Informatiepagina

In het kort

Welke knelpunten ervaren eerstelijns zorgverleners bij het voorschrijven en afleveren van insulines? Deze informatie is belangrijk bij het ontwikkelen van een toolbox voor doelmatig insulinegebruik.

Doelmatig insulinegebruik 1e lijn: een project gericht op rationeel voorschrijven van (biosimilar) insulines

Belangrijk element van het project is het in kaart brengen van de redenen die eerstelijns zorgverleners hebben om voor een bepaalde insuline te kiezen. En zijn er aanleidingen om af te wijken van de NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2 (2018)? Die informatie is essentieel bij de ontwikkeling van de geplande toolbox voor de eerste lijn. Huisartsen en apothekers, maar ook praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en diabetesverpleegkundigen kunnen daarmee gaan werken. Allemaal spelen ze een grote rol bij de behandeling, begeleiding en voorlichting van diabetespatiënten. De onderdelen van de toolbox worden in nauwe samenspraak met mensen uit de praktijk ontwikkeld.

Achtergrond en aanleiding

De NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2 (2018) geeft een duidelijk stappenplan voor de inzet van insulines bij patiënten met diabetes mellitus type 2. Voorschrijfcijfers laten echter zien dat veel patiënten een insuline buiten het stappenplan gebruiken, zoals insuline glargine 300 E/ml of insuline degludec. Daarnaast is er terughoudendheid om biosimilar insulines voor te schrijven. De biosimilar insuline glargine Abasaglar® is al sinds 2014 op de markt, recent zijn ook biosimilar insuline lispro Sanofi® en biosimilar insuline aspart Sanofi® beschikbaar. En er zullen daarna nog andere volgen.

De komst van deze biosimilars is goed nieuws, want het kan door marktwerking leiden tot een forse besparing van de geneesmiddelkosten. Hierbij is er geen verlies aan geneesmiddelkwaliteit – biosimilars zijn gelijkwaardig aan het referentiegeneesmiddel. Om optimale zorg te garanderen is een goede begeleiding bij eventuele omzetting nodig. Dit vraagt wel om voldoende kennis, expertise en handvatten voor de zorgprofessionals in de eerste lijn. Met behulp daarvan kunnen we doelmatig insuline voorschrijven en patiënten begeleiden in het gebruik ervan.

Wie zijn bij het project betrokken?

IBN (Initiatiefgroep Biosimilars Nederland) en DiHAG (Diabetes Huisartsenadviesgroep) maken deel uit van de stuurgroep. Verder is er samenwerking met relevante stakeholders, zoals KNMP, NDF en V&VN.

Wie betaalt het project?

Het IVM voert dit project, dat een looptijd heeft van twee jaar, uit voor het Ministerie van VWS.

Contact

Voor meer informatie over het project kan contact worden opgenomen met Marieke van den Berk-Bulsink (m.berk@ivm.nl) of Marinka van Dalfsen (m.dalfsen@ivm.nl).

Laatst gewijzigd op 27 mei 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.