Informatiepagina

In het kort

Vraag & Antwoord over het medicatieproces in zorginstellingen.

In deze rubriek behandelen wij vragen over hoe meer grip te krijgen op het medicatieproces. Elke maand publiceren wij een vraag in de IVM nieuwsbrief CARE. Ben je op zoek naar meer informatie? Download dan de Veilige principes in de medicatieketen van onze website.

Ik ben een geneesmiddel vergeten te geven. Wat moet ik doen?

Uiteraard waarschuw je eerst de arts als het niet goed gaat met de cliënt. In de bijsluiter van het geneesmiddel, maar ook op www.apotheek.nl of BijsluiterPlus, staat wat je moet doen als je een geneesmiddel vergeten bent te geven. 
Voer op bijvoorbeeld BijsluiterPlus de naam van het geneesmiddel in om relevante informatiebronnen waaronder de bijsluiter te raadplegen. In de bijsluiter vind je antwoord op de vraag: “Wat moet ik doen als ik het geneesmiddel ben vergeten in te nemen?”

De bijsluiters zijn onder andere te downloaden van de Geneesmiddeleninformatiebank. Je doet ook een MIC-melding, stelt de cliënt of diens vertegenwoordiger op de hoogte en vermeldt het in het dossier.

Parafeer je als zorgmedewerker de toedienlijst voor of na het geven van het geneesmiddel?

Als zorgmedewerker parafeer je de toedienlijst direct na het geven van de medicatie. De reden hiervoor is dat sommige cliënten medicatie weigeren of niet aanwezig blijken te zijn bij het geven van de medicatie. Als de toedienlijst dan al geparafeerd is, moet de zorgmedewerker de paraaf doorstrepen, wit weglakken of iets dergelijks. De toedienlijst wordt hierdoor slecht leesbaar en is het vervolgens onduidelijk of een geneesmiddel wel of niet gegeven is. In de praktijk zal het ook voorkomen dat de zorgmedewerker vergeet de paraaf weg te halen waardoor het lijkt of het geneesmiddel wel is gegeven.

Mag iemand die geen scholing over medicatie heeft gehad, tabletten aanreiken of toedienen in een zorginstelling?

Iemand mag alleen medicijnen geven als hij of zij er bekwaam in is. Een persoon die bekwaam is in het geven van medicatie, heeft:

  1. voldoende kennis over de werking van medicijnen, het ziektebeeld van de zorgvrager, het medicatieproces en medicatieproblemen, zoals bijwerkingen en complicaties
  2. voldoende vaardigheden om medicatie in verschillende toedieningsvormen te geven, en problemen met medicijngebruik te signaleren en op te lossen of over te dragen
  3. de juiste professionele houding (o.a. communicatievaardigheden) om medicatie te geven
     

Bron: Leidraad bekwaamheid bij medicatie geven in de langdurige zorg, V&VN 2014

Is er een recept nodig voor medicinale zuurstof?

Ja. Enkele gassen, zoals zuurstof en lachgas, worden gezien als geneesmiddel en mogen alleen worden geleverd op voorschrift van een arts. Alleen apothekers mogen receptgeneesmiddelen en dus deze gassen op naam van een patiënt stellen en verstrekken. De apotheker moet controleren of het gas geschikt is voor de patiënt en past bij de geneesmiddelen die de patiënt al gebruikt. De huidige leveranciers zijn meestal geen apotheek, dus zij mogen deze gassen niet zonder tussenkomst van een apotheek aan een patiënt leveren. Ze mogen de gassen wel in opdracht van een apotheek afleveren bij de patiënt thuis of in een zorginstelling als de patiënt daar verblijft.

Kijk voor meer informatie over ‘Medicinale gassen en de apotheek’ op onze website.

Kunnen de Veilige principes dienen als eigen medicatiebeleid voor de zorgorganisatie?

Nee, een zorgorganisatie hoort het medicatiebeleid op maat te maken voor de eigen organisatie. Je beschrijft in ieder geval de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en afspraken over het hele medicatieproces. Denk daarbij aan uitzetten, toedienen en bewaren van medicatie en aan scholing. Het medicatiebeleid moet wel in lijn zijn met de Veilige Principes. Het IVM kan voor je analyseren of je medicatiebeleid uitvoerbaar en actueel is, de juiste samenhang heeft en voldoet aan wet- en regelgeving.

Contact

Laatst gewijzigd op 30 juni 2023

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.