Informatiepagina

In het kort

Vraag & Antwoord over het medicatieproces in zorginstellingen.

In deze rubriek behandelen wij vragen over hoe meer grip te krijgen op het medicatieproces. Elke maand publiceren wij een vraag in de IVM nieuwsbrief CARE. Ben je op zoek naar meer informatie? Download dan de Veilige principes in de medicatieketen van onze website.

Mag iemand die geen scholing over medicatie heeft gehad, tabletten aanreiken of toedienen in een zorginstelling?

Iemand mag alleen medicijnen geven als hij of zij er bekwaam in is. Een persoon die bekwaam is in het geven van medicatie, heeft:

  1. voldoende kennis over de werking van medicijnen, het ziektebeeld van de zorgvrager, het medicatieproces en medicatieproblemen, zoals bijwerkingen en complicaties
  2. voldoende vaardigheden om medicatie in verschillende toedieningsvormen te geven, en problemen met medicijngebruik te signaleren en op te lossen of over te dragen
  3. de juiste professionele houding (o.a. communicatievaardigheden) om medicatie te geven
     

Bron: Leidraad bekwaamheid bij medicatie geven in de langdurige zorg, V&VN 2014

Is er een recept nodig voor medicinale zuurstof?

Ja. Enkele gassen, zoals zuurstof en lachgas, worden gezien als geneesmiddel en mogen alleen worden geleverd op voorschrift van een arts. Alleen apothekers mogen receptgeneesmiddelen en dus deze gassen op naam van een patiënt stellen en verstrekken. De apotheker moet controleren of het gas geschikt is voor de patiënt en past bij de geneesmiddelen die de patiënt al gebruikt. De huidige leveranciers zijn meestal geen apotheek, dus zij mogen deze gassen niet zonder tussenkomst van een apotheek aan een patiënt leveren. Ze mogen de gassen wel in opdracht van een apotheek afleveren bij de patiënt thuis of in een zorginstelling als de patiënt daar verblijft.

Kijk voor meer informatie over ‘Medicinale gassen en de apotheek’ op onze website.

Kunnen de Veilige principes dienen als eigen medicatiebeleid voor de zorgorganisatie?

Nee, een zorgorganisatie hoort het medicatiebeleid op maat te maken voor de eigen organisatie. Je beschrijft in ieder geval de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en afspraken over het hele medicatieproces. Denk daarbij aan uitzetten, toedienen en bewaren van medicatie en aan scholing. Het medicatiebeleid moet wel in lijn zijn met de Veilige Principes. Het IVM kan voor je analyseren of je medicatiebeleid uitvoerbaar en actueel is, de juiste samenhang heeft en voldoet aan wet- en regelgeving.

Waarom levert de apotheek bij voorkeur tabletten en capsules in een doordrukstrip en niet los?

Het is belangrijk dat de zorgmedewerker die de medicatie geeft, goed kan zien welk geneesmiddel hij of zij toedient. Medicatie moet tot vlak voor het toedienen identificeerbaar zijn. De voorkeur gaat daarom uit naar een doordrukstrip waarbij per tablet de naam en sterkte van het geneesmiddel is weergegeven. Ook is medicatie in een doordrukstrip hygiënischer. 

Waarom is het belangrijk dat meldingen van een incident met een cliënt (MIC) aan het team teruggekoppeld worden?

Medicatiegerelateerde MIC-meldingen geven aan waar problemen vóórkomen in het medicatieproces. Het is van belang dat teams dit proces verbeteren door hun werkwijze aan te passen. Bespreking in het team bevordert dit en bovendien komt aan het licht welke eventuele belemmeringen het team ervaart om het medicatieproces te verbeteren. Verder stimuleert het terugkoppelen van de meldingen bij de zorgmedewerker de bereidheid om te melden. 

Meer informatie over ‘grip op medicatieveiligheid’ vind je op onze website.

Contact

Laatst gewijzigd op 6 maart 2023

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.