Informatiepagina

In het kort

Een omschrijving van het cyclisch scholingsmodel. Per sector uitgewerkt.

Om een lange termijn scholingsplan op medicatiegebied voor medewerkers op te zetten biedt het IVM het zogenaamde 'cyclisch scholingsmodel voor de langdurige zorg'. De meeste scholingen en e-learningcursussen zijn beschikbaar voor zowel de ouderen- en thuiszorg, de gehandicaptenzorg als de GGZ. De inzet en de planning van de cursussen is naar keuze en vanzelfsprekend afhankelijk van het beschikbare budget van de zorginstelling.

Het scholingsmodel is gebaseerd op:

Basiscursussen

Op de cliëntenpopulatie toegespitste basiscursussen voor zowel ouderen-/thuiszorg, gehandicaptenzorg als GGZ:

 • Basiskennis medicijngebruik
 • Medicijngroepen - lichamelijke aandoeningen
 • Medicijngroepen - psychische aandoeningen
Verdiepings- en verbredingscursussen

Doelgroep zijn de reeds geschoolde medewerkers. Jaarlijks kunnen medewerkers één of meer e-learningcursussen naar keuze volgen. Denk aan onderwerpen als: medicatieveiligheid en de medicijnrol, bijwerkingen, dementie,  epilepsie, vaardigheden bij medicatie geven, antipsychotica en afbouw, psychofarmaca, antibiotica en resistentie.  

Herhalingscursus

Een specifieke opfriscursus per sector. Elke drie jaar brengt het IVM een nieuwe variant op de markt zodat medewerkers nooit 2x dezelfde cursus hoeven te volgen. 

Het IVM denkt graag mee bij het maken van keuzes en samenstellen van het scholingsplan. Hiermee ben je altijd verzekerd van medewerkers met een goede basiskennis op medicatie/medicatieveiligheidsgebied. 

Voor de Ouderen- en Thuiszorg

Introductie

Medicatieveiligheid is een actueel thema in de langdurige zorg. In het rapport 'Veilige principes in de medicatieketen' staan de taken en verantwoordelijkheden van de schakels in de medicatieketen beschreven. In dit rapport wordt onder andere benadrukt dat de zorgmedewerker bevoegd en bekwaam moet zijn en dat de deskundigheid op peil gehouden moet worden. Ook de IGJ, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, neemt dit thema mee in haar thematisch toezicht.

Het uitgangspunt is dat de zorgorganisatie verantwoordelijk is voor een duidelijk medicatiebeleid voor de cliënt zodra deze organisatie ergens in de keten betrokken is bij onderdelen van het medicatieproces. Elke medewerker die binnen de keten van het medicatieproces een handeling verricht, is verantwoordelijk voor het eigen handelen.

Sinds 2014 bestaat de ‘Leidraad Bekwaamheid medicatie geven in de langdurige zorg’. De Leidraad beschrijft wat iemand moet weten en moet kunnen om op verantwoorde wijze een rol te spelen in het medicatieproces. De inhoud van de Leidraad is hier te vinden: http://www.medicijngebruik.nl/product/detail/2114. De inhoud van de Leidraad sluit direct aan bij de inhoud van onze basis e-learningcursussen voor de ouderen- en thuiszorg, GHZ, JZ en GGZ. Het IVM heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen van scholing voor zorgprofessionals. Wij bieden drie soorten scholing aan: e-learningcursussen en fysieke en online nascholingen.
 


Met scholingen kunnen zorgverleners hun kennis op het gebied van medicatie, medicatieveiligheid en patiëntveiligheid bijhouden en vergroten. Scholingen gemaakt en gegeven door het IVM zijn onafhankelijk en zijn geaccrediteerd door relevante beroepsorganisaties. Nascholingen geven we op maat als dat nodig is. De e-learningcursussen kunnen gevolgd worden via de leeromgeving van het IVM maar ook in de eigen leeromgeving van de organisatie, via LTI-koppelingen. 

1          Scholingsmodel e-learning

IVM stelt voor om de scholingen cyclisch en jaarlijks in te zetten en heeft daarvoor een volwaardig pakket aan e-learningcursussen samengesteld. Vanaf 2021 bieden we tevens microlearning, in de vorm van een Herhaalabonnement Medicatiekennis, leer, verdiep, herhaal. Deze kan na de inzet van de basiscursussen ingezet worden in plaats van de opfriscursussen.

Fase 1  E-learning basis

Doelgroep: nog niet geschoolde en nieuwe medewerkers

 1. Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
 2. Medicijngroepen ouderenzorg – lichamelijke aandoeningen
Fase 2 E-learning verdieping

Doelgroep: reeds geschoolde medewerkers

Jaarlijks één module voor alle medewerkers naar keuze en passend bij het werkveld

 • Medicijngroepen ouderenzorg – psychische aandoeningen  
 • Bijwerkingen geheel gereviseerd april 2020
 • Medicatieveiligheid en de medicijnrol
 • Vaardigheden bij medicatie geven
 • Medicijngroepen ouderenzorg 4 - Dementie
 • Palliatieve sedatie
 • Elektronische Toedienregistratie
 • Medicijngroepen ouderenzorg – omgaan met pijn
 • Voor verpleeghuissector: Antibioticaresistentie in de verpleeghuiszorg
Fase 3 E-learning herhaling

Doelgroep: afhankelijk van het beleid van de instelling, 1x per drie of vier jaar:

 • Opfriscursus 1 - medicijngebruik ouderenzorg, nieuwe versie januari 2020
 • Opfriscursus 2 - medicijngebruik ouderenzorg

Of

 • Herhaalabonnement, medicatiekennis, leer, verdiep, herhaal
Herhaalabonnement

Met ingang van januari 2021 biedt het IVM een nieuwe manier om medicatiekennis op peil te houden: een ‘Herhaalabonnement, Medicatiekennis, leer, verdiep, herhaal’. 

Waarom een herhaalabonnement?

Opfrissen van medicatiekennis gebeurt in de praktijk vaak te weinig. Veel organisaties hebben wel behoefte om kennis te herhalen, maar dan via continue leren en passend bij de praktijk in plaats van jaarlijks een langere cursus. Daarom bieden wij nu het Herhaalabonnement. Hiermee kunnen medewerkers voortdurend kennis over medicatie leren, verdiepen en herhalen.

Wat houdt het herhaalabonnement ‘Medicatiekennis’ in?

Het herhaalabonnement ‘Medicatiekennis’ is een microlearning die medewerkers opdrachten en achtergrondinformatie geeft om hun kennis op het gebied van medicatie en medicatieveiligheid voortdurend op te frissen. Elke medewerker ontvangt iedere vier weken een nieuwe microlearning, deze duurt ca 10 minuten. Na de laatste (13e) microlearning volgt een geaccrediteerde eindtoets.

Waarom digitaal scholen?

E-learning is een goedkope en efficiënte manier van scholing. Medewerkers kunnen op hun eigen tijd en tempo en via hun eigen account scholing volgen en daarmee hun kennis op peil houden. Na het behalen van de eindtoets kan een certificaat uitprinten als bewijs van het volgen van de cursus. Accreditatiepunten schrijven we automatisch bij als een cursist zijn/haar kwaliteitsregister en BIG- of registratienummer invult.

Kosten per module: € 22,95

Alle cursussen zijn BTW-vrij en geaccrediteerd en via de website rechtstreeks aan te schaffen. Bij afname van 50 cursussen of meer per jaar adviseren we contact op te nemen met een van onze adviseurs via nascholing@medicijngebruik.nl.

Bij deze prijs inbegrepen zijn:

 • Toegang tot de cursusinhoud, ook na beëindiging van de eindtoets
 • Digitale eindtoets met maximaal 3 toetspogingen
 • Accreditatie van de cursus en bijschrijving van de behaalde punten in het bijbehorende kwaliteitsregister in PEOnline
 • Helpdesk bij het IVM
 • Advies bij verspreiding, planning en organisatie van de cursussen binnen de zorginstellingen inbedding van de scholingen in het medicatieveiligheidsbeleid van de organisatie
 • Bij LTI-levering gratis testfase
Levering via vouchers

Een cursist krijgt toegang tot de cursus via een vouchercode. Na bestelling en betaling levert het IVM deze vouchercodes met inloginstructie aan de contactpersoon van de organisatie.
Zie voor meer algemene informatie over onze scholingen en e-learning: http://www.medicijngebruik.nl/scholing.

Levering via LMS?

Wil je de cursus(sen) opnemen in je eigen leeromgeving middels LTI? Neem dan contact op met het IVM om de mogelijkheden te bespreken.
 

2          Fysieke en online scholingen van het IVM (ook in combinatie mogelijk als blended learning)

Hieronder volgt een overzicht van het fysieke en online scholingsaanbod, geschikt voor alle zorgmedewerkers betrokken bij medicatie, voor aandachtsvelders medicatieveiligheid maar ook mensen met problemen met digitale vaardigheden of dyslexie. Daarnaast bieden wij een specifieke scholing voor anders opgeleiden en verpleegkundig specialisten.

Nascholing

Zorgmedewerker

Aandachts

functionaris

Zij-

instromer

Verpleegkundig

specialist

Teamtraining

Medicatieproces, weet HOE je geeft

x

x

x

 

x

Medicatiekennis, weet WAT je geeft

x

x

x

 

x

Update medicatiekennis

x

x

x

 

x

Train-de-trainer medicatieproces’

 

x

 

 

 

Praktisch medicatie geven

 

 

x

 

 

Polyfarmacie voor Verpleegkundig specialist

 

 

 

x

 

Workshops Online

Medicatieveiligheid

x

x

x

x

x


Ten slotte

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe e-learningen en nascholingen van het IVM? Abonneer je dan gratis op de IVM nieuwsbrief.

Voor de Gehandicaptenzorg

Introductie

Medicatieveiligheid is een actueel thema ook in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In de ‘VGN Handreiking medicatiebeleid gehandicaptenzorg uit 2020’ staat beschreven wat een goed medicatiebeleid is. De handreiking benadrukt onder andere dat de medewerker bevoegd en bekwaam moet zijn en dat de deskundigheid op peil gehouden moet worden.

Het uitgangspunt is dat de zorgorganisatie verantwoordelijk is voor een duidelijk medicatiebeleid voor de cliënt zodra deze organisatie ergens in de keten betrokken is bij onderdelen van het medicatieproces. Elke medewerker die binnen de keten van het medicatieproces een handeling verricht, is verantwoordelijk voor het eigen handelen.

Sinds 2014 bestaat de ‘Leidraad Bekwaamheid medicatie geven in de langdurige zorg’. De Leidraad beschrijft wat iemand moet weten en moet kunnen om op verantwoorde wijze een rol te spelen in het medicatieproces. De inhoud van de Leidraad is hier te vinden: http://www.medicijngebruik.nl/product/detail/2114. De inhoud van de Leidraad sluit direct aan bij de inhoud van onze basis e-learningcursussen voor de ouderen- en thuiszorg, GHZ, JZ en GGZ. Het IVM heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen van scholing voor zorgprofessionals. Wij bieden drie soorten scholing aan: e-learningcursussen en fysieke en online nascholingen.
 


Met scholingen kunnen zorgverleners hun kennis op het gebied van medicatie, medicatieveiligheid en patiëntveiligheid bijhouden en vergroten. Scholingen gemaakt en gegeven door het IVM zijn onafhankelijk en zijn geaccrediteerd door relevante beroepsorganisaties. Nascholingen geven we op maat als dat nodig is. De e-learningcursussen kunnen gevolgd worden via de leeromgeving van het IVM maar ook in de eigen leeromgeving van de organisatie, via LTI-koppelingen. 

1          Scholingsmodel e-learning

Het IVM stelt voor om de scholingen cyclisch en jaarlijks in te zetten en heeft daarvoor een volwaardig pakket aan e-learningcursussen samengesteld. Vanaf 2021 bieden we tevens microlearning, in de vorm van een Herhaalabonnement Medicatiekennis, leer, verdiep, herhaal. Deze kan na de inzet van de basiscursussen ingezet worden in plaats van de opfriscursussen.

Fase 1  Basis

Doelgroep: nog niet geschoolde en nieuwe medewerkers

cursussen basiskennis:

 1. Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg*
 2. Medicijngroepen gehandicaptenzorg - Psychische aandoeningen
Fase 2 verdieping

Doelgroep: reeds geschoolde medewerkers

verdiepingsmodule voor alle medewerkers naar keuze en passend bij het werkveld

cursussen:

 • Medicijngroepen gehandicaptenzorg - Lichamelijke aandoeningen
 • Medicijngroepen gehandicaptenzorg - Antipsychotica en afbouw
 • Medicijngroepen gehandicaptenzorg - Epilepsie
 • Medicijngroepen gehandicaptenzorg - Dementie
 • Bijwerkingen gehandicaptenzorg
 • Medicatieveiligheid en de medicijnrol
 • Vaardigheden bij medicatie geven
 • Elektronische toedienregistratie
Fase 3 Herhalen

Doelgroep: afhankelijk van het beleid van de instelling, 1x per 2 tot 3 jaar

Cursussen of herhaalabonnement/ microlearning

 1. Opfriscursus - medicijngebruik gehandicaptenzorg*
 2. Opfriscursus - medicijngebruik gehandicaptenzorg

of

 1. Herhaalabonnement, Medicatiekennis, leer, verdiep, herhaal

*Voor de medewerkers die met kinderen en jeugd werken biedt het IVM specifieke modules, zie ons ‘Cyclisch model kinder en jeugdmedicatie’.

Herhaalabonnement

Met ingang van januari 2021 biedt het IVM een nieuwe manier om medicatiekennis op peil te houden: een ‘Herhaalabonnement, Medicatiekennis, leer, verdiep, herhaal’.  

Waarom een herhaalabonnement?

Opfrissen van medicatiekennis gebeurt in de praktijk vaak te weinig. Veel organisaties hebben wel behoefte om kennis te herhalen, maar dan via continue leren en passend bij de praktijk in plaats van jaarlijks een langere cursus. Daarom bieden wij nu het Herhaalabonnement. Hiermee kunnen medewerkers voortdurend kennis over medicatie leren, verdiepen en herhalen.

Wat houdt het herhaalabonnement ‘Medicatiekennis’ in?

Het herhaalabonnement ‘Medicatiekennis’ is een microlearning die medewerkers opdrachten en achtergrondinformatie geeft om hun kennis op het gebied van medicatie en medicatieveiligheid voortdurend op te frissen. Elke medewerker ontvangt iedere vier weken een nieuwe microlearning, deze duurt ca 10 minuten. Na de laatste (13e) microlearning volgt een geaccrediteerde eindtoets.

Waarom digitaal scholen?

E-learning is een goedkope en efficiënte manier van scholing. Medewerkers kunnen op hun eigen tijd en tempo en via hun eigen account scholing volgen en daarmee hun kennis op peil houden. Na het behalen van de eindtoets kan een certificaat uitprinten als bewijs van het volgen van de cursus. Accreditatiepunten schrijven we automatisch bij als een cursist zijn/haar kwaliteitsregister en BIG- of registratienummer invult.

Kosten per cursus: € 22,95

Alle cursussen zijn BTW-vrij en geaccrediteerd en via de website rechtstreeks aan te schaffen. Bij afname van 50 cursussen of meer per jaar adviseren we contact op te nemen met een van onze adviseurs via nascholing@medicijngebruik.nl.

Bij deze prijs inbegrepen zijn:

 • Toegang tot de cursusinhoud, ook na beëindiging van de eindtoets
 • Digitale eindtoets met maximaal 3 toetspogingen
 • Accreditatie van de cursus en bijschrijving van de behaalde punten in het bijbehorende kwaliteitsregister in PEOnline
 • Helpdesk bij het IVM
 • Advies bij verspreiding, planning en organisatie van de cursussen binnen de zorginstellingen inbedding van de scholingen in het medicatieveiligheidsbeleid van de organisatie
 • Bij LTI-levering gratis testfase
Levering via vouchers

Een cursist krijgt toegang tot de cursus via een vouchercode. Na bestelling en betaling levert het IVM deze vouchercodes met inloginstructie aan de contactpersoon van de organisatie.
Zie voor meer algemene informatie over onze scholingen en e-learning: http://www.medicijngebruik.nl/scholing.

Levering via LMS?

Wil je de cursus(sen) opnemen in je eigen leeromgeving middels LTI? Neem dan contact op met het IVM om de mogelijkheden te bespreken.
 

2          Fysieke en online scholingen van het IVM (ook in combinatie mogelijk als blended learning)

Hieronder volgt een overzicht van het fysieke en online scholingsaanbod, geschikt voor alle begeleiders betrokken bij medicatie, voor aandachtsvelders medicatieveiligheid maar ook mensen met problemen met digitale vaardigheden of dyslexie. Daarnaast bieden wij een specifieke scholing voor anders opgeleiden en verpleegkundig specialisten.

Nascholing

Begeleider

Aandachts functionaris

Zij-

instromer

Verpleegkundig

specialist

Teamtraining

Medicatieproces, weet HOE je geeft  

x

x

x

 

x

Medicatiekennis, weet WAT je geeft 

x

x

x

 

x

Update medicatiekennis

x

x

x

 

x

Signaleren en het medicatiegesprek met de BEM-VG’

x

x

x

 

x

Train-de-trainer medicatieproces’

 

x

 

 

 

Praktisch medicatie geven 

 

 

x

 

 

Polyfarmacie voor Verpleegkundig specialisten

 

 

 

x

 

Workshops Online

Medicatieveiligheid

x

x

x

x

x


Ten slotte

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe e-learningen en nascholingen van het IVM? Abonneer je dan gratis op de IVM nieuwsbrief.

Voor de GGZ en RIBW's

Introductie

Medicatieveiligheid is een actueel thema in de (langdurige) zorg, ook in de zorg voor psychiatrische patiënten. In het Normrapport Farmaceutische zorg in GGZ-instellingen uit 2003 en in het Kaderdocument Medicatiebeleid RIBW-alliantie uit 2015 staat beschreven wat onder een goed medicatiebeleid wordt verstaan en tevens de taken en verantwoordelijkheden van de schakels in de medicatieketen beschreven. In beide documenten wordt onder andere benadrukt dat de medewerker bevoegd en bekwaam moet zijn en dat de deskundigheid op peil gehouden moet worden. Ook IGJ, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd  neemt dit thema mee in haar thematisch toezicht.

Het uitgangspunt is dat de zorgorganisatie verantwoordelijk is voor een duidelijk medicatiebeleid voor de cliënt zodra deze organisatie ergens in de keten betrokken is bij onderdelen van het medicatieproces. Elke medewerker die binnen de keten van het medicatieproces een handeling verricht, is verantwoordelijk voor het eigen handelen.

Sinds 2014 bestaat de ‘Leidraad Bekwaamheid medicatie geven in de langdurige zorg’. De Leidraad beschrijft wat iemand moet weten en moet kunnen om op verantwoorde wijze een rol te spelen in het medicatieproces. De inhoud van de Leidraad is hier te vinden: http://www.medicijngebruik.nl/product/detail/2114. De inhoud van de Leidraad sluit direct aan bij de inhoud van onze basis e-learningcursussen voor de ouderen- en thuiszorg, GHZ, JZ en GGZ. Het IVM heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen van scholing voor zorgprofessionals. Wij bieden drie soorten scholing aan: e-learningcursussen en fysieke en online nascholingen.
 


Met scholingen kunnen zorgverleners hun kennis op het gebied van medicatie, medicatieveiligheid en patiëntveiligheid bijhouden en vergroten. Scholingen gemaakt en gegeven door het IVM zijn onafhankelijk en zijn geaccrediteerd door relevante beroepsorganisaties. Nascholingen geven we op maat als dat nodig is. De e-learningcursussen kunnen gevolgd worden via de leeromgeving van het IVM maar ook in de eigen leeromgeving van de organisatie, via LTI-koppelingen. 

1          Scholingsmodel e-learning

IVM stelt voor om de scholingen cyclisch en jaarlijks in te zetten en heeft daarvoor een volwaardig pakket aan e-learningcursussen samengesteld. Vanaf 2021 bieden we tevens microlearning, in de vorm van een Herhaalabonnement Medicatiekennis, leer, verdiep, herhaal. Deze kan na de inzet van de basiscursussen ingezet worden in plaats van de opfriscursussen.

Fase 1  Basis

Doelgroep: nog niet geschoolde en nieuwe medewerkers

cursussen basiskennis:

 1. Basiskennis medicijngebruik GGZ
 2. Medicijngroepen GGZ - Psychische aandoeningen
Fase 2 verdieping

Doelgroep: reeds geschoolde medewerkers

verdiepingsmodule voor alle medewerkers naar keuze en passend bij het werkveld

cursussen:

 • Medicijngroepen GGZ - Lichamelijke aandoeningen
 • Antipsychotica en afbouw
 • Bijwerkingen
 • Medicatieveiligheid en de medicijnrol
 • Vaardigheden bij medicatie geven
 • Elektronische toedienregistratie
Fase 3 Herhalen

Doelgroep: afhankelijk van het beleid van de instelling, 1x per 2 tot 3 jaar

Cursussen of herhaalabonnement/ microlearning

 1. Opfriscursus - medicijngebruik GGZ*

of

 1. Herhaalabonnement, Medicatiekennis, leer, verdiep, herhaal’ in de loop van 2021 beschikbaar

*Voor de medewerkers die met kinderen en jeugd werken biedt het IVM specifieke modules, zie ons ‘Cyclisch model kinder en jeugdmedicatie’.

Herhaalabonnement

In de loop van 2021 biedt het IVM een nieuwe manier om medicatiekennis op peil te houden: een ‘Herhaalabonnement, Medicatiekennis, leer, verdiep, herhaal’. 

Waarom een herhaalabonnement?

Opfrissen van medicatiekennis gebeurt in de praktijk vaak te weinig. Veel organisaties hebben wel behoefte om kennis te herhalen, maar dan via continue leren en passend bij de praktijk in plaats van jaarlijks een langere cursus. Daarom bieden wij nu het Herhaalabonnement. Hiermee kunnen medewerkers voortdurend kennis over medicatie leren, verdiepen en herhalen.

Wat houdt het herhaalabonnement ‘Medicatiekennis’ in?

Het herhaalabonnement ‘Medicatiekennis’ is een microlearning die medewerkers opdrachten en achtergrondinformatie geeft om hun kennis op het gebied van medicatie en medicatieveiligheid voortdurend op te frissen. Elke medewerker ontvangt iedere vier weken een nieuwe microlearning, deze duurt ca 10 minuten. Na de laatste (13e) microlearning volgt een geaccrediteerde eindtoets.

Waarom digitaal scholen?

E-learning is een goedkope en efficiënte manier van scholing. Medewerkers kunnen op hun eigen tijd en tempo en via hun eigen account scholing volgen en daarmee hun kennis op peil houden. Na het behalen van de eindtoets kan een certificaat uitprinten als bewijs van het volgen van de cursus. Accreditatiepunten schrijven we automatisch bij als een cursist zijn/haar kwaliteitsregister en BIG- of registratienummer invult.

Kosten per cursus: € 22,95

Alle cursussen zijn BTW-vrij en geaccrediteerd en via de website rechtstreeks aan te schaffen. Bij afname van 50 cursussen of meer per jaar adviseren we contact op te nemen met een van onze adviseurs via nascholing@medicijngebruik.nl.

Bij deze prijs inbegrepen zijn:

 • Toegang tot de cursusinhoud, ook na beëindiging van de eindtoets
 • Digitale eindtoets met maximaal 3 toetspogingen
 • Accreditatie van de cursus en bijschrijving van de behaalde punten in het bijbehorende kwaliteitsregister in PEOnline
 • Helpdesk bij het IVM
 • Advies bij verspreiding, planning en organisatie van de cursussen binnen de zorginstellingen inbedding van de scholingen in het medicatieveiligheidsbeleid van de organisatie
 • Bij LTI-levering gratis testfase
Levering via vouchers

Een cursist krijgt toegang tot de cursus via een vouchercode. Na bestelling en betaling levert het IVM deze vouchercodes met inloginstructie aan de contactpersoon van de organisatie.
Zie voor meer algemene informatie over onze scholingen en e-learning: http://www.medicijngebruik.nl/scholing.

Levering via LMS?

Wil je de cursus(sen) opnemen in je eigen leeromgeving middels LTI? Neem dan contact op met het IVM om de mogelijkheden te bespreken.
 

2          Fysieke en online scholingen van het IVM (ook in combinatie mogelijk als blended learning)

Hieronder volgt een overzicht van het fysieke en online scholingsaanbod, geschikt voor alle begeleiders betrokken bij medicatie, voor aandachtsvelders medicatieveiligheid maar ook mensen met problemen met digitale vaardigheden of dyslexie. Daarnaast bieden wij een specifieke scholing voor anders opgeleiden en verpleegkundig specialisten.

Nascholing

Begeleider

Aandachts

functionaris

Zij-

instromer

Verpleegkundig

specialist

Teamtraining

Medicatieproces, weet HOE je geeft  

x

x

x

 

x

Medicatiekennis, weet WAT je geeft 

x

x

x

 

x

Update medicatiekennis

x

x

x

 

x

Train-de-trainer medicatieproces’

 

x

 

 

 

Praktisch medicatie geven 

 

 

x

 

 

Polyfarmacie voor Verpleegkundig specialisten

Link

 

 

 

x

 

Workshops Online

Medicatieveiligheid

x

x

x

x

x


Ten slotte

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe e-learningen en nascholingen van het IVM? Abonneer je dan gratis op de IVM nieuwsbrief.

Voor de Jeugdzorg

Introductie

Medicatieveiligheid is een actueel thema in de (langdurige) zorg, ook in de zorg voor kinderen en jeugd met een verstandelijke beperking en of psychische aandoening. In de VGN Handreiking medicatiebeleid gehandicaptenzorg uit 2019 maar ook in het Normrapport Farmaceutische zorg in GGZ-instellingen uit 2003 en in het Kaderdocument Medicatiebeleid RIBW-alliantie uit 2015 staat beschreven wat onder een goed medicatiebeleid wordt verstaan en tevens de taken en verantwoordelijkheden van de schakels in de medicatieketen benoemd. In de documenten wordt onder andere benadrukt dat de medewerker bevoegd en bekwaam moet zijn en dat de deskundigheid op peil gehouden moet worden.

Het uitgangspunt is dat de zorgorganisatie verantwoordelijk is voor een duidelijk medicatiebeleid voor de cliënt zodra deze organisatie ergens in de keten betrokken is bij onderdelen van het medicatieproces. Elke medewerker die binnen de keten van het medicatieproces een handeling verricht, is verantwoordelijk voor het eigen handelen.

Sinds 2014 bestaat de ‘Leidraad Bekwaamheid medicatie geven in de langdurige zorg’. De Leidraad beschrijft wat iemand moet weten en moet kunnen om op verantwoorde wijze een rol te spelen in het medicatieproces. De inhoud van de Leidraad is hier te vinden: http://www.medicijngebruik.nl/product/detail/2114. De inhoud van de Leidraad sluit direct aan bij de inhoud van onze basis e-learningcursussen voor de ouderen- en thuiszorg, GHZ, JZ en GGZ.

Het IVM heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen van scholing voor zorgprofessionals. Wij bieden drie soorten scholing aan: e-learningcursussen en fysieke en online nascholingen.
 


Met scholingen kunnen zorgverleners hun kennis op het gebied van medicatie, medicatieveiligheid en patiëntveiligheid bijhouden en vergroten. Scholingen gemaakt en gegeven door het IVM zijn onafhankelijk en zijn geaccrediteerd door relevante beroepsorganisaties. Nascholingen geven we op maat als dat nodig is. De e-learningcursussen kunnen gevolgd worden via de leeromgeving van het IVM maar ook in de eigen leeromgeving van de organisatie, via LTI-koppelingen. 

1          Scholingsmodel e-learning

IVM stelt voor om de scholingen cyclisch en jaarlijks in te zetten en heeft daarvoor een volwaardig pakket aan e-learningcursussen samengesteld. In de loop van 2021 bieden we tevens microlearning, in de vorm van een Herhaalabonnement Medicatiekennis, leer, verdiep, herhaal. Deze kan na de inzet van de basiscursussen ingezet worden in plaats van de opfriscursussen.

Fase 1  Basis

Doelgroep: nog niet geschoolde en nieuwe medewerkers

cursussen basiskennis:

 1. Basiskennis medicijngebruik Jeugdzorg
 2. Medicijngroepen Jeugdzorg - Psychische aandoeningen
Fase 2 verdieping

Doelgroep: reeds geschoolde medewerkers

verdiepingsmodule voor alle medewerkers naar keuze en passend bij het werkveld

cursussen:

 • Medicijngroepen Jeugdzorg- Lichamelijke aandoeningen
 • Antipsychotica en afbouw
 • Bijwerkingen
 • Medicatieveiligheid en de medicijnrol
 • Vaardigheden bij medicatie geven
 • Elektronische toedienregistratie
Fase 3 Herhalen

Doelgroep: afhankelijk van het beleid van de instelling, 1x per 2 tot 3 jaar

Cursussen of herhaalabonnement/ microlearning

 1. Opfriscursus - medicijngebruik Jeugdzorg

of

 1. Herhaalabonnement, Medicatiekennis, leer, verdiep, herhaal
Herhaalabonnement

In de loop van 2021 biedt het IVM een nieuwe manier om medicatiekennis op peil te houden: een ‘Herhaalabonnement, Medicatiekennis, leer, verdiep, herhaal’. 

Waarom een herhaalabonnement?

Opfrissen van medicatiekennis gebeurt in de praktijk vaak te weinig. Veel organisaties hebben wel behoefte om kennis te herhalen, maar dan via continue leren en passend bij de praktijk in plaats van jaarlijks een langere cursus. Daarom bieden wij nu het Herhaalabonnement. Hiermee kunnen medewerkers voortdurend kennis over medicatie leren, verdiepen en herhalen.

Wat houdt het herhaalabonnement ‘Medicatiekennis’ in?

Het herhaalabonnement ‘Medicatiekennis’ is een microlearning die medewerkers opdrachten en achtergrondinformatie geeft om hun kennis op het gebied van medicatie en medicatieveiligheid voortdurend op te frissen. Elke medewerker ontvangt iedere vier weken een nieuwe microlearning, deze duurt ca 10 minuten. Na de laatste (13e) microlearning volgt een geaccrediteerde eindtoets.

Waarom digitaal scholen?

E-learning is een goedkope en efficiënte manier van scholing. Medewerkers kunnen op hun eigen tijd en tempo en via hun eigen account scholing volgen en daarmee hun kennis op peil houden. Na het behalen van de eindtoets kan een certificaat uitprinten als bewijs van het volgen van de cursus. Accreditatiepunten schrijven we automatisch bij als een cursist zijn/haar kwaliteitsregister en BIG- of registratienummer invult.

Kosten per cursus: € 22,95

Alle cursussen zijn BTW-vrij en geaccrediteerd en via de website rechtstreeks aan te schaffen. Bij afname van 50 cursussen of meer per jaar adviseren we contact op te nemen met een van onze adviseurs via nascholing@medicijngebruik.nl.

Bij deze prijs inbegrepen zijn:

 • Toegang tot de cursusinhoud, ook na beëindiging van de eindtoets
 • Digitale eindtoets met maximaal 3 toetspogingen
 • Accreditatie van de cursus en bijschrijving van de behaalde punten in het bijbehorende kwaliteitsregister in PEOnline
 • Helpdesk bij het IVM
 • Advies bij verspreiding, planning en organisatie van de cursussen binnen de zorginstellingen inbedding van de scholingen in het medicatieveiligheidsbeleid van de organisatie
 • Bij LTI-levering gratis testfase
Levering via vouchers

Een cursist krijgt toegang tot de cursus via een vouchercode. Na bestelling en betaling levert het IVM deze vouchercodes met inloginstructie aan de contactpersoon van de organisatie.
Zie voor meer algemene informatie over onze scholingen en e-learning: http://www.medicijngebruik.nl/scholing.

Levering via LMS?

Wil je de cursus(sen) opnemen in je eigen leeromgeving middels LTI? Neem dan contact op met het IVM om de mogelijkheden te bespreken.
 

2          Fysieke en online scholingen van het IVM (ook in combinatie mogelijk als blended learning)

Hieronder volgt een overzicht van het fysieke en online scholingsaanbod, geschikt voor alle begeleiders betrokken bij medicatie, voor aandachtsvelders medicatieveiligheid maar ook mensen met problemen met digitale vaardigheden of dyslexie. Daarnaast bieden wij een specifieke scholing voor anders opgeleiden en verpleegkundig specialisten.

Nascholing

Begeleider

Aandachts

functionaris

Zij-

instromer

Verpleegkundig

specialist

Teamtraining

Medicatieproces, weet HOE je geeft 

x

x

x

 

x

Medicatiekennis, weet WAT je geeft 

x

x

x

 

x

Update medicatiekennis

x

x

x

 

x

Signaleren en het medicatiegesprek met de BEM-VG

x

x

x

 

x

Train-de-trainer medicatieproces’

 

x

 

 

 

Praktisch medicatie geven 

 

 

x

 

 

Polyfarmacie voor Verpleegkundig specialisten

 

 

 

x

 

Workshops Online

Medicatieveiligheid

x

x

x

x

x

 

Ten slotte

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe e-learningen en nascholingen van het IVM? Abonneer je dan gratis op de IVM nieuwsbrief.

Contact

Laatst gewijzigd op 5 juli 2021