Informatiepagina

In het kort

Vraag & Antwoord over het medicatieproces in zorginstellingen.

In deze rubriek behandelen wij vragen over hoe meer grip te krijgen op het medicatieproces. Elke maand publiceren wij een vraag in de IVM nieuwsbrief CARE. Ben je op zoek naar meer informatie? Download dan de Veilige principes in de medicatieketen van onze website.

Hoe breng ik in kaart welke medicatie een cliënt bij opname gebruikt?

Vraag het medicatieoverzicht bij de ‘oude’ apotheek op of vraag aan de cliënt dit overzicht zelf mee te nemen. Controleer vervolgens met de cliënt of zijn vertegenwoordiger of het overzicht klopt. Besteed met name aandacht aan zelfzorgmiddelen, depotmedicatie en doseringen. Het komt zeer regelmatig voor dat cliënten de dosering of doseerfrequentie zelf aangepast hebben of het geneesmiddel helemaal niet meer gebruiken. Belangrijk is dat een arts, apotheek- of zorgmedewerker met kennis over geneesmiddelen en met gespreksvaardigheden dit gesprek voert.

Hoe geef ik in de avond, nacht en in het weekend veilig medicatie?

De ‘Veilige Principes’ geven de hoofdlijnen aan voor het dagelijks veilig medicatie geven. In de avond, nacht en in het weekend is het niet altijd mogelijk om precies volgens deze principes te werken (bijvoorbeeld bij een acute opname), maar ze zijn wel zoveel mogelijk het uitgangspunt. Lokaal of in de regio zullen artsen, apothekers en zorgorganisaties met elkaar moeten overleggen over de invulling van de principes in de avond, nacht en in het weekend. Hetzelfde geldt voor situaties die niet opgenomen zijn in de ‘Veilige Principes’  zoals de afstemming met de trombosedienst, het ziekenhuis en met medisch specialisten. De principes kunnen de basis zijn voor overleg met deze partijen.

Check in je regio of er samenwerkingsafspraken zijn over medicatieveiligheid. Zijn die er niet? Vraag je zorgorganisatie dan om het gesprek met de ketenpartners te starten over samen veilig medicatie geven. Bron: ‘Veilige Principes in de medicatieketen’.

Hoe bewaar ik geneesmiddelen die ‘koel bewaard’ moeten worden?

Het RIVM stelt in de 'richtlijn voor hygiëne in verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen' het volgende: 

  • Deze geneesmiddelen moeten in een koelkast worden bewaard.
  • Gebruik een aparte koelkast voor medicijnen of bewaar de medicijnen in een afgesloten bak in een levensmiddelenkoelkast.
  • Controleer dagelijks en registreer wekelijks de temperatuur van de koelkast. Leg hiervoor een thermometer in de koelkast. Zorg dat de temperatuur tussen de 2 en 7 °C is.

Moet ik een dubbele controle uitvoeren bij het geven van opiaten aan de cliënt?

Nee, dit hoeft niet. Opiaten staan niet op de 'dubbel te controleren lijst'.

Alleen voor risicovolle medicatie is een dubbele controle nodig en opiaten vallen daar niet onder. Voor opiaten is echter wél extra controle op - en registratie van - aanwezige hoeveelheden nodig. Dit vanwege het voorkomen van misbruik. Hiervoor is overigens geen dubbele paraaf nodig op de toedienlijst. Neem contact op met de apotheek als hierover onduidelijkheid bestaat. Bij medicijnen in de medicijnrol is sowieso geen dubbele controle nodig. De apotheek heeft hier de eerste controle al gedaan.

 

Moet ik de basisset medicatiegegevens inscannen?

Nee, dat hoeft niet. De basisset medicatiegegevens (BMG, oude term : actueel medicatieoverzicht) hoort beschikbaar te zijn om mee te geven aan de cliënt als deze naar een andere voorschrijver gaat, zoals de specialist in het ziekenhuis. Bij medicatiewijzigingen bewaar je de nieuwe BMG en verwijder je de oude.

Contact

Laatst gewijzigd op 22 september 2020