Informatiepagina

In het kort

Vraag & Antwoord over het medicatieproces in zorginstellingen.

In deze rubriek behandelen wij vragen over hoe meer grip te krijgen op het medicatieproces. Elke maand publiceren wij een vraag in de IVM nieuwsbrief CARE. Ben je op zoek naar meer informatie? Download dan de Veilige principes in de medicatieketen van onze website.

Hoe geef ik in avond, nacht en weekend veilig medicatie?

De Veilige principes geven de hoofdlijnen aan voor het dagelijks veilig medicatie geven. In de avond, de nacht en het weekend is het niet altijd mogelijk om precies te werken volgens de Veilige principes, maar zijn deze wel zoveel mogelijk het uitgangspunt. Lokaal of in de regio zullen artsen, apothekers en zorgorganisaties met elkaar moeten overleggen hoe men invulling wil geven aan de Veilige principes in avond, nacht en weekend. Hetzelfde geldt voor situaties die niet opgenomen zijn in de Veilige principes, zoals de afstemming met de trombosedienst, het ziekenhuis en met medisch specialisten. De Veilige principes kunnen als basis zijn voor overleg met deze overige partijen.

Check in je regio of er samenwerkingsafspraken zijn over medicatieveiligheid. Zijn deze er niet, vraag je zorgorganisatie dan om het gesprek met de ketenpartners te starten over samen veilig medicatie geven. Bron: ‘Veilige Principes in de medicatieketen’.

Hoe breng ik in kaart welke medicatie een cliënt bij opname gebruikt?

Vraag het medicatieoverzicht (de Basisset medicatiegegevens) bij de ‘oude’ apotheek op of vraag aan de cliënt dit overzicht zelf mee te nemen. Controleer vervolgens met de cliënt of diens vertegenwoordiger of het overzicht klopt. Besteed met name aandacht aan zelfzorgmiddelen, depotmedicatie en doseringen. Het komt zeer regelmatig voor dat cliënten de dosering of doseerfrequentie zelf aangepast hebben of het geneesmiddel helemaal niet meer slikken. Belangrijk is dat een arts, apotheek- of zorgmedewerker met kennis over geneesmiddelen en gespreksvaardigheden dit gesprek voert.

Meer informatie over ‘grip op medicatieveiligheid’ vind je op onze website.

Waarom is er een voorkeur voor levering door de apotheek van losse tabletten en capsules in een doordrukstrip?

Het is belangrijk dat de zorgmedewerker die de medicatie geeft, goed kan zien welk geneesmiddel hij of zij toedient. Medicatie moet tot vlak voor het toedienen identificeerbaar zijn. De voorkeur gaat daarom uit naar een doordrukstrip, waarbij per tablet de naam en sterkte van het geneesmiddel is weergegeven. Ook is medicatie in een doordrukstrip hygiënischer.

Moet ik ook aftekenen voor het klaarzetten van medicijnen?

Op de toedienlijst teken je met je eigen paraaf af voor de acties die je rond de medicatie hebt uitgevoerd en die ook zijn afgesproken met de cliënt. In het zorg- of begeleidingsplan leg je vast voor welke handeling je aftekent, bijvoorbeeld voor klaarzetten, aanreiken of toedienen. Dit bepaal je in een medicijngesprek, waarin je ook het eigen beheer van medicatie bespreekt.

Onderhoud ik mijn bekwaamheid bij medicatie voldoende met het jaarlijks volgen van dezelfde cursus basiskennis?

Veel zorgmedewerkers volgen ieder jaar dezelfde basiscursus medicatie. Vaak omdat de werkgever deze aanbiedt. Dat is onvoldoende om je bekwaamheid op orde te houden. Je volgt met deze cursus in feite maar een deel van de kennis die je moet hebben wil je verantwoord betrokken zijn bij medicatie.

Het IVM vindt het belangrijk om ook andere basiskennis te leren, zoals in de cursus ‘Medicijngroepen lichamelijke en of psychische aandoeningen’. Want alleen hiermee leer je de verschillen tussen de medicijngroepen en heb je kennis om goed te signaleren als het gaat om ongewenst medicijngebruik.

Het IVM adviseert dus je kennis te verbreden, te verdiepen en vervolgens te herhalen. Wij bieden volop keuze om die kennis op peil te houden met telkens een nieuw onderwerp. Dat maakt het leren leuker maar vooral zinvoller.

Advies:
 
  1. Kies ieder jaar voor een nieuwe titel, begin met de basiskenniscursussen ‘Basiskennis’ en ‘Medicijngroepen’, gevolgd door een verdiepende cursus en erna een opfriscursus of microlearning herhaalabonnement als deze (in de loop van 2021) beschikbaar is.

  2. Wijs je werkgever op de keuzehulp, die geeft inzicht in de inhoud per cursus. En ga het gesprek aan. Jij moet je tenslotte ook bekwaam voelen en daarvoor heb je meer kennis nodig.

  3. Lees meer over het op orde houden van je bekwaamheid bij medicatie geven. Heb jij de coaching en toetsing in de praktijk goed geregeld?

Contact

Laatst gewijzigd op 31 mei 2021