Nascholing op locatie

In het kort

Verpleegkundig specialisten en physician assistants uit alle disciplines frissen met deze nascholing hun kennis over het uitvoeren van medicatiebeoordelingen op. Daarnaast bespreken we de thema's farmacogenetica en medicatieoverdracht.

Voor wie

Verpleegkundig specialisten, PA's (physician assistants)

In de sectoren

1e, 2e en 3e lijns zorg

Duur

1 dag

Groepsgrootte

Maximaal 16

CanMEDS-competenties

Vakinhoudelijk handelen: 40%

Samenwerking: 40%

Professionaliteit en kwaliteit: 20%

Kosten

€ 350,00 (vrij van BTW)

Beschikbare data

woensdag 1 november 2023, Wisselspoor Utrecht, 09.30 -17.00 uur, IVM

Inhoud

Ongetwijfeld stellen patiënten je wel eens de vraag: “Zijn al die medicijnen nu nodig?” “Kan er niet iets af?” Voor je beroepsuitoefening is het goed dat je in kunt gaan op dergelijke vragen, ook als het gaat om medicijnen die niet direct onder je eigen specialisme vallen. Tijdens de nascholing Polyfarmacie voor VS en PA leerde je hoe je op een gestructureerde manier de, soms lange, medicatielijsten van je patiënten kunnen beoordelen. 

In deze nascholing blikken we terug op hoe jij het afgelopen jaar medicatiebeoordelingen uitgevoerd hebt. Wat ging goed, waar kan het nog beter? Hierbij frissen we de belangrijkste aandachtspunten rondom het beoordelen, minderen en stoppen van medicatie weer op. 

Ook leer je meer over farmacogenetica. Een onderwerp waar je steeds vaker over hoort. Maar wat is farmacogenetica nou eigenlijk en wat kun en moet jij ermee in de dagelijkse praktijk. Deze aspecten komen uitgebreid aan bod in deze nascholing. Tenslotte kijken we naar medicatieoverdracht, een kritisch moment in de zorg. Uit onderzoek blijkt dat bij 25 tot 80% van de patiënten die ontslagen worden uit het ziekenhuis er minimaal één afwijking zat tussen het actueel medicatiegebruik van de patiënt en wat er bij ontslag was voorgeschreven. In deze nascholing bespreken we wat nodig is om te zorgen voor een goede en veilige medicatieoverdracht in de keten. Wat zeggen de richtlijnen en wie is waar verantwoordelijk voor? Aan de hand van praktijkvoorbeelden en eigen casuïstiek ontdek je waar voor jou en je organisatie de verbeterpunten liggen. 

Elke deelnemer brengt kennis uit de eigen praktijk en het eigen specialisme mee. Het uitwisselen en bespreken van deze kennis geeft de nascholing een extra dimensie. 

Resultaat

Na afloop van deze scholing: 

  • heb je je kennis en vaardigheden opgefrist over het beoordelen, minderen en stoppen van medicatie 

  • kun je verbeterpunten benoemen voor jezelf ten aanzien van het uitvoeren van medicatiebeoordelingen 

  • weet je wat farmacogenetica inhoud 

  • weet je wanneer en hoe je farmacogenetica kunt toepassen in de dagelijkse praktijk 

  • weet je waar kritische momenten zitten in de overdracht van medicatiegegevens 

  • weet je wat randvoorwaarden zijn voor een goede medicatieoverdracht 

  • kun je verbeterpunten benoemen ten aanzien van medicatieoverdracht voor jezelf en voor de organisatie waar je werkt 

Bijzonderheden

Deze scholing is een vervolg op de nascholing Polyfarmacie voor VS en PA 

Contact

Laatst gewijzigd op 1 juni 2023

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.