Informatiepagina

In het kort

Vraag & Antwoord over het medicatieproces in zorginstellingen.

In deze rubriek behandelen wij vragen over hoe meer grip te krijgen op het medicatieproces. Elke maand publiceren wij een vraag in de IVM nieuwsbrief CARE. Ben je op zoek naar meer informatie? Download dan de Veilige principes in de medicatieketen van onze website.

Waarom is er een voorkeur voor levering door de apotheek van losse tabletten en capsules in een doordrukstrip?

Het is belangrijk dat de zorgmedewerker die de medicatie geeft, goed kan zien welk geneesmiddel hij of zij toedient. Medicatie moet tot vlak voor het toedienen identificeerbaar zijn. De voorkeur gaat daarom uit naar een doordrukstrip, waarbij per tablet de naam en sterkte van het geneesmiddel is weergegeven. Ook is medicatie in een doordrukstrip hygiënischer.

Moet ik ook aftekenen voor het klaarzetten van medicijnen?

Op de toedienlijst teken je met je eigen paraaf af voor de acties die je rond de medicatie hebt uitgevoerd en die ook zijn afgesproken met de cliënt. In het zorg- of begeleidingsplan leg je vast voor welke handeling je aftekent, bijvoorbeeld voor klaarzetten, aanreiken of toedienen. Dit bepaal je in een medicijngesprek, waarin je ook het eigen beheer van medicatie bespreekt.

Onderhoud ik mijn bekwaamheid bij medicatie voldoende met het jaarlijks volgen van dezelfde cursus basiskennis?

Veel zorgmedewerkers volgen ieder jaar dezelfde basiscursus medicatie. Vaak omdat de werkgever deze aanbiedt. Dat is onvoldoende om je bekwaamheid op orde te houden. Je volgt met deze cursus in feite maar een deel van de kennis die je moet hebben wil je verantwoord betrokken zijn bij medicatie.

Het IVM vindt het belangrijk om ook andere basiskennis te leren, zoals in de cursus ‘Medicijngroepen lichamelijke en of psychische aandoeningen’. Want alleen hiermee leer je de verschillen tussen de medicijngroepen en heb je kennis om goed te signaleren als het gaat om ongewenst medicijngebruik.

Het IVM adviseert dus je kennis te verbreden, te verdiepen en vervolgens te herhalen. Wij bieden volop keuze om die kennis op peil te houden met telkens een nieuw onderwerp. Dat maakt het leren leuker maar vooral zinvoller.

Advies:
 
  1. Kies ieder jaar voor een nieuwe titel, begin met de basiskenniscursussen ‘Basiskennis’ en ‘Medicijngroepen’, gevolgd door een verdiepende cursus en erna een opfriscursus of microlearning herhaalabonnement als deze (in de loop van 2021) beschikbaar is.

  2. Wijs je werkgever op de keuzehulp, die geeft inzicht in de inhoud per cursus. En ga het gesprek aan. Jij moet je tenslotte ook bekwaam voelen en daarvoor heb je meer kennis nodig.

  3. Lees meer over het op orde houden van je bekwaamheid bij medicatie geven. Heb jij de coaching en toetsing in de praktijk goed geregeld?

Mag iemand die geen scholing over medicatie heeft gehad, medicijnen delen in een zorginstelling?

Iemand mag alleen medicijnen geven als hij of zij er bekwaam in is. Een persoon die bekwaam is in het geven van medicatie, heeft:

  1. voldoende kennis over de werking van medicijnen, het ziektebeeld van de zorgvrager, het medicatieproces en medicatieproblemen, zoals bijwerkingen en complicaties
  2. voldoende vaardigheden om medicatie in verschillende toedieningsvormen te geven, en problemen met medicijngebruik te signaleren en op te lossen of over te dragen
  3. de juiste professionele houding (o.a. communicatievaardigheden) om medicatie te geven


Bron: Leidraad bekwaamheid bij medicatie geven in de langdurige zorg, V&VN 2014

Is het beter om mijn handen met warm of met koud water te wassen?

Het maakt niet uit of je koud of warm water gebruikt. Vuil en bacteriën laten bij koud water even goed los als met warm water. Kies wat je prettig vindt.

Voor meer vragen over handen wassen, zie https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen

Contact

Laatst gewijzigd op 6 april 2021