Informatiepagina

In het kort

Vraag & Antwoord over het medicatieproces in zorginstellingen.

In deze rubriek behandelen wij vragen over hoe meer grip te krijgen op het medicatieproces. Elke maand publiceren wij een vraag in de nieuwsbrief IVM CARE. Bent je op zoek naar meer informatie? Download dan de Veilige principes in de medicatieketen van onze website.

Is het beter om mijn handen met warm dan met koud water te wassen?

Het maakt niet uit of je koud of warm water gebruikt. Vuil en bacteriën laten in koud water even goed los als in warm water. Kies wat je prettig vindt.

Voor meer vragen over handen wassen, zie https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen

Op welk vlak verschilt de nieuwe BEM-VG van de BEM-Ouderenzorg?

Met de BEM kan een zorgmedewerker in kaart brengen welke zorg een cliënt nodig heeft rond de medicatie. De nieuwe BEM-VG is gericht op mensen met een verstandelijke beperking. De lijst met gespreksonderwerpen bevat minder vragen over de toediening en een aantal extra vragen, zoals over alcohol- en drugsgebruik.

 

De werkwijze BEM-VG is beschreven voor zowel de organisatie als voor de begeleiders. Ook is er een animatie en een infographic. De BEM-categorieën zijn hetzelfde als van de BEM-Ouderenzorg.

De BEM-VG is net als de BEM-ouderenzorg gratis te downloaden.

Parafeer je als zorgmedewerker de toedienlijst voor of na het geven van het geneesmiddel?

Als zorgmedewerker parafeer je de toedienlijst direct na het geven van de medicatie. De reden hiervoor is dat sommige cliënten medicatie weigeren of niet aanwezig blijken te zijn als je de medicatie wilt geven. Als er dan al een paraaf is gezet moet je die doorstrepen of weglakken. Daardoor wordt de toedienlijst slecht leesbaar en dat veroorzaakt onduidelijkheid. Ook kan het voorkomen dat een zorgmedewerker vergeet de paraaf weg te halen en dan lijkt het of het geneesmiddel wel is gegeven. Met alle gevolgen van dien…

Welke afspraken moeten zorginstellingen met artsen maken over het uitvoeren van voorbehouden handelingen, zoals het injecteren van insuline?

De zorginstelling moet met de artsen afspraken maken over:

  1. de voorwaarden waaronder zorgmedewerkers van de instelling voorbehouden handelingen in opdracht van de arts verrichten
  2. het omgaan met klachten en melden van incidenten en calamiteiten over uitgevoerde voorbehouden handelingen
  3. de wijze waarop de opdracht voor een voorbehouden handeling en de daarbij benodigde informatie wordt verstrekt. Dit kan schriftelijk via een uitvoeringsverzoek, mondeling of digitaal via een beveiligde mail.

Meer informatie is hier te vinden.

Mag een vrijwilliger medicatie toedienen?

Een vrijwilliger mag medicatie geven als zowel zij of hij zelf als de zorgorganisatie vinden dat de vrijwilliger hiervoor bekwaam en dus bevoegd is. De vrijwilliger moet dus aan dezelfde eisen voldoen als een zorgmedewerker die medicatie geeft. Wij hebben meer informatie over wat er nodig is om bekwaam en bevoegd te worden. Ben je binnen een zorginstelling verantwoordelijk voor de vrijwilligers en of scholing/opleiding? Dan kan het IVM kan je helpen met een ruim scholingsaanbod.

Contact