Nieuws

Het project richtte zich op het verbeteren van de diagnostiek en behandeling van pijn bij bewoners  van verpleeghuizen. Om dit te bereiken implementeerden de Zonnehuisgroep Vlaardingen en Thebe op enkele van hun afdelingen de multidisciplinaire richtlijn ‘Pijn. Herkenning en behandeling van pijn bij kwetsbare ouderen’. De twee verpleeghuizen deden dit ieder op hun eigen wijze. Ze legden het proces vast in beleidsnotities waardoor er voor andere verpleeghuizen nu een goede basis is voor eigen zorgprogramma’s gericht op de diagnostiek en behandeling van pijn. Hiernaast ontwikkelde het samenwerkingsverband ondersteunende implementatiematerialen zoals een:


Een tweede doel was het bevorderen van de samenwerking met en overdracht naar de eerste lijn. Huisartsen uit de regio’s van twee verpleeghuizen zijn hiervoor benaderd. Samen met twee softwarehuizen is gewerkt aan een gestandaardiseerde ontslagbrief voor de overdracht van patiënten die in het verpleeghuis verbleven in verband met geriatrische revalidatiezorg of tijdelijk verblijf.

Het LUMC onderzocht het proces en de effecten van het project. Momenteel verwerkt dit universitair medisch centrum alle verzamelde gegevens. Het streven is de resultaten te publiceren in (inter)nationale tijdschriften. De ontwikkelde materialen zijn voor geïnteresseerde verpleeghuizen merendeels al beschikbaar via de websites van het IVM, Verenso en het UNC-ZH.

Het project ‘Pijn in beeld en behandeld’ is mogelijk door een eenmalige subsidie van ZonMw (#848023003).

Contact

Laatst gewijzigd op 6 april 2021