Informatiepagina

In het kort

Vraag & Antwoord over het medicatieproces in zorginstellingen.

In deze rubriek behandelen wij vragen over hoe meer grip te krijgen op het medicatieproces. Elke maand publiceren wij een vraag in de IVM nieuwsbrief CARE. Ben je op zoek naar meer informatie? Download dan de Veilige principes in de medicatieketen van onze website.

Moet ik ook aftekenen voor klaarzetten van medicijnen?

Op de toedienlijst teken je met je eigen paraaf af voor de aspecten rond de medicatie die je hebt uitgevoerd en die ook zijn afgesproken met de cliënt. In het zorg- of begeleidingsplan leg je vast voor welke handeling je aftekent, bijvoorbeeld voor klaarzetten, aanreiken of toedienen. Dit bepaal je in een medicijngesprek, waarin je ook het eigen beheer van medicatie bespreekt.

Al mijn cliënten beheren hun medicatie zelf. Moet ik dan toch een medicatiebeleid hebben?

Ja, elke zorgorganisatie moet een medicatiebeleid hebben. Dit beleid bevat ten minste een beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en afspraken van het gehele medicatieproces.

IVM kan voor je analyseren of je medicatiebeleid uitvoerbaar en actueel is, de juiste samenhang heeft en voldoet aan wet- en regelgeving.

Welke controles voer je als zorgmedewerker uit bij het klaarzetten van een geneesmiddel voor een cliënt?

Als je als zorgmedewerker een geneesmiddel klaarzet, controleer je op: juiste cliënt, juiste toedientijdstip, juiste geneesmiddel en juiste sterkte. Je verantwoordt het klaarzetten van het geneesmiddel op de (elektronische) toedienlijst door het plaatsen van een paraaf.

Kunnen de ‘veilige principes’ dienen als eigen medicatiebeleid voor de zorgorganisatie?

Nee, een zorgorganisatie hoort het medicatiebeleid op maat te maken voor de eigen organisatie. Je beschrijft in ieder geval de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en afspraken over het hele medicatieproces. Denk daarbij aan uitzetten, toedienen en bewaren van medicatie en aan scholing. Het medicatiebeleid moet wel in lijn zijn met de ‘veilige principes’.

IVM kan voor je analyseren of je medicatiebeleid uitvoerbaar en actueel is, de juiste samenhang heeft en voldoet aan wet- en regelgeving.

Bron: https://www.meldennieuwezorgaanbieders.nl/checklist-alles-op-orde/medicatiebeleid

Lopen patiënten die corticosteroïden gebruiken meer risico op besmetting met corona?

Patiënten die corticosteroïden gebruiken lopen geen verhoogd risico op besmetting. Wel zijn ze na besmetting kwetsbaarder en kunnen ze meer klachten en problemen krijgen. Het is belangrijk dat longpatiënten hun chronische longmedicatie met corticosteroïden blijven doorgebruiken. Bij stoppen kan de longfunctie namelijk nog slechter worden.

Bron: https://www.apotheek.nl/themas/coronavirus-veelgestelde-vragen-in-de-apotheek

Contact