Informatiepagina

In het kort

Het voortraject van het project Gezonde focus heeft veel inzicht gegeven in de achtergronden van het oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie onder studenten. Met deze inzichten is in 2022 het vervolgtraject gestart. Het doel van dit vervolgtraject is het vergroten van het bewustzijn van en de kennis over oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie onder zorgverleners, onderwijs- en preventieprofessionals en studenten. De toolbox Gezonde focus bevat diverse materialen om de zorgverleners, onderwijs- en preventieprofessionals hierbij te ondersteunen.

 

In het voorjaar van 2022 rondde het IVM, in samenwerking met het Trimbos-instituut, het voortraject van het project Gezonde focus af. Dit voortraject gaf veel inzicht in de achtergrond van het oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie onder studenten. Op basis van de belangrijkste conclusies en suggesties zijn de volgende aanbevelingen voor vervolgstappen geformuleerd:

  • Creëer bewustwording en informeer over de risico’s van oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie bij zorgverleners, onderwijs- en preventieprofessionals en studenten.
  • Verbeter de kennis en attitude bij zorgverleners betreffende ADHD en de behandeling.
  • Verbeter de evaluatie en controle van de ADHD-medicatie in de eerste lijn.
  • Verbeter het inzicht in eigen beleid rondom ADHD-medicatie.
  • Verbeter de afstemming en samenwerking tussen de eerste en tweede lijn.
  • Geef zorgverleners, onderwijs en preventieprofessionals handvatten om oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie te signaleren en bespreekbaar te maken.


In mei 2022 is, met financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het vervolgtraject Gezonde focus gestart. Dit project, waarin het IVM ook weer samenwerkt met het Trimbos-instituut, heeft een looptijd tot 31 december 2024. In dit vervolgtraject ontwikkelt de projectgroep een programma om het bewustzijn van en de kennis over oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie te vergroten onder zorgverleners, onderwijs- en preventieprofessionals en studenten. Daarnaast bieden zij zorgverleners materialen om de kennis, attitude en samenwerking rondom de behandeling van ADHD te verbeteren. Het doel is om hiermee de beschikbaarheid van ADHD-medicatie voor oneigenlijk gebruik te verminderen.

In 2022 lag de focus binnen het project vooral op de ontwikkeling van de toolbox Gezonde focus. Deze toolbox bevat diverse materialen zoals de FTO-module Zorgvuldig beleid bij ADHD, het themajournaal Oneigenlijk gebruik ADHD-medicatie, het rapport Effectiviteit en veiligheid oneigenlijk gebruik ADHD-medicatie met bijbehorende video’s en infographics en diverse flyers met tips en aandachtspunten voor Gezond studeren en concentreren, Signaleren en bespreken en Zorgvuldig beleid bij ADHD-medicatie.

Contact

Laatst gewijzigd op 14 maart 2023

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.