Informatiepagina

In het kort

Vraag & Antwoord over het medicatieproces in zorginstellingen.

In deze rubriek behandelen wij vragen over hoe meer grip te krijgen op het medicatieproces. Elke maand publiceren wij een vraag in de IVM nieuwsbrief CARE. Ben je op zoek naar meer informatie? Download dan de Veilige principes in de medicatieketen van onze website.

Mag voorschrijven via de mail gezien worden als elektronisch voorschrijven?

Voorschrijven via de mail is geen vorm van elektronisch voorschrijven. Bij voorschrijven via de mail wordt namelijk niet voorgeschreven op basis van de basisset medicatiegegevens (voorheen actueel medicatieoverzicht) en vindt tijdens het voorschrijven geen medicatiebewaking plaats.

Hoe breng ik in kaart welke medicatie een cliënt gebruikt bij in zorg komen?

Vraag de basisset medicatiegegevens (voorheen: actueel medicatieoverzicht) op bij de ‘oude’ apotheek of vraag aan de cliënt dit overzicht zelf mee te nemen. Controleer vervolgens met de cliënt of diens vertegenwoordiger of het overzicht klopt. Besteed daarbij met name aandacht aan zelfzorgmiddelen, depotmedicatie en doseringen. Het komt namelijk regelmatig voor dat cliënten de dosering of doseerfrequentie zelf hebben aangepast of het geneesmiddel helemaal niet meer gebruiken. Belangrijk is dat een arts, apotheek- of zorgmedewerker met kennis over geneesmiddelen en gespreksvaardigheden dit gesprek voert.

Meer informatie over ‘grip op medicatieveiligheid’ vind je op deze pagina

Waarom is er een voorkeur voor levering door de apotheek van losse tabletten en capsules in een doordrukstrip?

Het is belangrijk dat de zorgmedewerker die de medicatie geeft, goed kan zien welk geneesmiddel hij of zij toedient. Medicatie moet tot vlak voor het toedienen identificeerbaar zijn. De voorkeur gaat daarom uit naar een doordrukstrip waarbij per tablet de naam en sterkte van het geneesmiddel is weergegeven. Ook is medicatie in een doordrukstrip hygiënischer.

Mag een zorgmedewerker een door de familie gekocht vitaminepreparaat toedienen?

Een zorgmedewerker mag alleen een zelfzorgmiddel toedienen als de arts het heeft voorgeschreven of geaccordeerd en als het door de apotheek op de toedienlijst is vermeld. Zorgmedewerkers mogen nooit op eigen houtje medicatie geven.

Meer informatie over ‘grip op medicatieveiligheid’ vind je op deze pagina.

Waarom moet de apotheek voor een zorginstelling zowel het oogdruppelflesje als het doosje etiketteren?

Elk geneesmiddel moet identificeerbaar zijn. Je moet kunnen zien welk geneesmiddel je voor wie op welke manier moet gebruiken. Bij oogdruppelflesjes, tubes en drankflessen raakt het doosje met etiket vaak zoek. Je kunt dan niet meer zien welk geneesmiddel voor wie is. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren, zoals een verwisseling en eventuele besmetting van de andere cliënt.

Meer informatie over ‘grip op het medicatieproces’ vind je op de pagina 'Grip op medicatieveiligheid'.  

Contact

Laatst gewijzigd op 11 januari 2021