Nieuws

In het kort

Het project Gezonde focus heeft inzicht gegeven in het profiel van jongeren die ADHD-medicatie oneigenlijk gebruiken, hun motieven en hoe zij aan deze middelen komen. Ook is in kaart gebracht welke preventieve rol zorgverleners kunnen hebben bij het terugdringen van het oneigenlijk gebruik.

Project Gezonde focus

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft in samenwerking met het Trimbos-instituut het project Gezonde focus uitgevoerd. Zij deden dit in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Dit project is uitgevoerd in de periode van 4 juni 2021 tot en met 28 februari 2022.

In dit project is een aantal activiteiten uitgevoerd om inzicht te krijgen in het profiel van jongeren die ADHD-medicatie oneigenlijk gebruiken, hun achterliggende motieven en hoe zij aan deze middelen komen. Hiervoor heeft het Trimbos-instituut diverse analyses op data-sets uitgevoerd en ruim twintig studenten geïnterviewd. Daarnaast zijn activiteiten uitgevoerd om inzicht te krijgen in welke (preventieve) rol zorgverleners (kunnen) hebben bij het terugdringen van het oneigenlijk gebruik. Hiervoor heeft het IVM een richtlijnanalyse uitgevoerd, discussiebijeenkomsten met zorgverleners georganiseerd, voorschrijfcijfers geanalyseerd en deze gespiegeld met zorgverleners.

Rapporten

Wil je het eindrapport met alle conclusies en aanbevelingen lezen? Download deze dan via onderstaande buttons. Hier vind je ook de deelrapporten van diverse onderdelen uit het project.

  • Eindrapport Gezonde focus: terugdringen van oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie

In dit eindrapport lees je over de uitvoering van het project en de resultaten die het heeft opgeleverd.

  • Rapportage Analyse ADHD-richtlijnen

Met een richtlijnanalyse is onderzocht of de huidige ADHD-richtlijnen zorgprofessionals voldoende ondersteunen om overdiagnostiek en overprescriptie te voorkomen. Ook is gekeken of de richtlijnen voorschrijvers attenderen op mogelijk oneigenlijk gebruik of misbruik van ADHD-medicatie. 

  • Rapportage discussiebijeenkomsten met zorgverleners over gebruik van ADHD-medicatie door jongeren

In de maanden november en december 2021 zijn discussiebijeenkomsten georganiseerd met 54 zorgverleners over oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie door jongeren. Gekoppeld hieraan is gesproken over de behandeling van patiënten met ADHD. 

  • Voorschrijven van ADHD-medicatie in beeld

Deze analyse beschrijft het voorschrijven van ADHD-medicatie. Er is gekeken naar methylfenidaat, (lis)dexamfetamine en modafinil, omdat studenten deze middelen noemen voor oneigenlijk gebruik.

  • Spiegelbijeenkomsten over regionale verschillen in voorschrijven van ADHD-medicatie

In dit rapport geeft het IVM suggesties voor zorgverleners die betrokken zijn bij het voorschrijven of afleveren van ADHD-medicatie. Deze suggesties zijn gebaseerd op spiegelbijeenkomsten en een discussie met daarbij de conclusies van de projectgroep. 

Vervolgtraject

Met de opgedane informatie is een aantal materialen herzien en ontwikkeld die kunnen bijdragen aan het terugdringen van oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie. De uitkomsten van dit project bieden inzichten voor verdere ontwikkeling van materialen en interventies om het oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie terug te dringen. De projectgroep gaat hiermee aan de slag in het vervolgtraject.

Contact

Downloads

Gezonde focus: terugdringen van oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie
Download
In dit eindrapport lees je over de uitvoering van het project en de resultaten die het heeft opgeleverd.
Rapportage Analyse ADHD-richtlijnen
Download
Richtlijnanalyse of huidige ADHD-richtlijnen zorgprofessionals voldoende ondersteunen om overdiagnostiek en overprescriptie te voorkomen. Attenderen de huidige richtlijnen voorschrijvers op mogelijk oneigenlijk gebruik of misbruik van ADHD-medicatie.
Rapportage discussiebijeenkomsten met zorgverleners over gebruik van ADHD-medicatie door jongeren
Download
In november en december 2021 zijn discussiebijeenkomsten georganiseerd over oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie door jongeren.
Voorschrijven van ADHD-medicatie in beeld
Download
Deze analyse beschrijft het voorschrijven van ADHD-medicatie waarbij is gekeken naar methylfenidaat, (lis)dexamfetamine en modafinil. Studenten noemen deze middelen voor oneigenlijk gebruik.
Spiegelbijeenkomsten over regionale verschillen in voorschrijven van ADHD-medicatie
Download
In dit rapport geeft het IVM suggesties voor zorgverleners die betrokken zijn bij het voorschrijven of afleveren van ADHD-medicatie. 

Laatst gewijzigd op 14 december 2022

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.