Informatiepagina

In het kort

Vraag & Antwoord over het medicatieproces in zorginstellingen.

In deze rubriek behandelen wij vragen over hoe meer grip te krijgen op het medicatieproces. Elke maand publiceren wij een vraag in de IVM nieuwsbrief CARE. Ben je op zoek naar meer informatie? Download dan de Veilige principes in de medicatieketen van onze website.

Moet ik de basisset medicatiegegevens inscannen?

Nee, dat hoeft niet. De basisset medicatiegegevens (BMG, oude term : actueel medicatieoverzicht) hoort beschikbaar te zijn om mee te geven aan de cliënt als deze naar een andere voorschrijver gaat, zoals de specialist in het ziekenhuis. Bij medicatiewijzigingen bewaar je de nieuwe BMG en verwijder je de oude.

Moet ik bij een cliëntgesprek over eigen beheer alle vragen van de BEM-checklist invullen?

Nee, dat hoeft niet. De BEM is bedoeld als geheugensteun voor het medicijngesprek met de cliënt over eigen beheer van medicijnen. Bij ‘in zorg komen’ voer je dit gesprek alleen als het onduidelijk is wat de cliënt zelf kan en wat je over gaat nemen. Je registreert alleen de uitkomst van het gesprek in het zorgdossier. Je hoeft niet voor alle vragen een antwoord te noteren. Je vult wel voor iedere cliënt een BEM-code in. Bij de halfjaarlijkse check op eigen beheer gebruik je eerst de verkorte intake en volglijst. Zie www.medicijngebruik.nl, trefwoord ‘BEM’.

Moet ik ook aftekenen voor het klaarzetten van medicijnen?

Op de toedienlijst teken je met je eigen paraaf af voor de aspecten rond de medicatie die je hebt uitgevoerd en die ook zijn afgesproken met de cliënt. In het zorg- of begeleidingsplan leg je vast voor welke handeling je aftekent, bijvoorbeeld voor klaarzetten, aanreiken of toedienen. Dit bepaal je in een medicijngesprek, waarin je ook het eigen beheer van medicatie bespreekt.

Al mijn cliënten beheren hun medicatie zelf. Moet ik dan toch een medicatiebeleid hebben?

Ja, elke zorgorganisatie moet een medicatiebeleid hebben. Dit beleid bevat ten minste een beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en afspraken van het gehele medicatieproces.

IVM kan voor je analyseren of je medicatiebeleid uitvoerbaar en actueel is, de juiste samenhang heeft en voldoet aan wet- en regelgeving.

Welke controles voer je als zorgmedewerker uit bij het klaarzetten van een geneesmiddel voor een cliënt?

Als je als zorgmedewerker een geneesmiddel klaarzet, controleer je op: juiste cliënt, juiste toedientijdstip, juiste geneesmiddel en juiste sterkte. Je verantwoordt het klaarzetten van het geneesmiddel op de (elektronische) toedienlijst door het plaatsen van een paraaf.

Contact