Informatiepagina

FAQ

Wil je als patiënt je ervaringen met medicatie delen? Kijk dan op www.meldpuntmedicijnen.nl

Wie kan melden?

Iedere zorgverlener kan medicatie-incidenten melden.

Wat kun je melden?

Je kunt alle medicatie-incidenten melden. Een medicatie-incident is een onbedoelde gebeurtenis tijdens het medicatieproces die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden.

VMI is ook geïnteresseerd in:

  • praktische problemen met geneesmiddelen, zoals niet goed werkende inhalatoren, onjuiste informatie in bijsluiters en oogdruppelflesjes die lastig te gebruiken zijn
  • meldingen over verpakkingen van geneesmiddelen die sterk op elkaar lijken en dus eenvoudig tot verwisseling kunnen leiden
  • meldingen over niet goed functionerende software en apps die gebruikt worden bij het voorschrijven, afleveren en toedienen van geneesmiddelen 

 

Waar kun je melden?

Toegang tot het melden gaat via onze website. Dit kan met een inlog, maar ook anoniem.
Voor organisatie die geautomatiseerd willen melden, is meer informatie beschikbaar.

Waarom zou je melden?

Door landelijk medicatie-incidenten te melden en te analyseren worden knelpunten in het gebruik van geneesmiddelen sneller zichtbaar en kunnen dezelfde incidenten bij andere zorgorganisaties en zorgverleners worden voorkomen.

Bij het melden van incidenten gaat het om vermijdbaar en niet om verwijtbaar gedrag!

Wat gebeurt er met je melding?

Onze analisten lezen en beoordelen je melding. Heb je jezelf bekend gemaakt bij ons? Dan kunnen we je mailen of bellen voor nadere informatie. Je gegevens worden absoluut vertrouwelijk behandeld en je melding kan alleen geanonimiseerd voor bijvoorbeeld onderzoek of publicatie gebruikt worden.

Geeft VMI meldingen door aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)?

Met de IGJ hebben wij afgesproken nooit meldingen naar hen door te sturen. VMI toetst de binnengekomen meldingen wel aan de definitie van een calamiteit. Voldoet je melding daaraan? Dan laten we je dat weten en adviseren wij je ook melding te doen bij de IGJ.

Met de definitie van het begrip calamiteit die wij hanteren is een calamiteit, een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid.

Bron: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Wat is een goede melding?

Een goede melding geeft andere lezers voldoende inzicht in wat er precies is misgegaan. Verder heeft het gemelde incident niet langer dan 6 maanden geleden plaatsgevonden en zijn persoons- en organisatiegegevens geanonimiseerd. In het open tekstveld krijg je als melder de gelegenheid om het incident uitgebreid te beschrijven. Onderstaande vragen kunnen daarbij helpen:

  • beschrijving: wat is er misgegaan?
  • analyse: waarom is het incident opgetreden, m.a.w. wat zijn de oorzaken die ten grondslag liggen aan het incident?
  • actie: welke (acute) maatregelen zijn bij dit incident genomen?
  • afhandeling: hoe is het incident afgelopen?
  • verbeteractie: hoe is dit incident in het vervolg te voorkómen?

Wat is een meldingenportaal?

Het meldingenportaal is jouw persoonlijke omgeving waarin je je meldingen kunt terugvinden en je eigen gegevens kunt beheren.

Contact

Laatst gewijzigd op 12 juli 2023

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.