Geneesmiddelen in het verkeer

Omschrijving:

Met de nascholing 'Geneesmiddelen in het verkeer' (StiPCO) leren eerstelijns zorgverleners hoe zij patiënten optimaal kunnen voorlichten over geneesmiddelen die het rijgedrag beïnvloeden. De provincies Flevoland en Friesland betalen deze incompany nascholing voor zorgverleners uit de eigen provincie. De kosten voor zorgverleners uit andere provincies ziet u bij ‘Bijzonderheden’.

Type: Nascholing
Voor wie: GGZ-artsen, apothekers, apothekersassistenten, artsen, beleidsmedewerkers, kwaliteitsfunctionarissen, praktijkassistenten, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen, teammanagers, verpleegkundig specialisten
In de sector(en): Apotheek, GGZ/RIBW, Huisartsenpraktijk
Kosten: Gratis
Duur: 1 dagdeel
Groepsgrootte: Maximaal 16
Accreditatie:
 • Accreditatiebureau Cluster 1: 4,00 punten
 • KNMP: 3,50 punten
 • Kwaliteitsregister V&V: 4,00 punten
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP): 3,00 punten
 • NVDA: 4,00 punten
 • NVFZ & Optima Farma: 3,00 punten
 • NVvPO: 4,00 punten
 • Register Verpleegkundig specialisten: 4,00 punten
 • Register Zorgprofessionals : 4,00 punten
 • StiPCO: 3,50 punten

Inhoud

In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 33 tot 66 verkeersdoden toe te schrijven aan het gebruik van geneesmiddelen. Veel patiënten zijn zich onvoldoende of niet bewust van de risico's van rijden onder invloed van geneesmiddelen. Meer dan de helft van de gebruikers past zijn rijgedrag niet aan naar aanleiding van verkregen informatie. Daarnaast is de gebruiker zich vaak niet bewust van de mogelijke juridische consequenties. Artsen en apothekers hebben - conform de WGBO - de plicht en verantwoordelijkheid hun patiënten goede en duidelijke informatie te geven over de mogelijke nadelen van de voorgeschreven geneesmiddelen. Daarnaast moeten ze - indien relevant - mogelijke alternatieven bieden.

Om de zorgverleners te ondersteunen in het geven van informatie en alternatieven heeft de KNMP de Contra-indicatie Verkeersdeelname ontwikkeld, met specifieke adviezen per geneesmiddel. Artsen, apothekers en hun assistenten kunnen patiënten op basis van deze adviezen helder en correct adviseren. Daarvoor is het wel nodig dat deze zorgverleners voldoende kennis hebben van de adviezen en juridische aspecten. Ook moet voor hen duidelijk zijn hoe men de adviezen duidelijk kan communiceren naar de patiënt en welke alternatieven ze kunnen bieden.

Resultaat

Na afloop van deze nascholing weten de deelnemers:

 • hoe geneesmiddelen de rijvaardigheid kunnen verminderen en waar ze kunnen opzoeken in welke mate een geneesmiddel de rijvaardigheid beïnvloedt
 • welke informatie ze hun patiënten moeten geven met betrekking tot verkeersdeelname en wat hun eigen verantwoordelijkheden hierbij zijn
 • welke zaken in hun eigen apotheekteam of huisartsenteam verbeterd kunnen worden ten aanzien van verkeersdeelname en hoe ze dit het beste kunnen aanpakken

Daarbij kennen ze de drie categorieën van potentieel rijgevaarlijke geneesmiddelen en de wetgeving met betrekking tot rijgeschiktheid.

Bijzonderheden

Deze nascholing is ook af te nemen voor groepen van maximaal 16 deelnemers. De kosten zijn € 1.425,- + reiskosten. De locatie- en cateringkosten zijn voor eigen rekening. Voor de opleidingen van apothekers, apothekersassistenten, huisartsen en doktersassistenten kunnen we de nascholing geven in de vorm van een gastles.

Wilt u meer informatie of dit product bestellen, dan kan dat via Neem contact op.