Werkmateriaal overig

In het kort

Met de materialen BEM ouderenzorg kun je op een systematische manier nagaan welke ondersteuning nodig is bij het gebruiken en bewaren van medicijnen.

Voor wie

Aandachtsvelders medicatieveiligheid, Apothekers, Artsen, Kwaliteitsfunctionarissen, Verpleegkundigen, Verzorgenden

In de sectoren

Ouderenzorg, Huisartsenpraktijk, Apotheek

Kosten

Gratis

Inhoud

In het kader van het leveren van verantwoorde zorg volgens de 'Veilige principes' wordt van zorgorganisaties in de langdurige (ouderen)zorg verwacht om na het in zorg nemen van de cliënt te signaleren waar eventuele medicatieproblemen optreden. Ook moeten zij periodiek monitoren of het beheer van medicatie door de cliënt nog verantwoord is. 

Onderdeel van deze instrumenten is een BEM-categorie, die de mate van eigen beheer van de patiënt aangeeft. Deze BEM-categorie is bedoeld om uit te wisselen met zowel huisarts als apotheek. De apotheek weet op deze manier welke patiënten medicatiezorg ontvangen en van welke zorgorganisatie. 

Gratis beschikbaar zijn:

  • Vragenlijst/ gespreksonderwerpenlijst
  • Afsprakenformulier met BEM-categorieën


Bij implementeren van de BEM adviseren we een online workshop BEM of een Adviesgesprek BEM. Je ontvangt dan meteen de volgende extra materialen:

  • Intake en volglijst (verkorte vragenlijst)
  • Checklist organisatie vooraf
  • Checklist starten met BEM voor begeleiders
  • Infographic / werkwijze BEM
  • Signaallijsten beheer en medische klachten
  • Tips voor hulpmiddelen en hulp BEM Ouderenzorg

BEM-materialen

Kern van de BEM vormt een document met gespreksonderwerpen, die de zorgmedewerker als checklist gebruikt bij een medicatiegesprek met BEM. Dit gesprek vindt plaats bij aanvraag van begeleiding en bij momenten dat men twijfelt of de huidige mate van ondersteuning bij medicijngebruik nog klopt. Een deel van de gespreksonderwerpen gaat over de vaardigheden van de cliënt, zoals: kan de cliënt het etiket op het doosje lezen, op tijd bestellen en weet de cliënt wat te doen bij vergeten medicatie. Een ander deel van de vragen gaat over het zelfstandig kunnen gebruiken van de medicatie, zoals: kan de cliënt zelf een medicatiepleister plakken of ogen druppelen. Ook zijn er andere checklists, een intake en volglijst, signaallijst en een afsprakenlijst.  

BEM-categorie

Uit het medicatiegesprek met BEM volgen afspraken. Bijvoorbeeld: de zorg druppelt de ogen en de patiënt neemt zelfstandig de medicatie uit de medicijnzakjes in. Deze afspraken komen in het begeleidingsplan te staan. Ook volgt er een BEM-categorie uit het medicatiegesprek. De BEM omvat categorie 1 t/m 5 en is hetzelfde voor zowel de thuiszorg als de gehandicaptenzorg als GGZ. Deze staat vermeld op het BEM-afsprakenformulier. Naast vaste evaluatiemomenten signaleert de zorgmedewerker op adequaat medicijngebruik. 

Ga je starten met de BEM?

Het IVM ontvangt dagelijks signalen dat er heel verschillend en onnodig omslachtig met de BEM wordt omgegaan. We adviseren om je eerst goed te informeren over hoe je het beste met de BEM materialen kunt werken.  

Volg hiervoor een online workshop samen met je collega's of boek een persoonlijk adviesgesprek. Hieraan voorafgaand ontvang je de digitale 'Werkwijze BEM'. Dit stappenplan verduidelijkt welke materialen in welke fase gebruikt kunnen worden bij het in kaart brengen van de te geven zorg, hulp of te gebruiken hulpmiddelen. 

Na de workshop of adviesgesprek kun je concreet aan de slag met de implementatie van het instrument en beschik je over alle informatie. 

Bijzonderheden

Via deze website zijn het afsprakenformulier en de vragenlijst BEM gratis beschikbaar, hierbij is echter een goede uitleg over de toepasbaarheid heel belangrijk. Het IVM stelt daarom alle overige werkmaterialen – belangrijk voor een goede werkwijze en implementatie – alleen beschikbaar voor deelnemers aan de online workshop BEM en/of het adviesgesprek BEM.  

Contact

Downloads

Vragenlijst BEM
Download
Bedoeld om het medicatie-gesprek met de cliënt over eigen beheer meer diepgang te geven.
Afsprakenformulier BEM
Download
Afsprakenformulier met BEM-categorieën.

Laatst gewijzigd op 13 maart 2024

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.