Nieuws

In 2021 hebben het Trimbos-instituut, RIVM en GGD GHOR Nederland landelijk onderzocht hoe het gaat met het middelengebruik van studenten in het hoger beroepsonderwijs en op de universiteit. Ruim 28.000 studenten vulden hiervoor in het voorjaar van 2021 een vragenlijst in over het gebruik van alcohol, drugs, tabak en over gamen. Ook is in kaart gebracht welke factoren met het middelengebruik samenhangen.

In dit onderzoek is voor het eerst in kaart gebracht hoe vaak studenten concentratieverhogende middelen gebruiken, zoals Ritalin, zonder doktersvoorschrift. Uit het onderzoek blijkt dat één op de twintig studenten in de twaalf maanden voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst één keer of vaker concentratieverhogende middelen, zoals Ritalin®, zonder doktersvoorschrift hebben gebruikt. Dit zijn vooral studenten die veel stress en prestatiedruk ervaren en studenten met concentratie-, lees- en rekenproblemen.

Raadpleeg de website van het Trimbos-instituut voor de 'Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs (deelrapport 2 – Middelengebruik van studenten in het hoger onderwijs)'.

Laatst gewijzigd op 22 juni 2022