Leidraad Bekwaamheid bij medicatie geven in de langdurige zorg

Omschrijving:

Met de Leidraad kunnen de zorgmedewerker en zorgorganisatie bepalen wanneer de medewerker bekwaam is om medicatie te kunnen geven. Ook is het een hulpmiddel om te bepalen op welke onderdelen scholing en training van de zorgmedewerker noodzakelijk zijn om bekwaam te zijn en te blijven.

Type: Werkmateriaal overig
Voor wie: Begeleiders, coördinatoren opleidingen, verpleegkundigen, verzorgenden
In de sector(en): GGZ/RIBW, Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg, Ouderenzorg, Thuiszorg, Verpleeghuis, Zorgboerderij
Kosten: Gratis bestelbaar

Inhoud

Eind 2014 bracht V&VN de Leidraad Bekwaamheid bij medicatie geven in de langdurige zorg uit. 

Het doel van deze Leidraad is het bevorderen van een veilige geneesmiddelentoediening door het bieden van handvatten. Met deze handvatten kunnen de zorgmedewerker en de zorgorganisatie bepalen wanneer de zorgmedewerker bekwaam is om medicatie te kunnen geven. Ook kan men nagaan op welke onderdelen scholing en training van de zorgmedewerker noodzakelijk is om bekwaam te zijn en te blijven.

De Leidraad strekt zich uit tot alle zorgmedewerkers die werkzaam zijn in de langdurige zorg en daaraan gelieerde zorgsectoren, zoals de revalidatiezorg in verpleeghuizen. 

Buiten beschouwing blijven:

  • zorgmedewerkers in ziekenhuizen
  • de ‘voorbehouden handelingen’ zoals opgenomen in de Wet BIG
  • arbo-aspecten over veilig werken, met uitzondering van werken met cytostatica
  • medicatie per infuus en colostoma