Werkmateriaal overig

In het kort

Voor een veilig medicatieproces is goede afstemming tussen alle betrokkenen belangrijk: de cliënt (en zijn mantelzorger), arts, apotheker, zorgorganisatie, zorgmedewerker. De Veilige principes gaan uit van ieders rol en verantwoordelijkheid én focust op samenwerking tussen alle partijen.

Voor wie

Aandachtsvelders medicatieveiligheid, Agogisch en maatschappelijk medewerkers, Apothekers, Artsen, Begeleiders, Beleidsmedewerkers, Kwaliteitsfunctionarissen, Managers zorg, Teammanagers, Verpleegkundigen, Verzorgenden

In de sectoren

Ouderenzorg, Thuiszorg, Gehandicaptenzorg, GGZ en RIBW, Huisartsenpraktijk, Openbare apotheek

Kosten

Gratis

Inhoud

Voor een veilig medicatieproces is goede afstemming tussen alle betrokkenen belangrijk: de cliënt (en zijn mantelzorger), arts, apotheker, zorgorganisatie, zorgmedewerker. De Veilige Principes gaan uit van ieders rol en verantwoordelijkheid en beschrijven hoe kan worden samengewerkt op een wijze die de veiligheid ten goede komt.

De Veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care en gelden voor de sectoren verpleging, verzorging en thuiszorg. Deelnemers in de Task Force ActiZ, KNMP, NVZA, Verenso, BTN, LHV, LOC, NHG, NPCF en V&VN.

Contact

Downloads

veilige-principes-in-de-medicatieketen 2016.pdf
Download
veilige-principes-in-de-medic....pdf

Laatst gewijzigd op 2 november 2018