Informatiepagina

In het kort

In 2021 is het IVM samen met het Trimbos instituut gestart met het project ‘Gezonde focus’. Het doel van dit project is het terugdringen van oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie (methylfenidaat, (lis)dexamfetamine en modafinil). Voor dit project organiseerde het IVM 7 discussiebijeenkomsten met voorschrijvers en apothekers. Daarnaast was er een verdiepende analyse op het voorschrijfgedrag van deze geneesmiddelen en zijn de resultaten gespiegeld aan zorgverleners in 3 spiegelbijeenkomsten.

 

Uit de Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik (2021) blijkt dat bijna een op de twintig (4%) studenten in de afgelopen 12 maanden ten minste één keer AD(H)D-medicatie oneigenlijk gebruikt heeft. Studenten noemen methylfenidaat, (lis)dexamfetamine en modafinil als meest gebruikte middelen. Oneigenlijk gebruik kent een aantal risico’s. Het kan leiden tot psychische afhankelijkheid, waarbij de student denkt niet meer te kunnen studeren zonder pilletje en in een vicieuze cirkel terecht kan komen. Daarnaast zijn er lichamelijke effecten. Doordat de gebruiker geen ADHD heeft, is niet te voorspellen welk effect het gebruik zal geven en kan het middel zelfs een averechts effect hebben. Daarnaast is er kans op bijwerkingen zoals een sombere stemming en heftigere of juist afgevlakte emoties hartkloppingen, een gebrek aan eetlust en misselijkheid. Bovendien zijn deze middelen vanwege de cardiovasculaire effecten bij niet-gediagnosticeerd onderliggend cardiovasculair lijden potentieel risicovol. Daarnaast kunnen onderliggende psychische klachten verergeren.

Begin 2022 wordt het project afgerond en is het IVM met het Trimbos instituut en het ministerie van VWS in overleg over een vervolgtraject om het oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie terug te dringen.

Contact

Laatst gewijzigd op 5 april 2022

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.