E-learning

In het kort

Deze cursus voor medewerkers in de ouderenzorg bespreekt de signalen die wijzen op dementie en de medicijnen die cliënten met dementie veel gebruiken. Deze kennis helpt je bij het beantwoorden van vragen, het juist geven van medicijnen en het signaleren van problemen bij dementie.

Voor wie

Aandachtsvelders medicatieveiligheid, Agogisch en maatschappelijk medewerkers, Verpleegkundigen, Verzorgenden, Wijkverpleegkundigen, Zij-instromer zorg

In de sectoren

Ouderenzorg, Thuiszorg, Zorgboerderij

Duur

2 uur

Accreditatie

Kwaliteitsregister V&V:  2 punten

Kosten

€ 22,95 (vrij van BTW)

Voeg toe aan winkelwagentje

E-learning Medicijngroepen ouderenzorg - Dementie

€ 22,95

Inhoud

Mensen met dementie gebruiken vaak medicijnen. Dit kunnen medicijnen zijn die de verschijnselen van dementie vertragen. Maar ze gebruiken ook vaak psychofarmaca om probleemgedrag - dat vaak met dementie gepaard gaat - te behandelen. Denk bijvoorbeeld aan angst, achterdocht, neerslachtigheid of lusteloosheid. Deze medicijnen geven vaak ongewenste effecten. Als verzorgende/verpleegkundige voor mensen met dementie kun je een belangrijke rol spelen door de gewenste en ongewenste effecten van medicatie te signaleren en door te geven aan de arts. De arts kan dan ingrijpen als het nodig is.

Zowel artsen als mantelzorgers geven aan dat zij het signaleren door het verzorgend en verpleegkundig personeel erg belangrijk vinden. In deze cursus leer je welke signalen kunnen wijzen op dementie. Je leert welke niet-medicamenteuze behandelingen effect kunnen hebben en welke medicijnen een arts voor kan schrijven.

De medicijngroepen die in deze cursus aan bod komen zijn:  

  • dementieremmers
  • antipsychotica
  • medicijnen bij angst- en slaapstoornissen
  • antidepressiva.

Je leert wat de werking, de bijwerkingen en de wisselwerkingen zijn van deze medicijngroepen in relatie tot dementie. Met die kennis ben je in staat een dementerende cliënt de goede begeleiding te geven.

Resultaat

Na afloop van de nascholing kun je:  

  • de belangrijkste signalen benoemen die wijzen op dementie 
  • veelvoorkomende medicijnen bij dementie herkennen en hun rol in de behandeling benoemen
  • medicijnen die de verschijnselen van dementie vertragen (antipsychotica, medicijnen bij angst en slaapstoornissen, antidepressiva)  
  • benoemen wat de belangrijkste indicaties, gebruiksadviezen, bijwerkingen en wisselwerkingen zijn van veelvoorkomende medicijnen bij dementie  
  • je rol benoemen bij het signaleren van (on)gewenste effecten en de communicatie daarover met de behandelaar, cliënt en mantelzorger

Bijzonderheden

Deze e-learningcursus sluit aan op de Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg. We gaan ervan uit dat je basiskennis over medicijnen hebt. Dat betekent bijvoorbeeld dat je weet wat 'stofnaam', 'bijwerking', 'indicatie', 'toedieningsvorm' en 'toedieningsweg' betekent. Weet je niet goed wat deze woorden betekenen? Dan adviseren we jou eerst de cursus Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg te volgen.

Een cursusversie kan maar één keer in een account op onze leeromgeving geactiveerd worden. Na een revisie kun je een cursus wel opnieuw activeren. De structuur en inhoud is dan vernieuwd. Heb je deze cursus na februari 2020 al een keer besteld en geactiveerd? Dan adviseren we je om een andere cursus te bestellen. Klik hier voor onze keuzehulp per sector.

Contact

Laatst gewijzigd op 9 november 2021