Klanten aan het woord

Medicatieveiligheid is heel belangrijk voor ouderenzorgaanbieder Avoord. Om het medicatieproces te verbeteren riep Avoord de hulp van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) in. ‘De betrokkenheid van iedereen in combinatie met de hulp van het IVM heeft geleid tot veel verbeteringen’ vertelt Olga Nouws, manager zorgeenheid bij Avoord.

"In 2013 zorgde een aanmerking op medicatieveiligheid ervoor dat we met een kritische blik naar het met medicatieproces zijn gaan kijken. We vroegen het IVM de medicatieveiligheid te toetsen. In de audit 'thermometer' die ze uitvoerden werd een aantal afwijkingen geconstateerd. Om deze aan te pakken hebben we een plan van aanpak opgesteld en expertise van het IVM ingeroepen."

Waarom wilden jullie begeleiding van het IVM?

Nouws: "We wilden het degelijk aanpakken door niet alleen te werken volgens de Veilige principes in de medicatieketen maar ook door een verbinding te leggen tussen de specialist ouderengeneeskunde, de huisarts, apotheker en de werkvloer. En dit vervolgens te implementeren in de hele organisatie. Dat vergt natuurlijk nogal wat. Ook was het voor ons belangrijk dat het IVM kon zorgen voor onafhankelijk toetsing."

Hoe liep het?

"Een verandering leidt in het begin soms tot weerstand, dus zijn we er met elkaar voor gaan zitten. Algauw bracht het met elkaar praten meer openheid en kwamen er ook tegenstellingen aan het licht. We hebben de Veilige principes doorlopen en gekeken naar wat er in onze organisatie moet veranderen. Het IVM heeft ons geholpen te kijken naar wat wettelijk verplicht is en wat we met de apotheek kunnen oplossen, zodat we voldoen aan de Veilige principes."

Wat veranderde er?

"Een van de veranderingen was dat we met maar drie apotheken zijn gaan werken. Dat waren er veel meer. Doordat we deze apotheken vanaf het begin hebben betrokken, zijn de lijntjes kort. De werkvloer nam na een tijdje rechtstreeks contact op met de apotheek. En we komen nu zes keer per jaar met de Geneesmiddelencommissie bij elkaar. Die commissie bestaat uit de manager behandeling en advies, specialist ouderengeneeskunde, apotheker, twee verzorgenden vanuit het werkveld en ikzelf als aandachtsgebiedhouder.”

Wat hebben jullie bereikt?

“We hebben de medicatieveiligheid aantoonbaar verbeterd. We voldoen nu aan 80-90% van de eisen die gesteld worden vanuit de Veilige principes. Dat was twee jaar geleden nog 60%. Daarvoor toetsen we iedere maand op vijf belangrijke punten, zoals is de BEM* gedaan? Is er een AMO*?

Wat kun je andere organisaties aanraden?

"Betrek de werkvloer vanaf het begin. Luister naar de mensen en blijf dat doen. Waar lopen ze tegenaan en waarom? We houden daarom vier keer per jaar een bijeenkomst voor de aandachtsvelders medicatieveiligheid van alle teams met de apotheker en de specialist ouderengeneeskunde. Zij brengen dan proactief nieuwe informatie in. Dat is heel belangrijk."

 

Wat heeft het IVM bij Avoord gedaan?

* BEM = instrument om te beoordelen wat een bewoner op het gebied van medicatie zelf nog kan.
 AMO = actueel medicatieoverzicht

Contact

Laatst gewijzigd op 31 oktober 2018

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.