Informatiepagina

In het kort

Vraag & Antwoord over het medicatieproces in zorginstellingen.

In deze rubriek behandelen wij vragen over hoe meer grip te krijgen op het medicatieproces. Elke maand publiceren wij een vraag in de IVM nieuwsbrief CARE. Ben je op zoek naar meer informatie? Download dan de Veilige principes in de medicatieketen van onze website.

Waarom moet de apotheek voor een zorginstelling zowel het oogdruppelflesje als het doosje etiketteren?

Elk geneesmiddel moet identificeerbaar zijn. Je moet kunnen zien welk geneesmiddel je voor wie op welke manier moet gebruiken. Bij oogdruppelflesjes, tubes en drankflessen raakt het doosje met etiket vaak zoek. Je kunt dan niet meer zien welk geneesmiddel voor wie is. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren, zoals een verwisseling en eventuele besmetting van de andere cliënt.

Meer informatie over ‘grip op medicatieveiligheid’ vind je op onze website.

Moet ik een dubbele controle uitvoeren bij het geven van opiaten aan de cliënt?

Nee, dit hoeft niet. Opiaten staan niet op de 'Dubbel te controlerenlijst'.   
Alleen voor risicovolle medicatie is een dubbele controle nodig en opiaten vallen daar niet onder. Voor opiaten is echter wél extra controle - en registratie van - aanwezige hoeveelheden nodig. Dit vanwege het voorkomen van misbruik. Hiervoor is geen dubbele paraaf nodig op de toedienlijst. Neem contact op met de apotheek als hierover onduidelijkheid bestaat. Bij medicijnen in de medicijnrol is sowieso geen dubbele controle nodig. De apotheek heeft hier de eerste controle al gedaan. 

Ik werk heel nauwkeurig, maar heb geen scholing over medicatie gehad. Mag ik dan ook medicatie delen?

Je mag alleen medicatie toedienen als je hiervoor bekwaam bent. Een belangrijke voorwaarde is uiteraard dat je secuur werkt, maar dat alleen is niet voldoende. Een zorgmedewerker die bekwaam is in het geven van medicatie, heeft: 

  1. voldoende kennis over de werking van medicijnen, het ziektebeeld van de zorgvrager, het medicatieproces en medicatieproblemen, zoals bijwerkingen en complicaties 
  2. voldoende vaardigheden om medicatie in verschillende toedieningsvormen te geven, en problemen met medicijngebruik te signaleren en op te lossen of over te dragen 
  3. de juiste professionele houding (o.a. communicatievaardigheden) om medicatie te geven 

Bron: Leidraad Bekwaamheid bij medicatie geven in de langdurige zorg 

Meer informatie op het gebied van 'bevoegd en bekwaam' vind je op onze website.

De insuline in de insulinepen is bevroren geweest. Wat moet ik doen?

Insuline die bevroren is geweest, verliest zijn werkzaamheid. Je kunt insuline die bevroren is geweest niet meer gebruiken. Overleg bij twijfel altijd met de apotheek.

Parafeer je als zorgmedewerker de toedienlijst voor of na het geven van het geneesmiddel?

Als zorgmedewerker parafeer je de toedienlijst direct na het geven van de medicatie. De reden hiervoor is dat sommige cliënten medicatie weigeren of niet aanwezig blijken te zijn bij het geven van de medicatie. Als de toedienlijst dan al geparafeerd is, moet de zorgmedewerker de paraaf doorstrepen, wit weglakken of iets dergelijks. De toedienlijst wordt hierdoor slecht leesbaar en is het vervolgens onduidelijk of een geneesmiddel wel of niet gegeven is. In de praktijk zal het ook voorkomen dat de zorgmedewerker vergeet de paraaf weg te halen waardoor het lijkt of het geneesmiddel wel is gegeven.

Contact

Laatst gewijzigd op 10 januari 2022