Informatiepagina

In het kort

Vraag & Antwoord over het medicatieproces in zorginstellingen.

In deze rubriek behandelen wij vragen over hoe meer grip te krijgen op het medicatieproces. Elke maand publiceren wij een vraag in de IVM nieuwsbrief CARE. Ben je op zoek naar meer informatie? Download dan de Veilige principes in de medicatieketen van onze website.

Waarom levert de apotheek bij voorkeur tabletten en capsules in een doordrukstrip en niet los?

Het is belangrijk dat de zorgmedewerker die de medicatie geeft, goed kan zien welk geneesmiddel hij of zij toedient. Medicatie moet tot vlak voor het toedienen identificeerbaar zijn. De voorkeur gaat daarom uit naar een doordrukstrip waarbij per tablet de naam en sterkte van het geneesmiddel is weergegeven. Ook is medicatie in een doordrukstrip hygiënischer. 

Waarom is het belangrijk dat meldingen van een incident met een cliënt (MIC) aan het team teruggekoppeld worden?

Medicatiegerelateerde MIC-meldingen geven aan waar problemen vóórkomen in het medicatieproces. Het is van belang dat teams dit proces verbeteren door hun werkwijze aan te passen. Bespreking in het team bevordert dit en bovendien komt aan het licht welke eventuele belemmeringen het team ervaart om het medicatieproces te verbeteren. Verder stimuleert het terugkoppelen van de meldingen bij de zorgmedewerker de bereidheid om te melden. 

Meer informatie over ‘grip op medicatieveiligheid’ vind je op onze website.

De arts heeft mondeling opdracht gegeven de dosering furosemide tijdelijk gedurende een week op te hogen. Mag dat?

Nee, een dosiswijziging is in feite een nieuw recept. De arts moet hiervoor een elektronisch recept uit te schrijven. Zo kan de apotheek de dosiswijziging verwerken in de medicatie-(baxter)rol en op de toedienlijst. Is er af en toe voor een dag een extra tablet nodig? Dan kan de arts elektronisch een 'zo nodig' recept uitschrijven, met duidelijke aanduiding wanneer een extra tablet nodig is. De apotheek kan dit op de toedienlijst verwerken en een doosje furosemide bijleveren. In noodsituaties mag de arts een mondelinge opdracht geven. Deze bevestigt hij of zij zo spoedig mogelijk met een elektronisch recept. 

Meer informatie over ‘grip op medicatieveiligheid’ vind je op onze website.

Op welk vlak verschilt de BEM-VG van de BEM ouderenzorg?

Met de BEM kan een zorgmedewerker in kaart brengen welke zorg een cliënt nodig heeft rond de medicatie. De BEM-VG is gericht op mensen met een licht tot matige verstandelijke beperking. De lijst met gespreksonderwerpen bevat minder vragen over de toediening en een aantal extra vragen over bijvoorbeeld alcohol- en drugsgebruik.  

De werkwijze BEM-VG is beschreven voor zowel de organisatie als voor de begeleiders. Ook is er een animatie en een infographic die toelichten hoe je de BEM-VG gebruikt.   

De BEM-categorieën zijn hetzelfde als van de BEM Ouderenzorg. 

De BEM-VG is net als de BEM-ouderenzorg te downloaden op onze website.

Is er een recept nodig voor medicinale zuurstof?

Ja. Enkele gassen, zoals zuurstof en lachgas, worden gezien als geneesmiddel en mogen alleen worden geleverd op voorschrift van een arts. Alleen apothekers mogen receptgeneesmiddelen en dus deze gassen op naam van een patiënt stellen en verstrekken. De apotheker moet controleren of het gas geschikt is voor de patiënt en past bij de geneesmiddelen die de patiënt al gebruikt. De huidige leveranciers zijn meestal geen apotheek, dus zij mogen deze gassen niet zonder tussenkomst van een apotheek aan een patiënt leveren. Ze mogen de gassen wel in opdracht van een apotheek afleveren bij de patiënt thuis of in een zorginstelling als de patiënt daar verblijft.

Kijk voor meer informatie over ‘Medicinale gassen en de apotheek’ op onze website.

Contact

Laatst gewijzigd op 11 juli 2022