Nascholing

In het kort

Verpleegkundig specialisten uit alle disciplines krijgen met deze nascholing handvatten om op een gestructureerde manier naar medicatie van hun patiƫnten te kijken. Verantwoord minderen en stoppen van medicatie is een van de aandachtspunten van de dag.

Voor wie

Verpleegkundig specialisten

In de sectoren

1e, 2e en 3e lijns zorg

Duur

1 dag

Groepsgrootte

Maximaal 15

Accreditatie

Register Verpleegkundig Specialisten:  6 punten

Kosten

€ 329,00 (vrij van BTW)

Beschikbare data

woensdag 18 november 2020, Nieuwegein, 09.30 -17.00 uur, Meeting District

Deze datum zit vol

woensdag 16 december, Nieuwegein, 09.30 - 17:00 uur, Meeting District

Deze datum is bijna vol

Inhoud

Als Verpleegkundig Specialist heb je vooral contact met patiënten met overeenkomstige aandoeningen. Je patiënten kunnen echter ook nog andere aandoeningen hebben, waarvoor zij ook geneesmiddelen gebruiken. Hierdoor kan er sprake zijn van polyfarmacie. Ongetwijfeld stellen patiënten je hier ook de nodige vragen over: “Zijn al die medicijn nu nodig?” “Kan er niet iets af?” Voor je beroepsuitoefening is het goed dat je in kunt gaan op dergelijke vragen, ook als het gaat om medicijnen die niet direct onder je eigen specialisme vallen. In deze nascholing bespreken we wat polyfarmacie is en welke problemen dit met zich mee kan brengen. Waarom is het belangrijk om medicatiegebruik van patiënten kritisch te bekijken? We gaan dieper in op de invloed van het ouder worden op de farmacokinetiek. Aan de hand van de STRIP-methode krijg je handvatten om ook in de praktijk de medicatie van je patiënten kritisch te kunnen analyseren. Tenslotte geven we je tijdens deze dag handvatten om zo nodig de medicatie verantwoord te minderen en te stoppen bij je patiënten. Elke deelnemer brengt ook kennis mee uit de eigen praktijk en het eigen specialisme. Het uitwisselen en bespreken van deze kennis geeft de nascholing een extra dimensie. Voorafgaand aan de cursus volg je de e-learningcursus ‘Hoe haal ik meer uit het Farmacotherapeutisch Kompas?’ Hoe dit werkt lees je bij Bijzonderheden.

Resultaat

Na afloop van de nascholing:
 

  • Weten cursisten wat polyfarmacie is en welke problemen dit kan geven
  • Weten cursisten wat de invloed van het ouder worden is op farmacokinetiek
  • Kunnen cursisten met de STRIP methode de medicatie van patiënten kritisch beoordelen
  • Kunnen cursisten op een verantwoorde manier medicatie bij een patiënt minderen of stoppen

Bijzonderheden

Voorafgaand aan de nascholing volgen de cursisten de gratis e-learningcursus ‘Hoe haal ik meer uit het Farmacotherapeutisch Kompas’. Ongeveer twee weken voor de nascholing krijgen cursisten toegang tot deze cursus. Cursisten die dit willen kunnen daarnaast de e-learningcursussen ‘Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie’, ‘Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2’ en ‘Medicamenteuze behandeling van COPD’ volgen. Deze inhoud van deze e-learningcursussen is gratis, de toets kost € 9,95.

Contact

Meer informatie

Laatst gewijzigd op 22 juni 2020