Informatiepagina

In het kort

Vraag & Antwoord over het medicatieproces in zorginstellingen.

In deze rubriek behandelen wij vragen over hoe meer grip te krijgen op het medicatieproces. Elke maand publiceren wij een vraag in de nieuwsbrief IVM CARE. Bent je op zoek naar meer informatie? Download dan de Veilige principes in de medicatieketen van onze website.

Waarom moet op de toedienlijst, in de rapportage of op een plakschema, goed worden vastgelegd waar een medicijnpleister wordt geplakt?

Voordat een zorgmedewerker een nieuwe pleister plakt, moet eerst de oude pleister worden verwijderd. Uit de oude pleister komt namelijk nog steeds wat geneesmiddel vrij. Er bestaat daardoor een kans op overdosering als er tegelijkertijd een nieuwe pleister wordt aangebracht. Omdat pleisters meestal onder de kleding worden geplakt, is het niet eenvoudig te zien waar ze zich bevinden. Daarom is het belangrijk de locatie van pleisters goed vast te leggen. Ook om makkelijk te kunnen wisselen van plek om huidirritatie te voorkomen.

Mag je als zorgmedewerker bij toedienen van medicatie een tablet zelf breken als het geen breukgleuf heeft? Bijvoorbeeld voor een cliënt die 5 mg fosinopril slikt, waarbij de apotheek 10 mg fosinopril-tabletten zonder breukgleuf levert.

Een tablet zonder breukgleuf mag je als zorgmedewerker niet zelf breken; een tablet is niet nauwkeurig door midden te delen. De cliënt krijgt daardoor te veel of te weinig werkzame stof binnen. Ga in overleg met de apotheker over een alternatief in de juiste dosering. Apothekers kunnen in Oralia VTGM vinden welke tabletten een breukgleuf hebben. Een tablet met breukgleuf mag je wel zelf door midden delen. Daarbij is breken met de hand overigens nauwkeuriger dan breken met een tabletsplitter.

Hoe moet een cliënt die in een instelling verblijft de medicatie bewaren als hij of zij die in eigen beheer heeft?

De cliënt bewaart de medicatie op een plaats die veilig is voor derden, zoals andere cliënten en bezoek. Zij mogen niet bij de medicatie kunnen. Dat betekent dat óf de kamer van de cliënt is op slot als hij of zij er niet is, óf het kastje of de la waarin de cliënt de geneesmiddelen bewaart, is op slot.

Welke eisen worden gesteld aan de koelkast voor de levensmiddelen, als een zorginstelling daarin ook de geneesmiddelen bewaart?

Als er in een woning of op een afdeling weinig tot geen koel te bewaren geneesmiddelen worden gebruikt, mogen ze worden bewaard in een afgesloten bak in de levensmiddelenkoelkast. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • De koelkast functioneert goed. De temperatuur van de koelkast ligt tussen de 2 en 7 graden Celsius. De temperatuur wordt dagelijks gecontroleerd en wekelijks vastgelegd.
  • De koelkast is schoon en wordt  minimaal eenmaal per maand schoongemaakt.
  • In de koelkast zijn geen levensmiddelen aanwezig die bedorven zijn of over de houdbaarheidsdatum zijn.
  • De koelkast of het bakje waarin de geneesmiddelen worden bewaard, is alleen voor bevoegden toegankelijk.

Waarom is het nuttig om in de map met toedienlijsten of op de toedienlijst zelf een foto van de cliënt te hebben staan?

Bij het geven van de medicatie controleert de zorgmedewerker of de medicatie aan de juiste cliënt wordt gegeven. Een foto helpt om te controleren of de medicatie aan de juiste cliënt wordt gegeven. De kans op verwisseling is groter als de medicatie niet op de kamer van de cliënt wordt bewaard, als er veel personeelswisselingen zijn, als de cliënten kort in de instelling verblijven, als meerdere cliënten op de afdeling dezelfde achternaam hebben en als de cliënten hun eigen achternaam niet meer weten.

De cliënt of diens vertegenwoordiger hebben uiteraard het recht om te weigeren een foto voor dit doel aan te leveren.

Waarom is het belangrijk dat de arts en de apotheker bij een medicatiebeoordeling van een cliënt het oordeel van de verzorging of begeleiding meeneemt?

Voor het antwoord op deze vraag kun je contact opnemen met een ervaren adviseur medicatieveiligheid. Hiervoor kun je een telefonisch consult aanvragen. De adviseur zal ook jouw andere vragen over medicatieveiligheid beantwoorden en houdt hierbij altijd rekening met de geldende regelgeving.

Waarom moeten de artsen en apotheker de samenstelling van de werkvoorraad geneesmiddelen jaarlijks evalueren?

Voor het antwoord op deze vraag kun je contact opnemen met een ervaren adviseur medicatieveiligheid. Hiervoor kun je een telefonisch consult aanvragen. De adviseur zal ook jouw andere vragen over medicatieveiligheid beantwoorden en houdt hierbij altijd rekening met de geldende regelgeving. 

Mag de voedingsassistent de tweede controle uitvoeren bij het geven van insuline?

Voor het antwoord op deze vraag kun je contact opnemen met een ervaren adviseur medicatieveiligheid. Hiervoor kun je een telefonisch consult aanvragen. De adviseur zal ook jouw andere vragen over medicatieveiligheid beantwoorden en houdt hierbij altijd rekening met de geldende regelgeving. 

Ik moet een halve tablet geven. Mag ik de andere helft bewaren voor de volgende gift?

Voor het antwoord op deze vraag kun je contact opnemen met een ervaren adviseur medicatieveiligheid. Hiervoor kun je een telefonisch consult aanvragen. De adviseur zal ook jouw andere vragen over medicatieveiligheid beantwoorden en houdt hierbij altijd rekening met de geldende regelgeving. 

De koelkast bij de cliënt thuis functioneert slecht. Wat moet ik doen?

Voor het antwoord op deze vraag kun je contact opnemen met een ervaren adviseur medicatieveiligheid. Hiervoor kun je een telefonisch consult aanvragen. De adviseur zal ook jouw andere vragen over medicatieveiligheid beantwoorden en houdt hierbij altijd rekening met de geldende regelgeving. 

Ik moet door de familie uitgezette medicatie in een weekdoos geven, mag dat?

Voor het antwoord op deze vraag kun je contact opnemen met een ervaren adviseur medicatieveiligheid. Hiervoor kun je een telefonisch consult aanvragen. De adviseur zal ook jouw andere vragen over medicatieveiligheid beantwoorden en houdt hierbij altijd rekening met de geldende regelgeving. 

Ik hoef maar de helft van een ampul morfine te spuiten, mag ik de andere helft gebruiken voor een volgende gift?

Voor het antwoord op deze vraag kun je contact opnemen met een ervaren adviseur medicatieveiligheid. Hiervoor kun je een telefonisch consult aanvragen. De adviseur zal ook jouw andere vragen over medicatieveiligheid beantwoorden en houdt hierbij altijd rekening met de geldende regelgeving. 

De insuline in de insulinepen is bevroren geweest. Wat moet ik doen?

Voor het antwoord op deze vraag kun je contact opnemen met een ervaren adviseur medicatieveiligheid. Hiervoor kun je een telefonisch consult aanvragen. De adviseur zal ook jouw andere vragen over medicatieveiligheid beantwoorden en houdt hierbij altijd rekening met de geldende regelgeving. 

Ik ben een geneesmiddel vergeten te geven. Wat moet ik doen?

Voor het antwoord op deze vraag kun je contact opnemen met een ervaren adviseur medicatieveiligheid. Hiervoor kun je een telefonisch consult aanvragen. De adviseur zal ook jouw andere vragen over medicatieveiligheid beantwoorden en houdt hierbij altijd rekening met de geldende regelgeving. 

Contact