Informatiepagina

In het kort

Vraag & Antwoord over het medicatieproces in zorginstellingen.

In deze rubriek behandelen wij vragen over hoe meer grip te krijgen op het medicatieproces. Elke maand publiceren wij een vraag in de IVM nieuwsbrief CARE. Ben je op zoek naar meer informatie? Download dan de Veilige principes in de medicatieketen van onze website.

Waarom kunnen de arts en de apotheker de medicatiebeoordeling niet met z’n tweeën doen?

Het doel van een medicatiebeoordeling is het opsporen en oplossen van medicatie gerelateerde problemen. Daarvoor is de patiënt/cliënt nodig! Als je een medicatiebeoordeling alleen baseert op de mening van en de gegevens die bij de arts en apotheker bekend zijn, mis je de ervaring van de patiënt met het geneesmiddel. Een aantal essentiële vragen is daardoor lastig te beantwoorden: Werkt het geneesmiddel? Heeft de patiënt last van bijwerkingen? Neemt de patiënt de geneesmiddelen trouw in? De patiënt en/of mantelzorger kan deze informatie aan de apotheker of arts geven. Ook de verpleegkundige, verzorgende of begeleider die de patiënt zeer regelmatig ziet, kan als ‘ogen en oren’ van de patiënt deze informatie leveren.

Op welk vlak verschilt de BEM-VG van de BEM ouderenzorg?

Met de BEM kan een zorgmedewerker in kaart brengen welke zorg een cliënt nodig heeft rond de medicatie. De BEM-VG is gericht op mensen met een licht tot matige verstandelijke beperking. De lijst met gespreksonderwerpen bevat minder vragen over de toediening van geneesmiddelen en een aantal extra vragen, zoals over alcohol- en drugsgebruik. 

De werkwijze BEM-VG is beschreven voor zowel de organisatie als voor de begeleiders. Ook is er een animatie en een infographic die toelichten hoe je de BEM-VG gebruikt. De BEM-categorieën zijn hetzelfde als van de BEM ouderenzorg.

De BEM-VG is net als de BEM ouderenzorg te downloaden op onze website.

Ik ben een geneesmiddel vergeten te geven. Wat moet ik doen?

Uiteraard waarschuw je eerst de arts als het niet goed gaat met de cliënt. In de bijsluiter van het geneesmiddel, maar ook op www.apotheek.nl, staat wat je moet doen als je een geneesmiddel vergeten bent te geven. De bijsluiters zijn onder andere te downloaden van de Geneesmiddeleninformatiebank. Je doet ook een MIC-melding, stelt de cliënt of diens vertegenwoordiger op de hoogte en vermeldt het in het dossier.

Hoe bewaar ik geneesmiddelen die ‘koel bewaard’ moeten worden?

Het RIVM stelt in de ‘Richtlijn voor hygiëne in verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen’ het volgende:

  • Deze geneesmiddelen moeten in een koelkast worden bewaard.
  • Gebruik een aparte koelkast voor medicijnen of bewaar de medicijnen in een afgesloten bak in een levensmiddelenkoelkast.
  • Controleer dagelijks en registreer wekelijks de temperatuur van de koelkast met medicijnen. Leg hiervoor een thermometer in de koelkast. Zorg dat de temperatuur tussen de 2 en 7 °C is.

Hoe geef ik in avond, nacht en weekend veilig medicatie?

De Veilige principes geven de hoofdlijnen aan voor het dagelijks veilig medicatie geven. In de avond, de nacht en het weekend is het niet altijd mogelijk om precies te werken volgens de Veilige principes, maar zijn deze wel zoveel mogelijk het uitgangspunt. Lokaal of in de regio zullen artsen, apothekers en zorgorganisaties met elkaar moeten overleggen hoe men invulling wil geven aan de Veilige principes in avond, nacht en weekend. Hetzelfde geldt voor situaties die niet opgenomen zijn in de Veilige principes, zoals de afstemming met de trombosedienst, het ziekenhuis en met medisch specialisten. De Veilige principes kunnen als basis zijn voor overleg met deze overige partijen.

Check in je regio of er samenwerkingsafspraken zijn over medicatieveiligheid. Zijn deze er niet, vraag je zorgorganisatie dan om het gesprek met de ketenpartners te starten over samen veilig medicatie geven. Bron: ‘Veilige Principes in de medicatieketen’.

Contact

Laatst gewijzigd op 1 oktober 2021