Informatiepagina

In het kort

In 2022 zijn er grote veranderingen te zien in de therapiekeuze in stap 2 en 3 van de behandeling. Het voorschrijven van SGLT2-remmers is verveelvoudigd en ook het gebruik van GLP1-agonisten neemt toe, ten koste van het voorschrijven van DPP4-remmers, SU-derivaten en insulines.

De themarapportage Diabetes mellitus van de Monitor Voorschrijven Huisartsen (MVH) beschrijft landelijke en regionale trends in het voorschrijven van geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes mellitus type 2 in de eerste lijn. De rapportage beschrijft de therapiekeuze in stap 2 en in stap 3, en de keuze van (middel)langwerkende insulines. Het rapport beslaat de jaren 2019 tot en met 2022, met een nadruk op 2022.

Stap 2

Huisartsen voegden in stap 2 van de behandeling bij 63% van de patiënten met diabetes mellitus type 2 een sulfonylureumderivaat (SU-derivaat) toe. Het betreft patiënten die al metformine gebruiken. Het gebruik van natrium-glucose-cotransporter-2-remmers (SGLT2-remmers) in stap 2 is 23% en meer dan vervijfvoudigd ten opzichte van 2021.
 

Therapiekeuze in stap 2 van de behandeling 

Stap 3

Huisartsen voegden in stap 3 van de behandeling bij 40% van de patiënten met diabetes mellitus type 2 een SGLT2-remmer toe. Het betreft patiënten die al metformine en een SU-derivaat gebruiken. Het aandeel SGLT2-remmers lag hoger dan dat van insulines (16%), de aanbevolen therapie volgens de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2021). Het aandeel glucagon-like peptide-1-agonisten (GLP1-agonisten) en dipeptidyl-peptidase-4-remmers (DPP4-remmers) was respectievelijk 24 en 20%. 

Insulines

Bij patiënten met diabetes mellitus type 2 bij wie insuline werd toegevoegd kozen huisartsen bij 28% het voorkeursmiddel NPH-insuline. Bij de andere patiënten startten huisartsen een langwerkend insuline. Een vijfde van de patiënten startte met een niet-aanbevolen langwerkend insuline (insuline glargine 300 E/ml of insuline degludec). De regionale variatie is groot: huisartsen schrijven het voorkeursinsuline en niet aanbevolen insulines, afhankelijk van de regio, bij (bijna) geen tot meer dan driekwart van de patiënten voor. 

Aandeel patiënten met diabetes mellitus type 2 dat start met NPH-insuline t.o.v. alle patiënten die starten met insuline in stap 3 (2022)
 
Aanbevelingen

Het voorschrijven van SGLT2-remmers neemt sterk toe. Het IVM beveelt aan om ook de komende jaren het voorschrijfgedrag in de verschillende regio’s te blijven monitoren, om te zien of regio’s niet doorschieten in het voorschrijven van de (dure) middelen die vooralsnog volgens de NHG-Standaard zijn voorbehouden aan niet-kwetsbare patiënten met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten.

Daarnaast blijft de insulinekeuze sterk afwijken van de NHG-Standaard en is de regionale variatie  groot. Het IVM roept huisartsen en apothekers op het voorschrijven van het aanbevolen NPH-insuline bij nieuwe gebruikers van insuline te heroverwegen. Maak voor de niet-aanbevolen insulines (insuline glargine 300 E/ml en insuline degludec) regionale afspraken over de inzet bij nieuwe gebruikers.

Lees het rapport

Het volledige rapport kun je downloaden via onderstaande button. Diabetes is nummer twee van de vier themarapportages van de Monitor Voorschrijven Huisartsen in 2023. In de maand juni verschijnt wekelijks een themarapportage. De eerste themarapportage betrof Opioïden

Contact

Downloads

Themarapportage Diabetes mellitus type 2 Monitor Voorschrijven Huisartsen 2022
Download
In 2022 zijn er grote veranderingen te zien in de therapiekeuze in stap 2 en 3 van de behandeling. Het voorschrijven van SGLT2-remmers is verveelvoudigd en ook het gebruik van GLP1-agonisten neemt toe, ten koste van het voorschrijven van DPP4-remmers, SU-derivaten en insulines.

Laatst gewijzigd op 14 juli 2023

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.