Informatiepagina

In het kort

Vraag & Antwoord over het medicatieproces in zorginstellingen.

In deze rubriek behandelen wij vragen over hoe meer grip te krijgen op het medicatieproces. Elke maand publiceren wij een vraag in de IVM nieuwsbrief CARE. Ben je op zoek naar meer informatie? Download dan de Veilige principes in de medicatieketen van onze website.

De insuline in de insulinepen is bevroren geweest. Wat moet ik doen?

Insuline die bevroren is geweest, verliest zijn werkzaamheid. Je kunt insuline die bevroren is geweest niet meer gebruiken. Overleg bij twijfel altijd met de apotheek.

Parafeer je als zorgmedewerker de toedienlijst voor of na het geven van het geneesmiddel?

Als zorgmedewerker parafeer je de toedienlijst direct na het geven van de medicatie. De reden hiervoor is dat sommige cliënten medicatie weigeren of niet aanwezig blijken te zijn bij het geven van de medicatie. Als de toedienlijst dan al geparafeerd is, moet de zorgmedewerker de paraaf doorstrepen, wit weglakken of iets dergelijks. De toedienlijst wordt hierdoor slecht leesbaar en is het vervolgens onduidelijk of een geneesmiddel wel of niet gegeven is. In de praktijk zal het ook voorkomen dat de zorgmedewerker vergeet de paraaf weg te halen waardoor het lijkt of het geneesmiddel wel is gegeven.

Waarom kunnen de arts en de apotheker de medicatiebeoordeling niet met z’n tweeën doen?

Het doel van een medicatiebeoordeling is het opsporen en oplossen van medicatie gerelateerde problemen. Daarvoor is de patiënt/cliënt nodig! Als je een medicatiebeoordeling alleen baseert op de mening van en de gegevens die bij de arts en apotheker bekend zijn, mis je de ervaring van de patiënt met het geneesmiddel. Een aantal essentiële vragen is daardoor lastig te beantwoorden: Werkt het geneesmiddel? Heeft de patiënt last van bijwerkingen? Neemt de patiënt de geneesmiddelen trouw in? De patiënt en/of mantelzorger kan deze informatie aan de apotheker of arts geven. Ook de verpleegkundige, verzorgende of begeleider die de patiënt zeer regelmatig ziet, kan als ‘ogen en oren’ van de patiënt deze informatie leveren.

Op welk vlak verschilt de BEM-VG van de BEM ouderenzorg?

Met de BEM kan een zorgmedewerker in kaart brengen welke zorg een cliënt nodig heeft rond de medicatie. De BEM-VG is gericht op mensen met een licht tot matige verstandelijke beperking. De lijst met gespreksonderwerpen bevat minder vragen over de toediening van geneesmiddelen en een aantal extra vragen, zoals over alcohol- en drugsgebruik. 

De werkwijze BEM-VG is beschreven voor zowel de organisatie als voor de begeleiders. Ook is er een animatie en een infographic die toelichten hoe je de BEM-VG gebruikt. De BEM-categorieën zijn hetzelfde als van de BEM ouderenzorg.

De BEM-VG is net als de BEM ouderenzorg te downloaden op onze website.

Ik ben een geneesmiddel vergeten te geven. Wat moet ik doen?

Uiteraard waarschuw je eerst de arts als het niet goed gaat met de cliënt. In de bijsluiter van het geneesmiddel, maar ook op www.apotheek.nl, staat wat je moet doen als je een geneesmiddel vergeten bent te geven. De bijsluiters zijn onder andere te downloaden van de Geneesmiddeleninformatiebank. Je doet ook een MIC-melding, stelt de cliënt of diens vertegenwoordiger op de hoogte en vermeldt het in het dossier.

Contact

Laatst gewijzigd op 12 november 2021