Informatiepagina

In het kort

Vraag & Antwoord over het medicatieproces in zorginstellingen.

In deze rubriek behandelen wij vragen over hoe meer grip te krijgen op het medicatieproces. Elke maand publiceren wij een vraag in de nieuwsbrief IVM CARE. Bent je op zoek naar meer informatie? Download dan de Veilige principes in de medicatieketen van onze website.

Welke afspraken moeten zorginstellingen met artsen maken over het uitvoeren van voorbehouden handelingen, zoals het injecteren van insuline?

De zorginstelling moet met de artsen afspraken maken over:

  1. de voorwaarden waaronder zorgmedewerkers van de instelling voorbehouden handelingen in opdracht van de arts verrichten
  2. het omgaan met klachten en melden van incidenten en calamiteiten over uitgevoerde voorbehouden handelingen
  3. de wijze waarop de opdracht voor een voorbehouden handeling en de daarbij benodigde informatie wordt verstrekt. Dit kan schriftelijk via een uitvoeringsverzoek, mondeling of digitaal via een beveiligde mail.

Meer informatie is hier te vinden.

Mag een vrijwilliger medicatie toedienen?

Een vrijwilliger mag medicatie geven als zowel zij of hij zelf als de zorgorganisatie vinden dat de vrijwilliger hiervoor bekwaam en dus bevoegd is. De vrijwilliger moet dus aan dezelfde eisen voldoen als een zorgmedewerker die medicatie geeft. Wij hebben meer informatie over wat er nodig is om bekwaam en bevoegd te worden. Ben je binnen een zorginstelling verantwoordelijk voor de vrijwilligers en of scholing/opleiding? Dan kan het IVM kan je helpen met een ruim scholingsaanbod.

Waarom moet op de toedienlijst, in de rapportage of op een plakschema, goed worden vastgelegd waar een medicijnpleister wordt geplakt?

Voordat een zorgmedewerker een nieuwe pleister plakt, moet eerst de oude pleister worden verwijderd. Uit de oude pleister komt namelijk nog steeds wat geneesmiddel vrij. Er bestaat daardoor een kans op overdosering als er tegelijkertijd een nieuwe pleister wordt aangebracht. Omdat pleisters meestal onder de kleding worden geplakt, is het niet eenvoudig te zien waar ze zich bevinden. Daarom is het belangrijk de locatie van pleisters goed vast te leggen. Ook om makkelijk te kunnen wisselen van plek om huidirritatie te voorkomen.

Mag je als zorgmedewerker bij toedienen van medicatie een tablet zelf breken als het geen breukgleuf heeft? Bijvoorbeeld voor een cliënt die 5 mg fosinopril slikt, waarbij de apotheek 10 mg fosinopril-tabletten zonder breukgleuf levert.

Een tablet zonder breukgleuf mag je als zorgmedewerker niet zelf breken; een tablet is niet nauwkeurig door midden te delen. De cliënt krijgt daardoor te veel of te weinig werkzame stof binnen. Ga in overleg met de apotheker over een alternatief in de juiste dosering. Apothekers kunnen in Oralia VTGM vinden welke tabletten een breukgleuf hebben. Een tablet met breukgleuf mag je wel zelf door midden delen. Daarbij is breken met de hand overigens nauwkeuriger dan breken met een tabletsplitter.

Hoe moet een cliënt die in een instelling verblijft de medicatie bewaren als hij of zij die in eigen beheer heeft?

De cliënt bewaart de medicatie op een plaats die veilig is voor derden, zoals andere cliënten en bezoek. Zij mogen niet bij de medicatie kunnen. Dat betekent dat óf de kamer van de cliënt is op slot als hij of zij er niet is, óf het kastje of de la waarin de cliënt de geneesmiddelen bewaart, is op slot.

Contact