Medicijnrol

Omschrijving:

FTO-module en presentatie voor een FTO over de medicijnrol (baxteren)

Type: FTO-werkmateriaal
Voor wie: Apothekers, huisartsen
In de sector(en): Apotheek, Huisartsenpraktijk
Kosten: Gratis bestelbaar

Download

Te downloaden na aanmelden

mod_medicijnrol_20161222_s1.pdf

FTO-module over de medicijnrol, gebaseerd op de Veilige principes in de medicatieketen (2012/2016) en de KNMP-richtlijn Zorg voor patiënten met geneesmiddelen in een geïndividualiseerde distributievorm (2013). De module besteedt aandacht aan de vraag bij welke patiënten de inzet van een medicijnrol wel en niet geschikt is, knelpunten in het proces en de taken en verantwoordelijkheden van huisartsen, apothekers en thuiszorg.

mod_medicijnrol_201612201.pptx

Presentatie behorende bij de FTO-module Medicijnrol