uur € 29,95
Kosten per cursus 1 uur: € 17,95
Kosten per cursus 0,5 uur: € 11,95

Alle cursussen zijn BTW-vrij en geaccrediteerd en via de website rechtstreeks aan te schaffen. Bij afname van 50 cursussen of meer per jaar adviseren we contact op te nemen met een van onze adviseurs via nascholing@ivm.nl.

Bij deze prijs inbegrepen zijn:

 • Toegang tot de cursusinhoud, ook na beëindiging van de eindtoets
 • Digitale eindtoets met maximaal 3 toetspogingen
 • Accreditatie van de cursus en bijschrijving van de behaalde punten in het bijbehorende kwaliteitsregister in PEOnline
 • Helpdesk bij het IVM
 • Advies bij verspreiding, planning en organisatie van de cursussen binnen de zorginstellingen inbedding van de scholingen in het medicatieveiligheidsbeleid van de organisatie
 • Bij LTI-levering gratis testfase
Levering via vouchers

Een cursist krijgt toegang tot de cursus via een vouchercode. Na bestelling en betaling levert het IVM deze vouchercodes met inloginstructie aan de contactpersoon van de organisatie.
Raadpleeg deze pagina voor meer algemene informatie over onze scholingen en e-learnings. 

Levering via LMS?

Wil je de cursus(sen) opnemen in je eigen leeromgeving middels LTI? Neem dan contact op met het IVM om de mogelijkheden te bespreken.
 

2          Fysieke en online scholingen van het IVM (ook in combinatie mogelijk als blended learning)

Hieronder volgt een overzicht van het fysieke en online scholingsaanbod, geschikt voor alle begeleiders betrokken bij medicatie, voor aandachtsvelders medicatieveiligheid maar ook mensen met problemen met digitale vaardigheden of dyslexie. Daarnaast bieden wij een specifieke scholing voor anders opgeleiden en verpleegkundig specialisten.

Nascholing

Begeleider

Aandachts

functionaris

Zij-

instromer

Verpleegkundig

specialist

Teamtraining

Aandachtsvelders en medicatieveiligheid x x     x
Update Aandachtsvelders en medicatieveiligheid x x     x

Medicatieproces, weet HOE je geeft  

x

x

x

 

x

Medicatiekennis, weet WAT je geeft 

x

x

x

 

x

Update medicatiekennis: herhaling en verdieping

x

x

x

 

x

Masterclass medicatieveiligheid - meer dan regels en richtlijnen   x      
'Medicatieoverdracht, goed geregeld?'       x x

Praktisch medicatie geven voor anders opgeleiden

 

 

x

 

 

Prisma analyse x   x    
Medicatieveiligheid voor kleinschalige zorg x x x    

Workshops Online Medicatieveiligheid

x

x

x

x

x


Ten slotte

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe e-learningen en nascholingen van het IVM? Abonneer je dan gratis op de IVM nieuwsbrief.

Jeugdzorg

Introductie

Medicatieveiligheid is een actueel thema in de (langdurige) zorg, ook in de zorg voor kinderen en jeugd met een verstandelijke beperking en of psychische aandoening. In de VGN Handreiking medicatiebeleid gehandicaptenzorg uit 2019 maar ook in het Normrapport Farmaceutische zorg in GGZ-instellingen uit 2003 en in het Kaderdocument Medicatiebeleid RIBW-alliantie uit 2015 staat beschreven wat onder een goed medicatiebeleid wordt verstaan en tevens de taken en verantwoordelijkheden van de schakels in de medicatieketen benoemd. In de documenten wordt onder andere benadrukt dat de medewerker bevoegd en bekwaam moet zijn en dat de deskundigheid op peil gehouden moet worden.

Het uitgangspunt is dat de zorgorganisatie verantwoordelijk is voor een duidelijk medicatiebeleid voor de cliënt zodra deze organisatie ergens in de keten betrokken is bij onderdelen van het medicatieproces. Elke medewerker die binnen de keten van het medicatieproces een handeling verricht, is verantwoordelijk voor het eigen handelen.

Sinds 2014 bestaat de ‘Leidraad Bekwaamheid medicatie geven in de langdurige zorg’. De Leidraad beschrijft wat iemand moet weten en moet kunnen om op verantwoorde wijze een rol te spelen in het medicatieproces. De inhoud van de Leidraad is op deze pagina te vinden. De inhoud van de Leidraad sluit direct aan bij de inhoud van onze basis e-learningcursussen voor de ouderen- en thuiszorg, GHZ, JZ en GGZ.

Het IVM heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen van scholing voor zorgprofessionals. Wij bieden drie soorten scholing aan: e-learningcursussen en fysieke en online nascholingen.
 


Met scholingen kunnen zorgverleners hun kennis op het gebied van medicatie, medicatieveiligheid en patiëntveiligheid bijhouden en vergroten. Scholingen gemaakt en gegeven door het IVM zijn onafhankelijk en zijn geaccrediteerd door relevante beroepsorganisaties. Nascholingen geven we op maat als dat nodig is. De e-learningcursussen kunnen gevolgd worden via de leeromgeving van het IVM maar ook in de eigen leeromgeving van de organisatie, via LTI-koppelingen. 

1          Scholingsmodel e-learning

IVM stelt voor om de scholingen cyclisch en jaarlijks in te zetten en heeft daarvoor een volwaardig pakket aan e-learningcursussen samengesteld. 

Fase 1  Basis

Doelgroep: nog niet geschoolde en nieuwe medewerkers

cursussen basiskennis:

 1. Basis medicatiekennis
 2. Basis medicatieproces
 3. Medicijngroepen Jeugdzorg - Psychische aandoeningen
 4. Medicijngroepen Jeugdzorg- Lichamelijke aandoeningen
Fase 2 verdieping

Doelgroep: reeds geschoolde medewerkers

verdiepingsmodule voor alle medewerkers naar keuze en passend bij het werkveld

cursussen:

 • Bijwerkingen 
 • Vaardigheden bij medicatie geven
 • Benzodiazepines bij slaapproblemen en angstklachten
 • Medicijnen bij depressie
 • Medicijnen bij diabetes
 • Medicijnen bij astma en COPD
Fase 3 Herhalen

Doelgroep: afhankelijk van het beleid van de instelling:

 • Opfriscursus medicijngebruik 2024
Waarom digitaal scholen?

E-learning is een goedkope en efficiënte manier van scholing. Medewerkers kunnen op hun eigen tijd en tempo en via hun eigen account scholing volgen en daarmee hun kennis op peil houden. Na het behalen van de eindtoets kan een certificaat uitprinten als bewijs van het volgen van de cursus. Accreditatiepunten schrijven we automatisch bij als een cursist zijn/haar kwaliteitsregister en BIG- of registratienummer invult.

Kosten per cursus 2 uur: € 29,95
Kosten per cursus 1 uur: € 17,95
Kosten per cursus: 0,5 uur € 11,95

Alle cursussen zijn BTW-vrij en geaccrediteerd en via de website rechtstreeks aan te schaffen. Bij afname van 50 cursussen of meer per jaar adviseren we contact op te nemen met een van onze adviseurs via nascholing@ivm.nl.

Bij deze prijs inbegrepen zijn:

 • Toegang tot de cursusinhoud, ook na beëindiging van de eindtoets
 • Digitale eindtoets met maximaal 3 toetspogingen
 • Accreditatie van de cursus en bijschrijving van de behaalde punten in het bijbehorende kwaliteitsregister in PEOnline
 • Helpdesk bij het IVM
 • Advies bij verspreiding, planning en organisatie van de cursussen binnen de zorginstellingen inbedding van de scholingen in het medicatieveiligheidsbeleid van de organisatie
 • Bij LTI-levering gratis testfase
Levering via vouchers

Een cursist krijgt toegang tot de cursus via een vouchercode. Na bestelling en betaling levert het IVM deze vouchercodes met inloginstructie aan de contactpersoon van de organisatie.
Raadpleeg deze pagina voor meer algemene informatie over onze scholingen en e-learnings. 

Levering via LMS?

Wil je de cursus(sen) opnemen in je eigen leeromgeving middels LTI? Neem dan contact op met het IVM om de mogelijkheden te bespreken.
 

2          Fysieke en online scholingen van het IVM (ook in combinatie mogelijk als blended learning)

Hieronder volgt een overzicht van het fysieke en online scholingsaanbod, geschikt voor alle begeleiders betrokken bij medicatie, voor aandachtsvelders medicatieveiligheid maar ook mensen met problemen met digitale vaardigheden of dyslexie. Daarnaast bieden wij een specifieke scholing voor anders opgeleiden en verpleegkundig specialisten.

Nascholing

Begeleider

Aandachts

functionaris

Zij-

instromer

Verpleegkundig

specialist

Teamtraining

Aandachtsvelders en medicatieveiligheid x x     x
Update Aandachtsvelders en medicatieveiligheid x x     x

Medicatieproces, weet HOE je geeft 

x

x

x

 

x

Medicatiekennis, weet WAT je geeft 

x

x

x

 

x

Update medicatiekennis: herhaling en verdieping

x

x

x

 

x

Praktisch medicatie geven voor anders opgeleiden

 

 

x

 

 

Prisma analyse x   x    
Medicatieveiligheid voor kleinschalige zorg x x x    

Workshops Online Medicatieveiligheid

x

x

x

x

x

 

Ten slotte

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe e-learningen en nascholingen van het IVM? Abonneer je dan gratis op de IVM nieuwsbrief.

Contact

Laatst gewijzigd op 12 juli 2024

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.